ADRIJANA PUPOVAC

Srpska napredna stranka

Rođena 1984. godine. Živi u Boru.

Po obrazovanju je master ekonomista.

Obavlja funkciju direktorke Samačkog smeštaja u Boru.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 24.10.2020, 11:45

Osnovne informacije

Statistika

  • 11
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 09.06.2021.

Uvaženi predsedavajući, poštovani gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, na prvom mestu cenjene građanke i građani Republike Srbije, pred nama su tri seta važnih zakona o davanju garancije Republike Srbije radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog upravnog okruga. Građani trebaju da znaju da su na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom planiranja investicionih aktivnosti Srbijagasa za ovu godinu uvaženi zaključci osnivača Vlade Republike Srbije o potrebi gasifikacije pomenutih okruga.

S obzirom da se radi o strateškom neophodnom infrastrukturnom projektu, pored ekonomske opravdanosti gasifikacije, postoje i ekološke prednosti. Bor je grad u kome se nalazi jedan od najvećih rudnika bakra i zlata u Evropi, u kome se zahvaljujući našem predsedniku i kineskim partnerima nastavilo rudarenje, a ne pravljenje nogara i sađenje kikirikija, kakva je bila zamisao u vreme demokratske vlasti, s obzirom da su od 22 preduzeća koja su bila u sastavu Rudarsko-topioničarskog basena Bor 19 prodali u bescenje i ostavili samo tri. Od 22 hiljade radnika u RTB-u ostalo je da radi samo pet hiljada zaposlenih.

Moram govoriti sve ovo, moram podsećati moje Borane i Majdanpekčane šta su od naših gradova uradili isti oni koji sada žele da se vrate na vlast. Sadašnji značaj rudnika i Kompanije Srbije Ziđin pokazuje i činjenica da su zahvaljujući uspešnoj politici Aleksandra Vučića i međunarodnoj saradnji zadržana radna mesta i da danas Kompanija Srbija Ziđin ima još 1200 novozaposlenih. Prosečna neto zarada zaposlenih u kompaniji iznosi 94.000 dinara, što je iznad republičkog proseka.

Da od rudarskog basena zavisi egzistencija mnogih porodica govori i činjenica da je kompanija sa brojnim lokalnim kooperantima ugovorila poslovnu saradnju u oblasti inžnjerskog projektovanja građevinarstva, tehničkih usluga, pa tako više od polovine stanovništva u Boru i Majdanpeku ima direktnu, ali i indirektnu korist od kompanije.

Korist od poslovanja kompanija nemaju samo stanovnici Borskog upravnog okruga, već i cela država, s obzirom na to da je kompanija prošle godine u budžet Republike Srbije uplatila 46,3 miliona američkih dolara.

Kada govorimo o zaštiti životne sredine i o prednostima današnjeg zakona, moram napomenuti i to da su se prethodne vlasti do dolaska Aleksandra Vučića borile da naša privreda i ekonomija izumru. Demokrate nisu bile u stanju ni da je sahrane kako treba, zato što su otpadne materije morali da sačuvaju, skladište, a oni ni to nisu umeli da urade.

U Borskom i Zaječarskom okrugu živi preko 200.000 ljudi. Bor ima, za razliku od Zaječara, više solitera nego kuća i oko 11.000 stanova. Gasifikacijom Borskog i Zaječarskog okruga, izgradnjom razvodnog gasovoda sa pripajajućim glavnim merno-regulacionim stanicama, stvoriće se uslovi za izgradnju distributivnih gasova u svim naseljima i povezivanje industrijskih, komunalnih i individualnih potrošača na distributivni sistem. Time će se omogućiti korišćenje prirodnog gasa kao jeftinijeg, jednostavnog za upotrebu, a što je za građane Bora, grada koji je najveći industrijski centar energetske potrošnje, i za našu decu najbitnije – ekološki prihvatljivijeg goriva, zahvaljujući kome će se, sa jedne strane, smanjiti štetna emisija gasova iz industrije, tako da će kiseonik oko nas biti čistiji, dok će, sa druge strane, korišćenje prirodnog gasa, kao goriva, u značajnoj meri rasteretiti i elektroenergetski kapacitet.

Dolazak gasa u gradskoj toplani, ali i energani „Ziđina“ zamenio bi 70.000 tona uglja godišnje, što znači – čistije nebo, čistiji vazduh. Zameniće i 10.000 metara kubnih bukovog drveta. Isključiće se potrošnja bukovih oblica koje služe za proces redukcije u topionici i samim tim doći će do pojeftinjenja procesa.

