NADIJE BEĆIRI

Nestranačka licnost

Rođena je 1961. godine. Živi u Bujanovcu.

Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina".

Članica je Odbora za evropske integracije i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Zamenik člana je u Odboru za prava deteta.
Poslednji put ažurirano: 21.01.2021, 09:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2021.

(Narodna poslanica se obraća na maternjem jeziku.)

Poštovani građani, predsedniče Skupštine, kolege i koleginice, htela bih da postavim dva pitanja za Ministarstvo finansija i drugo premijerki Republike Srbije.

Opština Bujanovac se obratila Ministarstvu finansija predlog JP broj 43, od 6. maja 2021. godine za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti zemljišta i objekata na zemljištu koje po zakonu može biti predmet eksproprijacije u cilju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz sabirnih kolektora za evakuaciju otpadnih voda.

Posle četiri meseca je traženo da se dokumentacija dopuni navođenjem planom detaljne razrade, što je i učinjeno, ali je period od četiri meseca dugačak i predstavlja izgubljeno vreme i zakašnjenje u proceduri.

Sada se čeka odgovor Vlade Republike Srbije da se objavi opšti interes za eksproprijaciju zemljišta na kome će biti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za službene prolaze i sabirnih kolektora.

Napominjem da opština Bujanovac ima svu potrebnu dokumentaciju, da je deo projekta „Čista Srbija“, projekta koji je proglašen projektom od državnog značaja i koji će sprovoditi po posebnoj proceduri, a prolazi već šesti mesec da opština Bujanovac ne dobija odgovor i proglašenje opšteg interesa. Opština Bujanovac je izradila katastarsko topografske planova, koordinira projektovanje sa projektantskim kućama, koje je izabralo Ministarstvo građevinarstva. Jedino proces eksproprijacije zemljišta zbog zakašnjenja odgovora Vlade ne može da se pokrene.

Drugo pitanje se odnosi na obraćanje predsednici Vlade Republike Srbije, dana 6. avgusta 2021. godine gde je objašnjen problem vodosnabdevanja sela Žrebac u kome je detaljno objašnjen dugogodišnji problem koji ovaj kraj ima sa hemijskom ispravnošću vode za pićek, iz četiri bunara koja postoje.

Opština Bujanovac je sagledala rešenje povezivanjem mreže iz sela Krševica, fi 225, do sela Špevac u ukupnoj dužini od 2.200 metara. Na upit opštine Bujanovac, iz premijerkinog kabineta je stigao dopis da je kompletan zahtev sa prilozima prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na dalju nadležnost i postupanje, ali do danas nije bilo nikakvog odgovora.

Od svih potreba koje ima opština Bujanovac i koje vrlo uspešno rešava, sa sredstvima iz sopstvenog budžeta, izdvojila sam ova dva problema za koja opština još uvek nije dobila odgovore i uputstva. Hvala.

Peta posebna sednica , 22.06.2021.

Hvala, predsedniče Skupštine.

Poštovani gospodine predsedniče, gospodo i gospođe poslanice, poštovani građani ovde prisutni, danas imam tri pitanja za predsednika koja su od opšteg interesa.

Sa velikom pažnjom sam saslušala vaš izveštaj, naročito sam obratila pažnju na svakodnevne izjave kako se Srbija razvija brže nego ostali delovi regiona, kako se povećava standard, kako se zemlja razvija, kako se razvijaju investicije i otvaraju nova radna mesta. Ipak mi na terenu vidimo da se sve to dešava samo u najrazvijenijim delovima Srbije.

Mislim da bi, prema vašoj izjavi o velikom uspehu, veći razvoj bio ukoliko bi jednak doprinos bio iz čitavog reona, posebno nerazvijenim opštinama Bujanovac, Preševo, Medveđa, pogotovo što investitori dolaze u najrazvijenije delove Srbije, gradove Srbije, Niš, Leskovac, Vranje, ali ne nastavljaju dalje, iako ima lokacija, iako su lokacije u vlasništvu države, nažalost, ne postoji interesovanje Vlade. Gospodine predsedniče, tražim od vas i Vlade da promenite pristup i da investirate i razvijate i ove tri opštine, jer je to u interesu svih građana koji tamo žive.

Takođe hoću da skrenem pažnju i na važnost studiranja i problem priznavanja diploma za studente koji su diplomirali na kosovskim univerzitetima, a koje Srbija i dalje ne priznaje. Srbija i dalje te diplome ne priznaje, a studenti ne mogu da se integrišu u tržište rada u Srbiji. Sa druge strane, opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa deo su najnerazvijenijih opština u zemlji. One, nažalost, mogu da nađu svoja radna mesta po kafićima ili tako što odlaze u inostranstvo. Mi svi znamo da ove opštine mogu biti ekonomski razvijene, jer samo 500 metara daleko od samog grada Bujanovca nalazi se Koridor 10 koji predstavlja odličnu priliku za razvoj ovog dela.

