SAMIR TANDIR

Stranka pravde i pomirenja

Rođen je 1984.godine. Živi u Prijepolju.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija makedonaca (DPM)".
Poslednji put ažurirano: 15.10.2020, 09:46

Osnovne informacije

Statistika

  • 12
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Hvala.

Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana Poverenice za rodnu ravnopravnost gospođo Janković, želim da se zahvalim što ste danas lično prisutni, to je dokaz poštovanja prema parlamentu, prema nama narodnim poslanicima i prema svim građankama i građanima, jer mi danas govorimo o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti to je jako važna institucija.

Želim na početku govora da se osvrnem na samu proceduru, pošto smo čuli određene kritike, svako ima pravo da ne zna i mislim da je to dobro jer samo javnosti objasnili kako se i kandiduje sama funkcija koju ste vi obavljali u prethodnom mandatu i koju ćete, nadam se da ćete dobiti podršku iz diskusija, to čujemo, jer ste zaista dobro radili svoj posao i zaista nemam nikakvu sumnju niti dvojbu i da imate protiv kandidata da ste svojim dosadašnjim radom, radom u prethodnom mandatu zaslužili podršku. Znači, procedura je vrlo jasna. Svi oni koji je nisu ispoštovali, šta da se radi, šta je tu je. Za neki naredni konkurs mandat su mogli da nauče.

Demokratija, demokratski procesi su nešto na čemu svakodnevno moramo da radimo. Mi smo jedna mlada demokratija i diskriminacija jeste, nažalost, što je prisutno u svakoj zajednici, u svakom društvu. Vidimo da zemlje koje za sebe tvrde da su kolevka savremene demokratije suočavaju se sa rasnim nemirima, kao u SAD, Francuska, Nemačka. Zemlje EU se suočavaju sa zaista velikim izazovima sada u 21. veku. Dokaz da mi zaista želimo da uspostavimo suštinsku demokratiju jeste zakonodavni okvir na osnovu kojih postoji institucija koju vi predstavljate. To je dokaz da želimo da Srbiju učinimo suštinski demokratskim društvom i zemljom.

Ono što je ključni problem, kako ga ja vidim, jeste problem implementacije zakona. Mislim da je to nešto na čemu vi i vaši saradnici, vaše institucije u narednom mandatu treba da obratite pažnju i da svi mi i parlament i Vlada i drugi činioci u društvu imaju dosta da rade.

Zašto ćemo mi poslanici stranke Pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić, glasati za vaš izbor, jer ste vi rad vaše institucije približili lokalnim zajednicama. Za mene kao za narodnog poslanika koji dolazi iz unutrašnjosti jako je važno da institucije, nezavisne institucije, vladine institucije, ministarstva, budu bliska i njihov rad bude transparentan i blizak čoveku koji živi u unutrašnjosti u ovom slučaju u Sandžačkim opštinama.

Želim da istaknem zaista nemerljiv doprinos koji ste dali u saradnji sa manjinskim zajednicama. U ovom slučaju sa predstavnicima bošnjačkog naroda. Vaša poseta u Novom Pazaru jako je bila zapažena. Predavanje koje ste održali na Internacionalom univerzitetu se i dan danas prepričava i poslali ste jaku poruku bošnjačkoj zajednici, ali i predstavnicima svih drugih manjinskih zajednica. Podsetiću da prema zadnjem popisu jednu trećinu građanki i građana u Republici Srbiji čine predstavnici manjinskih zajednica.

Ono što je dobro kod izbora i što smo istakli i što sam istakao u svojim diskusijama kod izbora nove Vlade jeste što imamo veće učešće žena. Međutim, ono što sam i tada istakao jeste da trećina manjinskih zajednica nema predstavnika u ovoj Vladi i da je to nešto na čemu moramo raditi u budućnosti.

Ono što takođe očekujem od vas i vaše institucije jeste da imamo određenu problematiku koja se tiče diskriminacije pri zapošljavanju predstavnika manjinskih zajednica u državnim ustanovama i njihovu zastupljenost u policiji, u tužilaštvu, u sudovima, u javnim preduzećima, kao što su „Telekom“, EPS i neki drugi.

Onda očekujem zaista da u jednom konstruktivnom razgovoru nas poslanika, vaše institucije sa predstavnicima Vlade, da uputimo apel, preporuke, da razgovaramo, jer je cilj svih nas ovde, svih društvenih činilaca, jeste da sve građanke i građani u Srbiji, Srbiju dožive kao svoju domovinu. To je naša misija i na tome moramo permanentno raditi. U danu za glasanje poslanici Stranke pravde i pomirenja, akademik Muamer Zukorlić, glasaće za vaš izbor. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Poštovani predsedniče, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, moje pitanje je upućeno ministarki za zaštitu životne sredine, a pošto ona nije tu može predsednica Vlade da mi odgovori.

