SAMIR TANDIR

Stranka pravde i pomirenja

Rođen je 1984.godine. Živi u Prijepolju.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija makedonaca (DPM)".
Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 09:46

Osnovne informacije

Statistika

  • 98
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.10.2021.

Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici nezavisnih regulatornih tela, pre nego što se osvrnem na same izveštaje, želim da pozdravim inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koju je danas pokrenuo, da se tzv. slučaj Edina Vranja, optuženog za ratne zločine prepusti Tužilaštvu za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Ne ulazeći u odgovornost bilo koga, apsolutno smatram da svako onaj ko je činio ratni zločin treba da odgovara.

Međutim, ovo je jedan državnički čin, jedna poruka mira, jedna poruka koja utiče na stabilizaciju prilika u regionu i zbog istine hoću da istaknem da je lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, u cilju stabilizacije prilika u regionu i popravljanja odnosa između naše zemlje i Bosne i Hercegovine tri puta razgovarao sa predsednikom Vučićem, a da bi se prevazišli ovi problemi i da se lokalnim tužilaštvima, svako u domenu svoje zemlje, prepusti ispitivanje optuženih u zavisnosti čiji su oni državljani.

Ovo je korak u pravom smeru i nadam se da će vlasti u Bosni i Hercegovini to tako i prepoznati. Bošnjački i srpski narod moraju da izgrade najbolje moguće odnose i ako mi naše probleme ne budemo rešavali, sigurno ih niko sa strane neće rešavati.

Što se tiče izveštaja nezavisnih regulatornih tela, dokaz da oni postoje, dokaz da ih imamo i da imamo ovako živu debatu, dokaz je suštinski demokratskog društva u kome mi funkcionišemo. Naravno, i diskursi koje danas možemo da čujemo jesu naprosto dokaz i izraz našeg demokratskog društva.

Ono što građane koji su mene birali, koji podržavaju nas SPP kao najjaču bošnjačku stranku u Republici Srbiji, prvenstveno zanima, ne koliko je ko imao sastanaka, da li su se oni održavali onlajn, preko zum aplikacije itd. To su tehničke stvari i ja sam pogledao vaše izveštaje i manje više zadovoljan sam. Naprosto, došli smo danas u dobroj veri da podržimo te izveštaje. Međutim, čuo sam sasvim dovoljno argumentacije kada je u pitanju izveštaj Fiskalnog saveta i mi uvažavamo argumentaciju kolega poslanika i za taj izveštaj mi nećemo glasati.

Što se tiče drugih izveštaja, podržaćemo ih, ali ono što zanima građanke i građane koji su nas birali ovde, a prvenstveno ljude koji žive u Sandžaku, koji su glasali prevashodno za mene i za moju stranku, jeste kada imamo u pitanju Agenciju za energetiku. Znači, svaka čast, imamo stabilno snabdevanje, imamo dobru proizvodnju, imamo gasovod, iako se Evropa i velike deo sveta suočava sa tom cenom koja zaista galopira u poslednje vreme. Imamo krizu u Velikoj Britaniji i vidimo da ljudi se bune, imaju nedostatak osnovnih životnih namirnica itd. Mi imamo stabilnu situaciju i to je nešto što treba svakako zahvaliti se i predsedniku države i Vladi i ovom parlamentu.

Međutim, ono što hoću da istaknem jeste da smo prošle godine imali jednu katastrofu, kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom. Niskonaponska i visokonaponska mreža su dotrajale. U nekim našim političkim dogovorima sa vrhom države dogovoreno je da imamo potpunu rekonstrukciju niskonaponske i visokonaponske mreže.

Znate, kada padne sneg u jednom selu u Komaranskom kraju ili u jednom selu na Pešteru u novembru ili decembru, do proleća, do marta neće moći čovek da dopremi osnovne životne namirnice. I kada govorimo o Izveštaju Agencije za energetiku i bilo kojih drugih organizacija i institucija, ja uvek želim da govorim o konkretnim problemima, jer kada se sutra ili večeras vratim u Prijepolje ljudi će me pitati zašto o tome nismo diskutovali, to je naš životni problem, jer ako nama propadne namirnica kako ćemo mi da izdržimo, ne znam, do proleća, ko će nama tu štetu da nadoknadi. Imamo takođe, situaciju da u kraju iz koga dolazim ljudi imaju hladnjače malina i sada ako dan, dva ili tri vi nemate uredno snabdevanje električnom energijom vama je propao posao koji zapošljava vašu porodicu, 10, 15, 20 ljudi. Znači, ugrožava mala i srednja preduzeća i ugrožava egzistenciju tih ljudi.

