Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

"Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- radnih odnosa i prava iz rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zapošljavanja;

- prava na štrajk i sindikalno organizovanje;

- sistema socijalne zaštite;

- sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja i zaštite vojnih osiguranika;

- zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i žrtava rata, članova njihovih porodica i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta socijalnog uključivanjai nadzire proces donošenja odlukairaspodelu budžeta u oblasti socijalnog uključivanja; daje sugestije, primedbe i ocene u vezi sa realizacijom politika; gradi partnerske odnose na svim nivoima radi efikasne, racionalne i blagovremene realizacije procesa društvenog uključivanja u cilju dostizanja evropskog standarda i pune društvene uključenosti svih građana i marginalizovanih grupa; angažuje se na institucionalizaciji i učešću predstavnika građana u procesu donošenja odluka.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 61. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Dragoljub Acković
Srpska napredna stranka
Član
Miroslav Kondić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Enis Imamović
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Zamenik

Josip Broz
Komunistička partija
Član
Ljubinko Rakonjac
Zeleni Srbije
Zamenik

Ana Čarapić
Srpska napredna stranka
Član
Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Grahovac
Srpska napredna stranka
Član
Momir Stojilković
Srpska napredna stranka
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Biljana Jakovljević
Srpska napredna stranka
Član
Milan Ilić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milanka Jevtović Vukojičić
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Slađana Nikolić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vesna Knežević
Srpska napredna stranka
Član
Milan Đurica
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vesna Krišanov
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Joković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nenad Krstić
Srpska napredna stranka
Član
Bratimir Vasiljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Branimir Spasić
Srpska napredna stranka
Član
Milija Miletić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Dragan M. Marković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Milenka Subić
Srpska napredna stranka
Član
Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radovan Arežina
Socijalistička partija Srbije
Član
Aleksandra Pavlović Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Radovan Tvrdišić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Ilija Životić
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Emeše Uri
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Radinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:35