VESNA NEDOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1966. godine. Živi u Beogradu.

Po zanimanju je master inženjer menadžmenta.

Učestvovala je na lokalnim izborima 2008. godine u opštini Zemun, kao kandidatkinja Srpske napredne stranke.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 14:09

Osnovne informacije

Statistika

  • 11
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Jedanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2021.

Zahvaljujem predsedavajuća.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona preciziran je osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja i predstavlja Strategiju zapošljavanja i Akcioni plan.

Strategija zapošljavanja Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije usvaja se na period od pet do sedam godina. Ostvarivanjem i sprovođenjem Strategije prati Akcioni plan, a on se bira svake godine. Izmenom predlaže se da se Strategija donosi na period od šest godina, a Akcioni plan na period od tri godine.

Predloženim izmenama opredeljeno je dokument javnih politika na lokalnom nivou bude program zapošljavanja. Jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da za svaku od ovih mera urade procenu finansijskih efekata i sredstava na godišnjem nivou da bi ministarstvo moglo da odluči o mogućem sufinansiranju.

Ministarstvo omogućava i efikasnije planiranje javnih politika, praćenje sprovođenja politike zapošljavanja, analiza i drugo, a učesnici definišu određene aktivnosti radi njihovog planiranja i učešća. Ovim će se doprineti standardizacija mera javnih politika, kao i efikasnije praćenje učinka od strane ministarstva.

Nacionalni Akcioni plan sa lokalnim akcionim planovima zajedno predstavljaju unapređenje stanja u oblasti zapošljavanja. Lokalni akcioni plan omogućava planiranje mera i aktivnosti i time se podstiče decentralizacija lokalne samouprave.

Drugog aprila 2021. godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo je Sporazum o učinku Nacionalne službe zapošljavanja za ovu godinu koji će kako je ministarka istakla značajno doprineti većem zapošljavanju, a naročito najugroženijoj kategoriji stanovništva. Jedna od aktivnosti na tom polju je i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja kroz raspisivanje javnih poziva i konkursa i za te mere obezbeđene je više od pet milijardi 700 miliona dinara. Planirano je da se u ovoj godini 18.225 nezaposlenih lica, od kojih je 2.185 osoba sa invaliditetom. Usvajanjem Strategije o zapošljavanju u Republici Srbiji za period od 2021. godine od 2026. godine i pratećeg Akcionog plana za period od 2021. godine do 2023. godine stekli su se uslovi za potpisivanje ovog Sporazuma.

Direktor Nacionalne službe zapošljavanja dodao je da su jasno definisane kategorije koje su obuhvaćene podsticajima, kao što su rekle i kolege - mlađe od 30 godine, osobe sa invaliditetom, starije od 50 godina, Romi, nekvalifikovana lica, žrtve porodičnog nasilja i drugi.

Odgovorno rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje je tokom prošle godine realizovalo skoro sve planove planiranih programa bez obzira na poteškoće koje je izazvala pandemija Kovida 19. Poštovanjem propisanih mera Nacionalna služba za zapošljavanje nastojala je da svoje usluge približi što većem broju svojih korisnika.

U otežanim uslovima Program „Moja prva plata“, više od 10 hiljada pokazalo je interesovanje za učešće za program. Tačnije, 17.081 kandidat uspešno se prijavio kod 7.524 poslodavca, 5.659 ugovora aktivno je započelo osposobljavanje kod poslodavca u privatnom sektoru, a za 144 ugovora je odloženo potpisivanje i početak iz epidemioloških razloga. Napominjem da će nezaposleni dobiti dodatnu jednokratnu pomoć u okviru ekonomskih mera pomoći Vlade Republike Srbije u vrednosti dodatnih 60 evra i ona će biti uplaćena u junu mesecu.

Drugog aprila ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva tj. konkursa putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biti uključeno više od 18 hiljada nezaposlenih lica.

Težište će biti, kao što sam rekla, na teže zapošljivim kategorijama u koje spadaju mlađi od 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

U saradnji sa GIZ-om Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedila je besplatnu on lajn obuku koju upravo pogađa 200 polaznika, od toga je 190 žena ukupno, a od ukupnog broja 15 su povratnici iz Nemačke i drugih zemalja.

