SANDRA JOKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1990. godine. Živi u Kraljevu.

Po zanimanju je specijalizovani vaspitač za predškolski program.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 21. jun 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 14.10.2020, 11:10

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

Poštovana predsedavajuća, kolege poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pred nama se danas nalaze jako bitne tačke dnevnog reda – Predlog zakona o socijalnoj karti.

Socijalna karta je postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku koja sadrži tačne i ažurne podatke svakog pojedinca, svakog građanina. Ministarstvo će imati bazu podataka osoba sa invaliditetom, borce, dečiji dodatak i sve korisnike neke novčane naknade. Sve će to biti na jednom mestu, objedinjeno u jednoj bazi. Biće proveravani, kategorizovani i na ovaj način bi se sprečile eventualne malverzacije. Time bi bili sigurni da pomoć ide u prave ruke. Znači, pravednije ostvarivanje socijalnih prava građana.

Više neće biti onih koji će morati da dođu i da podnose zahteve, da mole, na neki način, da imaju loš osećaj zbog toga. Ovo će značiti ugroženim građanima, Romima koji su najvećim delom korisnici socijalnih davanja. Većina njih nema ni privremeni posao, delom zbog obrazovanja, jer znamo da sve polazi od toga. Oni koji nemaju stalna mesečna primanja lako odustaju od školovanja i time se vrte u začaranom krugu. Radno sposobni treba biti angažovani u skladu sa obrazovanjem, fizičkom i zdravstvenom sposobnošću za određene privremene poslove, a kasnije i stalne. Time bismo smanjili korisnike socijalnih davanja. Samo radom možemo smanjiti siromaštvo.

Ljudi koji su navikli da primaju socijalnu pomoć teško je se odriču. Zato starim i bolesnima koji nemaju ko da brinu o njima, koji nemaju stalna mesečna primanja treba da im se obezbede stalna socijalna davanja. To je do sada bilo u praksi, ali nadam se da će biti i ubuduće.

Samohrane majke moraju imati stalna mesečna primanja dok deca idu u školu, dok ne stasaju, dok ne odrastu malo da mogu sami ostajati kući da te majke mogu biti radno angažovane, jer niko u državi ne zaslužuje da živi na rubu egzistencije. Zato će socijalna karta mnogo značiti svim osetljivim grupama građana. Zato ću u Danu za glasanje podržati ovaj zakon, kao i kolege iz poslaničke grupe. Zahvaljujem.

Druga posebna sednica , 26.12.2020.

Poštovana predsedavajuća, poštovani članovi nezavisnih regulatornih tela, kolege poslanici i uvaženi građani i građanke Republike Srbije, danas se pred nama nalaze jako bitne tačke dnevnog reda za sve građane Srbije, a posebno za one koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, kojoj i sama pripadam, a to sa ponosom govorim. U ovom parlamentu želim da ističem to kako bi se promenila slika koja prati Rome decenijama. Želim da pokažem da postoje obrazovani, vredni ljudi, koji su sposobni da unaprede položaj Roma u Srbiji.

Pohvalila bih zalaganje predsednika Aleksandra Vučića, koji je prepoznao probleme ove marginalizovane grupe i time omogućio da se u parlamentu nađe neko ko će zastupati stavove romske nacionalne manjine.

Neophodno je da veći broj pripadnika romske nacionalne manjine bude uključen u rad ministarstava, pogotovo onih koji imaju dodirnih tačaka sa oblastima koje su definisane strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Kad kažem ministarstva, mislim na tri ključna koja su bitna za položaj ove nacionalne manjine, a to su: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Visokoobrazovani Romi koji imaju odgovarajuće kompetencije mogu obavljati i funkcije državnih sekretara, pomoćnika ministara i saradnika. Imajući u vidu činjenicu da je i predsednik Aleksandar Vučić dao predlog Vladi da ima veći broj zastupljenih pripadnika nacionalnih manjina koji će ući u držanu administraciju ne samo kako bi ispunili neku kvotu, kako bi se Romi našli na bitnim pozicijama, već zato što su obrazovani i kompetentni za unapređivanje i rešavanje niza problema sa kojima se susreću pripadnici ove nacionalne manjine.

