Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nadije Bećiri glasala

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovalapovucen

Nije prisustvovala