SMILJA TIŠMA

Nestranačka licnost

Rođena 1929. godine u zapadnoj Slavoniji.

Kao dete je sa bratom i dve sestre preživela strahote logora u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata.

Nakon toga, prešla je da živi u Beograd gde živi i danas.

Završila je Pravni fakultet u Beogradu.

Bila je član Komunističke partije.

Nakon redovni parlamentarni izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".
Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 14:20

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva (konstitutivna) sednica, 22.10.2020.

Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 193 narodna poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 227 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su u Narodnoj skupštini, saglasno članu 22. Poslovnika Narodne skupštine, konstituisane sledeće poslaničke grupe: Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Vladimir Orlić; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS), za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Ivica Dačić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Đorđe Milićević; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Nataša Mihajlović Vacić; Poslanička grupa SPAS, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marina Raguš, a za njenog zamenika narodni poslanik Radovan Tvrdišić; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Balint Pastor, a za njegovog zamenika narodni poslanik Elvira Kovač; Poslanička grupa PUPS – „Tri P“, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Mira Petrović; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Života Starčević; Poslanička grupa Ujedinjena dolina – SDA SANDžAK, za predsednika Poslaničke grupe određen je narodni poslanik Šaip Kamberi, a za njegovog zamenika narodni poslanik Enis Imamović.
Poštovani narodni poslanici, imajući u vidu da narodni poslanici Bratimir Vasiljević, Katarina Rakić i Željko Tomić nisu položili zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstituisanju Narodne skupštine, neophodno je da je sada polože.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupimo polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanici ponavljaju.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Dozvolite mi da vam poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.
Nastavljamo sa radom Skupštine, Druga tačka dnevnog reda – IZBOR PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE.
(Enis Imamović: Poslovnik.)
Obaveštavam vas, u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine, primila sam jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Predlog vam je dostavljen za glasanje.
(Enis Imamović: Povreda Poslovnika.)
Izvolite.

Prva (konstitutivna) sednica, 22.10.2020.

Poštovani gospodine, prekoračili ste vreme u govoru.

Prva (konstitutivna) sednica, 22.10.2020.

Nisam povredila odredbe člana 103. i 107.
Poslovnik je u svemu uređen prema zakonu i Skupština se vodi prema zakonu i Poslovniku.
Da li žele cenjeni poslanici da se izjasne o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)
Reč ima Đorđe Milićević.