Nedavno sam pročitala knjigu „Grad bola“, koju je napisao Meti Kamberi. Knjiga je bol dečaka koji je doživeo ono što nijedno dete ne bi trebalo doživeti, a to je da prosi, da zavisi od tuđe milostinje. Iz tog razloga preporučujem ovu knjigu jer jedino na taj način ćemo uspeti da pomerimo sopstvene granice i lakše ćemo razumeti jedni druge.

Neophodno je nastaviti kontinuirano na suzbijanju nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi, kontinuirano preduzimanje mera za ekonomsko osnaživanje i podsticanje Roma i Romkinja, takođe i u pogledu pristupa adekvatnog stanovanja, zdravstvenim i obrazovnim uslugama, kao i eliminisanju diskriminacije.

Diskriminacija je jedan oblik nasilja. Ne možemo ga potpuno iskoreniti, ali možemo u velikoj meri promeniti kroz donete zakone. Dosta toga je urađeno po pitanju Zakona o diskriminaciji. Takođe, i rešavanje problema o ostvarivanju građanskih prava, kako bi bili pravno vidljivi, omogućen je naknadni upis u Matične knjige rođenih, državljanstva, lična dokumenta i isprave.

Vlada Republike Srbije u proteklom periodu veliki posao je obavila po pitanju ljudskih i manjinskih prava, naročito formiranjem Ministarstva koje u svom domenu nadležnosti nosi naziv obuhvaćen ljudskim pravima.

Moje današnje izlaganje želim da bude samo podstrek kako Vladi, tako i svim građanima Srbije da nastavimo svi zajedno da radimo na poboljšanju života i uslova romske zajednice. Uverena sam da ukoliko nastavimo ovim tempom da donosimo zakone, unapređujemo ih i sprovodimo, položaj ove zajednice biće unapređen.

Optimizam mi uliva do sada preduzeti koraci od strane Vlade, ali pre svega predsednika Aleksandra Vučića, koji se trudi da temeljno poboljša standarde života, kako ove nacionalne manjine, tako i svih građana Republike Srbije. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

Poštovani predsedavajući, javljam se po amandmanu za ljudska i manjinska prava.

Poštovani predsedavajući, kolege i koleginice poslanici, obraćam vam se prvi put i to ovog puta u ime ljudi koje predstavljam. To su ljudi romske nacionalnosti. Sa ponosom ističem da sam ja jedna od njih. Znamo da Rome prati loša slika, ali nadam se da će se ta loša slika ukloniti.

Zahvaljujući predsedniku Srbije, i predsedniku Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću, koji ima sluha za narod ove nacionalne manjine, samim tim da je omogućio da se na listi za narodne poslanike nađe neko ko je ove nacionalnosti, svedoci smo da je dosta toga urađeno po pitanju donošenja Zakona o diskriminaciji, da se svaki čovek koji je različite boje kože, vere, oseća kao ravnopravni član ovog društva.

Samim tim što je predsednik, Aleksandar Vučić dao na predlog tri nova ministarstva, od kojih je jedno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, isto tako bih volela da pohvalim izbor za nove ministre, zastupljenost žena u Vladi, nova stručna lica.

Takođe, koristim priliku i da pohvalim izbor novih mladih ljudi u parlamentu koji će predstavljati svoj grad, opštinu, izneti probleme i efikasno doći do rešenja istih uz pomoć nove Vlade.

Svi zajedno moramo da se borimo kako bi se rasizam iskorenio. Naša divna zemlja Srbija je zemlja ljubavi, mira, tolerancije i u njoj nema mesta mržnji, rasizmu, nasilju i fašističkoj ideologiji. Sigurni smo da je naša zemlja u stanju da obezbedi da se svaki građanin Srbije oseća sigurno i spokojno, bez straha za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice. Ne bih više oduzimala vremena svojim kolegama. Zahvaljujem.