Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Vladimir Đukanović

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3200-625

"Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- krivičnog zakonodavstva i zakonodavstva o privrednim prestupima i prekršajima;

- obligacionih odnosa i nasleđivanja;

- postupaka pred sudovima;

- organizacije i rada pravosudnih organa;

- kontrole izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka;

- međunarodne pravne pomoći i ekstradicije;

- amnestije i pomilovanja;

- veštačenja, advokature i drugih pravosudnih profesija;

- organizacije i rada organa državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja;

- upravnog postupka i upravnog spora;

- organizacije vlasti, izbornog sistema i udruživanja građana;

- teritorijalne organizacije Republike Srbije;

- uređenja lokalne samouprave i izbora, finansiranja i načina rada organa i službi jedinica lokalne samouprave;

- matičnih knjiga i pečata;

- praznika, odlikovanja Republike Srbije i upotrebe državnih simbola.

Odbor daje mišljenje o predlogu odluke za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca.

Odbor razmatra predlog odluke za izbor članova Visokog saveta sudstva, članova Državnog veća tužilaca, predsednika sudova, javnih tužilaca, kao i sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put.

Odbor daje mišljenje o predlozima odluka o izboru i razrešenju drugih funkcionera u skladu sa zakonom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 51. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Nenad Baroš
Srpska napredna stranka
Član
Milica Dačić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Dabić
Srpska napredna stranka
Član
Bratislav Jugović
Pokret socijalista
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Đukanović
Srpska napredna stranka
Predsednik
Branimir Spasić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Toma Fila
Socijalistička partija Srbije
Član
Nina Pavićević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Sanja Jefić Branković
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Danijela Veljović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Mihailo Jokić
Srpska napredna stranka
Član
Milica Nikolić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Daniel Đivanović
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Zoltan Pek
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Marijan Rističević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sanja Lakić
Srpska napredna stranka
Član
Bratimir Vasiljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragan M. Marković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Aleksandar Martinović
Srpska napredna stranka
Član
Vladica Maričić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dejan Kesar
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Kocić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Velibor Milojičić
Srpska napredna stranka
Član
Nevena Veinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Biljana Pantić Pilja
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Vesna Krišanov
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nebojša Pavlović
Srpska napredna stranka
Član
Milan Urošević
Srpski pokret obnove
Zamenik

Vladan Zagrađanin
Socijalistička partija Srbije
Član

Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Član
Nenad Krstić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Kralj
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:27