NADIJE BEĆIRI

Nestranačka licnost

Rođena je 1961. godine. Živi u Bujanovcu.

Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina".

Članica je Odbora za evropske integracije i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Zamenik člana je u Odboru za prava deteta.
Poslednji put ažurirano: 21.01.2021, 09:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Hvala.

Gospodine predsedniče, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo više istakli, jedan od najtežih problema sa kojim se suočavaju mladi Albanci Preševske doline jeste pitanje nepriznavanja diploma koje oni stiču tokom akademskih studija na univerzitetu na Kosovu.

Od 2008. godine trinaest je generacija mladih čije se diplome ne priznaju, te se ovim mladim ljudima oduzima svaka mogućnost za zapošljavanje i doprinos u sredini u kojoj žive, a naša opština polako ostaje bez potrebnih kadrova. Ovo je pitanje kojim je tokom svih ovih godina mnogo šta rečeno, ali nažalost ništa nije urađeno.

Prvo je Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnom jednu uredbu Vlade o priznavanju diploma sa Kosova, a nova Uredba o posebnom načinu priznavanja diploma sa Kosova iz 2014. godine nikada nije stupila na snagu i nije proizvela nikakav pozitivan ishod. Dakle, ovo je pitanje koje je obuhvaćeno tokom tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda i koje se godinama odvija bez rezultata.

Koliko je ovo pitanje važno i da zahteva adekvatan tretman može se pokazati i primerom njegovog obuhvatanja u Vašingtonskom sporazumu iz septembra 2020. godine. U članu 6. tog sporazuma se kaže da će obe strane priznati školske diplome i druga uverenja. Međunarodni sporazumi na osnovu Ustava Republike Srbije proizvodi obaveze kao i domaći zakoni. Zato mislim da je neophodno i da je krajnje vreme da se nešto preduzme po ovom pitanju od koga zavisi sudbina velikog broja mladih ljudi, ali i potrebe za mladim kadrovima za kojim imaju potrebe naše nerazvijene opštine.

Poštovani članovi Vlade, moje pitanje je za predsednicu Vlade Republike Srbije – da li će i kada biti rešeno pitanje priznavanja školskih diploma i drugih sertifikata koje mladi ljudi iz Preševske doline stiču na Kosovu tokom akademskih studija? Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana, samo sam postavila pitanje zašto bi Kosovo bilo krivo za nepostojanje prava albanskih koji žive u Srbiji? Ja sam poslanica u Republici Srbiji, nisam u Kosovu i hoću da branim svako svoje pravo za moje građane, a naročito za mlade ljude kojih svaki dan imamo odliv iz te opštine. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2020.

Poštovani građani, poštovani potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, s obzirom na to da je danas na dnevnom redu i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu jedan od najvažnijih zakona.

Prvo što bih zamolila Vladu, sve građane koji žive u Srbiji, da se upoznaju sa trenutnom situacijom u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Tri nerazvijene opštine. Naš stav je jasan, da Vlada treba da promeni politiku prema albanskoj manjini.

Na prethodnim sednicama i u ekspozeu predsednice Vlade jasno je definisano da ova Vlada ne postoji zbog političkih partija koji su deo vladajuće koalicije ili zbog političkog marketinga.

Rekli ste da Vlada postoji zbog građana Srbije, pa tako i zbog albanske manjine i drugih građana koji žive u ove tri opštine. Zato bih zamolila premijerku, ministre da se ne razlikujemo u konkretnim rezultatima i da deo sredstava odstrani direktnim investicijama usmerite ka građanima ove tri nerazvijene opštine, jer su nam potrebne nove fabrike i nova radna mesta.

Neophodna je rekonstrukcija škole, koja je stara više od 40 godina i više liči na izbeglički kamp nego na obrazovnu ustanovu. U pitanju je osnovna škola "Sami Frašeri" u Lučanima, opština Bujanovac.