Posao EPS-a nije samo da naplaćuje električnu energiju, već je posao da se ulaže u obnavljanje mreže. Imamo situaciju, selo Žabren kod Sjenice, gde su izgrađeni, zaista jedan nonsens, izgrađeni betonski stubovi, a da još uvek nemamo od nadležnih reakciju da se mreža sa dotrajalih drvenih stubova prebaci na nove stubove, betonske stubove.

Što se tiče DRI, naravno lider naše stranke akademik Muarem Zukorlić je govorio o primeru Sjenice. Kaže narodna izreka – bolje sprečiti, nego lečiti. Znači, mi imamo grad, opštinu koja je u dugu pola svog budžeta, pet miliona evra, a niko nikakve posledice ne snosi. Znači, mi moramo preventivno da delujemo, da pratimo situaciju, ako nešto ide u pogrešnom smeru da reagujemo, a ne sada došli su neki ljudi na vlast i šta njima treba četiri, pet, 10 godina da bi došli na nulu, a građani od njih očekuju konkretne rezultate. Hvala vam.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.10.2021.

Hvala predsedavajući.

Hvala vam na odgovoru. Potpuno mi je jasno šta radi DRI i upravo sam hteo to što ste rekli, da javno ovde kažete. Naravno, kada vodimo diskusiju možete odmah da se javite, da se ne bi čekali ovde po čitav dan. Imate i vi pravo da replicirate i nama narodnim poslanicima.

Meni je jako važno i našoj poslaničkoj grupi, zato što vrlo često ističemo taj primer Sjenice, jer vi ste odradili vaš deo posla. To hoću da čuju kolege poslanici, građanke i građani i apsolutno svi. Znači tužilaštvo i Ministarstvo finansija nije odradilo svoj posao. Znači, ako vi 2014. godine utvrdite nepravilnosti za 2013. godinu. Isti ti ljudi bili su 2019. godine i svi nastave da se ponašaju kao da se ništa nije desilo. Vama hvala na odgovoru. Nije odgovornost na vama.

Sada mi idemo dalje da istražujemo ko je kriv za tu situaciju. Znate, sada će neko da fakturiše ljudima u Sjenici i da kažu – o.k. vi ste nova vlast, vi ste nam obećali bolji život, mi hoćemo bolji život, a vi zatekli ne praznu kasu, nego dugove, potraživanja, ne znam sve ovo o čemu ste vi govorili. Tako da je jako važno da sve ono što je govorio lider naše stranke, što govore naši poslanici i na koncu i ja lično, vi ste sada potvrdili.

Utvrđene su nepravilnosti, imamo krivične prijave, imamo prekršajne prijave. Godine 2013. su se ustanovile nepravilnosti. Da se tada reagovalo, ne bi imali danas ovu situaciju. Hvala vam.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2021.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Krkobabiću, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani, poštovani ministre, poštovani predstavniče Ministarstva, danas govorimo o Zakonu o muzejskoj delatnosti. Ovde imamo tehničke ispravke i Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka u Republici Srbiji, u danu za glasanje podržaće ovaj zakon i sve zakone o kojima smo u plenumu diskutovali ove nedelje.

