VESNA NEDOVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Vesna Nedović je do sada jednom bila narodna poslanica, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

U 12. sazivu bila je članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i zamenica člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Takođe, bila je članica Pododbora za pitanja Roma.

Tokom 12. saziva imala je 19 obraćanja u plenumu, a u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije nije učestvovala nijednom, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja. Na redovnim zasedanjima u Skupštini je provela 583 sata, i učestvovala u glasanju o 402 akta, i svaki put glasala “Za”.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 94. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Članica je Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

BIOGRAFIJA

Rođena 1966. godine. Živi u Beogradu. Po zanimanju je master inženjer menadžmenta.

Članica je Skupštine Društva Elektroizgradnja D.O.O. od 2016. godine.

Umetnička je direktorka Turističkog centra Zemun d.o.o. od 2018. godine, s tim da joj je radni odnos u statusu mirovanja.

Na lokalnim izborima 2009. godine bila je izabrana za odbornicu u Skupštini opštine Zemun.

Poslednji put ažurirano: 02.09.2022, 13:41

Osnovne informacije

Statistika

  • 19
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.10.2021.

Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Zaštitnik građana je nezavisni organ koji brine o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda, rešava probleme građana i veza je i kontrola institucija u korist građana.

Njegov delokrug je u oblasti prava deteta, prava izbeglih lica, tražiocima

Azila, prava LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, starijih lica, Romima i Romkinjama rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina. U procesu pristupanja EU, od velike važnosti je usklađivanje zakona i propisa o poboljšanju ljudskih prava i smanjenju nejednakosti u društvu.

Izbor i prestanak funkcije zaštitnika građana je određen posebnim pravilima i uslovima za izbor, i kao i način prestanka funkcije.

Predviđen je maksimalni broj zamenika, Narodna skupština ga bira većinom glasova narodnih poslanika, i novina je uvođenje instituta javnog poziva, svih zainteresovanih lica, kao i potencijalnih kandidata.

Javni poziv raspisuje predsednik Narodne skupštine, a Predlog zaštitnika građana koji ispunjuje uslove, utvrđuje se većinom glasova nadležnog odbora.

Predloženo je i produženje mandata, ali bez mogućnosti ponovnog izbora. Proces izbora pokreće se 6 meseci, pre isteka mandata, a predlogom zakona predviđen da Zaštitnik građana ima najviše 4 zamenika koji mu pomažu i svaki od njih ima određenu specijalnost, vezanu za nadležnost, kao što je zaštita prava lica lišenih sloboda, ravnopravnost polova, prava deteta, pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom. Pre stupanja na dužnost, polaže zakletvu i od tog dana mu teče mandat.

Zaštitnik građana i njegovi pomoćnici ne mogu se baviti politikom, on ima imunitet kao narodni poslanik. Novo pravilo je isto tako, ako u toku mandata ispunjava neki od uslova za odlazak u penziju a nastavlja da vrši svoju dužnost do isteka mandata. U nadležnosti je taksativno navedeno, kao i ovlašćenje i vršenje kontrole, redovan godišnji izveštaj, kao i do sada, Zaštitnik građana podnosi Narodnoj skupštini i najkasnije do 15. marta, naredne godine za prethodnu godinu.

On ima pravo na visinu plate predsednika Ustavnog suda, njegovi pomoćnici na visinu plate sudija Ustavnog suda. Zakon predviđa budžetsku raspodelu sredstava institucija Ombudsmana da bi njihov rad mogao da bude nezavisan i efikasan.

Kao jedan od zadataka Zaštitnika građana je i zaštita novinara, takođe sam i ja, ali molim vas, kao institucija od velikog značaja.

Ali, šta se dešava kada pojedini novinari, svojim nastupima, izjavama stavljaju metu na čelo predsednika Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovoj deci, ne prezajući ni šta će, ni kada će izjaviti i kako brutalno izvređati.