Takođe je neophodno, s obzirom na situaciju sa pandemijom korona virusa, da se adaptira dom zdravlja u Bujanovcu, naročito odeljenje hitne pomoći koja nema osnovne uslove za rad. Ne postoji nikakva oprema što je u ovakvoj situaciji kada se borimo za život svakog građanina je nedopustljivo.

Koristim ovu priliku, na ovoj važnoj sednici, kao poslanica koja zastupa građane opštine Bujanovac, koja je decenijama nerazvijena opština i to sa mešovitim stanovništvom. Da vas podsetim da transferi lokalne samouprave nisu povećani godinama, a u 2020. godini transferi su bili 392 miliona dinara, a ja bih vas ministre zamolila da taj iznos bude povećan za 20% u budžetu za 2021. godinu.

Primera radi, plate su povećane, a samo putni troškovi za srednje i osnovno obrazovanje i drugih zaposlenih u tim opštinama u Bujanovcu, na godišnjem nivou iznosi 60 miliona dinara. Takođe bi zamolila ministra da se iz budžeta izdvoji sredstva za stručnu praksu, za personalne asistente, jer je to pitanje budućnosti naše dece. Posledica ovog nedostatka je masovni odlazak mladih ljudi iz naših opština. Najvažnije pitanje je nezaposlenost zbog dugogodišnjeg problema oko nepriznavanja diploma, čime je onemogućeno ljudima da doprinose u društvu u kome žive i da sami imaju korist od njega.

Nadam se, ministre, da ćete nam pomoći da rešimo ovaj dugogodišnji problem. Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Hvala.

Gospodine predsedniče, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo više istakli, jedan od najtežih problema sa kojim se suočavaju mladi Albanci Preševske doline jeste pitanje nepriznavanja diploma koje oni stiču tokom akademskih studija na univerzitetu na Kosovu.

Od 2008. godine trinaest je generacija mladih čije se diplome ne priznaju, te se ovim mladim ljudima oduzima svaka mogućnost za zapošljavanje i doprinos u sredini u kojoj žive, a naša opština polako ostaje bez potrebnih kadrova. Ovo je pitanje kojim je tokom svih ovih godina mnogo šta rečeno, ali nažalost ništa nije urađeno.

Prvo je Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnom jednu uredbu Vlade o priznavanju diploma sa Kosova, a nova Uredba o posebnom načinu priznavanja diploma sa Kosova iz 2014. godine nikada nije stupila na snagu i nije proizvela nikakav pozitivan ishod. Dakle, ovo je pitanje koje je obuhvaćeno tokom tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda i koje se godinama odvija bez rezultata.

Koliko je ovo pitanje važno i da zahteva adekvatan tretman može se pokazati i primerom njegovog obuhvatanja u Vašingtonskom sporazumu iz septembra 2020. godine. U članu 6. tog sporazuma se kaže da će obe strane priznati školske diplome i druga uverenja. Međunarodni sporazumi na osnovu Ustava Republike Srbije proizvodi obaveze kao i domaći zakoni. Zato mislim da je neophodno i da je krajnje vreme da se nešto preduzme po ovom pitanju od koga zavisi sudbina velikog broja mladih ljudi, ali i potrebe za mladim kadrovima za kojim imaju potrebe naše nerazvijene opštine.

Poštovani članovi Vlade, moje pitanje je za predsednicu Vlade Republike Srbije – da li će i kada biti rešeno pitanje priznavanja školskih diploma i drugih sertifikata koje mladi ljudi iz Preševske doline stiču na Kosovu tokom akademskih studija? Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana, samo sam postavila pitanje zašto bi Kosovo bilo krivo za nepostojanje prava albanskih koji žive u Srbiji? Ja sam poslanica u Republici Srbiji, nisam u Kosovu i hoću da branim svako svoje pravo za moje građane, a naročito za mlade ljude kojih svaki dan imamo odliv iz te opštine. Hvala.