DANIJELA VELJOVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Rođena je 1977. godine. Živi u Kragujevcu.

Po obrazovanju je master prava.

Članica je Socijaldemokratske partije Srbije.

U dva navrata je bila odbornica u skupštini grada Kragujevca.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".

Poslednji put ažurirano: 09.11.2020, 10:40

Osnovne informacije

Statistika

  • 10
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.03.2021.

Iako je današnja tema rasprave izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ja bih se na samom početku osvrnula i podsetila sve nas na određene ustavne odredbe.

Prema Ustavu Republike Srbije, VSS je nezavistan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije u skladu sa Ustavom i zakonom, a prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju predlaže Narodnoj skupštini članove za izbor sudija. Ova lica biraju se na mandat u trajanju od tri godine.

Prioritet je da i ono kao i sva druga lica koja već duže obavljaju sudijsku funkciju, odbrane svoju nezavisnost tako što će suditi savesno sa integritetom u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije. Svako ima pravo na pravično suđenje, što mu je Ustavom zagarantovano. Sud u razumnom roku na nepristrasan način zakonom utvrđen odlučuje o optužbama protiv lica, kao i razlozima zbog kojih je pokrenut postupak.

Veoma je važno govoriti stalno, naročito u ovom domu o zaštiti javnog reda i morala, o zaštiti interesa maloletnika i privatnosti učesnika u postupku. Socijaldemokratska partija Srbije upućuje apel svim pravosudnim organima i policiji da spreči curenje informacija u javnosti, a koje se tiču važnih sudskih postupaka. Naime, svedoci smo da različiti tabloidi i mediji stižu do poverljivih informacija koje su zloupotrebljene radi postizanja senzacionalizma. Oni anatemišu i žrtvu, ali i osumnjičenog unapred ga osuđujući bez okončanog sudskog postupka.

Brutalno, jezivo, šokantno su naslovi koje sadrži skoro 50% medijskih objava, govoreći o nasilju. Time nanose ozbiljnu štetu uznemiravanjem javnosti, ali i štetu samom sudskom postupku. Socijalndemokratska partija Srbije snažno podržava i napore Zaštitnika građana da unapredi rad pravosudnih organa i institucija u postupcima u kojima su žrtve maloletnici. Glavni cilj je sprečiti da maloletnici više puta svedoče o istom događaju i time se dodatno traumatizuju. Senzacionalizam nema opravdanja. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 23.02.2021.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, najvažnija izmena Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, odnosi se na promenu termina - nezakonito stečena imovina u - imovinu na koju se utvrđuje poseban porez, a kako se ne bi poistovećivao sa izrazom - imovina proistekla iz krivičnog dela.

Novina je izraz, izdaci za privatne potrebe fizičkog lica radi utvrđivanja porekla prihoda koje fizičko lice nije potrošilo na sticanje imovine. Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu usvojen je 29. februara 2020. godine. Počinje da se primenjuje 12. marta 2021. godine. Ovim izmenama jasno se crtaju zakonske norme kako bi se sprečilo preciznošću mogućnost stvaranja i pronalaženja različitih pukotina u samom zakonu. Pre donošenja zakona često su se mogla čuti i pitanja, zašto poreklo imovine nije rešeno kroz različita podzakonska akta, a u okviru već postojećih Zakona o poreskom postupku?

Posmatrajući države u EU dolazi se do zaključka da ne postoji jednoobraznost u rešavanju ovog problema porekla imovine, ali zajednička karakteristika različitih zakonskih rešenja jeste nastojanje da se pravnim sistemom kontrolišu prihodi i tako spreče sve moguće zloupotrebe i tu je i odgovor zašto poseban zakon. Prvo, bez uređenog poreskog sistema nema ni uređene države. Drugo, posebnim zakonom smanjuje se mogućnost zloupotreba zakonskih normi i tzv. pogrešnog tumačenja odredbi, a povećava se efikasnost borbe protiv korupcije.

Jedna od kritika jeste i da će, iako bitan zakon, predstavljati zapravo borbu sa političkim neistomišljenicima i da će se na njegovom udaru naći samo oni mali privatnici poput frizera, pekara itd. Kao predstavnik SDPS i socijaldemokrata, predstavljam politiku u kojoj je glavna nit okosnica socijalna pravda.

