Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Katarina Rakić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Datum prestanka rada: 22.10.2020.

Kontakt: 3200-619

"Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja;

- urbanizma i prostornog planiranja i stambeno-komunalnih delatnosti;

- građevinarstva, uređivanja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i premera i katastra zemljišta;

- poštanskog saobraćaja i telekomunikacija.

Odbor razmatra predlog prostornog plana Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 57. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Arđend Bajrami
Alternativa za promene
Član
Mirsad Hodžić
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Zamenik

Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Član
Veroljub Matić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Jovanović SNS
Srpska napredna stranka
Član
Nevenka Kostadinova
Srpska napredna stranka
Zamenik

Krsto Janjušević
Srpska napredna stranka
Član
Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Zamenik

Dejan Kesar
Srpska napredna stranka
Član
Rajka Matović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nikola Kožović
Srpska napredna stranka
Član
Svetozar Andrić
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Član
Predrag Milošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ivana Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Goran Spasojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Goran Pekarski
Srpska napredna stranka
Član
Ana Čarapić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Adrijana Pupovac
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Jolović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Katarina Rakić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Miloš Banđur
Srpska napredna stranka
Zamenik

Samir Tandir
Stranka pravde i pomirenja
Član
Daniel Đivanović
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Milutin Mrkonjić
Socijalistička partija Srbije
Član
Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Bojan Torbica
Pokret socijalista
Član
Velibor Stanojlović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Slavenko Unković
Jedinstvena Srbija
Član
Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Milan Urošević
Srpski pokret obnove
Član
Aleksandar Mirković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nikola Vojinović
Srpska napredna stranka
Član
Nevena Veinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:31