Odbor za prava deteta

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Ivica Dačić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3200-605

"Odbor za prava deteta obrazuje se kao posebno stalno radno telo.

Predsednik Odbora je predsednik Narodne skupštine.

Pored predsednika Narodne skupštine, Odbor čine: potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva."

*Član 47. Poslovnika Narodne skupštine

"Odbor za prava deteta, kao posebno stalno radno telo, razmatra predlog zakona s aspekta zaštite prava deteta; prati sprovođenje i primenu zakona i drugih akata koji uređuju položaj i zaštitu prava deteta; vrši proveru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim standardima prava deteta; sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i telima, kao i lokalnim organima vlasti; inicira izmene i dopune propisa i predlaže donošenje određenih akata i preduzimanje mera zaštite prava deteta; promoviše prava deteta; razmatra i druga pitanja od značaja za prava deteta.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom."

*Član 67. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Član
Slavenko Unković
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Ivica Dačić
Socijalistička partija Srbije
Predsednik

Ilija Životić
Srpska napredna stranka
Član
Ljiljana Kuzmanović-Vujaković
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Violeta Ocokoljić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Mirsad Hodžić
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Član
Nadije Bećiri
Zamenik

Nataša Ivanović
Srpska napredna stranka
Član
Tomislav Janković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milanka Jevtović Vukojičić
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Joković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član

Stefan Krkobabić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član

Nikola Lazić
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Stambolić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Mijatović
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Ljiljana Malušić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milija Miletić
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Branković Minčić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Barišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Orlić
Srpska napredna stranka
Član

Vesna Ivković
Socijalistička partija Srbije
Član
Aleksandra Pavlović Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Misala Pramenković
Stranka pravde i pomirenja
Član
Rajka Matović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milijana Sakić
Srpska napredna stranka
Član
Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radovan Tvrdišić
Srpska napredna stranka
Član

Jelisaveta Veljković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Danijela Veljović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Emeše Uri
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Muamer Zukorlić
Stranka pravde i pomirenja
Član

Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Član

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:39