Da li su njihove nadležnosti i slobode stvarno bez granica? Da li to znači da svaka njihova izjava u vidu vređanja i psovki može da se tumači kao kreativna sloboda, mada nama je to svima jasno da to nije kreativna sloboda, nego njihov poziv na linč, ali stvarno poziv na linč malom detetu, devojci, momku, njihovim roditeljima, baki i deki.

Ako je tako, ako novinari imaju svoja prava i slobode, zašto neki drugi nemaju toga ni deseti deo? Zašto se neki novinari štite, a neki tretiraju, kao džak za udaranje ovih koji pozivaju na linč i vređaju?

Kada će Zaštitnik građana zaštiti najvažniju instituciju u Srbiji, legitimno izabranog predsednika Srbije, Aleksandra Vučića? Direktno izabranom voljom građana na izborima. Zaštitnik građana se bira glasanjem nas, poslanika. Predsednik Srbije na izborima, voljom, većine građana. Razlika je evidentna.

Svakodnevno smo svedoci svakodnevnih napada na porodicu našeg predsednika Aleksandra Vučića, izjavama koje se otvoreno pozivaju na linč i na nasilje, vrlo otvoreno. Bezbednost porodice Vučić je ozbiljno ugrožena i svi ćute, ćute udruženja novinara, ne osuđujem ni novinare, ni medije, samim tim ćutanjem, ja mogu samo da kažem da takve izjave podržavaju.

Zamolila bih vas da nam kažete kojim zakonskim sredstvima se deluje na takve, naročito u razvijenim zemljama EU i u SAD-u. Opet pitam, da li predsednik države, njegova porodica i deca imaju pravo na zaštitu ili se misli da ćete tako zaustaviti napredak Srbije? Vi ćete da jedete ćevape, psujete i vređate majku predsednika, upravo vi, kreativni novinari i to sve u vreme kada mogu da vas gledaju svi, od sedam do 70 godina. Ali, vi ste elita i vama je sve dozvoljeno i oprošteno, ali većina ima pravo da vam kaže gde vam je mesto, odlučna, odvažna većina, ona koja voli Srbiju i vidi bolju budućnost sa Aleksandrom Vučićem. Upravo ta većina, će vam opet reći na izborima da ste ružna istorija Srbije.

U danu za glasanje podržaću predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.10.2021.

Poštovani predsedavajući i uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, buka je svaki neželjeni i neprijatni zvuk koji izaziva stres celog organizma i kada duže traje, njeni štetni efekti su veći.

Ovakav neprijatni zvuk može direktno uticati na ljudsko zdravlje, kako na čulo sluha tako i na ostale organe, izazivajući poremećaj sna, razdražljivost, pad koncentracije, hroničnu iscrpljenost, uznemirenost pad imuniteta.

Hronična buka dovodi do stresnih reakcija, koje dovode do skoka krvnog pritiska, glukoze i lipida, i te promene vode do ubrzanog nastanka koronarnih bolesti srca.

Buka u detinjstvu prouzrokuje problematičan krvni pritisak u zrelom dobru. Beograd ima problema sa bukom već godinama i ne samo sa izvorima buke koji dolaze iz ugostiteljskih objekata, nego i auto putevima koji prolaze pored naseljenih mesta, i ovim zakonom efikasnije ćemo se boriti sa nesavesnim građanima, vlasnika takvih ugostiteljskih objekata.

Izlaskom na teren komunalna milicija moći će adekvatnim aparatom da izmeri nivo buke i prilikom utvrđivanja da količina buke prelazi nivo dozvoljenog, vlasnik će biti opomenut, ali ako i to ne da rezultat biće izricane zaštitne mere.

Jedna od njih je propisana kazna ili oduzimanje aparata ili instrumenta koji proizvode nedozvoljeni nivo buke. Mandatna kazna koja je propisana za ovakav prekršaj je 150.000 dinara, uz mogućnost privremenog ili na duže vreme zatvaranje objekta.