Sama izmena Zakona je tehničke prirode i tiče se onoga ko može biti direktor, v.d. direktor, odnosno rukovodilac muzeja. Ono što je osim stručnih kompetencija jako važno i u načelu hoću da kažem jesu te menadžerske sposobnosti. Znači, onog trenutka kada vi završite određenu školu, postanete ili ekonomista ili pravnik ili kustos ili arheolog, to samo znači da u određenoj oblasti ste dobili određeno stručno znanje i za to imate diplomu. Međutim, biti direktor, biti menadžer je nešto mnogo više i to zahteva određene ljudske sposobnosti, organizacijske sposobnosti, jednu ljudsku širinu, diplomatske sposobnosti itd. To je na Ministarstvu, to je na lokalnim samoupravama, svima onima koji nekog u određenom trenutku kandiduju i predlažu da imaju to u vidu. Jer ništa nije dobro kao što bi moglo da bude, pa i u kulturi.

Hoću da kažem da potpuno podržavam uspostavu privatnih muzeja. To je nešto što je jako interesantno, da imamo situaciju da su privatni muzeji jako posećeni, da oni ostvaruju određeni profit ili dobar profit, da investitori, ljudi prepoznaju šansu u tome. To je nešto što je jako dobro i za našu zemlju, jer ona se pojavljuje na mapi i sa takvom ponudom na kulturnoj je i turističkoj mapi, međutim, imamo situaciju da pojedini državni muzeji kaskaju, kao što smo čuli i od drugih kolega, imaju problem u funkcionisanju do te mere da određene postavke naprosto nestaju i da se onda pojavljuju na crnom tržištu i to je nešto čemu moramo stati na kraj, a staćemo na kraj onog trenutka kada stručne, kompetentne i sposobne ljude koji znaju šta je pravi domaćin, a direktor je domaćin određene ustanove, u ovom slučaju muzeja, kulturne ustanove, budemo postavili na takve pozicije.

Muzeji su svakako jako važni. Oni nam govore o našoj istoriji, oni nam govore o našoj kulturi i civilizaciji, ali nam jasno i nedvosmisleno daju putokaze za budućnost i zato su važni zbog naše dece. Jako je i to se takođe u diskusiji spomenulo važno da zakonodavac obrati pažnju, mi danas u rubnim opštinama naše zemlje i u unutrašnjosti imamo problem ne da nađemo kustosa i arheologa, mi imamo problem da nađemo diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom koji će obavljati funkciju npr. opštinskog pravobranioca. Znači, mi imamo problem u našoj zemlji kvalifikovane radne snage, a ne kadrova. Problem kadrova je globalna jedna priča i SAD imaju problem sa kadrovima, a ne mi. Zato je jako važno kada usvajamo zakone, kada donosimo te propise da znamo kako ćemo ih primenjivati i u Crnoj Travi, u Sjenici, u Tutinu, u Prijepolju, a ne samo ovde u Beogradu.

Ono što hoću da kažem jeste da se ponekad desi da se u procesu restitucije, imam jedan takav primer, pojavljuju muzeji. Znači, muzeji i sve druge kulturne ustanove, oni su važni partneri, ali oni ne mogu obavljati funkciju verskih zajednica.

Znači, ono što je vlasništvo verske zajednice bilo mora se njoj vratiti, bez obzira da li se radi o islamskoj zajednici, SPC ili katoličkoj ili jevrejskoj zajednici, muzej se ne može javljati da on bude nosilac vlasništva, on samo u procesu restauracije, svakako je nezaobilazan faktor. Ovde govorim konkretno o primeru povraćaja Vakufske parcele Musala, u Prijepolju i ono što od nadležnih organa, Agencije za restituciju očekujem da se taj prostor koji je od izuzetne duhovne važnosti za sve muslimane, u Republici Srbiji, vrati islamskoj zajednici.

Ono što hoću da istaknem, jeste da, na primer u Sarajevu imamo muzej Valtera, a kao što znamo Vladimir Perić Valter, jeste iz Prijepolja. Ono što očekujem od predstavnika ministarstva, jeste da pokrenemo i podržimo lokalne inicijative da Prijepolje dobije taj muzej i moramo permanentno raditi na boljem povezivanju politike, razvoja turizma i naših kulturnih bogatstava, pogotovo ovde, naveo sam primer Valtera, znamo koliko je on popularan u Narodnoj Republici Kini, koliko turista dolazi da poseti naše krajeve i sada većinu njih da upitate oni misle da je Valter iz Sarajeva, a kao što znamo samo je on u naslovu filma.

