VESNA KNEŽEVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 1958. godine u Titelu.

Po zanimanju je pravnica.

Predsednica je Skupštine opštine Titel i članica Odbora za obeležavanje stogodišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbije.

Za narodnu poslanicu prvi put je izabrana na izborima 2020. godine ispred izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".

Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 12:59

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 05.05.2021.

Poštovani predsedniče Skupštine, ministri, poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, želim da izrazim veliko zadovoljstvo što ćemo danas razmatrati Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između naše Vlade i Vlade Kvebeka, provincije Kanade.

Važan zakon obzirom na tematiku regulisanja, velikog broja naših državljana koji žive i rade na teritoriji Kvebeka i obzirom na činjenicu da oblast socijalne sigurnosti između Republike Srbije i Kvebeka do sada nije bila regulisana međunarodnim ugovorom. Tačno je da je oblast socijalne sigurnosti i regulisan sporazumom između Republike Srbije i Kanade i da je isti stupio na snagu 1. decembra 2014. godine, ali njime nisu obuhvaćeni osiguranici na teritoriji Kvebeka jer u skladu sa pravnim propisima Kanade ova kanadska provincija ima poseban penzijski plan i posebne ingerencije da zaključuje sporazume o socijalnoj sigurnosti, a pravni osnov sadržan je u odredbi člana 25. Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade.

Moram da naglasim da je ovo godina jubileja kada Srbija i Kanada obeležavaju 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a naš predsednik i naša Vlada i dalje kontinuirano rade na jačanju političkog dijaloga i na razvoju partnerstva srpsko-kanadskih veza u svim oblastima pa i u oblastima socijalne sigurnosti, a radi sveobuhvatne zaštite osiguranika na celokupnoj teritoriji Kanade.

Brojna srpska zajednica živi na kanadskom tlu i predstavlja važan most između dveju zemalja. Zbog toga je ovaj ugovor od izuzetnog značaja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja pre svega zbog građana Srbije koji žive i rade u Kvebeku i kojima se zaključivanjem ugovora omogućava da ostvare svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, kao i osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti.

Takođe, ovim ugovorom su obezbeđena i neka dodatna prava za osiguranike, strana ugovornica, na primer zdravstveno osiguranje za upućena lica, zdravstvena osiguranja za studente.

Za naše državljane su najznačajnija tri principa, odnosno tri načela. Prvo, da su izjednačeni sa državljanima odnosno da imaju isti tretman kao i građani Kvebeka. Drugo, da se godine radnog staža navršenih u Srbiji priznaju prilikom sticanja ostvarivanja i utvrđivanja visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugoj državi ugovornici. Treće načelo odnosi se na isplatu davanja u slučaju promene prebivališta u drugu državu ugovornicu. Ovo načelo podrazumeva da korišćenje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja nije ograničeno na teritoriju na kojoj su ta prava ostvarena i obezbeđuje isplatu davanja na teritoriji druge strane ugovornice. Dakle, ako se lice koje je steklo ili bi moglo da stekne pravo iz obaveznog socijalnog osiguranja obuhvaćeno ugovorom nastani na teritoriji druge strane, prva strana ugovornica će mu i dalje isplaćivati ostvarena davanja, odnosno vršiće njihov transfer u državu nastanjenja prebivališta bez umanjenja visine davanja.

Ovaj ugovor je zasnovan na opšte prihvaćenim principima. Zasnovan je na iskustvima naše zemlje u ovoj oblasti, kao i na standardima koje predviđa Uredba EU broj 883/04. Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnom osiguranju sa 31 državom, od kojih je većina sa članicama EU u kojima živi i radi veliki broj naših građana.

U poslednjih nekoliko godina zaključeni su sporazumi sa Republiko Grčkom, Ruskom Federacijom. Zaključeni su i sa Kinom. U narednim mesecima očekuje se zaključivanje sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i stupanje na snagu Sporazuma sa Francuskom. Takođe, pokrenute su inicijative za zaključivanje sporazuma sa Holandijom i sa Italijom.

