ANA MILJANIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 1982. godine u Požarevcu, gde i danas živi.

Po zanimanju je profesorka fizičkog vaspitanja.

Od 2016. do 2020. godine obavljala je funkciju članice Gradskog veća Požarevca zadužene za omladinu, sport i turizam.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 12.01.2021, 11:40

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peto vanredno zasedanje , 16.06.2021.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvažena ministarka, koja će se vratiti, nadam se, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre nego što kažem nešto više o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO moram da naglasim da su naši penzioneri na neki način bili stub reformi koje je sproveo naš predsednik Aleksandar Vučić, a bez kojih mi sigurno danas ne bi imali ovu tačku na dnevnom redu, i to ne samo ovu tačku. Ne bismo gradili puteve, osam autoputeva samo u toku ove godine, brze saobraćajnice.

Nije tema dnevnog reda, ali da li je ikada u budžetu Republike Srbije bilo planirano ovoliko kapitalnih projekata? Samo na kapitalne investicije opredeljeno je 7,2% BDP. Gradimo bolnice. Ne bismo mogli da zamislimo na pakete pomoći našim građanima, privredi, da ove mere nisu sprovedene. Sve što radimo radimo samo za bolji životni standard naših građana. Stigli smo do toga da je prosečna plata u martu iznosila 555 evra. Do kraja ove godine planiramo da bude 600 evra, a po planu Srbija 2025 trebalo bi da 2025. prosečna plata iznosi 900 evra.

U okviru spomenutih paketa pomoći mislilo se na naše penzionere koji su zaista podneli veliki teret te 2014. godine. U toku prošle godine pored direktne pomoći od 100 evra dobili su i dva puta jednokratnu pomoć u aprilu i novembru. Neke kategorije su dobile prehrambene pakete, zatim higijenske pakete. U toku ove godine, takođe, direktna pomoć od 60 evra svim punoletnim građanima Republike Srbije, a posebno za penzionere biće opredeljena pomoć i 50 evra. Zatim, ako ne grešim, danas je počela i isplata novčane pomoći svim vakcinisanim penzionerima u iznosu od 3.000 dinara.

Izmenama i dopunama Zakona o PIO obezbeđuje se efikasniji i brži rad Republičkog fonda za PIO, a sve u korist osiguranika i korisnika prava. Između ostalog, rešiće se problem koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije koji su prihvatili socijalni program Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

Ovom odredbom se propisuje da se visina prevremene starosne penzije utvrđuje na isti način kao visina starosne penzije za osiguranike koji su bili obuhvaćeni odlukom Vlade o utvrđivanju programa, a kojima je do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo pet godina, odnosno do dve godine, čime se rešava status ovih osiguranika.

Dalje, u vezi sa određivanjem porodične penzije, predloženom izmenom se utvrđuje da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika prevremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.

Zatim se ovim Predlogom zakona omogućava ravnopravni položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju. Na ovaj način se svi korisnici penzije dovode u isti položaj. Čuli smo u toku današnje rasprave još niz predloga koji predstavljaju rešenje nekih problema koji su se u praksi javili primenom do sada postojećeg zakona, a naravno, kao što sam i spomenula, sve u korist osiguranika i korisnika prava, a neki od njih su i usklađivanje i preciziranje odredaba koje se odnose na slučaj kada osiguranik poljoprivrednik obavlja ugovorene poslove, utvrđivanje vanbračne zajednice, dodatno uređenje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova.

Za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna pitanja, a Republički fond za PIO kao nadležan za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja će prilagoditi svoje aktivnosti izmenjenim zakonskim odredbama. Vlada Republike Srbije pokazuje stalnu brigu o penzionerima, pa ukupno povećanje penzija u periodu od 2012. do 2021. iznosi neverovatnih 30,9%. Politika Aleksandra Vučića dala je dobre rezultate. Poverenje koje su mu građani iskazali je opravdano i sigurna sam da će ekonomski rast i stabilna politika dovesti do toga da prosečna penzija koja je zacrtana planom Srbija 2025 bude 2025. godine 440 evra.

Na samom kraju poruku koju svi mi želimo da pošaljemo kako našim penzionerima tako i svim našim građanima je da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju, a to je upravo politika koju sprovodi i za koju se zalaže SNS na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Naravno da ću u danu za glasanje kao i kolege iz moje poslaničke grupe glasti za ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2021.