Jako sam zadovoljan što ste vi, ministre i hoću da iskoristim tu priliku danas ovde, Sjenica, opština Sjenica nema muzej i kada govorimo o demografskoj politici, kada govorimo o pokušaju da taj točak vratimo i da zadržimo mlade i u unutrašnjosti, rubnim opštinama, ovde govorim o sandžačkim opštinama, svaka opština u Sandžaku ima direktan i u našoj, naravno zemlji, većina opština iz unutrašnjosti ima direktne linije ka zapadnoj Evropi. Pozvaću vas da posetite te opštine, opštinu Prijepolje i opštinu Sjenica. Vaši saradnici su dolazili, ali ja očekujem da vi dođete i da vidimo šta je politika vašeg ministarstva, da učinimo nešto, jer bojim se da ako sada ovu priliku propustimo, da druge neće biti.

Znači, moramo da radimo na decentralizaciji. Svaka čast, Beograd je glavni grad, ali evo, ljudi u Sjenici nemaju muzej, a oni hoće i pozorište, hoće i muzej, hoće i sportske događaje, znači nešto što bi njihov život učinilo kvalitetnim da, zapravo znaju zašto oni treba tu da ostanu da žive i zasnivaju svoju porodicu.

U danu za glasanje podržaćemo zakon. Hvala vam.

Deseto vanredno zasedanje , 29.07.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, predsednice Vlade, poštovani ministri, pre nego što postavim pitanje želim da se zahvalim predsednici Vlade i ministrici Ireni Vujović što su 6. jula posetili opštinu Prijepolje, što je otvoren rekonstruisani Šarampovski most u Prijepolju. Za rekonstrukciju tog mosta Vlada Republike Srbije je izdvojila 216 miliona dinara što smo imali implementaciju zatvaranja nesanitarne deponije Stanjevine i hvala vam na tome i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti sa investicijama na prostoru sandžačkih opština.

Moje pitanje je upućeno predsednici Vlade i ministru policije. Da li ste zadovoljni rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije? Da li sada možemo reći da prelazimo u drugu fazu te borbe gde se sa policije težište prebacuje na tužilaštvo i na sudove i da li u ovoj fazi borbe možemo da kažemo da imamo svojevrstan kontra udar mafije? Da pojasnim.

Dve stvari me danas brinu. Jedna na državnoj razini, a druga na lokalnoj. Jedina smo evropska zemlja u kojoj je u 21. veku ubijen predsednik Vlade i tada smo pre tog nesrećnog slučaja, te tragedije, imali situaciju da ubice gostuju u medija i izdaju saopštenja. Imali smo satanizaciju tadašnjeg predsednika Vlade, da je šef duvanske mafije.

Ono što me brine jeste, ako porodice najvećih državnih organa, bez obzira ko je predsednik premijer, ministri su izloženi napadima, nisu sigurni kakvu poruku šaljemo građanima koji nas sada gledaju. Druga stvar koja me brine ima lokalnu razinu –kada ćemo imati intenzivniju borbu protiv kriminala i korupcije, posebno mislim na Novi Pazar. Sprega lokalnih političkih moćnika, kriminalaca i stranih obaveštajnih službi je očigledna i ne sme se tolerisati. Scene nasilja koje s vremena na vreme imamo prilike da vidimo, nisu scene građana koji su sada iz nekog razloga podivljali veće cene obračuna kriminalaca koji imaju lokalnu zaštitu, ali Boga mi i zaštitu pojedinih stranih službi.

Drugo pitanje upućujem ministru zdravlja, ali i predsednici Vlade – kakva je situacija u vezi pandemije? možemo li očekivati neke mere? Pitanje za ministra zdravlja jeste –kakva je situacija u vezi zdravstvenog centra Prijepolje i kada ćemo imati implementaciju organa zdravstvenog centra?

Deseto vanredno zasedanje , 29.07.2021.

Hvala.

Očekujem odgovore od ministra zdravlja, znači, postavio sam jasno pitanje što se tiče novih mera i kada je u pitanju formiranje zdravstvenog centra Prijepolje dokle se stiglo sa organima.