Sa velikim zadovoljstvom zbog naših građana u danu za glasanje podržaću Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između naše Vlade i Vlade Kvebeka, kao i sve zakone koji su danas na dnevnom redu.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 31.03.2021.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicom, poštovani narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, jedan važan propis čije donošenje je neophodno, jer će urediti sistem zaštite muzejske građe kao vrste pokretnih kulturnih dobara i muzejske dokumentacije. Na taj način stvaramo okvir da Republika Srbija sveobuhvatno uredi muzejsku delatnost i zaštitu muzejske građe, pogotovo ako se ima u vidu značaj ovih institucija i kulturnog nasleđa ne samo za istoriju, ne samo za nauku i kulturu, već i zadovoljavanje potreba građana.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja muzejske delatnosti, njena struktura i njena organizacija, uređenje i delokrug rada muzeja, način zaštite, korišćenja i obrade muzejske građe i vođenja muzejske dokumentacije i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske delatnosti.

Nažalost, kao i u drugim segmentima, i kultura je pretrpela i još uvek trpi posledice izazvane pandemijom Kovida-19, a ono što je još strašnije jeste činjenica da ste, gospođo ministarko, samo što ste preuzeli resorno ministarstvo suočeni i sa krađama u našim muzejima, odnosno sa činjenicom da je mafija, da su kriminalci ušli i u oblast kulture. Iskreno se nadam da će nadležni istražni organi postupiti po dokumentima koja su podneta, a već i postupaju, a koji ukazuju na sumnju da su u pitanju članovi kriminalne grupe Veljka Belivuka i onih koji su omogućili izvršenje ovih kriminalnih radnji.

Opština Titel, iz koje ja dolazim, je društveno odgovorna lokalna samouprava i, uprkos tome što spada u treću kategoriju razvijenosti sa skromnim izvornim budžetom od skoro 655 miliona dinara, daje veliki doprinos u poboljšanju uslova života svojih građana izdvajajući sredstva i za oblast kulture. Međutim, prošlu demokratsku vlast na čelu sa predsednikom opštine Petrović Milivojem i poslušnim njegovim saradnicima koji su pripadali bivšem režimu Borisa Tadića i Dragana Đilasa, nije interesovala ni privreda, ni ekonomija, a kamoli obrazovanje i kultura.

Propale privatizacije na opštini su ostavili preko 3.000 radnika bez posla, propale su najjače fabrike, kao što je Fabrika metalnih proizvoda „Pobeda“ i Fabrika konzervi i hladnjača, koja se bavila toplom i hladnom preradom voća i povrća, raspao se ceo Titelski poljoprivredni kombinat, ali Milivoje Petrović, zvani Pele procenat, imao je važnija interesovanja, što govori i njegov popularni nadimak. Slabost mu je bila i priroda, a naročito je voleo reku Tisu, šume i plodne oranice, a naravno i funkcije. Mada je obavljao funkciju predsednika opštine, uporedo je bio i predsednik Upravnog odbora „Vojvodinašume“, Novi Sad i sa te pozicije na telefonskoj sednici inicirao prodaju 50 hektara priobalja reke Tise i to na 99 godina, koje su u katastru nepokretnosti u Titelu vodile kao šuma prve klase u vlasništvu Republike Srbije. Možete zamisliti da je imenovani za sve ove radnje i nagrađen mestom u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i to u punom mandatu od četiri godine, a to mu je omogućio stranački kolega Goran Ješić.

Opština Titel je umesto obećanih novih radnih mesta, atraktivne radne zone, silosa za pretovar robe, dobila samo sudske sporove, višemilionske sudske troškove sa prevarenim kupcima. Sve ovo je bilo moguće uz pomoć Opštinske komisije za komasaciju, čiji je predsednik bila diplomirana pravnica, a ne sudija, kako je to zakon nalagao. Od tako unosnog posla, čiji je nosilac Javno preduzeće "Prostor", opštinsko preduzeće iz Titela, kupljen je jedan automobil na lizing. Mislim da je u pitanju polovni automobil i to za 1.600.000 dinara.

Sve ovo i još mnogo zateklo je novog predsednika opština Božić Dragana, kredit od milion evra Banke Inteze, koji su uzele demokrate za gasovod, samo što je gasovod ispario, nema ga. Mi smo ovaj kredit vraćali punih osam godina i otplatili smo ga u decembru 2019. godine. Tu je i preko 15 miliona duga prema EPS-u, nećete verovati, zbog krađe struje. Opština Titel je krala struju. Dakle, 40 miliona dug apoteke, za put preko Titelskog brega 83 miliona dinara, pet miliona prema DDOR-u i da dalje ne nabrajam. U pitanju je veliki novac za ovako malu i nerazvijenu opštinu koji se mogao ulagati u krupne projekte, u puteve, u vodovod, u zdravstvo, u kulturu, u obrazovanje. Zato Titel još uvek nema završenu kanalizacionu i vodovodnu mrežu, a nema ni gas.

