MILICA OBRADOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 1990. godine. Živi u Rači.

Po zanimanju je diplomirani novinar.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 16.10.2020, 08:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2020.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, drage dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo imali prilike da čujemo i u prethodnim izlaganjima, jedna od tema današnjeg plenuma jeste redefinisanje zakonskih rokova za primenu seta zakona koje se tiču plata u javnom sektoru.

Opravdani su razlozi za odlaganje ovih zakona s obzirom na kompleksnost procesa primene platnih razreda u obračunu plata u javnom sektoru. Dakle, reforma se odnosi na čak preko 400 hiljada zaposlenih u raznim ustanovama, dakle, onima koji su zaposleni u državnim organima, u javnim agencijama, kao i u jedinicama lokalne samouprave.

Ono što je cilj ovih zakona jeste da nakon njihove primene imamo prisutno nesporno načelo koje će zaživeti, a to je načelo – ista plata za isti posao.

Dakle, važno je odrediti kome su plate niske, kome su plate visoke i da se na osnovu krajnje opravdanih kriterijuma prevashodno u odnosu na složenost posla koji se obavlja, kao i u odnosu na odgovornost i rizike koje posao nosi da se odrede platni razredi za svaki posao pojedinačno.

Takođe, ono što je jako važno za primenu ovih zakona jeste da se izvrši detaljna analiza budžetiranja sredstava, kao i analiza njihovih uticaja na ukupan budžet Republike Srbije.

Ovi zakoni su i deo reforme i modernizacije javne uprave koja treba da dovede daljoj profesionalizaciji i efikasnijem radu administracije. Dakle, administracija je upravo ta snaga koja sprovodi propise i uz pomoć koje građani ostvaruju svoja prava.

Drugi segment modernizacije javne uprave koju želim danas ovde posebno da istaknem jeste uvođenje elektronske uprave, kao i povezivanje elektronske baze podataka što će omogućiti građanima da na jednom mestu mogu da ostvare sva svoja prava i obaveze koje imaju prema organima javne vlasti.

Ovakav projekat se već sprovodi u pojedinim opštinama na teritoriji naše države. Evo, u opštini Rača, u opštini iz koje ja dolazim je prethodnog ponedeljka uz prisustvo ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu, uvedeno to jedinstveno upravno mesto.

Dakle, opština Rača je među prvih 11 opština i gradova u Srbiji koja je zahvaljujući svojim dovoljnim kapacitetima, zahvaljujući svojoj ranijoj razvijenošću usluga koje je pružala uspela za svoje građane da obezbedi jedno ovakvo moderno i korisno mesto za pružanje svih administrativnih usluga.

Ja se vama, ministarka, u svoje lično ime i u ime svih mojih sugrađana, s obzirom da dolazim iz opštine Rača, zahvaljujem na takvom jednom daru, jer sam sigurna da će u svim mestima u kojima se otvori – jedinstveno upravno mesto svim građanima to uštedeti i puno vremena i novca, a zasigurno i živaca koje, složićete se u ovim teškim vremenima niko nema na pretek.

Dakle, predlozi zakona o kojima danas raspravljamo su još jedan dokaz u nizu toga da država Srbija brine o svakom svom građaninu. Zašto ranije nismo imali ovakve zakone koji štite prava radnika? Do 2012. godine, u moru otpuštenih i nezaposlenih ljudi nikome nije padalo na pamet da raspravlja, a kamoli da donosi ovakve zakone.

Ljudi su radili za plate od 15.000 dinara, koliko je tada iznosila minimalna cena rada, samo da bi uspeli da prehrane svoje porodice. Za razliku od tadašnjih 25% nezaposlenosti mi smo danas 2020. godine, uspeli da dostignemo nikada nižu stopu nezaposlenosti, čitavih istorijskih 7,3%. Dakle, ponoviću, 7,3%. Minimalna cena rada danas iznosi preko 32.000 dinara.

