Druga sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

08.02.2021.

Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 8. februara 2021. godine, razmotren je u načelu Predlog zakona o socijalnoj karti, koji je podnela Vlada.

Biljana Zekavica iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navela je da se Predloženim zakonom ide dalje u postizanju efikasnosti sistema socijalne zaštite i pravednijoj raspodeli socijalne pomoći i socijalnih usluga. Cilj je da se budžet, opredeljen za materijalnu podršku i usluge u sistemu socijalne zaštite, koristi racionalnije i da se obezbedi sveobuhvatni uvid u materijalni status korisnika socijalne zaštite. Formiranje registra Socijalna karta će omogućiti bolje usmerenje socijalnih davanja, navela je predstavnica Ministarstva. Ona je dodala da je do sada završena prva faza razvoja registra socijalne karte, koja podrazumeva povezivanje i objedinjavanje podataka koje poseduje nadležno Ministarstvo, a u narednoj fazi predstoji povezivanje sa relevantnim sistemima podataka drugih organa državne uprave i institucija na lokalnom nivou.

Članovi Odbora su tokom rasprave naveli važnost usvajanja predloženog sistemskog zakona, kako za zaposlene, tako i za korisnike sistema socijalne zaštite. Posebno je naglašena važnost povezivanja i objedinjavanja podataka sa drugim relevantnim državnim organima i institucijama, u kontekstu digitalizacije javne uprave.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili, u načelu, Predlog zakona o socijalnoj karti.

U nastavku sednice, obrazovana je Radna grupe za razmatranje predstavki i predloga građana.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Josip Broz, dr Emeše Uri, Vesna Knežević, mr Danijela Vujičić, Biljana Jakovljević, prof. dr Dragoljub Acković, Branimir Spasić, Vesna Krišanov, Nenad Krstić, Ana Čarapić, Milanka Jevtović Vukojičić, Vladimir Grahovac, Smilja Tišma, Milenka Subić i Hadži Milorad Stošić.

Prisutni članovi

...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Danijela Vujičić

Srpska napredna stranka
...

Biljana Jakovljević

Srpska napredna stranka
...

Branimir Spasić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Nenad Krstić

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Diskutovano o aktima

Poslednji put ažurirano: 08.02.2021, 12:55