Uprkos svemu, lokalna samouprava na čelu sa predsednikom Božić Draganom obnovila je zgradu Doma kulture u Titelu, koju smo zatekli u ruševnom stanju. Sada je to jedan uređen objekat sa 380 sedišta, u kojem smo organizovali brojne pozorišne predstave i za odrasle i za najmlađe. Obnovljena je unutrašnjost i spoljašnjost zgrade Narodne biblioteke u Titelu koja je osnovana 29. jula 1945. godine. Biblioteka broji 42 hiljade knjiga sa velikim brojem upisanih članova, od kojih su 422 dece do 14 godina, srednjoškolci i studenti.

Narodna biblioteka „Stojan Trumić“ je jedina ustanova kulture na teritoriji opštine Titel i u zgradi gde se ona nalazi smeštena je spomen-galerija poznatog Titeljanina, poznatog slikara, Stojana Trumića. Na galeriju smo posebno ponosni, jer poseduje 616 slikarevih umetničkih dela. Njegov slikarski pribor, predmeti za ličnu upotrebu, njegova priznanja, kao i lična biblioteka. Sva slikareva zaostavština je dostupna u novom prostoru galerije.

Iako se pandemija izazvana virusom ne smanjuje, lokalna samouprava je nedavno pomogla Narodnoj biblioteci da iz štampe izađe monografija o Stojanu Trumiću. Autor knjige je doktor Valentina Vuković, a izdavač je Narodna biblioteka iz Titela koja nosi ime ovog poznatog slikara i pedagoga. Ovom spomen zbirkom i monografijom veza umetnika sa njegovim rodnim mestom postala je još čvršća.

Takođe, održane su i brojne izložbe akademskih slikara, književne večeri poznatih pisaca, a ono što me posebno raduje jeste da lokalna samouprava ozbiljno radi na pripremi otvaranja muzeja koji će biti u istom kompleksu sa bibliotekom i galerijom. Muzej bi autentično oslikao vreme, slavne naše šajkaške i šajkaša, jer je njihov centar bio u Titelu. Da bi to mogli da ostvarimo i još mnogo toga planiranog moramo biti zdravi i zato pozivam moje sugrađane, moje Titeljane, pozivam sve građane Srbije da se vakcinišu, jer tako čuvamo svoje zdravlje, tako čuvamo našu Srbiju. Živela Srbija.

Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

Poštovana predsedavajuća, gospođo Kovač, poštovana ministarko sa saradnicima, narodni poslanici, donošenje Zakona o socijalnoj karti jedan je od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U socijalnoj karti vode se i obrađuju podaci o pojedincu i sa njim povezanim licima koji su neophodni za utvrđivanje socijalnoekonomskog statusa, odnosno za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite u skladu sa zakonima kao i podaci o ostvarenim pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, podaci o pravima i uslugama koji su u postupku ostvarivanja i podaci o odbačenim i odbijenim zahtevima tzv. neostvarena prava.

Uspostavljanjem registra socijalne karte imaćemo jedinstvenu i centralizovanu evidenciju u elektronskom obliku sa tačnim i ažuriranim podacima po kategoriji stanovništva koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

Važno je istaći da će uvođenjem ovog sistema biti omogućeno da građani koji su zaista u najtežem ekonomskom položaju budu vidljivi u sistemu kako bi blagovremeno i efektno ostvarili prava na potrebnu podršku.

Očekivanje Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i naša očekivanja narodnih poslanika su da će se za istu količinu novca obezbediti mnogo bolja i pravednija raspodela ove pomoći. Bitno je da će se unaprediti i kontrola socijalnog davanja, a to će opet imati za posledicu pošteniju raspodelu novca za najugroženije. Za građane to znači da će se svaka promena u njihovom socijalnom, finansijskom, imovinskom statusu, automatski registrovati i da više neće morati da obilaze po deset, 15 šaltera kako bi ostvarili neko pravo iz oblasti socijalne zaštite. Drugim rečima, ovaj propis bi trebalo da spreči zloupotrebu ali i da utiče na državu da urgentno pruži pomoć kada je to potrebno.

