Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Veroljub Arsić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3026-024

"Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- privrede i privrednog razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja, privrednih društava i drugih oblika poslovanja, poslovnog i finansijskog restrukturiranja;

- preduzetništva, stečaja, investicija, standardizacije, akreditacije;

- ekonomskih odnosa s inostranstvom, međunarodnih trgovinskih ugovora, spoljne trgovine, stranih ulaganja, koncesija;

- ekonomske, bilateralne i regionalne saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim trgovinskim organizacijama;

- industrije, osim prehrambene industrije;

- rudarstva, geoloških i seizmoloških istraživanja;

- energetike, naftne i gasne privrede;

- funkcionisanja javnih preduzeća u oblastima industrije, rudarstva i energetike;

- trgovine i prometa robe i usluga, kontrole usluga, merila i mernih jedinica;

- upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznaka porekla proizvoda;

- funkcionisanja tržišta, sprečavanja monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije;

- robnih rezervi i zaštite potrošača;

- osnivanja i rada robnih berzi;

- planiranja razvoja turizma, prostornog organizovanja, zaštite i korišćenja turističkih prostora i promocije turizma;

- mera i dragocenih metala;

- privatizacije.

Odbor razmatra predlog plana razvoja Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor razmatra mesečne izveštaje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije o toku postupka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, pokrenutim postupcima privatizacije i radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije i daje Narodnoj skupštini mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima privatizacije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 54. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Nikola Radosavljević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ana Beloica Martać
Srpska napredna stranka
Član
Mladen Bošković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ilija Životić
Srpska napredna stranka
Član
Mina Kitanović
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nenad Krstić
Srpska napredna stranka
Član
Tihomir Petković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član
Slavenko Unković
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Jasmina Karanac
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Član
Gojko Palalić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Ljubišić
Srpska napredna stranka
Član
Nevena Đurić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Olivera Nedeljković
Pokret snaga Srbije - BK
Član
Adrijana Pupovac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Miloš Banđur
Srpska napredna stranka
Član
Krsto Janjušević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Član
Ana Karadžić
Pokret socijalista
Zamenik

Ivana Popović
Srpska napredna stranka
Član
Nevenka Kostadinova
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vesna Stambolić
Srpska napredna stranka
Član
Janko Langura
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Mirela Radenković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Sonja Vlahović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Član
Dubravka Kralj
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:29