Sledeći set pitanja. Prvo, hvala ministru policije na odgovoru. Slika koju mi, nažalost, često imamo priliku da vidimo nije slika Novog Pazara, to su neodgovorni pojedinci, ali ono što posebno treba da ispitamo jeste na desetina, a možda i stotine ljudi koji su na platnom spisku nekih drugih država. Mene to jako zanima zašto te ljude plaćaju. U razgovorima otvorićemo i tu temu.

Ono što je moje pitanje jeste, danas u Skoplju održan je sastanak lidera zemalja inicijative „mini Šengen“. Mislim da većina javnosti to doživljava kao jedan formalni sastanak, to je jako važna inicijativa i očekujem, pitanje za predsednicu Vlade – koje su projekcije uticaja na naš izvoz, BDP i otvaranje novih radnih mesta, kada je u pitanju inicijativa „mini Šengena“? Mi kao najjača bošnjačka stranka to podržavamo i ja pozivam druge zemlje, a posebno Bosnu i Hercegovinu, da se pridruži ovoj inicijativi.

Pitanje za ministra prosvete Ružića – da li je Ministarstvo prosvete upoznato sa problemima koji ovih dana kulminiraju na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru? Profesori Škrijelj, Mulić i profesorica Vukanić su otpušteni samo zato što su obavestili Ministarstvo da bivši rektor ne ispunjava uslove da se kandiduje na tu poziciju. Ljudi su brutalno kažnjeni otpuštanjem sa radnog mesta samo zato što su sebi dali za pravo da misle.

Zanima me da li ste upoznati šta se dešava sa studentskim domom u Novom Pazaru. Znači, to je nešto što apsolutno ne možemo da tolerišemo i ja očekujem vaš odgovor. Jako poštujem vaš rad, ali ovo je situacija koja zaista preti da kulminira. Ljudi više godina rade svoj posao jako odgovorno i sada neko sebi daje za pravo da ih isključi. Pitanje studentskog doma je jako važno pitanje i očekujem konkretan odgovor, kao i od ministra zdravlja koji je ostao dužan za odgovor u proteklom bloku pitanja. Hvala.

Šesto vanredno zasedanje , 24.06.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri, moje prvo pitanje upućujem predsednici Vlade, Ani Brnabić.

U proteklih petnaestak dana imali ste jako živu diplomatsku aktivnost, proces saradnje jugoistočne Evrope u Antaliji, sastanak sa liderima regiona, sastanak sa predsednikom Republike Turske, onda Samit Austrija i zemlje zapadnog Balkana, sastanak sa Austrijskim kancelarom, sastanak sa drugim liderima regiona. Moje pitanje je – da li imate nekih novosti koje će biti interesantne za nas narodne poslanike, za građanke i građane Republike Srbije?

Delimično, pitanje se odnosi i na ministarku za evropske integracije, a i na vas, predsednice Vlade – kakva je naša evropska perspektiva? Da li će biti otvaranja novih poglavlja? Kakvi nas izazovi očekuju u ovim post kovid vremenima, i kada je region u pitanju i kada je Evropa i EU u pitanju? Kakva je sudbina „Mini Šegena“? Da li na tim samitima među liderima regiona je došlo do nekog konsezusa? Da li je napravljen korak unapred po tom pitanju.

Drugo moje pitanje upućeno je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministarki Mariji Obradović. Ovih dana imali smo priliku da čitamo u medijima, dosta prostora je posvećeno izborima za savete mesnih zajednica. To su jako važne institucije. Na tim izborima izlaze građani u svojim naseljima, u svojim kvartovima, znači u svojim mesnim zajednicama i pobeđuje naravno onaj ko je bolji. Onaj ko gubi ima pravo da se ljudi. To je tako.

Zaista, jako poštujem instituciju mesne zajednice, jer ono što je nevidljivo i za ovaj parlament i za Vladu i za opštinsko veće i za opštinu vidljivo je za instituciju mesne zajednice. Analizirajući prostor odakle ja dolazim, u Sandžaku, u sandžačkim opštinama, ni stariji od mene nisu uspeli da se sete kada su zadnji put bili izbori za savete mesnih zajednica u Novom Pazaru i u Sjenici. Što se tiče izbora u opštini Tutin, oni su toliko bili netransparentni da i dan danas su sudski postupci u toku.