Kako se to postiže? Postiže se tako što se socijalna karta pored povezivanja sa softverskim rešenjima kojima upravlja ministarstvo povezuje radi preuzimanja podatak i sa Centralnim registrom stanovništva, Republičkim fondom za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, MUP, Nacionalnom službom za zapošljavanje, poreskom upravom, RGZO. Bitno je povezati i lokalni nivo sa Centralnim registrom.

Verujem da ćete se složiti sa mnom da nam je zajednički cilj da se građanima obezbede osnovni uslovi za dostojanstven život.

U tom smislu opština Titel iz koje ja dolazim, zaista daje veliki doprinos poboljšanju uslova života onih građana koji su u teškom ekonomskom položaju, pri tome, ne zaboravljamo ni najmlađe, kao učenike, studente, trudnice, porodilje i najstariju kategoriju stanovništva.

Opština Titel, je društveno odgovorna lokalna samouprava, uprkos tome što spada u treću kategoriju razvijenosti i sa skromnim izvornim budžetom koji iznosi svega 655 miliona dinara.

Za ovu poslovnu godinu iz budžeta planirano je za Program socijalne i dečije zaštite ukupno 77.221.260,00 dinara, a preko 10 miliona se izdvaja za Centar za socijalni rad čije je odeljenje u Titelu.

Opština Titel refundira sa dva miliona prenatalni skrining, isplaćuje jednokratne pomoći porodiljama i to za prvo dete 50 hiljada, a za drugo, treće i svako naredno po 30 hiljada dinara.

Milion i 210 hiljada dinara izdvojeno za finansiranje 100% troškova za boravak, trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta u predškolskoj ustanovi za celodnevni ili poludnevni boravak. Trideset tri miliona dinara izdvajamo za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, znači imaju besplatan prevoz.

Za Creveni krst izdvajamo takođe 950 hiljada dinara, a dva miliona 900 za logopede, pratioce i troškove prevoza učenika sa smetnjama u razvoju. Takođe, stipendiramo i 30 studenata i tri troškovi iznose tri milina dinara. U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice obezbedili smo 12 miliona 590 hiljada za kupovinu kuća porodicama interno raseljenih lica.

Ono što želim da istaknem u svom obraćanju jeste činjenica da opština Titel nema svoj centar za socijalni rad, nego aktivnost obavlja u okviru Centra za socijalni rad za opštinu Žabalj i opštinu Titel odeljenje u Titelu.

Ovom priliko molim ministarstvo da nam pomogne da osnujemo centar za socijalni rad za opštinu Titel, da nam omogući prijem u radni odnos još dva do tri izvršioca, jer je broj korisnika na našoj opštini znatno visok.

U prošloj godini imali smo na evidenciji 3201 korisnika, s tim što ovaj broj obuhvata sve pomoći iz okvira socijalne zaštite.

Sedamnaestoro dece je smešteno u naših 10 hraniteljskih porodica. Imamo zaposlenih svega tri radnika koji uprkos velikom broju predmeta i korisnika, vredno rade i daju svoj maksimu kako bi savesno i odgovorno izvršili poverene poslove.

Sa Žabljom nemamo nikakvih dodirnih tačaka, to je posebna lokalna samouprava, udaljeni smo 40 kilometara. Superviziju vrši radnik iz Žablja, koji dolazi nedeljno, ili po potrebi u Titel. Rešenja ili uverenja se donose u Žablju, tako da predmeti stalno kruže na ovoj relaciji, Titel-Žabalj, Žabalj-Titel.

Sve to ukazuje da je potrebno osnovati centar za socijalni rad u mojoj opštini. Zaposliti još stručnih saradnika kako bi se na još kvalitetniji i efikasniji način zadovoljile potrebe korisnika.

Na kraju, gospođo ministarko, vama lično i vašim saradnicima iskreno želim mnogo uspeha u daljem radu. Hvala.

Imovinska karta

(Titel, 15.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik skupštine opštine Opština Titel Opština Mesečno 49615.00 RSD 19.05.2016 -
- JKP Komunalac Titel (Referent i pravnik opštih poslova) Javni Mesečno 43000.00 RSD 03.12.2012 -