Oni imaju priliku da steknu određena znanja iz oblasti knjigovodstva i računovodstva i pri tome dobijaju sertifikat. Globalni program migracije za razvoj deo je Projekta „Povratak u nove šanse“ i njega finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju.

Nacionalna služba za zapošljavanje zajedno sa Vladom Srbije i nadležnim ministarstvom i pored pandemije Kovida 19 uspela je da održi stopu nezaposlenih ispod 10%. Takvim uspehom mogu da se pohvale samo zemlje čija je politika upravo ta gde je narod na prvom mestu. Aleksandar Vučić izrazio je veliku radost i zadovoljstvo uspehom Srbije. Prvi kvartal ove godine – planirana je stopa rasta od minus 1,3, ali desilo se, što je ponos za svaku Vladu, stopa rasta je plus 1%, a može se i očekivati stopa rasta u drugom kvartalu od 11% na odnosu drugog kvartala prošle godine.

Time ćemo biti najbolji u celoj Evropi, a govori da ćemo imati i veće plate i penzije za naše građane, više para za sve privredne grane i nove investicije.

Povodom Dana sećanja 8. maja na žrtve zločina genocida u NDH u Koncentracionom logoru u Jasenovcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac u Spomen području Donja Gradina. „Ne smemo da pristajemo na ćutanje koje donosi nove logore i nove kosti. Zato poručujem, novi Jasenovac, nove „Oluje“ neće se dogoditi našem narodu. To poručuje mala, ali snažnija i dostojanstvena Srbija“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. „Živeće srpski narod uprkos svemu i onima koji to nisu želeli“, dodaje predsednik.

O zverstvima u ovom mestu pakla govori knjiga prof. dr Gideona Grajfa „Jasenovac, Aušvic Balkana“. I on kaže da su nemački predstavnici Ministarstva spoljnih poslova 1944. godine govorili o tome da je u Jasenovcu stradalo 700 hiljada Srba.

Mi više ne živimo u vremenu kada su Srbi predstavljeni kao zli, divljaci, zločinci, a Srbi na takve izjave ostali nemi, pognute glave, trpeli i gutali zato što na vlasti u Srbiji nisu više Boris Tadić i Dragan Đilas kojima je jedini posao bio da se izvinjavaju, priznaju nešto što Srbi nisu uradili, naravno, za šaku dolara svetskih moćnika.

Srbija danas pamti svoje žrtve, poštuje svoju istoriju, ali stvara bolju budućnost bez mržnje. Istina polako počinje da se javlja tamo gde je decenijama bila davljena. Strašne slike do glave obrijane i uplašene dece neki koji su davili istinu predstavljali su kao posledicu močvarne oblati u okolini Gradine, tj. bolesti od malarije i tifusa i ne samo zatvorenika, nego i čuvara logora. Knjiga Gideona Grajf govori o svim zločinima, dokumentovanih slikama i ruši sva ulepšavanja nekih knjiga koje govore o Jasenovcu kao radnom logoru gde su dovođena deca radi boljih uslova za život u tim ratnim vremenima. Takvim izjavama sve te žrtve pakla ponovo su ubijane. Profesor dr Gideon Grajf je svetski stručnjak za Aušvic i 30 godina se bavio stradanjima i ubijanju u njemu i kada on kaže da je Jasenovac neuporedivo strašniji, brutalniji i najozloglašeniji u Drugom svetskom ratu, čovek koji nema ama baš nikakve veze sa srpskim narodom, Srbijom i srpskim poreklom. Ustaše u logoru prosto su se hvalile svojim zverstvima slikajući se pored svojih žrtava kao i načinom ubijanja okrvavljenih ruku do ramena.