Gospodine predsedniče, i vi znate, zato se okrenite prema vašim građanima, bez razlike, tako što ćete ravnopravno tretirati svakog od njih, jer vam je to i ustavna obaveza i obaveza da omladina ne napušta svoja ognjišta samo zato što su diskriminisani.

Poštovani predsedniče, prolaze meseci, godine, a prošlo je 8.395 dana otkako majke ne znaju gde su im sinovi, ćerke, muževi, braća, sestre. Deca su napunila 22 godine i još uvek ne znaju gde im se nalaze očevi, braća, sestre i majke. Kao majka, u ime svih majki, molim da učinite sve da se otkrije gde su nestala lica, da omogućite majkama da samo jednom pomirišu pesak i zemlju gde su sahranjeni njihovi najbliži i da znaju gde im se grobovi nalaze. Ovo je tužno i bilo bi humanitarno i ljudski da se ne bavimo politikom kada su nestala lica u pitanju, da ne budu nevini ljudi taoci politike. Neću da ulazim dublje u ovo pitanje, jer je ovo jako bolna tema, to je i vama poznato, ali nekako svi ćute po tom pitanju. Istorija nikada neće zaboraviti i pamtiće zauvek i ovo, kao i strašne događaje koji su se ranije desili.

Zbog toga vas molim da naša deca mogu da žive zajedno, kao što su i mnogo ranije naučila i živela zajedno. Sve to zavisi od nas, da se ne podstiče u našim glavama nacionalizam i potpaljivačke ideje koje se razvijaju u njihovim glavama. Hvala vam veliko.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.03.2021.

(prevod izlaganja na maternjem jeziku): Hvala predsedniče, poštovani građani, poštovani potpredsednici Narodne skupštine, kolege i koleginice poslanici, danas se obraćam premijeru i Vladi.

Želimo da skrenemo pažnju na to da podržavamo građane, jer je potrebna pomoć zbog virusa, Kovid 19. Verujte da ovaj virus nije prijatan ni za koga od nas. Molimo da se solidarišemo sa građanima i da svi nosimo maske. To nije ni malo prijatno, ali razumemo.

Molimo sve građane da podrže zdravstvene radnike.

U Beogradu postoji veliki problem. Građani iz Bujanovca i Preševa, tamo je jako teško živeti. Želim da se obratim i nadležnom ministarstvu koji treba da pomogne da se problemi reše.

Ljudi koji se u ove tri opštine susreću sa tim problemima…

Prvi problem se odnosi na mlade. Šta se dešava sa nama? U pitanju je ekonomski razvoj, nova radna mesta, otvaranje radnih mesta i za pomoć u najvećim gradovima Srbije. Šta ste uradili za Preševo i Medveđu? Vi ste obezbedili da postoji Koordinaciono telo, ali predstavnici Koordinacionog tela su u vladinom kabinetu. Zbog toga je i njihov doprinos u realizaciji naših potreba relativno mali.

U ovim velikim problemima koje imamo, Vladi nije dovoljno samo stvarati planove za rešenja za našu budućnost.

Posmatrajući rad ministra i zamenika ministra, fali nam veća upućenost ovih ljudi na rešavanju problema ljudi na terenu. Da li želite da najrazvijenije opštine budu daleko više razvijene od naših? Zbog toga se obraćamo poslanicima da nam pomognu da i mi dostignemo veći nivo razvoja.

Ovo nije prvi put. Mi tražimo put u EU. Evropska porodica nam to uskraćuje. Bujanovac, Preševo i Medveđa su multietničke zajednice gde žive Albanci, Srbi, Romi i druge manjine koje pružaju ruke jedni drugima.

Iako svaki dan izjavljujemo da radimo na razvoju standarda, mladi nas napuštaju. Naši mladi ljudi čuju šta sve Srbija radi za razvoj, ali ne vide rezultate i zbog toga odlaze iz Srbije.

Preševska dolina je veliki koridor na Balkanu i zbog toga treba pomoći ekonomski razvoj, ali Vlada ne pokazuje da želi razvoj ovog dela zemlje.