Pored ekonomskih i ekoloških benefita kineske kompanije i stanovništva Borskog i Zaječarskog upravnog okruga, početak gasifikacije bi trebalo da pokrene niz potpuno novih investicija, projekata i drugih poslovnih aktivnosti na prostoru istočne Srbije i da omogući dodatnu revitalizaciju ovog prostora.

Što se tiče geopolitičkog interesa gasovoda, gasovod je projekat koji je potreban za dalju integraciju Srbije u Evropsku uniju. Predstavlja jako važnu interkonekciju i sponu kako sa Evropom, tako i sa istokom, s obzirom da će predstavljati stabilnost snabdevanja potrošača „plavim energentom“ iz Rusije. Predstavljaće i alternativni pravac za snabdevanje gasom. Do sada je stizao samo iz pravca Ukrajine, a sada će stizati iz pravca Bugarske. Naplaćivanje tranzita i prenos gasa kroz našu zemlju na zapad uticaće i na našu ekonomiju, a najveći deo gasa će biti isporučivan za Mađarsku, Slovačku i Austriju, upravo preko naše zemlje.

Sve govori da je Srbija od jedne uništene, ponižene zemlje, dolaskom Aleksandra Vučića postala ne samo lider, već i stub stabilnosti u regionu, ali i u svetu, jer ovaj projekat upravo pokazuje ne samo čelično prijateljstvo Srbije i Kine, već i odličnu međunarodnu saradnju sa Ruskom Federacijom, ali i sa Evropskom unijom i ostalim zemljama sveta, upravo iz razloga što gasovod može da isporučuje gas u oba pravca.

Kakvog državnika imaju građani Republike Srbije govori i činjenica da naš predsednik, i pored svih multilateralnih i bilateralnih sporazuma, u oblasti međunarodne saradnje brine i o meštanima sela, tako da će i najudaljenije selo u istočnoj Srbiji, selo Metovnica, zahvaljujući njegovoj intervenciji i odličnim odnosima sa kineskom kompanijom „Srbija Ziđin“, posle gotovo pola veka dobiti vodu, dok će zahvaljujući gasifikaciji pored grada i sva sela, znači, svako domaćinstvo od Borskog do Zaječarskog okruga, imati uštede, jer ćemo biti potrošači najjeftinijeg, ali i najčistijeg gasa iz Rusije.

Ono u šta duboko verujem, to je da meštani sela Metovnice, Krivelja, Slatine, Oštrelja, ali i ostalih, kao i građani Borskog upravnog okruga mogu da budu sigurni jedino u našeg predsednika, jedino u Aleksandra Vučića. Zato što ima sluha da čuje, ali i da vidi šta našim građanima nedostaje i da će shodno njihovim potrebama, kao dokazani odličan strateg, donositi najbolje odluke. Hvala predsedniku na podršci da selo Metovnica konačno dobije vodu, ali i na brizi o svim usputnim selima od Borskog do Zaječarskog okruga.

Zato ću u danu za glasanje, sa svojim kolegama iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić“ podržati predloge zakona kojima ćemo otvoriti nove ekonomske stranice za uspešniju budućnost nas i naše dece. Zahvaljujem na pažnji.

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.05.2021.

Zahvaljujem, poštovana potpredsednice Narodne skupštine.

Uvažena gospođo ministar sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici i na prvom mestu cenjene građanke i građani Republike Srbije, s obzirom da dolazim iz grada koji je, zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću, opstao i postao rudarsko-industrijski centar domaćeg evropskog, ali i svetskog značaja, Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne je od izuzetne važnosti kako za poslodavca i zaposlene u RTB „Bor“, sada Serbia Zijin Copper doo, tako i za Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Saradnja koja će se pospešiti ovim zakonom između ovih privrednih subjekata ogleda se u sledećem. Kompanija Serbia Zijin Copper doo Bor ima idejne projekte, dok Institut za rudarstvo i metalurgiju vrši potpuno integrisanje studije izvodljivosti, konsalting, ekonomske evaluacije, procene rizika, kao i nostrifikaciju projekta, prevođenje i usaglašavanje sa zakonima Republike Srbije iz oblasti geologije, rudarstva, metalurgije i tehnologije.

Ozbiljnost projekata i sigurnost kako domaćih tako i stranih investitora ogledaće se u ovom zakonu koji će pojačati građansko-pravnu zaštitu držilaca poslovne tajne, sa jedne strane, ali i njihovu odgovornost, sa druge.

U sistem zaštite poslovne tajne prvi put su uvedene naučno-istraživačke institucije i udruženje građana, jer se ranije, postojećim zakonom, štitila pre svega komercijalna, tj. industrijska aktivnost kod onih koji proizvode proizvode, dok informacije koje naučno-istraživačke institucije razmenjuju sa privrednim institucijama nisu bile zaštićene kao poslovna tajna.