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, predlozima zakona koji su na dnevnom redu danas, Republika Srbija nastavlja da pruža podršku građanima i privredi u cilju ublažavanja posledica pandemija bolesti Kovid 19.

Kako se mera direktne pomoći pokazala veoma značajna za sve naše građane, a podsetiću vas da se prošle godine prijavilo preko 6 miliona građana za pomoć od 100 evra, država je odlučila da ove godine omogući svim punoletnim državljanima Republike Srbije, da se prijave za novčanu pomoć od 60 evra, koja će biti isplaćena u dva dela.

Građani će moći da se prijave od 28. aprila do 15. maja 2021. godine, elektronskim putem Uprave za trezor, ili telefonskim putem kontakt centra od 5. maja, a penzionerima, korisnicima socijalnih primanja i licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, novčana pomoć će biti isplaćena direktno, oni neće morati da se prijavljuju na ovaj način.

Za sprovođenje ove mere podrške, neophodno je da se formira privremeni registar punoletnih državljana Republike Srbije, kojima će ova pomoć biti isplaćena.

Zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, Republika Srbija je sada ekonomski stabilna zemlja, i kao takva ima mogućnost da pomogne svim svojim građanima, privredi, ljudima zaposlenim u različitim sektorima u društvu, turizmu, kulturi, sportu, zdravstvu, gradimo kovid bolnice, gradimo autoputeve, realizujemo kapitalne projekte, a sve ovo je bilo nezamislivo do 2012. godine.

Kako bi očuvali likvidnost u privatnom sektoru neophodno je da se postojeća garantna šema, kao mera podrške privredi produži, ali isto i tako da se formira nova garantna šema za pomoć najugroženijim preduzećima.

Podsetiću da je prvom garantnom šemom bankama omogućeno da odobre dve milijarde evra povoljnih kredita privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima, a sada taj iznos povećavamo za 500 miliona evra, ali i produžavamo rok dostupnosti, odnosno raspoloživosti tih sredstava za godinu dana.

Prema poslednjoj evidenciji do sada su banke odobrile oko 1,7 milijardi evra kredita u sklopu postojeće garantne šeme. Ovaj podatak pokazuje da je našim privrednicima izuzetno značajan ovaj vid pomoći, te je kroz drugu garantnu šemu obezbeđeno novih 500 miliona era, ali za najugroženija preduzeća i kompanije.

Zakon koji reguliše pitanje druge garantne šeme namenjen je prvenstveno najugroženijim delatnostima, poput ugostiteljstva, putničkog transporta, hotelijerstva u gradovima i turističkim agencijama, kao i kompanijama koje imaju pad poslovnih prihoda iznad 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Iz prethodno navedenog možemo videti da Republika Srbija koja preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita, pruža podršku svim svojim građanima, ali i svim segmentima društva i podjednako brine o svim građanima.

Kroz ovaj izuzetno teški period pokazali smo da smo pravi lideri regiona. Stabilna politika predsednika Aleksandra Vučića i SNS dovela je do toga da se za tri paketa mera pomoći našim građanima i privredi izdvoji osam milijardi evra.

Ono što je mislim, možda još značajnije za naše građane je da je kroz ceo ovaj period plata konstantno povećavana. Tako da, smo u martu imali iznos prosečne plate skoro 540 evra, a planira se da do kraja godine taj iznos bude 600 evra.

Ono što je sigurno idemo ka realizaciji plana i programa „Srbija 2020/25“ gde je planirano da prosečna plata 2025. godine iznosi 900 evra.

Naravno da ću kao i kolege iz moje poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu u danu za glasanje podržati sve ove zakone koji su danas na dnevnom redu, jer oni apsolutno predstavljaju put do boljeg životnog standarda svih naših građana.

Zahvaljujem.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 30.03.2021.

Zahvaljujem, potpredsedniče.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

Kako se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom, neophodno je da o navedenom predlogu raspravljamo u parlamentu i u Danu za glasanje se o istom izjasnimo.