Znači, moje pitanje upućeno vama – šta ćete preduzeti? Da li vršite određenu kontrolu da bi se na neki način uticalo? Koje su zakonske mogućnosti da se održe izbori za savete mesnih zajednica, jer je to jedini način da ljudi iz naselja, iz kvartova utiču na sprovođenje te politike koja ja njima važna, a koja možda na tom gradskom nivou je nevidljiva?

Hvala vam.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.10.2021.

Hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću zatražiti pojašnjenje odgovora koje sam dobio od MUP, zato što odgovor koji sam dobio ne prihvatam i neophodno je da dobijem pojašnjenja. Tiče se ubistva novinara i humaniste Edina Hamidovića u avgustu ove godine u Sjenici.

U odgovoru koji sam dobio na poslaničko pitanje od MUP kaže se da niko nije odgovoran, a čovek je ubijen, da nema odgovornosti pripadnika MUP i doslovno se kaže, citiram: „Da su pripadnici MUP postupili po ranijim prijavama“.

Da pojasnim, Edin Hamidović je dobio od čoveka, koji će kasnije izvršiti njegovo ubistvo, pretnje, citiram: „Prosuću ti mozak kad dođeš u Sjenicu“.

Čovek to prijavi nadležnim organima, prijavi policiji i šta se dešava? Čovek je brutalno ubijen na šetalištu, na korzou, pred svojom decom, pred suprugom. I kako smo postupili po prethodnim prijavama?

Nisam dobio odgovor ko je odgovoran, zašto čovek nije dobio zaštitu, da li je priveden ubica, da li mu je stavljeno do znanja da nadležni organi vrše dodatnu kontrolu njegovog kretanja i rada? Šta bi se desilo da nekom sad od nas neko preti, a svakodnevno dobijamo pretnje, predsedniku države se preti, njegovoj porodici, svima nama, i sada neko nama kaže - prosuću ti mozak zato što to pričaš u Skupštini. I to se, ne daj bože desi i neko napiše u odgovoru - mi smo postupili, a to što je neko ubijen, nema veze.

Ako nije odgovoran, a ja smatram da je odgovoran komandir stanice policije u Sjenici, ali ako nije on odgovoran, očekujem od Ministarstva unutrašnjih poslova odgovor ko je u hijerarhijskoj lestvici odgovoran iznad njega po činu, jer neko mora biti odgovoran kada nevin čovek strada. Zanemarimo situaciju da se to desilo u Sjenici. U bilo kom gradu ove zemlje da se desilo, bez obzira kako se zove i preziva taj čovek, moramo utvrditi odgovornost.

Dajemo punu podršku borbi protiv kriminala i korupcije i svemu onome što radi predsednik države i predsednica Vlade, ali ovo ne može ovako da se završi. Ne može čovek da bude ubijen. Ne može da se desi ubistvo usred grada, Sjenica nije Njujork, nije to bilo u 17. aveniji a policijska stanica u drugoj. To je grad koji ima dve ulice. Kako nisu blokirani svi putevi prema graničnim prelazima? Čovek ubije nekog i odšeta mirno preko granice, kao da se ništa nije desilo.

Ono što je ključno pitanje, koleginice i kolege narodni poslanici, jeste da li ćemo mi raditi na uspostavi poverenja na kojoj permanentno Stranka pravde i pomirenja radi ili ćemo raditi na tome da se produbljuje jaz između pripadnika policije i pripadnika bošnjačkog naroda.

Ovakvi odgovori ne doprinose tome da se uspostavi poverenje i ja očekujem kroz pojašnjenje koje ću dobiti od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da ćemo dobiti da vidimo ko je odgovoran i zašto nije postupano prema prijavama koje je rahmetli Edin Hamidović pre svog ubistva nadležnim organima podnosio?