Oni nisu krili ubistva nad Srbima, Jevrejima i Romima i sve to ostavljajući kao dokaz na užas Nemcima, Italijanima i to bez njihovih pritisaka i prisila. Nemački oficiri koji su posećivali ovaj logor smrti, dovođeni su do zgražavanja, a takve metode mučenja i ubijanja ustaše su predstavljale kao prirodu stvar. Mnogi logoraši izvršavali su samoubistva, jer nisu mogli više da izdrže patnju robovlasništvo do smrti, logor smrti, najstrašniji logor u Drugom svetskom ratu, Jasenovac.

Citiram odlomak iz knjige dr Gideona - Aušvic nije još bio logor kada je Jasenovac već bio klanica za Srbe, Jevreje i Rome. Nikad se neće saznati precizan broj brutalno ubijenih jasenovačkih žrtava, jer nikad nećemo saznati imena koji su nestali u dubinama Save, a bilo ih je toliko da su tela dinamitom dizana u vazduh kako bi se prokrčilo plovidbeni put nacističkim ratnim monitorima. Broj onih koji su bili spaljeni u pećima, broj onih koji se nikad nisu rodili, jer su izvađeni iz utrobi svojih majki, broj onih koji su skuvani za sapun u kazanima, broj onih koji su razapeti i ekserima zakovani na topolu užasa u gradini da polako umru i da im tela komadaju životinje, broj onih koji su 1945. godine ustaše iskopali grobove, te benzinom spalili posmrtne ostatke da bi uklonili tragove svog zločina i broj onih kojima su krečom uništeni posmrtni ostaci u masovnim grobnicama.

I na kraju, želim da pohvalim dobru organizaciju Doma zdravlja Zemun i gradske opštine Zemun. Građani Zemuna imaju mogućnost da se vakcinišu na više lokacija u zemunskim naseljima bez zakazivanja. Te lokacije su dom zdravlja, kao stalna lokacija od početka vakcinacije, Batajnica mobilni punkt, Ugrinovci, takođe, mobilni punkt, Galenika ambulanta, Zemun Polje Zdravstvena ustanova Kamendin, Busije ambulanta, Altina mobilni punkt, stari ured.

Građani Zemuna, shvataju važnost vakcinacije i žele da se vrate u život. Apelujem da se vakcinišemo i time pomognemo bržem vraćanju u normalan život da radimo, da budemo zdravi, da nam Srbija bude najposećenija zemlja, da nam ugostiteljski objekti budu puni.

U danu za glasanje podržaću Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2021.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, razlozi za donošenje izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije imaju za cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica.

Ovaj treći ekonomski paket obezbediće dodatnih 500 miliona evra za privrednike, kako bi se obezbedila dodatna likvidnost. Pomoć se odobrava privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtna sredstva čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana. Republika Srbija preuzima obavezu kao garant bankama.

Cilj mera trećeg paketa je pomoć privrednim subjektima za vreme i po prestanku ovog takoreći vanrednog stanja, da bi se sprečila likvidnost i otpuštanje zaposlenih.

Vraćanje kredita ne može biti duže od 36 meseci, grejs period u trajanju od devet do 12 meseci, osim u slučaju promene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke. Kredit je u opticaju za 30 dana, što se tiče novih kredita, i šest meseci za obnovljene kredite. Garantna šema, kao što je rečeno, predstavlja meru podrške privrednim putem portfolio garancija za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19. Portfolio je skup pojedinačnih garancija Republike Srbije. Ona je bezuslovna, plativa na prvi poziv i izdata u korist banke.

Republika Srbija se obavezuje da će obezbediti u budžetu odgovarajuća sredstva neophodna za izvršenje obaveza preuzetih po osnovu garancija. Maksimalni dozvoljeni iznos obračunava se kao proizvod osiguranih portfolija pojedinačne stope, stope pokrića 80% i stope maksimalne garancije 32%. Početkom otplate kredita pojedinačna garancija se sukcesivno smanjuje i srazmerno umanjenju glavnica obezbeđenog portfolijom.