Predlogom ovog zakona uređuje se novi period sprovođenja popisa od 1. do 31. oktobra 2021. godine, mada sada imamo i novi predlog, odnosno amandman da se popis odloži za oktobar 2022. godine. Prvobitno je bilo planirano da se popis održi od 1. do 31. aprila 2021. godine.

Da bi naši građani razumeli razloge za ovo odlaganje, vratiću se na reči naše premijerke Ane Brnabić ,koja je ovde u toku prošle nedelje govorila o razlozima i prioritetima kojim se rukovode Vlada i Krizni štab pri donošenju odluka o suzbijanju pandemije koronavirusa.

Prvi i svakako najvažniji među njima je, bez kompromisa, zdravlje nacije, a kako popis podrazumeva učešće oko 20.000 neposrednih učesnika koji će imati direktan kontakt, jasno je da u ovim sadašnjim okolnostima ovakav popis predstavlja zdravstveni rizik za naše građane.

Takođe, stav Evrostata je da pandemija koronavirusa ozbiljno utiče na sprovođenja evropskih statistika i da mnoge države se suočavaju sa poteškoćama u sprovođenju samo popisa.

Ono što je za nas bitno, odlaganje samog popisa neće imati negativne posledice po rezultate. Shodno preporukama UN od 1961. godine, mi smo uspostavili desetogodišnju periodiku sprovođenja popisa, koja je narušena samo 2001. godine.

Ono što bih ovom prilikom napomenula je podatak da je 1971. godine prvi put registrovan obimniji migracioni talas našeg stanovništva pretežno prema zapadnoevropskim zemljama. Taj trend je, nažalost, nastavljen i do poslednjeg popisa 2011. godine, ali je i te kako prepoznat od SNS, predsednika Aleksandra Vučića i naše Vlade na čelu sa premijerkom Anom Brnabić.

Čitav Program „Srbija 20-25“ je usmeren da našim građanima učinimo našu zemlju boljim mestom za život. Od 2014. godine sprovedene su teške ekonomske reforme i, kako je naš predsednik rekao, naši građani zaslužuju najveći aplauz, a cilj ovog programa je upravo da prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, a prosečna penzija 430-440 evra, a ono što je čini mi se veoma bitno za ovu današnju temu je i podatak da će biti izdvojeno 500 miliona evra za podsticanje mladih da ostanu u Srbiji, a već imamo primere u prethodnih nekoliko godina da su se mladi bračni parovi vraćali u Srbiju i započinjali sopstveni biznis, što je svakako za svaku pohvalu.

Veoma važno za naše građane je funkcionisanje tržište rada, koje u poslednjih nekoliko godina beleži znatna poboljšanja. Snažan ekonomski rast ogledao se u pokazateljima na tržištu rada, koji su dostigli rekordne nivoe od početka ankete o radnoj snazi 2014. godine.

Stope aktivnosti i zaposlenosti su se povećale, dok je stopa nezaposlenosti opala na 10,9% u godišnjem preseku za 2019. godinu. Dugoročna nezaposlenost, kao i nezaposlenost žena i mladih nastavile su trend opadanja. Realne zarade su se povećale i sve je ovo navedeno u poslednjem izveštaju Evropske komisije.

Pored svih ovih pokazatelja da činimo našu Srbiju boljim mestom za život, pokazuje i broj infrastrukturnih projekata koje ovih dana obilazi predsednik Aleksandar Vučić. Srbija će biti umrežena autoputevima i brzim saobraćajnicama i biće potpuno drugačija zemlja.

Koliko smo posvećeni boljem životu naših građana možemo navesti i podatak da kao vid pomoći građanima i privredi kroz tri paketa mera u ovim teškim uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa izdvojili smo osam milijardi evra.

Na kraju, ne mogu a da ne spomenem zalaganje našeg predsednika da svima nama obezbedi uslove za vakcinaciju, koja je jedino moguće rešenje za okončanje ove svetske krize koja je odavno izašla iz okvira samo zdravstvene krize.

Politika Srpske napredne stranke je takva da brinemo o našoj Srbiji, brinemo o našim građanima i posvećeni smo tome da naša Srbija postane bolje mesto za život svih naših građana.

Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Požarevac, 20.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član gradskog veća Grad Požarevac Grad Mesečno 58000.00 RSD 24.05.2016 -