U vremenu u kome živimo informacija postaje presudan, često i daleko najvažniji, ali i najskuplji resurs. Kroz poslovnu tajnu se štite investicije i upravo investicije i znanje omogućavaju bolju konkurentnost na tržištu sa kvalitetnijim i inovativnijim proizvodima.

Sada su uvedene, osim privrednog prekršaja i sankcije u vidu prekršaja za fizička lica, preduzetnike, ali i za fizička lica koja dođu do poslovne tajne, a ne bave se nekom privrednom ili drugom istraživačkom delatnošću.

Držaoci informacija koje se smatraju tajnim u obavezi su da označe dokumenta terminom „poslovna tajna“ ili „strogo pov.“, izrade pravilnik o poslovnoj tajni, ograniče pristup i fizički i elektronski određenim datotekama ili objektima, stvarima, materijalima i zaključe ugovor o poverljivosti. Bez tih elemenata, razumne mere zaštite, da se razumemo, nema poslovne tajne.

Upravo u ugovoru o radu, internim aktima firme, kolektivnom ugovoru uvodi se i ta klauzula. Svaka od tih informacija mora da ima komercijalnu vrednost. Sasvim je logično zato što, ukoliko veliki novac uložite u nešto, s pravom očekujete određeni profit i dobit.

Imperativ o zaštiti javnog interesa ogleda se u sledećem. Otkrivanjem poslovnih tajni velikih privrednih subjekata može biti jako ozbiljno, čak i do tih razmera da može poremetiti ekonomske, socijalne, ali i društvene tokove. U tom smislu, nema upravnog postupka, nema upliva državne administracije u tom segmentu, već sud procenjuje važnost postupka tj. dokumenta.

Pored zaštite privrednih subjekata, poslodavaca, država je ovim zakonom prvi put mislila i na zaposlene. Naime, u zakonu koji je pred nama postoje određeni izuzeci kada se neće smatrati nezakonito otkrivanje tajne. To su slučajevi koji su predviđeni članom 17. zakona. Oni su novi tj. nisu postojali kao takvi u važećem zakonu, a to se odnosi na advokate u procesu zastupanja klijenata i na ono što je naročito važno, to je, što sam posebno izdvojila i pohvalila na sednici odbora, da su postojali slučajevi da su zaposleni, posebno u doba demokrata, bili prinuđeni da potpisuju dokumenta u čiju su ispravnost sumnjali, kako ne bi ostajali bez posla. Sada mogu u postupku zastupanja da otkriju poslovnu tajnu svom sindikalnom predstavniku, bilo da je vođenje disciplinskog postupka u pitanju ili vid nekih drugih pregovora sa poslodavcem.

Zbog naših građana moram naglasiti i sledeće. Ove odredbe će se primenjivati u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ozbiljnost poslovnog sveta ogleda se upravo u zaštiti poslovnih informacija i čuvanja poslovne tajne. To je veoma važno, kako za kompaniju koju radite, tako i za poslovne partnere sa kojima sarađujete, posebno kada je u pitanju zaštita nacionalnog interesa.

Upravo zbog toga ću navesti jedan primer iz prakse. Proces isporuke, transporta zlata Narodnoj banci Srbije vrši se pod obezbeđenjem MUP-a, tako da čak ni zaposleno lice u kompaniji, koje je zaduženo za prevoz, ne zna koju količinu vozi i kada vozi. Informacije o prodaji su dostupne na sajtu, ali proces isporuke je strogo poverljiv.

To pokazuje da u poslovnom svetu međusobno poverenje privrednih subjekata ima najvažniju ulogu. S obzirom na njegovu važnost, u danu za glasanje sa svojim stranačkim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić, ono što je nama najsvetije, Za našu decu, podržaću ovaj izuzetno kvalitetan Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne i izneću sve pohvale ministarki Atanasković i njenom timu za zakon koji će u skladu sa direktivom EU upravo uskladiti pravni okvir Republike Srbije sa međunarodnim pravom. Hvala vam na pažnji.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2021.

Zahvaljujem potpredsednice Narodne skupštine.

Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, i na prvom mestu uvažene građanke i građani Republike Srbije, kada su ovakvi predlozi zakona na dnevnom redu skromno je reći da predstavljaju upravo potvrđivanje izuzetne saradnje sa SAD, Republikom Francuskom i bratskim narodom Narodne Republike Kine.