Zakon koji će imati utvrđene granične vrednosti, kao i transparentnost informacija, zakon koji podrazumeva i kažnjavanje drugih firmi koje emituju buku, kao npr. „Putevi Srbije“, ako gradnjom autoputeva ne postave zaštitne ograde u delovima kroz koji autoput prolazi pored naseljenog mesta ili zdravstvenih ustanova.

Zakon koji je usklađen sa zakonima Evropske unije, koji govori da Srbija ide putem napretka i da ovakvi zakoni jasno govore da su nam građani Srbije na prvom mestu.

Danas, posle 21 godinu, posle 5. oktobra, već sledećeg dana narodu je bilo sasvim jasno da je izigran, prevaren i da je pokriće za dovođenje onih koji su dokazali da im je rušenje, uništavanje zemlje, lično bogaćenje specijalnost.

I ništa se nije promenilo ni posle 21 godinu u vezi vas. Sa punim ustima demokratije pljujete sve što je srpsko, sve što je srpski napredak, čak proglašavajući Srbe genocidnim narodom. Srpskom narodu sa vama i ne treba neprijatelj spolja.

Kao što je mržnja prema Srbima jedina politika nekih van granica Srbije, tako je i vama mržnja jedini program vaših stranaka, pozivanje na rušenje i nemire je jedino što znate. Morate da naučite da je samo izborni rezultat jedino rešenje za dolazak na vlast, je besmisleno da za vas nema cenzusa.

Mislim da je to i za vas ponižavajuće ali nećete da priznate, jer znate da za vas neće da glasa veliki deo Srbije, sem lažne elite koja podržava psovanje nečije majke. Čudno, ta lažna elita nikada mi nije odavala tu sliku, ali dobro oni su ipak elita, doduše, lažna.

Morate ovom narodu da kažete da sa vama neće nikada dočekati 6. oktobar, jer on niti će ikada svanuti, jer ste u mraku i u lažima najlakše oteli 619 miliona evra.

Šta ste uradili za bolje Srbiji? Takav program kod vas je ravna linija. I kao što kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić - sve što je u Srbiji napravljeno, izgrađeno, obnovljeno, vi gospodo nećete moći ni da okrečite.

Vama uvažena ministarka, želim svu sreću u daljem radu i sve dok ste vi tema napada onih kojima je novčanik na prvom mestu, budite sigurni da radite za dobrobit Srbije, svima nama kojima je Srbija na prvom mestu na čelu sa našim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

U danu za glasanje, naravno da ću podržati Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Zahvaljujem.

Jedanaesto vanredno zasedanje , 07.09.2021.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, cilj donošenja zakona je sistem zaštite potrošača i usklađivanje prava potrošača sa potrošačkim pravima EU.

Ovim zakonom nameću se obaveze trgovcima da moraju da učestvuju u vansudskim sporovima sa nezadovoljnim kupcima. Trgovci su vrlo često odbijali reklamacije, upućujući nezadovoljne kupce na sud, a oni svoja prava na ovaj način nisu ili su retko koristili.

Potpisivanjem posebnog postupka za vansudsko rešavanje omogućuje se brzo, efikasno i delotvorno rešavanje potrošačkih sporova na obostrano zadovoljstvo i kupaca i trgovca. Spor je moguć pokrenuti tek kada kupac se reklamira, a trgovac odbije reklamaciju i za to priloži neki dokaz. Telo koje će voditi vansudska rešavanja biće formiran od strane Ministarstva, a svaka trgovina moraće na vidnom mestu da istakne obavezu propisanu zakonom. Trgovci koji ne budu želeli da učestvuju u vansudskim sporovima biće sankcionisani.

Novim zakonom propisana je kazna od 50.000 dinara za prodavce koji svoje usluge i proizvode plasiraju putem telefona, bez pristanka potrošača. Telefonski brojevi biće upisani u registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke oglašavanja ovim putem. Operater elektronske komunikacije dužan je da upiše ili ispiše podatke u roku od sedam dana prijema zahteva potrošača, a Ministarstvo trgovine propisaće način upisa i ispisa uslova, kao i način vođenja ovog registra.