Lica koja ne mogu biti korisnici kredita garancijom iz garantne šeme su lica koja su na dan 29. februara 2020. godine bila sa teškoćama ili su imali neizmirene obaveze. Pod dva, lica koja imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza, lica kojima Republika Srbija, lokalna samouprava, autonomna pokrajina, ima učešće u vlasništvu više od 10%. Pod četiri, korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenih obaveza ili prema kojima je banka preuzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje, recimo, postupak prinudne likvidacije i lica koja su već korisnici kredita obezbeđnog garantnom šemom u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz tarifne šeme su lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva registrovana u APR-u, mikro, mala, srednja privredna društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvom. Pod dva, lica koja su sa sedištem u Republici Srbiji registrovana u APR-u, a koji imaju pad poslovnih prihoda veći od 20% u 2020. godini.

Kriterijum propisan ne odnosi se na sledeća lica. To su mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija, hotelijera.

Banka je dužna da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme iz ovog zakona, a kontrolu ovog zakona realizuje i vrši Ministarstvo finansija.

Treći paket pomoći za privredu i građane vredan je 257 milijardi dinara i u njegovom okviru su minimalne zarade za mesec mart, april i jun. Direktnu podršku države u visini od 50% minimalca u periodu od tri meseca dobiće ukupno 1.505.093 preduzetnika i zaposlenih u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima. Privrednici se obavezuju da ne smeju da smanje broj zaposlenih i da ne mogu da isplaćuju od ovih para dividendu. Ovim paketom uključena su i velika preduzeća, ali ne i banke i finansijske institucije.

Pored jednog i po minimalca, u podršku u visini od još jednog punog minimalca dobiće ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči, pratioci, hoteli, odmarališta i renta-kar agencije. Punoletni građani, kojih ima 6,2 miliona, dobiće novih 60 evra, a isplata će ići u dve rate u maju i novembru. Penzioneri će dobiti dodatnih 50 evra i nezaposleni dodatnih 60 evra.

Punoletni građani moći će da se prijavljuju za novčane pomoći od 28. aprila do 15. maja, elektronski, preko portala Uprave za trezor ili telefonskim putem.

Predsednik Srbije je prilikom nedavnog boravka u Rudnoj Glavi, prilikom vakcinisanja u ovom selu, meštanima je obećao fabriku koja će oživeti ovaj deo istočne Srbije. Odgovorni predsednik ispunjava svoja obećanja. Pogon kompanije „Jumko“ iz Vranja biće sagrađen u centru Rudne Glave i u ovom pogonu biće zaposlenih oko stotinu žena iz ovog kraja. Započeti su zemljani radovi za postavljanje temeljca za buduću fabriku, a predviđeno je da se gradnja ovog objekta uspešno završi do Vidovdana. Konkurs za prijem radnica je već raspisan i svakodnevno se primaju prijave.

Maestralno vođenje spoljne politike našeg predsednika Aleksandra Vučića rezultiralo je da današnja Srbija ima moćne i uticajne prijatelje i u EU, kao što ima u Rusiji i Kini. O tome govore četiri vrste vakcina za naše građane i ne samo za naše građane, nego i građane iz regiona. Nema države u regionu kojoj Srbija nije pomogla u donacijama raznih vakcina značajnih doza.

Oživljavanjem „Torlaka“ Srbija može da računa na proizvodnju 30 miliona jedinica vakcine i tako postaje prva evropska zemlja, osim Rusije, koja proizvodi Sputnjik V vakcine. Napominjem, prošle nedelje je izašlo prvih 1.100 doza vakcina koje su poslate u Rusiju na proveru kvaliteta.

Sem što našu zemlju posećuju građani susednih zemalja radi vakcinisanja, Srbiju posećuju građani Nemačke, Austrije, Švajcarske iz istog razloga. O uspešnoj imunizaciji o našoj zemlji govori ceo svet.

Sem proizvodnje Sputnjika V, „Torlak“ će proizvoditi i druge vakcine koje će se prodavati i već imamo potražnju iz celog sveta. „Torlak“ će biti treći proizvođač u svetu koji će praviti četvorovalentnu vakcinu protiv sezonskog gripa.

