UGLJEŠA MARKOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođen je 18. januara 1991. godine u Beogradu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Od 2017. godine pohađa master studije na Ekonomskom fakultetu, smer ekonomija i menadžment energetike.

Bio je predsednik Socijalističke omladine SPS Stari grad i član Saveta za sprovođenje omladinske politike opštine Stari grad (Kancelarija za mlade).

Od 17. decembra 2017. godine predsednik je Socijalističke omladine Srbije.

Govori engleski jezik.

Na parlamentarnim izborima održanim 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Ivica Dačić – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“.
Poslednji put ažurirano: 01.10.2020, 11:35

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva posebna sednica , 28.10.2020.

Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, uvažena mandatarko i kandidati za budući sastav ove Vlade, uvažene građanke i građani Republike Srbije, danas je pred nama jedan veoma važan dan, dan u kome biramo novu Vladu, novu po svojim određenim personalnim rešenjima, kao i novim resorima koje će imati u sebi, ali svakako Vladu u kontinuiteta koji je zacrtan još od perioda 2012. godine dogovorom dvojice lidera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića.

Kao pripadnik mlade generacije, osvrnuću se na položaj mladih u našem društvu. Mladi se danas suočavaju sa različitim vrstama izazova koji utiču bitno na kvalitet njihovog života, počevši od ekonomskih okolnosti, obrazovanja, ali i pitanja koja se tiču zasnivanja svoje porodice.

Ono što je mladima i te kako potrebno jeste da neko ima da ih sasluša i uvaži sve ono što su njihove preferencije. U tom smislu moram da istaknem i pohvalim ono što je država uradila u prethodnom periodu, što se tiče određenih projekata koje je sprovela i pokazala da u određenom intenzitetu ima sluha za mlade ljude i tu, pre svega, mislim na projekat koji se tiče iz oblasti zdravstva, kada je 100 najboljih studenata medicinskih fakulteta i 250 najboljih maturanata srednjih medicinskih škola dobilo priliku da dobije posao u svojoj struci, čime smo, s jedne strane, i zanovili naš zdravstveni kadar, a sa druge strane omogućili našim najboljim mladim lekarima da ostanu u svojoj zemlji.

Pohvalio bih iz oblasti poljoprivrede ono što je urađeno kada je u pitanju prilika da mladi poljoprivrednici apliciraju za bespovratna sredstva za pokretanje svoje poljoprivredne proizvodnje i nekih drugih agro biznisa.

I naposletku bih, takođe, istakao projekat koji se ticao „Moja prva plata“, a zahvaljujući kojim je 10.000 mladih ljudi dobilo priliku da stekne neka nova znanja, veštine i kompetencije koje su im u svakom slučaju pomogle prilikom sledećeg zapošljavanja.

Od ove Vlade očekujem da još energičnije nastoji da razume potrebe mladih ljudi i da na taj način se bori za njihovu kvalitetniju budućnost.

Smatram da država, uzimajući naravno sve okolnosti u kojima se nalazimo, treba da nađe načina da izdvoji više sredstava kada su u pitanju studenti. Smatram da bi mogli i u većoj meri da se školuju o trošku države, jer smatram da to nije trošak, već investicija za budućnost koja uz određene pravovremene privremene aktivnosti kojima idemo i vrlo brzo valorizovale svo to znanje koje je stečeno na tim fakultetima.

Takođe su nam potrebna i nova radna mesta koja jesu otvarana u prethodnom periodu, ali smatram da su nam potrebna i nova radna mesta koja će zahtevati i visokokvalifikovan kadar, čime bismo smanjili odliv naših mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, što smatram da je jedan od gorućih problema sa kojima se danas suočavamo.

Takođe, kao mlad čovek, koji je formirao svoju porodicu, podržavam inicijativu za stvaranje novog resora koji će se baviti porodicom i populacionom politikom, jer smatram da je porodica odavno izgubila ono mesto u našem društvu koje treba da zauzima, a to je da bude osnovni stub našeg društva i mislim da bismo vraćanjem porodice na to mesto koje joj pripada preventivno delovali kada je u pitanju niz neželjenih efekata koje za rezultat dobijamo, a reflektuju se kroz određena, da kažem, devijantna ponašanja kod mladih ljudi.

Mislim da je zdrava i jaka porodica jedan od osnovnih preduslova, ako pričamo o natalitetu, a složićemo se da bez nataliteta nema budućnosti naše zemlje.

Slušajući vaš ekspoze, smatram da imam razloga da budem optimističan da će se prava i položaj mladih ljudi naći na visokom mestu prioriteta onoga što ćete vi i vaša Vlada u narednom periodu raditi i, takođe, budućoj Vladi, ako je izaberemo, a ne vidim ni jedan razlog da to večeras i ne uradimo, želim da bude Vlada svih građanki i građana Republike Srbije, ostvarujući uspehe u interesu svih nas. Zahvaljujem.