Pododbor za pitanja Roma

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Odbor: Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Datum početka rada: 04.03.2021.

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova je na sednici održanoj 4. marta 2021. godine doneo Odluku o obrazovanju Pododbora za pitanja Roma, u sledećem sastavu:

Predsednik:
- prof. dr Dragoljub Acković;

Članovi:
- Sandra Joković;
- Stefan Srbljanović;
- Vesna Nedović i
- Nikola Kožović.

Članovi odbora

Dragoljub Acković
Srpska napredna stranka
Član

Sandra Joković
Srpska napredna stranka
Član

Stefan Srbljanović
Srpska napredna stranka
Član

Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Član

Nikola Kožović
Srpska napredna stranka
Član

Poslednji put ažurirano: 11.03.2021, 11:53