Stičem utisak da upravo oni pokazuju da postoji kategorični imperativ između svih nas, kako poslanika SNS, poslanika SPS, JS, SPP, SDPS, Spasa, ali i naših oponenata, oko čega zaista trebamo kao društvo odgovorne, moderne države da postignemo konsenzus kako bi se i kineski i francuski narod, ali i narod SAD došavši u Republiku Srbiju osećao kao da je u svojoj kući.

Koliko je napredovala naša država sa Aleksandrom Vučićem na čelu, imajući u vidu činjenicu da je Deveta sednica redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije sazvana na osnovu krovnog zakona, Zakona o budžetu, a kada govorimo o projektima, paralele radi, izneću sledeće.

U 2014. godini, tadašnji načelnik Borskog upravnog okruga, Miroslav Knežević i ja, znajući da je fiskalni deficit u Republici Srbiji iznosio 2,2 milijarde evra, a javni dug je bio preko 70%, sramežljivo smo dostavljali idejne projekte koji su od opšteg značaja, nadajući se da će doći bolje vreme za njihovu realizaciju. I došlo je.

Sada Republika Srbija ima suficit u budžetu, javni dug ispod 60% BDP.

Zahvaljujući uspešnom nastavku saradnje sa sadašnjim načelnikom okruga, pojedinim ministarstvima čiji je stožer upravo Ministarstvo finansija, predsednica Vlade i naš predsednik Aleksandar Vučić, imajući u vidu činjenicu da tokovi novca nisu vodena para da mogu da ispare, bar kada je SNS u pitanju, s ponosom mogu istaći za građane istočne Srbije da je samo za puteve i pruge u Borskom upravnom okrugu u 2019. godini uloženo 10,5 milijardi dinara, kao i očekivanje izgradnje istočnog kraka autoputa „Vožd Karađorđe“. Za moje Borane bitno je da znaju da su izdvojena sredstva i za deo puta Bor-Selište, deo puta Negotin-Bor, kao i za putni pravac Bor-Brestovac-Metovnica-Zaječar.

Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, zahvaljujući ministru Momiroviću i Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture koje predvodi, izdvojeno je 80 miliona evra za investicije komunalne infrastrukture. Pet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, četiri u gradu, jedno na Borskom jezeru, kao i 108 km kanalizacione infrastrukture, na čemu su građani Bora posebno zahvalni.

Sedamdeset godina je bilo potrebno da se shvati kolika opasnost od brodova porinutih kod Prahova leži na tom delu Dunava, biseru Timočke Krajine. Isplanirati kompletnu rekonstrukciju brodske prevodnice na Hidroelektrani „Đerdap II“ koja će ubrzati saobraćaj na tom delu Dunava. Za izvlačenje opasnih brodova, samo za dokumentaciju i snimanje izdvojeno je 1,5 miliona evra, gde će se konačno brodski prevoz tereta, ali i putnika, bez straha obavljati i našom stranom Dunava.

Za istočnu Srbiju jedan od najbitnijih projekata je i nastavak izgradnje druge faze Bogovinskog vodozahvata koji se, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i predsednici Vlade, nalazi na listi prioriteta planirane i potencijalne akumulacije prvog nivoa značaja i koji sa stanovišta regionalnog sistema snabdevanja vode, kako stanovništva, tako i ostalih privrednih subjekata, ali i važnih objekata odbrane od poplava, ima strateški značaj za Republiku Srbiju.

Zainteresovanost Borskog i Zaječarskog upravnog okruga, ali i opštine Boljevac, Knjaževac i Sokobanja, govori o tome da su ovim projektom prevaziđene političke, geografske, demografske, prostorne i lokalne razlike. Upravo zahvaljujući bilateralnim sporazumom, realizacija projekata biće i brža ali i lakša.

Posebna mi je čast što sam član Poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom i Francuskom. Obostrano korisna saradnja i zajednički razvoj Narodne Republike Kine i Republike Srbije ogleda se i kroz kapitalne investicije u Železaru Smederevo i rudnik u Boru, koji su u 2020. godini osvojili prvo i drugo mesto po redu izvoznika u Republici Srbiji.

U početku za naš narod bilo je neshvatljivo da će Kinezi sklopiti strateško partnerstvo i postati većinski vlasnik i Železare, ali i Rudarsko topioničarskog basena Bor, ali desile su se velike promene. Porasle su plate koje prosečno u „Serbia Zijin Bor Corper“ doo Bor iznose 85.000 dinara u neto iznosu. Staro je zamenjeno novim, boljim, savremenijim. Ponovo se vidi jasna vizija budućnosti, prosperiteta, napretka.

Sa bratskim kineskim narodom ta vizija u Boru je dobila novo ime Si Đin, dok je u Republici Srbiji ime našeg predsednika Aleksandar Vučić. Hvala vam.