Dakle, ova jednocifrena nezaposlenost nije proizvod i nije zaslužna zahvaljujući donošenju jedne odluke ili jednog zakona, već je to rezultat i posledica isključivo odgovornog i temeljnog rada na različitim segmentima, kako Vlade Republike Srbije, tako i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Mi danas ne govorimo samo o smanjenju nezaposlenosti, mi govorimo i o poboljšanju uslova rada.

Dakle, slika Srbije 2020. godine, je drastično promenjena u odnosu na onu koja je bila prisutna 2012. godine. Takođe, teme su se promenile. Mi smo 2012. godine, bili okupirani time da sačuvamo državu od, eventualnog, bankrota, a danas 2020. godine, mi govorimo o nikada većoj privrednoj stopi rasta, koju je naša država uspela da ostvari u ovim kriznim vremenima.

Srbija je od 2014. godine, započela jednu novu etapu u svom razvoju i to sve zahvaljujući sadašnjem predsedniku Aleksandru Vučiću. Ono čega smo se bojali, pljačkaških 2000. godina, da li ćemo primiti platu, više definitivno nije slučaj. Građani Srbije znaju da sada žive u jednoj stabilnoj i zdravoj Srbiji, a samo jedan od dokaza za to jeste i usvajanje razvojnog budžeta, koji smo ovde u Skupštini usvojili pre dve nedelje.

Na samom kraju, sumirajući sve što sam rekla, a svakako, svesni svih posledica koje Korona virus nosi sa sobom, a samim tim i otežanim funkcionisanjem svih podsistema javnog sektora ja podržavam opredeljenje da se ostavi još vremena za primenu ovih seta zakona koji se odnose na plate u javnom sektoru, kako ne bi došlo do nekih negativnih posledica, kako po budžet Republike Srbije, tako i po sve one koji su zaposleni u javnom sektoru. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2020.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici.

Pred nama je danas set zakona koji se nadovezuju na budžet Republike Srbije za 2021. godinu.

Kao što smo imali prilike da vidimo iz završnog računa za 2019. godinu, u našoj državi je u tom periodu urađen zaista ogroman broj projekata i ostvaren značajni suficit koji je pozitivno uticao na životni standard svih naših građana.

Budžet Replike Srbije za 2021. godinu, takođe je projektovan u istom smeru. Mogu slobodno da kažem da je reč o jednom razvojnom budžetu.

Zašto je važno naglasiti da je reč o razvojnom budžetu? Zato što kada su neki drugi vladali našom državom njihove vlade su donosile budžet vođen isključivo ličnim interesima štetnim po građane Republike Srbije i po čitavu našu privredu. Povećanje plata i penzija finansirali su iz stranih kredita koji su uzimali sa kamatnim stopama od 8%, koje i država i građani Srbije i dan danas vraćaju.

Mi u našem budžetu za 2021. godinu, takođe imamo projektovano povećanje plata i penzija, ali isključivo iz suficita koji je ostvaren u prethodnom periodu.

Ogromna je razlika kada vi povećanje plata i penzija finansirate iz stranih kredita i time opterećujete buduće generacije kao što je to činila prethodna vlast i kada to činite iz ušteda koje je država uspela da ostvari zahvaljujući svojoj odgovornoj politici koja je vodila u prethodnom periodu.

Mi danas ne uzimamo strane kredite da bi očuvali makroekonomsku stabilnost, mi danas ne prodajemo imovinu Srbije da bismo isplaćivali plate i penzije. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije koje su na predlog Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera sprovedene u našoj državi uspeli smo da ozdravimo javne finansije i da oporavimo čitavu našu ekonomiju.

Šta bi se desilo da u tome nismo uspeli? Da li bismo imali nove škole, nove bolnice, nove puteve, da li bismo mogli da povećavamo plate i penzije. Kako bismo se izborili sa svim ovim posledicama koje korona virus nosi sa sobom. Tu je ključna razlika između nas i stranaka bivšeg režima koje su ovu Srbiju dovele na ivicu bankrota, zbog kojih je na stotine preduzeća zatvoreno, na stotine hiljade građana je ostalo bez posla. Odgovornost je ta ključna reč između nas i njih, kao i sposobnost i spremnost ove Vlade da učini sve ono najbolje za građane naše države, pa bilo da oni dolaze iz seoske, bilo iz gradske sredine.