Čak primer su i usluge tj. visoke cene, popravke. Vrlo često se dešava da cena u ponudi nije ista kao cena u realizaciji. Cene posle date popravke znatno su više. Novim zakonom račun veći od 5.000 dinara, majstori su u obavezi da daju specifikaciju tj. tačnu ponudu, navedenu u cenu popravke. Znači, šta se popravlja, koliko je potrošeno za kupovinu novog dela?

Kupac pristaje na tu datu ponudu, majstor može da počne u realizaciju i da počne svoj rad. Bez ponuđene specifikacije u ponudi kupac neće morati da plati račun usluge. Ovim zakonom daje se mogućnost razvoja potrošačkih pokreta i putevi finansiranja i sufinansiranja njihovih udruženja.

Izbori su izvesni kao i datum izbora, a mi smo svedoci najprljavije kampanje od nekih kojima ni 3% cenzusa nije dovoljno da budu parlamentarna stranka. U nemogućnosti da ponude Srbiji bolju budućnost, oni nude program najotrovnije mržnje, nigde viđeno do sada ni u jednoj zemlji na svetu.

U nedostatku priliva para kojima su oštetili građane Srbije, mete su im deca, jer ako neko poželi sve najgore deci svog političkog protivnika, to govori da to nije čovek. Ako je njihovo političko oružje napad na porodicu to govori o njima, da njima ne znači porodica ništa i da porodica za njih nije svetinja.

Naša dužnost i obaveza je da o tome glasno govorimo i tako izrazimo podršku našem predsedniku. Samoproglašena elita dozvoljava sebi da ocenjuje ko je čovek, a ko nije, ko je glumac, a ko ne. Ta ista elita ćuti i tako podržava maliciozne izjave sledbenika politike Dragana Đilasa, koji žele da se deca našeg predsednika raspadaju od najgorih mogućih bolesti. To nije politika, to je najgora moguća mržnja, to ne može i ne sme da bude budućnost Srbije.

Borba za budućnost su rekonstruisane bolnice, klinički centri i novi domovi zdravlja, rekonstruisane i novoizgrađene škole, obdaništa, novi autoputevi, mostovi, fabrike, stabilna i sigurna zemlja.

Vi ste gospodo ostavili pustoš sve u korist vaših novčanika. Zdravstveni sistem je bio u toliko urušen da smo mogli samo da budemo nemi posmatrači pustoši i tragične statistike koju ostavlja korona virus iza sebe, ali izgrađene su tri kovid bolnice u kojima mladi doktori spašavaju hiljade života i kada prođe svo ovo zlo, oni će ostati u svojoj zemlji i raditi svoj posao u najboljim mogućim uslovima, sa normalnim platama koje su gospodine Dragane Đilas, mnogo veće nego kad ste vi bili na vlasti i u gradu i u Republici.

Izjavljujete da doktori treba da imaju 1.000 evra platu i to ste potpuno u pravu, ali zašto se niste borili za te iste njihove plate kada ste bili u poziciji? Naravno da niste mislili na njih, jer ste samo mislili na sebe i o tome kako ćete opustošiti budžet za 619 miliona evra.

Vi nudite prošlost, mi nudimo budućnost koja gradi, stvara sigurnost, mir i stabilnost. Budućnost ove zemlje je da se rađa više beba i to je cilj ove Vlade na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Moram da pohvalim opštinu iz koje dolazim. Opština Zemun petu godinu za redom deli rančeve koji sadrže pernice, majice, komplete pribora za pisanje i crtanje. Tako je 1863 đaka prva u 20 osnovnih škola dobilo ovaj mali znak pažnje od opštine Zemun.

U danu za glasanje podržaću predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 06.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130720.00 RSD 01.08.2022 -
Član Skupštine Društva Elektroizgradnja D.O.O. Grad Mesečno 65218.00 RSD 30.11.2016 -
Turistički centar Zemun d.o.o. (umetnički direktor- u statusu mirovanja radnog odnosa) Opština Mesečno 71281.00 RSD 01.07.2018 -