Imajući u vidu mogućnosti koje postoje i problemi koji postoje u tom delu zemlje, vi se ponašate kao da tu žive samo Albanci, ali se varate jer tu žive Srbi, Romi i sve druge manjine, ne žive samo Albanci. Zbog toga treba da pomognete razvoju ovog dela zemlje i da nam pomognete da dostignemo ostali …

Na tri kilometra od Bujanovca je banja koja je bogata termalnim izvorima i koja je trenutno zapuštena. Privatizacijom bi se razvila mogućnost za zapošljavanje mladih i za razvoj turizma ovog kraja. Investicije stižu do Leskovca i Vranja, ali do Bujanovca i Preševa ne stižu.

Pozivamo Vladu da investira i u ovaj deo zemlje koji je kritičan. Moj posao i svih kolega iz opozicije je da se borimo protiv mržnje protiv Albanaca, jer smo mi i dalje ovde, a mi predstavljamo ove opštine koje zaslužuju mladost, zaslužuju budućnost i radna mesta.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Hvala.

Gospodine predsedniče, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo više istakli, jedan od najtežih problema sa kojim se suočavaju mladi Albanci Preševske doline jeste pitanje nepriznavanja diploma koje oni stiču tokom akademskih studija na univerzitetu na Kosovu.

Od 2008. godine trinaest je generacija mladih čije se diplome ne priznaju, te se ovim mladim ljudima oduzima svaka mogućnost za zapošljavanje i doprinos u sredini u kojoj žive, a naša opština polako ostaje bez potrebnih kadrova. Ovo je pitanje kojim je tokom svih ovih godina mnogo šta rečeno, ali nažalost ništa nije urađeno.

Prvo je Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnom jednu uredbu Vlade o priznavanju diploma sa Kosova, a nova Uredba o posebnom načinu priznavanja diploma sa Kosova iz 2014. godine nikada nije stupila na snagu i nije proizvela nikakav pozitivan ishod. Dakle, ovo je pitanje koje je obuhvaćeno tokom tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda i koje se godinama odvija bez rezultata.

Koliko je ovo pitanje važno i da zahteva adekvatan tretman može se pokazati i primerom njegovog obuhvatanja u Vašingtonskom sporazumu iz septembra 2020. godine. U članu 6. tog sporazuma se kaže da će obe strane priznati školske diplome i druga uverenja. Međunarodni sporazumi na osnovu Ustava Republike Srbije proizvodi obaveze kao i domaći zakoni. Zato mislim da je neophodno i da je krajnje vreme da se nešto preduzme po ovom pitanju od koga zavisi sudbina velikog broja mladih ljudi, ali i potrebe za mladim kadrovima za kojim imaju potrebe naše nerazvijene opštine.

Poštovani članovi Vlade, moje pitanje je za predsednicu Vlade Republike Srbije – da li će i kada biti rešeno pitanje priznavanja školskih diploma i drugih sertifikata koje mladi ljudi iz Preševske doline stiču na Kosovu tokom akademskih studija? Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana, samo sam postavila pitanje zašto bi Kosovo bilo krivo za nepostojanje prava albanskih koji žive u Srbiji? Ja sam poslanica u Republici Srbiji, nisam u Kosovu i hoću da branim svako svoje pravo za moje građane, a naročito za mlade ljude kojih svaki dan imamo odliv iz te opštine. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2021.

(Narodna poslanica se obraća na maternjem jeziku.)

Poštovani građani, predsedniče Skupštine, kolege i koleginice, htela bih da postavim dva pitanja za Ministarstvo finansija i drugo premijerki Republike Srbije.

Opština Bujanovac se obratila Ministarstvu finansija predlog JP broj 43, od 6. maja 2021. godine za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti zemljišta i objekata na zemljištu koje po zakonu može biti predmet eksproprijacije u cilju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz sabirnih kolektora za evakuaciju otpadnih voda.

Posle četiri meseca je traženo da se dokumentacija dopuni navođenjem planom detaljne razrade, što je i učinjeno, ali je period od četiri meseca dugačak i predstavlja izgubljeno vreme i zakašnjenje u proceduri.

Sada se čeka odgovor Vlade Republike Srbije da se objavi opšti interes za eksproprijaciju zemljišta na kome će biti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za službene prolaze i sabirnih kolektora.

Napominjem da opština Bujanovac ima svu potrebnu dokumentaciju, da je deo projekta „Čista Srbija“, projekta koji je proglašen projektom od državnog značaja i koji će sprovoditi po posebnoj proceduri, a prolazi već šesti mesec da opština Bujanovac ne dobija odgovor i proglašenje opšteg interesa. Opština Bujanovac je izradila katastarsko topografske planova, koordinira projektovanje sa projektantskim kućama, koje je izabralo Ministarstvo građevinarstva. Jedino proces eksproprijacije zemljišta zbog zakašnjenja odgovora Vlade ne može da se pokrene.