Zbog toga je ovim budžetom za 2021. godinu, kao i ovim zakonom o budžetskom sistemu koji je danas na dnevnom redu, već od 1. januara predviđeno podizanje penzija za 5,9%, povećanje minimalne cene rada za 6,6%, a takođe, i povećanje plata onima koji rade u zdravstvu za 5%.

Takođe, već od 1. januara, kada usvojimo danas, tj. sutra ovaj zakon o budžetskom sistemu, više se neće čekati na zeleno svetlo od Vlade za zapošljavanje u javnom sektoru.

Dakle, u Trenutku kada po celom svetu imate otpuštanje radnika, zatvaranje fabrika, kada su svi u panici od Kovida-19, a ne kažem ni da je kod nas lako, mi pored povećanja plata, penzija, minimalne cene rada, povećanja plata u javnom sektoru, odvajamo i maksimalni kapitalni budžet.

Plan je da u narednoj godini za kapitalne investicije bude uložen nikada veći novac, čak 330 milijardi dinara.

Samo neke od tih investicija jesu izgradnja Moravskog koridora, autoputa Požega – Preljina, izgradnja brojnih industrijskih parkova, brzih pruga, kao i brojnih drugih brzih saobraćajnica.

Novi put Vožd Karađorđe, koji će spojiti Šumadiju i konkretno opštinu iz koje ja dolazim, opštinu Rača, sa istočnom Srbijom u 2021. godini biće urađen projekat, a već od 2022. godine očekujemo izgradnju tog puta.

Znate, ogroman je uspeh kada je jedina zamerka na budžet za 2021. godinu od strane Fiskalnog saveta i od strane opozicije to što povećavamo plate i penzije, i to iz realnih izvora finansiranja.

Kada neko iza sebe ima ovakve rezultate, kao što ih ima naš predsednik Aleksandar Vučić, i kada imate ovakav razvojni budžet iza sebe, pa ni viša sile ne može da pomogne ovim bojkotašima da ubede naše građane da bi njihovim dolaskom na vlast život u Srbiji bio bolji i perspektivniji.

Samo neki od očiglednih dokaza za to su i prosečne minimalne zarade koje su 2012. godine iznosile 15.000 dinara, a one danas iznose preko 32.000 dinara, a da ne govorim o brojnim novootvorenim fabrikama, kao i kilometrima novoizgrađenih puteva.

Zbog toga, uz svo zalaganje predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, kao i njihovu iskrenu borbu za dalji neometan razvoj naše države na svim poljima, još ćemo snažnije, odlučnije krenuti u nove pobede i zajedno graditi jaču i snažniju ekonomski državu za budućnost sve naše dece. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.11.2020.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, u okviru ovog drugog načelnog pretresa prvo na šta ću staviti akcenat u svom današnjem izlaganju jesu tačke dnevnog reda koje se tiču trenutno gorućeg svetskog a ujedno i našeg problema – korona virusa.

Mogu slobodno da kažem da je naša država jedna od retkih država u svetu koja je imala dobru polaznu osnovu da da hrabar odgovor na izazov koji se zove korona virus. U ovoj kriznoj situaciji, izdvojeno je preko 10% BDP za pomoć ekonomiji i privrednim subjektima.

Takođe, na samom početku pandemije, svim zdravstvenim radnicima povećane su trajno plate, a u junu mesecu svim građanima Republike Srbije uplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od 100 evra.

U toku prošle nedelje našim zdravstvenim radnicima pružena je još jedna dodatna jednokratna pomoć u iznosu od 10.000 dinara, u znak zahvalnosti za svu požrtvovanost i svu predanost u radu koju oni pružaju u ovoj jako teškoj situaciji.