Dok se naša zemlja uspešno bori protiv pandemije, mnogo bolje nego i veće i moćnije zemlje Evrope i sveta, naša opozicija se bori među sobom ko je lider i ko bi bio kandidat za predsedničke izbore, ali ako bi mogli samo da ušetaju u Predsedništvo, bez izbora i bez građana Srbije. Sem Boška Obradovića, kao, jel, novog lica, tu je i gospođa preletačević Marinika Tepić. Ali, ona nije novo lice. Potraga za novim licem je jako intenzivna.

Nije ni novo da se ne trpe Đilas i Vuk Jeremić, toliko da je Đilas pokušao da rasturi Narodnu stranku. Vuk Jeremić mu to nikad neće zaboraviti. Boško svako malo im preti kako će ih napustiti, jer, kako kaže, on je novo i neistrošeno lice. Oni čak i ne mogu da se dogovore oko njihovih kandidata za dijalog, a za izbore videće. Veliko je 3% za prelaz preko cenzusa.

Da se ne zaboravi, 17. aprila opštinsko rukovodstvo gradske opštine Zemun prisustvovalo je parastosu i polaganju venaca na grob nevino postradale devojčice u NATO bombardovanju Milice Rakić. Trogodišnja devojčica tragično je izgubila život i postala večni simbol žrtve. Njen spomenik nalazi se u Tašmajdanskom parku u Beogradu i spomenik je svoj postradaloj deci žrtvama akcije „milosrdni anđeo“. Srpska pravoslavna crkva pokrenula je inicijativu da Milica Rakić bude proglašena za svetiteljku.

U danu za glasanje podržaću ovaj predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – za našu decu. Zahvaljujem.

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, korišćenje energije iz ovih izvora u javnom interesu je od posebnog značaja za Srbiju i kao dugoročni cilj je: 1) dugoročno smanjenje u zavisnosti od uvoza energenata, 2) smanjenje upotrebe fosilnih goriva u cilju zaštite životne sredine, 3) otvaranje novih radnih mesta i razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, 4) podsticanje istraživanja i inovacija konkurentnosti, 5) digitalizacija jednostavnosti, ekonomičnosti i efikasnosti, 6) integracija električne energije iz obnovljivih izvora na tržište električne energije, 7) obezbeđivanje stabilnosti tržišta električne energije, 8) regionalni razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije, 9) stabilnost sistema u podsticanju pripreme operativne državne pomoći u formi tržišne premije, 10) dodeljivanje podsticaja u vidu akcija i 11) održivi i samostalni razvoj, kao i maksimalno korišćenje naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja i ljudskih kapaciteta u procesu planiranja povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije.

Cilj ovog Predloga zakona je, pre svega, zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzavanje procedure.

Ovim zakonom stvara se pravni okvir za podsticanje u investiranje u ovoj oblasti i tu su ključna tri sektora - sektor energetike, sektor grejanja i hlađenja i sektor transporta.

Strategijom razvoja energetike predviđeno je povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i željenih promena smanjenjem upotrebe fosilnih goriva bez negativnih efekata.

Prvi put se uvode i domaćinstva u industriju koji mogu biti proizvođači i kupci. Takođe, mogu da formiraju zajednicu obnovljivih izvora energije, to se odnosi, naravno, na one koji proizvode na ovaj način energiju.

Građani svoju proizvedenu energiju mogu koristiti za svoje potrebe, višak mogu isporučiti mreži ili akumulirati za kasnije korišćenje kao što je postavljanje solarnih panela na krovovima objekata.

Novitet je i Fond za energetsku efikasnost koji će na raspolaganju imati 16 miliona evra namenjenih za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva u Srbiji.

U proseku u Srbiji se baci 40% električne toplotne energije zbog loše izolacije, loših vrata, prozora. Ovaj fond želi da postavi smanjenje troškova toplotne energije kao prioritet.

Procedura dobijanja dozvole je digitalizovana i samim tim je ubrzana i pojednostavljena.

Zakonom se obavezuju svi proizvođači da poštuju propise vodoprivrede i životne sredine.