Danas ste već spomenuli, moje pitanje se odnosi na uklanjanje nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje. Znam delimično dokle se stiglo, međutim, to je jedan generacijski problem što se tiče Prijepolja i tog dela Srbije. Taj problem ima manje-više svaka opština u Srbiji. On je izražen i u Prijepolju i u Priboju i u Novoj Varoši i u Sjenici i Novom Pazaru itd, znači deo Srbije odakle ja dolazim, manje-više sve sandžačke opštine. Taj problem datira od polovine prošlog veka, od 1965. godine, i sve vlade do ovog mandata su pokušavale da reše taj problem.

Ja sada ne govorim kao političar, kao poslanik, već govorim kao građanin opštine Prijepolje. Želim da se zahvalim ovom mandatu, želim da se zahvalim vama kao predsednici Vlade, želim da se zahvalim resornoj ministarki Ireni Vujović, jer to je problem koji se tiče svih građanki i građana opštine Prijepolje i Srbije. Znači, ne postoji građanin koji je putovao magistralom ka moru, kada prođe kroz Prijepolje da nije zapamtio tu sliku. Nema razvoja opštine Prijepolje dok se nesanitarna deponija Stanjevine ne ukloni za sva vremena.

Zaista vam hvala. Želim da istaknem veliki doprinos, da maknemo politikanstvo i zaista govorim kao građanin opštine Prijepolje, ljudima kojima to utiče na zdravlje, utiče na razvoj, ne možemo da pričamo o razvoju turizma, iako imamo jednu od najlepših reka u Srbiji, iako možemo da radimo na razvoju verskog turizma, jer se najveće svetinje srpskog naroda nalaze u Prijepolju. Velika kulturna baština islamske kulture i civilizacije nalazi se u Prijepolju, čak imamo i katoličke bogomolje i ne možemo da se bavimo razvojem ni privrede ni turizma dok to ne uklonimo.

Želim da istaknem veliki doprinos kolege narodnog poslanika Krsta Janjuševića, koji je zaista bio, iako nije iz Prijepolja, pravi lobista, da se taj problem reši, jer on ima, kao što sam rekao, regionalni karakter i naravno da se zahvalim i predsedniku opštine gospodinu Vladimiru Babiću koji je takođe tek stupio na dužnost, a dao je ogroman doprinos.

Moje pitanje, osim Stanjevina, tiče se toga šta ćemo sa Banjicom. Da li je to transfer stanica, regionalna deponija, regionalni sabirni centar? Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Želim da se zahvalim predsednici Vlade na odgovoru, na trudu.

Moje sledeće pitanje se tiče, ono je upućeno ministru unutrašnjih poslova gospodinu Aleksandru Vulinu ili predsednici Vlade ili nekom ko može da odgovori ili u pisanoj formi.

Znači, blizu opštine Prijepolje imamo naseljeno mesto koje je udaljeno 18 kilometara i koje se zove Brodarevo. Znači, pre desetak godina je napravljena vatrogasna stanica, vatrogasni dom koji do dana današnjeg nije pušten u rad. Mene zanima, to je jedan zaista gorući problem običnog građanina, dok vatrogasni automobil, kola za gašenje požara dođe od Prijepolja do Brodareva vrlo često dešavaju se štete. U letnjim mesecima to je planinski kraj jako razuđen dešavaju se požari u šumama, na poljoprivrednim dobrima, domaćinstva itd.

Zanima me kada ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta? Ujedno da ukažemo da je jako važno da nasleđene probleme koje imamo iz prošlosti, a tiče se procentualne zastupljenosti Bošnjaka u državnim institucijama iskoristimo da izbalansiramo kada je u pitanju i vatrogasno, kada je u pitanju policija, sud, tužilaštvo, javna preduzeća itd.

Takođe, pitanje za ministra zdravlja šta se dešava sa novom šemom zdravstvenih ustanova i da li je predviđeno da opšta bolnica u Prijepolju bude subregionalni centar i za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i takođe zanima me odgovor, imali smo znači sednicu Kriznog štaba Vlade, gde se izašlo sa novim merama kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje prema školama, a onda imamo naslov u medijima, jednog od članova Kriznog štaba, doktora Kona koji kaže – zakasnili smo. Malo to izgleda kontradiktorno, pa mislim da je važno da čujemo obrazloženje. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Poštovani predsedniče, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, moje pitanje je upućeno ministarki za zaštitu životne sredine, a pošto ona nije tu može predsednica Vlade da mi odgovori.

