VESNA KNEŽEVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 1958. godine u Titelu.

Po zanimanju je pravnica.

Predsednica je Skupštine opštine Titel i članica Odbora za obeležavanje stogodišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbije.

Za narodnu poslanicu prvi put je izabrana na izborima 2020. godine ispred izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".

Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 12:59

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2021.

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas na dnevnom redu važan zakon čije donošenje predstavlja jedan od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti sprovedena je u periodu od 28. aprila pa do 17. maja ove godine i svi zainteresovani su mogli da dostave svoje predloge, sugestije, inicijative ili komentare.

Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 2. decembra 2021. godine, čiji sam redovan član, razmotren je predlog zakona u načelu, kao i Informacija o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. jula do 30. septembra 2021. godine.

Ovim zakonom unapređuje se položaj korisnika usluga privremenog smeštaja pod ravnopravnim uslovima, uz aktivno, efektivno i informisano učešće svih lica koja učestvuju u donošenju odluka koja se tiču života i prava korisnika.

Zaštita prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti omogućava kontinuirano osposobljavanje korisnika za samostalan život i puno i ravnopravno učešće u društvu i ostvarivanje socijalne inkluzije kroz proces deinstitucionalizacije.

Opština Titel, iz koje ja dolazim, je do pre nešto kraće od godinu dana imala zaključen ugovor sa prihvatilištem u sklopu Doma za stare u Bečeju. U međuvremenu, ova vrsta usluge je ukinuta, tako da će ovaj zakon omogućiti lakše i brže zbrinjavanje korisnika kojima je u kratkom vremenskom roku potrebno obezbediti privremeni smeštaj da porodicama i pojedincima koji su u socijalnim i životnim problemima i teškoćama pružimo neophodnu pomoć i podršku kako bi ih savladali i kako bi im stvorili uslove za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Opština Titel kao društveno-odgovorna samouprava, uprkos tome što spada u treću kategoriju razvijenosti, sa skromnim izvornim budžetom, koji iznosi svega 528.601.927,00 dinara daje veliki doprinos u poboljšanju uslova života svih građana koji su u teškom ekonomskom položaju, ali ne zaboravljajući pri tome ni najmlađe, kao ni učenike, studente, trudnice, porodilje, najstariju kategoriju stanovništva.

Za ovu poslovnu godinu iz budžeta izdvojili smo za program socijalne i dečije zaštite ukupno 77 miliona 221 hiljadu 260 dinara, a preko deset miliona dinara smo izdvojili za centar za socijalni rad čije je odeljenje u Titelu.

Isplaćujemo jednokratne pomoći porodiljama za prvo dete 50 hiljada dinara, a za drugo, treće i svako naredno po 30 hiljada dinara. Refundiramo i prenatalni skrining. Izdvajamo milion i 200 hiljada dinara za finansiranje 100% troškova za boravak trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta u predškolskoj ustanovi za celodnevni i poludnevni boravak, a 33 miliona dinara izdvajamo za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola. Prevoz im je besplatan. Za "Crveni krst" opredelili smo 950 hiljada dinara, a dva miliona i 900 za logopede, pratioce i troškove prevoza učenika sa smetnjama u razvoju. Stipendiramo 30 studenata, a ti troškovi iznose tri miliona dinara.

Sarađujemo i sa Komesarijatom za izbeglice, tako da smo obezbedili 12 miliona 590 hiljada dinara za kupovinu kuća porodicama interno raseljenih lica.

Ono što želim da naglasim jeste činjenica da opština Titel nema svoj centar za socijalni rad, već sve aktivnosti obavlja u okviru centra za socijalni rad za opštine Žabalj i Titel, odeljenje u Titelu.

Ovom prilikom molim ministarstvo da nam pomogne da osnujemo centar za socijalni rad opštine Titel, za čiji rad bi bila potrebna još dva do tri izvršioca, jer je broj korisnika na našoj opštini znatno visok. Imamo na evidenciji preko tri hiljade korisnika, s tim što ovaj broj obuhvata i novčanu pomoć i negu drugog lica, osposobljavanje za rad, smeštaj u ustanove socijalne zaštite, hraniteljstvo, starateljstvo i druga prava iz zakona.