Postoji izreka koja kaže da je najveća nepravda ophoditi se jednako prema nejednakima. Zato je važno razjasniti da socijalna komponenta ovog zakona jeste upravo jasno, nedvosmisleno utvrđeno određivanje nesrazmere između prihoda i imovine. To bi značilo da će se pod kontrolom poreskih organa naći oni za koje se utvrdi da postoji razlika u iznosu od 150 hiljada evra uzastopno u tri kalendarske godine između prijavljenih prihoda i imovine.

Poreska uprava imaće obavezu da dokaže u kojim slučajevima je bilo uvećanje imovine, a sa druge strane fizička lica imaju obavezu da dokažu da je imovina stečena na zakonit način.

Ma koliko bili nepopularni ovakvi zakoni, oni su neophodni da bi jedna država imala uređen poreski sistem, a samim tim i svrstala se u grupu ozbiljnih zemalja u kojima se institucije poštuju. Zapravo, zakon počinje da postoji kada izađe iz skupštinske procedure i tek tada se vide sve njegove strane.

Da bi zakon pre svega bio efikasan, on mora da se primenjuje. To bi značilo da je najvažnija uloga u stručnosti, znanju, pripremljenosti, efikasnosti, integritetu lica iz posebne jedinice Poreske uprave, koja će zapravo dati i život zakonu i istaći time i njegovu glavnu svrhu donošenja, a to je smanjenje koruptivnih aktivnosti. Hvala.

Prvo vanredno zasedanje , 27.01.2021.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, ni ovoga puta, kao što je to bio slučaj i u prošlom izlaganju kada je tema bila izbor sudija neću govoriti o predloženim kandidatima smatrajući da su oni zapravo, izbor njihovih kolega koji poznaju njihov rad i njihovu stručnost. Ono o čemu bih govorila jeste nastavak teme koja se tiče nezavisnosti sudstva, a u okviru toga glavna pitanja kojima se treba posvetiti jeste rešenje probleme mreže i nadležnosti sudova, neujednačenost sudskih odluka, sporost pri rešavanju sporova, nejednak pristup građana pravdi.

Prioritetan zahtev za koji se zalaže i SDPS jeste da sudije postupaju sa integritetom i savesno u skladu sa pravnim poretkom Srbije. Smatram da je to jedina i prava definicija nezavisnosti sudstva. Dakle, nezavisnost sudstva jeste garancija vladavine prava u demokratski uređenom društvu, ali nije garancija za neodgovorno ponašanje sudija i za nerad koji se prikriva gomilom nerešenih sporova. Svaki sudija je odgovoran za promovisanje i zaštitu sudijske nezavisnosti poštovanjem profesionalne etike.

Nije Republika Srbija izolovano ostrvo na kojem vlada klima ne organizacije sudstva. Naprotiv, i na evropskom nivou i te kako su prisutne borbe i veliki napori da se održi, uspostavi vladavina prava i sudijske nezavisnosti. Mislim da je jako važno uspostaviti balans između svih aspekata prava građana na suđenje u razumnom roku i prava na obrazloženu sudsku odluku. Sudija mora da bude stručan, da stalno unapređuje svoje znanje, poštuje stručnost, važna je odbrana nezavisnosti. Verujem da su to bili glavni kriterijumi pri izboru članova sudova. Hvala vam.

Prvo vanredno zasedanje , 26.01.2021.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam Ministarstvu energetike i rudarstva u ime građana grada Kragujevca. Naime, Kragujevac je u mraku, u većem delu grada ne radi ulična rasveta, ne govorim o slaboj rasveti, već o tome da u užem i širem centru grada nema uopšte uličnog svetla.

Problem traje više od mesec dana. Na pitanje građana postavljeno Elektrodistribuciji, ona odgovora da nije nadležna i upućuje problem na mesne zajednice a mesne zajednice na Elektrodistribuciju i tako u krug.

Ovo više nije pitanje estetike, već zaista bezbednosti, jer je veliki problem biti učesnik u saobraćaju u ulicama koje su potpuno u mraku. U jednoj od ulica u gradu varničile su i kapije zbog problema sa napajanjem i povezivanjem novoizgrađenih zgrada na javnu rasvetu.

Podsećam da sistem javne rasvete napaja se preko 712 merno-regulacionih mesta. Najveći deo nalazi se u trafostanicama koje su u nadležnosti Elektrodistribucije. Međutim, na tenderu posao održavanja javne rasvete dobila je firma iz Požarevca, sa kojom je ugovor istekao a novi tender nije završen. Pitanje je da li elektro-energetska inspekcija nadležna u ovakvim slučajevima i da li je pravno moguće da poslove koji se odnose na održavanje javne rasvete u gradu dobija firma koja se ne nalazi u gradu. Hvala.