NADIJE BEĆIRI

Nestranačka licnost

Rođena je 1961. godine. Živi u Bujanovcu.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista.

Na redovnim parlamentarnim izborima održanim 21. juna 2020. godine prvi put je postala narodni poslanik.
Poslednji put ažurirano: 24.10.2020, 11:54

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2020.

Poštovani građani, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani prisutni, s obzirom da se na ovoj sednici diskutuje o rebalansu budžeta, želim da vas upoznam sa trenutnom situacijom u opštini Bujanovac, odnosno finansijskim gubicima budžeta lokalne samouprave usled pandemije zaraznom bolesti Kovid 19.

Uslužne delatnosti su veoma slabo ili nikako poslovale. U najvećoj meri su pogođeni ugostiteljski objekti, a samim tim njihovi, a i prihodi lokalne samouprave, su svedeni na minimum iz oblasti gastronomije.

Rebalansom budžeta koordinacionog tela Vlade Republike Srbije planirana sredstva su za 20% smanjena za opštinu Bujanovac, Preševo i Medveđa. Prvo što bih vas zamolila je da se pomenuta sredstva vrate rebalansom budžeta na nivo pre smanjenja, što za opštinu Bujanovac, Preševo i Medveđu iznosi 50 miliona dinara.

Prema mom saznanju, na kraju svake budžetske godine određeni deo sredstava se izdvaja iz budžetske rezerve i dodeljuje lokalnim samoupravama. U slučaju opštine Bujanovac uvek je bio mali deo sredstava u odnosu na potrebe, ali i u odnosu na druge lokalne samouprave iz iste grupe razvijenosti i sa istim ili manjim brojem stanovnika.

Primera radi, prošle godine po ovom osnovu iz budžetske rezerve dodeljeno je opštini Bujanovac 10 miliona dinara, a nekim opštinama sa manjim brojem stanovnika i do pet puta više.

S obzirom da sam čula na prethodnim sednicama da se vodi računa o sagledavanju potreba nerazvijenim opštinama sa mešovitim stanovništvom, koristim ovu priliku da vas upoznam da je opština Bujanovac prosledila zahtev Ministarstvu finansija da iz budžetske rezerve izdvoji potreban iznos za likvidnost. To je moje javljanje da sada odobrite taj zahtev i da zajedničkim snagama, kroz izradu kvalitetnog rebalansa budžeta, pomognemo prevazilaženju ove teške godine, kako u zdravstvenom smislu, tako i u svim drugim sferama.

Iako smo se izjasnili protiv, naš konačan stav će zavisiti od ishoda naših amandmana. Zahvaljujem.

Prva posebna sednica , 28.10.2020.

Poštovani građani, poštovani predsedniče parlamenta Ivice Dačiću, poštovani narodni poslanici, poštovani prisutni, na početku, novom sastavu Vlade želim uspeh, naravno, kontinuiran rad na afirmaciji prava nacionalnih manjina.

Pripadam albanskoj manjini u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, opštinama u kojima postoji hitna potreba za unapređenjem albanskih prava i poboljšanje ekonomskog i socijalnog razvoja.

Poštovani predsedniče, u ovim opštinama pre svega potrebna je promena državnog pristupa prema albanskoj manjini kao ravnopravnim građanima, kako u predstavljanju državnim i javnim institucijama, tako i u društvenom životu, i u unapređenju naših prava zagarantovanih zakonima Srbije i međunarodnih konvencija.

Kao poslanica koja zastupa interese albanske manjine i građana u ovoj zemlji, pozivam vas, buduću premijerku, ministre, da započnete ozbiljnu politiku, posvećenost, poboljšanja blagostanja. Takođe, mislim da je vreme da se albanskoj manjini pruži prilika da više radi za svoju zajednicu, te da u saradnji sa ostalim državnim organima unapredi svoj stav, iako smo se do sada osećali diskriminisano. Hvala vam puno.