U deset naših hraniteljskih porodica smešteno je 16 dece. Imamo zaposlena svega tri radnika, koji uprkos velikom broju predmeta i korisnika, vredno rade i daju svoj maksimum, kako bi savesno i odgovorno izvršili poverene poslove, a verujte mi da su preopterećeni.

Šta mi kao opština Titel imamo sa Žabljem? Nemamo ništa. Nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Udaljeni smo 40 km, superviziju vrši radnik iz Žablja, koji dolazi nedeljno u Titel, sva rešenja, sva uverenja i odluke donose se u Žablju, tako da predmeti stalno kruže i putuju na ovoj relaciji.

Sve to ukazuje da je potrebno osnovati centar za socijalni rad u mojoj opštini, zaposliti još stručnih radnika, kako bi se na još kvalitetniji i efikasniji način zadovoljile potrebe korisnika.

U danu za glasanje, podržaću Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2021.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, danas raspravljamo o dva važna predloga zakona. Jedan se odnosi na potvrđivanje Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, a drugi na uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade NRK. Potvrđivanjem ovih sporazuma omogućava se njihovo stupanje na snagu i inkorporisanje u domaći pravni sistem, čime će se omogućiti njihovo sprovođenje.

Oba sporazuma su zaključena ove godine, prvi u julu a drugi u mesecu maju i podjednako su nam važna, iz više razloga. U svom izlaganju prokomentarisaću oba predloga zakona.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu predstavlja zajednički interes Republike Srbije, Republike Albanije i Republike Severne Makedonije, u cilju unapređivanja saradnje u sprečavanju i ublažavanju posledica od katastrofa i pripremljenosti za katastrofe.

Srbija je uvek spremna da pomogne i da pruži prijateljsku pomoć i podršku u teškim trenucima, jer je Srbija humana i organizovana država. U prilog tome podsetiću vas na pružanje pomoći Albaniji, kada su je pogodili razorni zemljotresi u kojima je bilo nastradalih, povređenih, kao i urušenih objekata i velike materijalne štete. Kako bi pomogla Republici Albaniji, Republika Srbija uputila je specijalistički tim za pretragu i spasavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova koji je sačinjavalo 13 osoba sa pratećom specijalnom opremom za otklanjanje posledica zemljotresa. Tim je bio angažovan na području Tumana i Drača i iz ruševina je spasao tri osobe.

U Severnoj Makedoniji ovog leta na više lokacija delovale su snage Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice u gašenju šumskih požara, a ranije, avgusta 2016. godine, nakon obilnih padavina koje su zadesile Skoplje, Srbija je uputila dva tima za spasavanje od ukupno 30 članova, opremljenih pumpama velikog kapaciteta.

Isto tako, kada su Srbiju zadesile katastrofalne poplave, maja 2014. godine, Makedonija je uputila spasilački tim od 40 ljudi sa čamcima i opremom.

Potvrđivanje ovog sporazuma treba da doprinese učvršćivanju veza na Zapadnom Balkanu, podizanju saradnje na viši nivo kao i efikasnijem sprovođenju aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine u uslovima vanrednih situacija, kao i efikasnijem otklanjanju posledica nepogoda, kako bi se što pre normalizovali uslovi za život i rad u pogođenom području.

Drugi Predlog zakona odnosi se na potvrđivanje Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Sporazum je potpisan 27. maja 2021. godine. Sporazumom se našim državljanima koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini omogućava zamena naše važeće vozačke dozvole za kinesku vozačku dozvolu, i to bez prethodnog polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita za određene kategorije vozila.

To predstavlja rešavanje važnog pitanja za naše državljane u njihovom svakodnevnom životu, naročito za one čije je obavljanje profesije vezano za upravljanje motornim vozilom. Istu privilegiju, naravno, imaju i kineski državljani u Republici Srbiji.

Stupanje na snagu Sporazuma i njegova primena predstavljaju direktnu finansijsku korist za državljane Republike Srbije koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini, jer ih lišava finansijskih troškova i plaćanja polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita za određene kategorije vozila i skraćuje postupak dobijanja kineske vozačke dozvole.

Sporazum će u značajnoj meri produbiti bilateralnu saradnju između Srbije i Narodne Republike Kine, priznajući važnost saradnje u svim oblastima, uzimajući u obzir međunarodne obaveze država i postupajući u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ciljevima i principima međunarodnog prava.

Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine je veoma uspešna, uz tendenciju daljeg intenziviranja u svim oblastima iz nadležnosti dva ministarstva.

Narodna Republika Kina je pokazala spremnost da Ministarstvu unutrašnjih poslova omogući donacije u vidu tehničke opreme i obuka.

Naša dva naroda povezuje čelično prijateljstvo i Srbija nikada neće zaboraviti da je Kina bila uz nju u najtežim trenucima. Kina i danas snažno podržava naše vitalne nacionalne interese.

Zahvaljujući predsednicima Srbije i Kine, Aleksandru Vučiću i Si Đinpingu, između dve zemlje uspostavljeno je strateško partnerstvo, koje je dovelo do snažnih kineskih investicija u našu zemlju, koje su omogućile nova radna mesta i poboljšanje naše ekonomije.

Da podsetim, uprkos pandemiji, nije bilo nijedne kineske kompanije koja je obustavila radove u Srbiji, a svi planovi su ispunjeni često i pre roka, što je retkost ne samo na Balkanu, već i šire.

Na kraju, ovima prljavih ruku i obraza od kreča i farbe poručujem - džabe ste krečili, Srbija ide napred, živela Srbija!

Jedanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.05.2021.

Zahvaljujem.

Poštovana ministarko sa saradnikom, poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, želim da izrazim veliko zadovoljstvo što ćemo danas razmatrati Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između naše Vlade i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede. Više je razloga za to, a osnovni je što se radi o jednoj maloj zemlji udaljenoj od naše Srbije, ali zemlji i narodu koji ceni i poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalnu celovitost drugih država.

Komonvelt Dominika je jedna od karipskih zemalja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Hvala im na tome. Hvala im što poštuju teritorijalni integritet Srbije, a time i principe međunarodnog prava, za razliku od drugih pojedinih zemalja.

Kao što je predsednik Vlade Dominike izjavio prilikom posete Srbiji, ne samo da je ta odluka čvrsta i nepromenljiva, nego imaju i principijelan stav i radiće na tome da čitav karipski svet razume nepravdu koja je Srbiji i nama Srbima nametnuta.

Srbija je opredeljena da razvija politički dijalog i ekonomsku saradnju sa Komonvelt Dominikom i ostalim zemljama Asocijacije država Kariba, kao i karipske zajednice. Sa ovom prijateljskom zemljom stvoreni su uslovi za unapređenje bilateralne saradnje u raznim oblastima, a naročito u oblasti poljoprivrede i obrazovanja.

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede potpisan je 4. februara 2019. godine. Imajući u vidu kapacitete poljoprivredno-prehrambenog sektora Republike Srbije sa jedne strane i potrebe za primenom nauke, tehnologije, inovacija, kao i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište Dominike s druge strane, realizacijom navedenog Memoranduma, odnosno uspostavljanjem saradnje u navedenim oblastima, poljoprivredno-prehrambeni sektor Republike Srbije bi ostvario značajne benefite kako po osnovu trgovine, odnosno izvoza proizvoda, tako i kroz transfer znanja i tehnologija, što bi svakako doprinelo i prisustvu srpskih kompanija, naših kompanija regionu Srednje Amerike.

Naravno da će predsednik Srbije i naša Vlada nastaviti da rade na razmeni naučnih i tehničkih informacija i dostignuća u naučnim istraživanjima u oblasti poljoprivrede, pomoći Dominiki u razvoju i uvođenju modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede, kao i u preradi i plasmanu poljoprivrednih proizvoda.

Unaprediće se saradnja i u oblasti biotehnologije, organske poljoprivrede, akvakulture i razvoja politike kvaliteta u poljoprivredi, kao i u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti koja se odnosi na zdravlje, dobrobit i uzgoj životinja, kao i zdravlja bilja i zaštitu bilja, uključujući seme i drugi sadni materijal.

Sa velikim zadovoljstvom u danu za glasanje podržaću zakon o potvrđivanju Memoranduma između naše Vlade i Vlade Komonvelt Dominike o saradnji u oblasti prirede, kao i sve zakone koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Titel, 15.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik skupštine opštine Opština Titel Opština Mesečno 49615.00 RSD 19.05.2016 -
- JKP Komunalac Titel (Referent i pravnik opštih poslova) Javni Mesečno 43000.00 RSD 03.12.2012 -