GORAN SPASOJEVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Goran Spasojević biran je za narodnog poslanika jednom do sada, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

U 12. sazivu bio je član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, zamenik člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i predsednik Pododbora za omladinu i sport.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 96. na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine. U 14. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1968. godine u Mladenovcu. Po zanimanju je poljoprivredni tehničar.

Odbornik Skupštine grada Beograda bio je od 2012. do 2015. godine, a član veća Opštine Mladenovac od 2015. do 2020. godine.

2022. godine bio je izabran za člana Gradskog veća Beograda.

Bio je predsednik Fudbalskog saveza Mladenovca od 2005. do 2009. godine, a član Izvršnog odbora i potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda od 2016 do 2022. godine.

Poslednji put ažurirano: 20.03.2024, 09:48

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.05.2021.

Zahvaljujem se, predsedavajući, gospodine Orliću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, umalo pomislih da nećemo imati vremena da razgovaramo o sportu, iako je samo amandman koji je podnet formalni i tehnička greška je u pitanju, zato što umesto člana treba da stoji stav 11, bitno je da možemo da kažemo nekoliko stvari vezanih za sport.

Pre nego što kažem bilo šta, iskoristio bih priliku da poslanicima kažem da je formiran Pododbor za sport koji se intenzivno bavio, zajedno sa Ministarstvom i sa saradnicima iz Ministarstva na izradi i svih ovih zakona i na javnim slušanjima i na raspravi i da pozovem poslanike, znam da je veliki broj poslanika zainteresovan da učestvuje u radu vezano za sport u ovom parlamentu, pre svega, želja nam je da temu sporta vratimo. Ostalo je malo vremena, nemamo puno prilike, verovatno neće stići svi da govore koji su želeli i koji su učestvovali u radu Pododbora.

Znači, pododbor je ograničen brojem članova, Poslovnikom o radu Narodne skupštine, ali to ne sprečava sve poslanike koji su zainteresovani da dođu, da se jave da se dogovorimo o načinu komunikacije kako ćemo da dostavljamo materijale, da pozivamo na razna okupljanja, javna slušanja, javne rasprave i sve ono što je potrebno kako bismo temu sporta zaista na pravi i kvalitetan način vratili ovde u parlament.

Ono što se tiče samog ovog zakona i izmena i dopuna Zakona o dopingu, treba reći posebno da nije važno što je to bilo uslov da se uskladi sa međunarodnim antidoping kodeksom i što je bilo uslov da ga harmonizujemo sa našim propisima, najvažnija stvar u ovom zakonu je što Ministarstvo i ovaj parlament, mogu slobodno da kažem, ima nultu toleranciju prema dopingu u sportu. To je nešto što je pošast svakog sportiste i to je nešto što treba da bude Sveto pismo, da sportisti prave prave rezultate bez bilo kakvih dodatnih supstanci i nedozvoljenih sredstava.

Ono što moramo da kažemo i vezano je za ovaj Zakon o antidopingu je posebno bitno da sportisti mogu da koriste priliku da u slučaju neodazivanja na pozive Antidoping agencije naše imamo priliku da budemo kažnjeni na velikim međunarodnim takmičenjima, a svi znamo šta bi to značilo za nas, za našu zemlju, za situaciju u kojoj se nalazimo, gde možemo da kažemo da smo u prethodnih sedam godina ostvarili mnogo više medalja na međunarodnim takmičenjima nego prethodnih 15 godina. To je razlog zašto treba ovaj zakon usvojiti, zato što je dobro i kvalitetno urađen.

Moram iskreno da kažem da smo zajedno pratili sve ovo što se dešavalo i Ministarstvo je fantastično radilo i kompletan tim i Antidoping agencija naša je uradila dobre stvari za naše sportiste i mogu da kažem da smo na tom nivou da mnoge zemlje koriste usluge naše Antidoping agencije. To je velika čast za sve nas, to je velika stvar za sport u Srbiji, jer znamo da je sport izuzetno važna grana.

Jako je bitno da svi zajedno učestvujemo u ovome jer nas čeka mnogo posla i nadam se da ćemo u nekim narednim sednicama imati mnogo više vremena da čujemo. U pripremi je izrada izmene i dopune Zakona o sportu, to je već počelo u februaru ove godine. Priprema se strategija razvoja sporta koja se donosi na deset godina prvi put. To je izuzetno važno za sportiste, važno je da se koristi jedan veliki vremenski period u kome želimo da predvidimo sve stvari koje smo imali i u ovoj pandemiji. Kažem, sport je preživeo mnogo toga, mnoge su izmene uočene u toku pandemije i sve to treba implementirati i predvideti.

Posebno treba da vidimo u tom Zakonu o sportu, najveće izmene i dopune Zakona o sportu se odnose na finansiranje klubova i organizacija, transparentnije. Da tu temu vratimo, kažem, ovde u parlament, a građani Srbije imaju prilike da slušaju i da prate sve ono što se dešava i siguran sam da tema sporta ne bi bila samo tabloidna ili kriminogena kao što je to u poslednje vreme kod nas. Nema mesta ne samo neželjenim pojavama u sportu, što se tiče dopinga, nema, nulta je tolerancija i što se tiče svih drugih stvari koje narušavaju ugled sporta. Znamo šta znači sport za našu zemlju. To je jedna od najvažnijih privrednih grana.

