Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Aleksandra Tomić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3026-464

"Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- sistema finansiranja državnih funkcija, poreza, taksa i drugih javnih prihoda;

- republičkog budžeta i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

- završnog računa budžeta, završnih računa finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i revizije završnih računa;

- zajmova, garancija i igara na sreću;

- javnog duga i finansijske imovine Republike Srbije;

- javnih nabavki;

- kreditno-monetarnog, bankarskog, deviznog i carinskog sistema;

- osiguranja imovine i lica;

- imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije;

- plaćanja i platnog prometa, hartija od vrednosti i tržišta kapitala;

- sprečavanja pranja novca i borbe protiv korupcije;

- računovodstva i revizije;

- kao i druga pitanja iz oblasti finansija.

Odbor:

- razmatra izveštaj Državne revizorske institucije, o čemu podnosi izveštaj sa stavovima i preporukama Narodnoj skupštini;

- kontroliše primenu republičkog budžeta i pratećih finansijskih planova u smislu zakonitosti, svrsishodnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava, o čemu podnosi izveštaj sa predlogom mera Narodnoj skupštini.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

Član 55. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član
Viktor Jevtović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dušan Bajatović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik predsednika
Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Boban Birmančević
Srpska napredna stranka
Član
Svetlana Milijić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Član
Milenka Subić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ana Čarapić
Srpska napredna stranka
Član
Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Zamenik

Nikola Jolović
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Vojinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član
Đorđe Kosanić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Goran Kovačević
Srpska napredna stranka
Član
Velibor Milojičić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Marinković
Srpska napredna stranka
Član
Mihailo Jokić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Zoltan Pek
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Olivera Pešić
Srpska napredna stranka
Član
Janko Langura
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljiljana Kuzmanović-Vujaković
Srpska napredna stranka
Član
Marina Mirković
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Duško Tarbuk
Srpska napredna stranka
Član
Adrijana Pupovac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Mladen Bošković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Bratimir Vasiljević
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sonja Vlahović
Srpska napredna stranka
Član
Ana Beloica Martać
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:30