Odbor za Kosovo i Metohiju

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Milovan Drecun

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3026-570

"Odbor za Kosovo i Metohiju razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta, kao i druga pitanja koja se odnose na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, vodeći računa o srpskim nacionalnim interesima i državnim interesima Republike Srbije.

Odbor predlaže Narodnoj skupštini odgovarajuće odluke, deklaracije, rezolucije i prati njihovo sprovođenje ili realizaciju od strane odgovarajućih organa i institucija.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 59 Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Slaviša Bulatović
Srpska napredna stranka
Član
Vladica Maričić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milovan Drecun
Srpska napredna stranka
Predsednik
Boban Birmančević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Srbislav Filipović
Srpska napredna stranka
Član
Žarko Bogatinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Rajko Kapelan
Srpska napredna stranka
Član
Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Zamenik

Đorđe Kosanić
Jedinstvena Srbija
Član
Nenad Filipović
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Miodrag Linta
Srpska napredna stranka
Član
Nebojša Bakarec
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubomir Marić
Srpska napredna stranka
Član
Đorđe Todorović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Mirković
Srpska napredna stranka
Član
Nenad Baroš
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nenad A. Mitrović
Srpska napredna stranka
Član
Đorđe Dabić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milica Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Slađana Nikolić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tamara Pilipović
Srpska napredna stranka
Član
Dejan Stošić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Član
Predrag Milošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zvonimir Stević
Socijalistička partija Srbije
Član
Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Miloš Terzić
Srpska napredna stranka
Član
Ivan Ribać
Srpska napredna stranka
Zamenik

Danijela Veljović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik predsednika
Sanja Jefić Branković
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Ilija Životić
Srpska napredna stranka
Član
Svetozar Andrić
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:33