Drugo pitanje se odnosi na obraćanje predsednici Vlade Republike Srbije, dana 6. avgusta 2021. godine gde je objašnjen problem vodosnabdevanja sela Žrebac u kome je detaljno objašnjen dugogodišnji problem koji ovaj kraj ima sa hemijskom ispravnošću vode za pićek, iz četiri bunara koja postoje.

Opština Bujanovac je sagledala rešenje povezivanjem mreže iz sela Krševica, fi 225, do sela Špevac u ukupnoj dužini od 2.200 metara. Na upit opštine Bujanovac, iz premijerkinog kabineta je stigao dopis da je kompletan zahtev sa prilozima prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na dalju nadležnost i postupanje, ali do danas nije bilo nikakvog odgovora.

Od svih potreba koje ima opština Bujanovac i koje vrlo uspešno rešava, sa sredstvima iz sopstvenog budžeta, izdvojila sam ova dva problema za koja opština još uvek nije dobila odgovore i uputstva. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.03.2021.

(prevod izlaganja na maternjem jeziku): Hvala predsedniče, poštovani građani, poštovani potpredsednici Narodne skupštine, kolege i koleginice poslanici, danas se obraćam premijeru i Vladi.

Želimo da skrenemo pažnju na to da podržavamo građane, jer je potrebna pomoć zbog virusa, Kovid 19. Verujte da ovaj virus nije prijatan ni za koga od nas. Molimo da se solidarišemo sa građanima i da svi nosimo maske. To nije ni malo prijatno, ali razumemo.

Molimo sve građane da podrže zdravstvene radnike.

U Beogradu postoji veliki problem. Građani iz Bujanovca i Preševa, tamo je jako teško živeti. Želim da se obratim i nadležnom ministarstvu koji treba da pomogne da se problemi reše.

Ljudi koji se u ove tri opštine susreću sa tim problemima…

Prvi problem se odnosi na mlade. Šta se dešava sa nama? U pitanju je ekonomski razvoj, nova radna mesta, otvaranje radnih mesta i za pomoć u najvećim gradovima Srbije. Šta ste uradili za Preševo i Medveđu? Vi ste obezbedili da postoji Koordinaciono telo, ali predstavnici Koordinacionog tela su u vladinom kabinetu. Zbog toga je i njihov doprinos u realizaciji naših potreba relativno mali.

U ovim velikim problemima koje imamo, Vladi nije dovoljno samo stvarati planove za rešenja za našu budućnost.

Posmatrajući rad ministra i zamenika ministra, fali nam veća upućenost ovih ljudi na rešavanju problema ljudi na terenu. Da li želite da najrazvijenije opštine budu daleko više razvijene od naših? Zbog toga se obraćamo poslanicima da nam pomognu da i mi dostignemo veći nivo razvoja.

Ovo nije prvi put. Mi tražimo put u EU. Evropska porodica nam to uskraćuje. Bujanovac, Preševo i Medveđa su multietničke zajednice gde žive Albanci, Srbi, Romi i druge manjine koje pružaju ruke jedni drugima.

Iako svaki dan izjavljujemo da radimo na razvoju standarda, mladi nas napuštaju. Naši mladi ljudi čuju šta sve Srbija radi za razvoj, ali ne vide rezultate i zbog toga odlaze iz Srbije.

Preševska dolina je veliki koridor na Balkanu i zbog toga treba pomoći ekonomski razvoj, ali Vlada ne pokazuje da želi razvoj ovog dela zemlje.

Imajući u vidu mogućnosti koje postoje i problemi koji postoje u tom delu zemlje, vi se ponašate kao da tu žive samo Albanci, ali se varate jer tu žive Srbi, Romi i sve druge manjine, ne žive samo Albanci. Zbog toga treba da pomognete razvoju ovog dela zemlje i da nam pomognete da dostignemo ostali …

Na tri kilometra od Bujanovca je banja koja je bogata termalnim izvorima i koja je trenutno zapuštena. Privatizacijom bi se razvila mogućnost za zapošljavanje mladih i za razvoj turizma ovog kraja. Investicije stižu do Leskovca i Vranja, ali do Bujanovca i Preševa ne stižu.

Pozivamo Vladu da investira i u ovaj deo zemlje koji je kritičan. Moj posao i svih kolega iz opozicije je da se borimo protiv mržnje protiv Albanaca, jer smo mi i dalje ovde, a mi predstavljamo ove opštine koje zaslužuju mladost, zaslužuju budućnost i radna mesta.