Druga sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

09.11.2020.

Na drugoj sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 9. novembra 2020. godine, razmatrao je, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada.

Sednici su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, državni sekretar Miroslav Knežević, Ministarstva finansija, iz sektora za budžet Dejan Jeremija, Ministarstva za privredu, državni sekretar Dejan Stevanović i Gordana Mijailović i iz Ministarstva rudarstva i energetike, državni sekretar Miloje Obradović. Oni su, u kratkim crtama, obrazložili razdele predviđene Predlogom zakona, za pomenuta ministarstva.

Odbor je jednoglasno usvojio predloženi Predlog zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Jasmina Karanac, Snežana Petrović, Vesna Stambolić, Nataša Ljubišić, Tihomir Petković, Snežana Paunović, dr Aleksandra Tomić, Uglješa Marković, Aleksandra Čamagić, Ana Beloica, Miloš Banđur, Adrijana Pupovac i Ivana Popović.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
...

Vesna Stambolić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Ljubišić

Srpska napredna stranka
...

Tihomir Petković

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Miloš Banđur

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Ivana Popović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 09.11.2020, 13:43