Teškim ekonomskim reformama koje je predsednik Aleksandar Vučić sproveo u periodu od 2014. godine, rezultirale su da poslednje četiri godine Srbija ima stalni suficit u budžetu. Iz tog suficita mi danas gradimo i održavamo Srbiju. Iz tog suficita danas su u toku gradnje i dve kovid bolnice – jedna u Beogradu, druga u Kruševcu, koje, složićete se sa mnom, u ovom trenutku kada korona virus dostiže vrhunac u broju obolelih, zaista će puno značiti i biti od velike pomoći čitavom našem zdravstvenom sistemu.

U rekordnom broju smo od pojave prve zaražene osobe korona virusom u Srbiji otvorili i dve laboratorije za brzo testiranje, a ovim sporazumom koji je danas ovde na dnevnom redu predviđen je završetak još dve regionalne Kovid 19 laboratorije, i to jedna u okviru Kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu, a druga u okviru Kliničkog centra Kragujevac.

Ovim sredstvima biće uspostavljen i epidemiološki punkt na aerodromima u Beogradu i Nišu, kako bi se smanjio unos korona virusa od strane onih državljana koji zaraženi dolaze u našu zemlju.

Pored sredstava koja će biti izdvojena za sanaciju posledica od korona virusa, deo sredstava biće iskorišćen i za nabavku nove medicinske opreme, novih medicinskih skenera, novih, modernijih bolničkih kreveta, kao i novih sanitetskih vozila.

U planu „Srbija 2020-2025“ jasno je zacrtano da će Srbija u razvoj zdravstva u narednih pet godina utrošiti stotine miliona evra. Ali, u ovom trenutku, ono što je najvažnije jeste to da svi treba da radimo i učestvujemo u tome da očuvamo naš zdravstveni sistem, a to jedino možemo tako što će se svaki pojedinac odgovorno i u skladu sa propisanim merama Kriznog štaba i ponašati.

Pored ove zdravstvene zaštite, naši predstavnici vlasti paralelno sve vreme razmišljaju i o zaštiti čitavog našeg ekonomskog sistema, o zaštiti svakog radnog mesta, o pomoći našim građanima, dakle, sveobuhvatno o daljem razvoju i napretku naše države.

S tim u vezi, ostali sporazumi koji su danas ovde na dnevnom redu predviđaju izgradnju gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, kao i do granica sa ostalim susednim zemljama.

Ono što je jako bitno ovde napomenuti jeste to da će Srbija izgradnjom gasovoda u trenutku kada postane tranzitna zemlja za gas godišnje moći da prihoduje oko 185 miliona dolara.

Takođe, deo sredstava ovim sporazumima predviđen je i za unapređenje vodosnabdevanja u čak 60 opština u Republici Srbiji, kao i za izgradnju tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Dolazim iz opštine Rača, opštine koja je u prethodne tri godine uz pomoć Vlade Republike Srbije i vas ministre uspela da za svoje građane izgradi kako postrojenje za prečišćavanje pijaće vode, tako i da izgradi dva nova bunara, kako u letnjem periodu ne bi dolazilo do restrikcije u vodosnabdevanju građana.

Takođe, izgradili smo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Naravno, nisu nam planovi da tu i stanemo. U narednom periodu predviđena je rekonstrukcija kompletne vodovodne mreže u dužini od 12 kilometara, za šta već imamo urađenu projektno-tehničku dokumentaciju, takođe i kompletna rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže, kao i rekonstrukcija kišne kanalizacione mreže.

Na samom kraju sumirajući sve ovo što sam iznela, svakako svesni potrebe za daljom borbom sa korona virusom, kao i za borba za dalji neometani razvoj naše države na svim poljima, predlažem svim narodnim poslanicima da podrže predloge zakona koje su Vlada i ministarstvo uputili nama na razmatranje. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Vučić, 29.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član veća Opština Rača Opština Mesečno 53400.00 RSD 01.07.2016 -