Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 - prečišćen tekst),
kako bi se izbegle štetne posledice na rad državnih organa i organizacija za obavezno
socijalno osiguranje, u cilju stvaranja neophodnih materijalnih i drugih uslova za
finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike
Srbije.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 96
Protiv: 102
96%
102%
0%
Poslednji put ažurirano: 22.09.2023, 23:22