Treća sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

16.03.2021.

Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održali su sednicu 16. marta 2021. godine, na kojoj su utvrdili predlog kandidata Odbora za člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.

Članovi Odbora su predložili Danijelu Vujičić za kandidata za člana ove Komisije i taj predlog uputili nadležnom Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Članovi Odbora su na sednici razmotrili i predstavke i predloge građana i na predlog Radne grupe za razmatranje predstavki i predloga građana, utvrdili dalje postupanje sa njima.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Josip Broz, dr Emeše Uri, Vesna Knežević, Branimir Spasić, mr Danijela Vujičić, Biljana Jakovljević, Vesna Krišanov, Milanka Jevtović Vukojičić, Ana Čarapić, Milenka Subić, Vladica Maričić i Nadije Bećiri.

Prisutni članovi

...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Branimir Spasić

Srpska napredna stranka
...

Danijela Vujičić

Srpska napredna stranka
...

Biljana Jakovljević

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Vladica Maričić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 16.03.2021, 12:23