Moje drugo pitanje je upućeno Ministarstvu rudarstva i energetike i elektroprivredi Republike Srbije - kada će u selu Žabren kod Sjenice elektromreža sa dotrajalih stubova biti prebačena na betonske koji su postavljeni? Ne moram da podsećam, selo Žabren se nalazi na teritoriji opštine Sjenica, ne moram da podsećam ni nadležne ni građanke i građane šta su peštarske zime, kakvu smo nepogodu imali prošle godine na prostoru celokupne naše zemlje, posebno na prostoru sandžačkih opština.

Ovde imamo situaciju da su dobri betonski stubovi izgrađeni a da nadležni organi, predstavnici elektrodistribucije nemaju vremena, nemaju dovoljno energije, nemaju motivacije da sa dotrajalih drvenih stubova, dotrajale mreže, prebace mrežu i kablove na betonske stubove. Hvala.

Četrnaesto vanredno zasedanje , 21.09.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine i poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, moje pitanje je upućeno ministarki trgovine i turizma Tatjani Matić.

Da li je Asim Aki Hodžić iz Sjenice u avgustu ove godine imenovan za savetnika u Ministarstvu? Ako jeste, koja su mu zaduženja i koje stručne kompetencije poseduje dotični?

Dotični je takođe u prethodnom mandatu bio savetnik u istom Ministarstvu, jedan je od vođa kriminalne grupe Izeta Latovića i o njihovim kriminalnim aktivnostima nisu obaveštene samo službe i javne i tajne u našoj zemlji, već i u brojnim evropskim zemljama za šta postoje dokazi i u javnim i u tajnim službama i u tužilaštvima.

Pre izvesnog vremena, tačnije, 1. marta 2021. godine, direktor Tehničko-poljoprivredne škole u Sjenici, Alen Tahirović je kidnapovan. O tom slučaju i lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić i poslanici Stranke pravde i pomirenja više puta su govorili. Policija naše zemlje podnela je krivičnu prijavu protiv Asima Akija Hodžića. Znači, osobe koja je prema mojim saznanjima, sačekaćemo odgovor ministarke, imenovana za savetnika u Ministarstvu, a u krivičnoj prijavi koji je podnela policija se navodi za nezakonito lišenje slobode ili što bi mi narodski rekli kidnapovanje i gepekovanje. Pored pomenutog Hodžića u otmici su učestvovali prema tvrdnji, naravno, policije i samog Tahirovića, Izet Latović i Enis Gonjanin, što nedvosmisleno pokazuje da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi.

Nedugo posle toga i ako smo govorili o stepenu kriminala i ako smo govorili o stepenu ugroženosti poštenih građanki i građana u Sjenici, na šetalištu u avgustu mesecu ove godine dešava se monstruozan zločin, dešava se ubistvo novinara i humanisti Edina Hamidovića, znači, na šetalištu, na korzou pred ženom i decom. Do toga sigurno ne bi došli da su nadležni organi poslušali upozorenja, poslušali sve ono što su poslanici naše stranke govorili ovde u parlamentu i da je slučaj otmice direktora škole u potpunosti ispitan, a da su otmičari kažnjeni shodno Krivičnom zakoniku Republike Srbije.

Prema tvrdnjama očevidaca spomenuti Hodžić je dao logističku podršku ubici da pobegne sa mesta zločina i da napusti našu zemlju. Par dana posle toga, molim vas poštovane koleginice i kolege, dotični Hodžić prema saznanjima koje ja imam, imenovan je za savetnika u Ministarstvu trgovine i turizma.

Sada ja postavljam pitanje - šta je razlog da posle ubistva jednog nedužnog i nevinog čoveka i posle otmice i krivičnih prijava i drugih kriminalnih aktivnosti koje nisu vezane samo za našu zemlju, dotični dobije tu privilegiju i čast da se naziva službenikom Vlade Republike Srbije?

Ovo nije politikanstvo, ovo nije međustranački obračun, molim nadležne organe, molim, predsednicu Vlade Republike Srbije da se ozbiljno pozabavim ovim slučajem. Ako je ovo istina, ovo je velika bruka i sramota i mora se hitno reagovati i dotični ne sme da se krije iza legitimacije Vlade Republike Srbije, njegovo mesto jeste pred sudom, da odgovara za sva ova zlodela koja je počinio, kaku u Sjenici, u Sandžaku i Srbiji, tako i širom Evrope. Hvala vam.

