Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Jelena Žarić Kovačević

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3026-225

"Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatra:

- predlog za promenu Ustava;

- predlog akta o promeni Ustava;

- predlog zakona, drugog propisa i opšteg akta sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sistemom i opravdanosti njihovog donošenja;

- predlog zakona koji se odnosi na uređenje Ustavnog suda, postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka;

- statute autonomnih pokrajina u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine;

- predlog za pokretanje postupka za razrešenje predsednika Republike;

- načelna pitanja primene Ustava;

- pitanja u vezi s izborom i imenovanjem sudija Ustavnog suda, izborom Zaštitnika građana i drugih funkcionera, u skladu sa zakonom;

- obaveštenja Ustavnog suda o stanju i problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti, mišljenja i ukazivanja Ustavnog suda na potrebu izmene zakona i preduzimanja drugih mera radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i predlog i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona i drugih opštih akata koje je donela Narodna skupština;

- predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona i sačinjava predlog autentičnog tumačenja zakona.

Odbor priprema predlog akta o promeni Ustava i predlog ustavnog zakona za sprovođenje Ustava.

Odbor utvrđuje usklađenost interpelacije s odredbama ovog poslovnika u formalnom smislu i o tome podnosi izveštaj predsedniku Narodne skupštine.

Odbor prati izgrađivanje pravnog sistema i o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Odbor donosi akt kojim se uređuju jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa.

Odbor utvrđuje koji amandmani na predlog zakona su po sadržini istovetni, što je od značaja za primenu člana 158. st. 5. i 6. ovog poslovnika i odbacuje amandmane koji su nepotpuni ili uvredljive sadržine.

Odbor prati primenu ovog poslovnika, razmatra i daje predloge za njegove izmene i dopune i daje mišljenje Narodnoj skupštini, na njen zahtev, o primeni pojedinih odredaba ovog poslovnika.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 48. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Toma Fila
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Zamenik predsednika
Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Milenko Jovanov
Srpska napredna stranka
Član
Adam Šukalo
Srpska napredna stranka
Zamenik

Luka Kebara
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Ranković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Kralj
Socijalistička partija Srbije
Član
Zvonimir Stević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Ilija Matejić
Srpska napredna stranka
Član
Miloš Terzić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vuk Mirčetić
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Član
Bratislav Jugović
Pokret socijalista
Srpska napredna stranka
Zamenik

Violeta Ocokoljić
Srpska napredna stranka
Član
Marko Mladenović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Član
Gojko Palalić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Arpad Fremond
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Đuro Perić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Borisav Kovačević
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Olja Petrović
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Todorović
Srpska napredna stranka
Član
Dejan Kesar
Srpska napredna stranka
Zamenik

Željko Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Mina Kitanović
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nevena Veinović
Srpska napredna stranka
Član
Srbislav Filipović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Predsednik
Ana Karadžić
Pokret socijalista
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:23

Whoops, looks like something went wrong.