Proizvođači distributeri kao snabdevači kupaca toplotnom energijom mogu da steknu podsticajne mere ako koriste toplotne pumpe i obnovljive izvore energije kao što su solarna energija, geotermalna, biomasa.

Novina je i osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Ona će dodeljivati podsticaj, vršiti pripremu projekta, voditi evidenciju obveznika, pratiti obračun i plaćanje naknade, obaveza postavljanja sertifikata u energetskim svojstvima zgrade, kao i kontrola za grejanje i klimatizaciju.

Sredstva će biti na raspolaganju građanima za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata za nabavku energetski efikasnih uređaja kao poseban program za energetski ugroženo stanovništvo, kao na primer, što smo rekli, zamena prozora, vrata i izolacija na fasadama.

Borci za zaštitu vode i dotični ekolozi na protestima oko sebe imali su one koji su podržavali bombardovanje Srbije. Bombardovane su naše reke, planine, njive osiromašenim uranijumom. Zemlja, vazduh, voda otrovani su i ko zna koliko će biti otrovane.

Pre pojave ove pandemije, Srbijom je vladala epidemija malignih oboljenja. Gde je tada bio ekološki patriotizam? Svi problemi, kao što su zagađenje vazduha, stvaranje divljih deponija, nedostatak kanalizacione mreže, prečišćavanje otpadnih voda prisutne su više decenija i kako da do sada ovakvi skupovi nisu bili organizovani?

Godine 2009. tadašnji ministar životne sredine Oliver Dulić pokrenuo je akciju „Očistimo Srbiju“. Za marketing je potrošeno za dve nedelje preko pola miliona evra, a šta je očišćeno to ni danas dan ne znamo. Ono što sigurno jeste, očišćen je budžet Srbije.

Vi pominjete Srbiju koja je podeljena. Mi želimo Srbiju koja se ne deli, koja se vraća u normalan život, ali morate da znate da oko vas umiru ljudi različite dobi, koji ne mogu da dođu do svojih doktora i obave kontrole, a nekima od njih bi te kontrole spasile život. Onkološki bolesnici čekaju operacije koje moraju biti odložene, a korona se širi i uzima danak – nekom majku, nekom oca, nekom sina, nekom brata, nekom sestru, zaraženu od onih koji ne žele da priznaju da pandemija postoji.

Srbija se bori, neće pokleknuti. Uspešnom imunizacijom vratićemo se u normalan život.

U Beogradu je sada vakcinisano 40% punoletnih građana, a u centralnom delu Beograda, Starom gradu, Savskom vencu i Vračaru čak i preko 50% ukupno stanovništva.

U borbi protiv Kovida-19 naša zemlja je na vodećim mestima u Evropi i u svetu po broju vakcinisanih i revakcinisanih. Po najnovijim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisano više od tri miliona građana ruskom vakcinom „Sputnjik V“, kineskom „Sinefarm“, kao i „Fajzerom“ i „AstraZeneka“ vakcinom.

Gradska opština Zemun, iz koje dolazim, formirala je svoj kol centar kako bi pomogla svojih građanima koji žele da se vakcinišu, kao i pomoć u realizaciji prijave na eUpravu.

Pored doma zdravlja i poliklinike KBC „Zemun“, Dom zdravlja „Zemun“, uz pomoć Opštine Zemun, formirali su mobilne timove za vakcinaciju u Batajnici, Busijama, Ugrinovcima, Zemun Polju, Plavom horizontu i Altini.

Opština Zemun prati situaciju sa koronavirusom koja predstavlja pretnju kako za zdravstveni sistem, tako i za privredu i u vezi sa tim želi da pomogne privrednicima na teritoriji naše opštine u vidu olakšica za plaćanje zauzeća javnih površina. Vlasnici lokala biće oslobođeni plaćanja ako ne za celu sezonu, onda bar za deo sezone.

U danu za glasanje podržaću Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 15.11.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član skupštine Elektroizgradnja D.O.O. Grad Mesečno 34350.00 RSD 02.11.2016 -
- Turistički centar Zemunu D.O.O. (turistički organizator) Javni Mesečno 711992.00 RSD 16.09.2013 -