Jedanaesto vanredno zasedanje , 07.09.2021.

Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsednici Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, pitanje upućujem Ministarstvu policije i Ministarstvu pravde - šta su preduzeli povodom ubistva humaniste i novinara Edina Hamidovića u Sjenici pre nešto više od mesec dana? Da li su utvrdili okolnosti i odgovornosti nadležnih organa koji su prethodili ovom ubistvu i kako se desilo da izvršilac najtežeg krivičnog dela, ubistva, napusti zemlju?

Pre nešto više od mesec danas, poštovane koleginice i kolege, na šetalištu u Sjenici, na korzou, među masom ljudi, slučajnih prolaznika, ubijen je čovek koji se zvao Edin Hamidović, čovek koji u svom životu mrava nije zgazio, humanista i novinar. Ubijen je pred svojom suprugom, pred svojom decom samo zato što je neki zločinački, bolesni um u tom trenutku pomislio da mu se mišljenje i stavovi Edina Hamidovića ne sviđaju.

Kada govorimo o ovom slučaju, molim vas, drage kolege, poštovani narodni poslanici, da imamo u vidu da se radi o čoveku koji je otac sedmoro dece, da je većina nas ovde i onih koji nas gledaju su roditelji, ni jedan stav ni jedna ideja nije vredna toga da neko pomisli da nekom zbog drugačijeg mišljenje može da oduzme život, a ovde smo svedoci da se to desilo. Zato odgovor nadležnih državnih organa mora da bude brz, munjevit, efikasan, da više nikad nikom ne padne na pamet da uzima pravo i pravdu u svoje ruke.

Ovo su sinovi Edina Hamidovića. To su maloletna deca. On ima pet sinova, a ovo su samo trojica. Ovo govorim ne samo zbog njih, već i zbog svog sina i zbog naše ovde dece. Mi imamo pravo na svoje stavove, imamo pravo i da se ne slažemo, ali niko nema pravo da digne ruku na nekog. Ako ovi zločinci ne budu pohapšeni i surovo kažnjeni, ko nama i našoj deci garantuje bezbednost, ko nama, našoj deci i našim porodicama garantuje da kada izađemo pred ovu Skupštinu da nekom neće pasti na pamet da primeni ovaj sjenički scenario?

Potpuno podržavamo, kao najjača bošnjačka stranka, borbu državnog vrha protiv kriminala i korupcije. Na glavnom odboru naše strane usvojili smo i Deklaraciju o borbi protiv kriminala i korupcije, ali ona mora biti sistemska i dubinska.

Pozdravljamo hapšenje beogradskog Belivuka, ali sandžački i sjenički Belivuk mora da bude uhapšen. Ne sme biti pošteđenih u ovoj borbi. Svi oni koji su se ogrešili o zakon, svi oni koji misle da su bolji od drugih i da to silom primenjuju moraju da odgovaraju pred nadležnim državnim organima.

Ono što je jako važno i što hoću da istaknem, znamo ko je povukao obarač, ali ono što je suštinski važno jeste ko im je dao političku zaštitu i podršku, na čijim su oni odborničkim listama, ko ih je kandidovao za neke važne državne funkcije. To je ono što trba da ispita i policija i tužilaštvo.

Ono što takođe policija i tužilaštvo moraju da utvrde jeste da je Edin Hamidović pre svog ubistva nagoveštavao da mu se preti, da mu se preti ubistvom od istih onih koji su izvršioci ovog zločina. Zašto policija i zašto tužilaštvo nisu reagovali?

Minimum onog što ministar policije i ministarka pravde treba da učine, jeste da se šef policije u Sjenici smeni jer nije izvršio svoj zadatak, a ključni zadatak policije jeste da obezbedi javni red i mir i da svi građani ove zemlje budu mirni i da budu spokojni.

Tužilac, takođe u Sjenici, mora da bude razrešen jer apsolutno ništa nije učinio u povodu ovog i drugih slučajeva na koje smo ukazivali u prethodnom periodu. Hvala vam.