Danas ste već spomenuli, moje pitanje se odnosi na uklanjanje nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje. Znam delimično dokle se stiglo, međutim, to je jedan generacijski problem što se tiče Prijepolja i tog dela Srbije. Taj problem ima manje-više svaka opština u Srbiji. On je izražen i u Prijepolju i u Priboju i u Novoj Varoši i u Sjenici i Novom Pazaru itd, znači deo Srbije odakle ja dolazim, manje-više sve sandžačke opštine. Taj problem datira od polovine prošlog veka, od 1965. godine, i sve vlade do ovog mandata su pokušavale da reše taj problem.

Ja sada ne govorim kao političar, kao poslanik, već govorim kao građanin opštine Prijepolje. Želim da se zahvalim ovom mandatu, želim da se zahvalim vama kao predsednici Vlade, želim da se zahvalim resornoj ministarki Ireni Vujović, jer to je problem koji se tiče svih građanki i građana opštine Prijepolje i Srbije. Znači, ne postoji građanin koji je putovao magistralom ka moru, kada prođe kroz Prijepolje da nije zapamtio tu sliku. Nema razvoja opštine Prijepolje dok se nesanitarna deponija Stanjevine ne ukloni za sva vremena.

Zaista vam hvala. Želim da istaknem veliki doprinos, da maknemo politikanstvo i zaista govorim kao građanin opštine Prijepolje, ljudima kojima to utiče na zdravlje, utiče na razvoj, ne možemo da pričamo o razvoju turizma, iako imamo jednu od najlepših reka u Srbiji, iako možemo da radimo na razvoju verskog turizma, jer se najveće svetinje srpskog naroda nalaze u Prijepolju. Velika kulturna baština islamske kulture i civilizacije nalazi se u Prijepolju, čak imamo i katoličke bogomolje i ne možemo da se bavimo razvojem ni privrede ni turizma dok to ne uklonimo.

Želim da istaknem veliki doprinos kolege narodnog poslanika Krsta Janjuševića, koji je zaista bio, iako nije iz Prijepolja, pravi lobista, da se taj problem reši, jer on ima, kao što sam rekao, regionalni karakter i naravno da se zahvalim i predsedniku opštine gospodinu Vladimiru Babiću koji je takođe tek stupio na dužnost, a dao je ogroman doprinos.

Moje pitanje, osim Stanjevina, tiče se toga šta ćemo sa Banjicom. Da li je to transfer stanica, regionalna deponija, regionalni sabirni centar? Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Želim da se zahvalim predsednici Vlade na odgovoru, na trudu.

Moje sledeće pitanje se tiče, ono je upućeno ministru unutrašnjih poslova gospodinu Aleksandru Vulinu ili predsednici Vlade ili nekom ko može da odgovori ili u pisanoj formi.

Znači, blizu opštine Prijepolje imamo naseljeno mesto koje je udaljeno 18 kilometara i koje se zove Brodarevo. Znači, pre desetak godina je napravljena vatrogasna stanica, vatrogasni dom koji do dana današnjeg nije pušten u rad. Mene zanima, to je jedan zaista gorući problem običnog građanina, dok vatrogasni automobil, kola za gašenje požara dođe od Prijepolja do Brodareva vrlo često dešavaju se štete. U letnjim mesecima to je planinski kraj jako razuđen dešavaju se požari u šumama, na poljoprivrednim dobrima, domaćinstva itd.

Zanima me kada ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta? Ujedno da ukažemo da je jako važno da nasleđene probleme koje imamo iz prošlosti, a tiče se procentualne zastupljenosti Bošnjaka u državnim institucijama iskoristimo da izbalansiramo kada je u pitanju i vatrogasno, kada je u pitanju policija, sud, tužilaštvo, javna preduzeća itd.

Takođe, pitanje za ministra zdravlja šta se dešava sa novom šemom zdravstvenih ustanova i da li je predviđeno da opšta bolnica u Prijepolju bude subregionalni centar i za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i takođe zanima me odgovor, imali smo znači sednicu Kriznog štaba Vlade, gde se izašlo sa novim merama kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje prema školama, a onda imamo naslov u medijima, jednog od članova Kriznog štaba, doktora Kona koji kaže – zakasnili smo. Malo to izgleda kontradiktorno, pa mislim da je važno da čujemo obrazloženje. Hvala vam.