Danas sport nije siva zona, mnogo imamo prihoda i poreza i od odlazaka igrača i od organizovanja velikih svetskih takmičenja i svega onoga što dolazi kod nas u zemlju. Evo, videli ste da nije samo da smo pobedili što se tiče pandemije. Siguran sam da ćemo i u sportu brže izaći iz ovih problema nego druge zemlje u okruženju, posebno u okruženju, a mnoge i u Evropi, da budemo potpuno iskreni. Želja nam je da na velikim svetskim takmičenjima koja će se evidentno posle svih ovih mera koje smo preduzeli vratiti ponovo. Imamo mnogo velikih svetskih takmičenja, imali smo i organizaciju svetskog takmičenja, o tome sam govorio i prošlog puta, u rvanju, gde smo položili sa najvećom ocenom. Naši ljudi koji su se bavili organizacijom tog svetskog takmičenja su pozvani da organizuju i u Evropi i u svetu širom. To su velike stvari za Srbiju, ja sam siguran da će sve to doprineti da ponovo sport bude jedna od najvažnijih stvari.

Ono što bih ja, ministre, vezano za izmene i dopune Zakona, posebno u razgovoru sa ljudima, jer teren je ono odakle dobijamo najveći broj informacija, vezano je za infrastrukturu. Sećate se da smo prošlu strategiju bazirali na četiri stuba, to je školski sport, amaterski ili rekreativni sport, profesionalni i infrastruktura. Vi ste zaista mnogo stvari promenili u tim oblastima i nikada više nije urađeno. Ali ono što je sputavalo, to su imovinski odnosi.

Mnogi klubovi na teritoriji naše zemlje, da kažem, i iz moje opštine Mladenovac, imaju problem sa imovinskopravnim odnosima. Mnogi su zatekli nasleđeno stanje da su se klubovi, ta imovina se vodila i na mesne zajednice i na privatna lica i na donatore kojih sada nema i najčešće i na zadruge je bilo, pa sad te ne postoje uopšte, ne možemo da pronađemo. Tu moramo da pronađemo nekakav metod kako bismo infrastrukturu uredili posebno jer je to osnov da se deca bave sportom i to je osnov da omladinu sačuvamo.

Sad ono malopre što smo govorili, pomenuo je i kolega Miletić, da pododbor treba da bude i odbor jednog dana, što se slažemo potpuno, zbog lakšeg funkcionisanja i ovih stvari na terenu. Ali ono što je bitno za sve nas je da rešavanjem te infrastrukture, posebno u tim ruralnim delovima, ne zaboravite da u tim mnogim mestima, posebno seoskim, osim okupljanja oko sportskih klubova ne postoji okupljanje mladih, nemamo nešto što bi ih organizovalo ili sačuvalo gde jesu i gde žive.

Mislim da bi tu trebalo da povedemo računa oko toga i da svi zajedno poradimo na tome da te probleme rešimo na neki drugačiji način, jer evo, kako bih rekao, ima mnogo problema, čak i sportskih objekata koji se nalaze u restituciji i ne možete da uredite taj prostor, nemate drugo mesto i mogućnost na kojem bi mogao da bude sportski teren i to dovodi do toga da se i gase mnogi klubovi, da mladi odlaze, napuštaju i da se to sve koncentriše prema Beogradu. Znači, da taj zakon, nije isti sport u Beogradu, nije isti sport na jugu Srbije, nisu iste okolnosti i nisu iste stvari.

Voleo bih danas da čujemo, da imamo malo više vremena, evo, vidimo, ograničeni smo i zbog današnjeg glasanja i zbog svega, voleo bih da čujem veći broj svojih kolega poslanika i zbog toga ću još jednom pozovem da ne samo da se podrži ovaj amandman i da se podrže ove izmene i dopune Zakona o dopingu, jer one su zaista jako bitne.

Nekoliko stvari ću samo da izdvojim, vrlo kratko, a to je da je u ovim izmenama i dopunama predviđeno da se taj mehanizam, jedanaesti mehanizam koji prepoznaje da možete da prijavite zastrašivanje, da ne smete da prijavite nekoga, jako važan u ovom zakonu, da se formira upravni odbor od krovnih institucija, to je od Olimpijskog saveza, Paraolimpijskog saveza i Sportskog saveza Srbije i da to telo bude apsolutno nezavisno.

Ta neizvesnost u otkrivanju antidopinga, ona je jako važna, jer do sada su se samo merila takmičenja polufinalna i finalna. Sada možete da ne znate uopšte od kog nivoa takmičenje počinje i da na taj način ne da bude represivan zakon, nego da budu motivisani sportisti da se ne bave dopingom, a ne da ih kažnjavamo, ili ako već neko dođe u situaciju da prekrši zakon, da bude rigorozno kažnjen.

Zbog toga, ne samo ovaj amandman, već i ovaj zakon, pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podržimo i da svi zajedno uzmemo učešće da bismo sport uredili. Hvala.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2021.

Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije.

Danas na dnevnom redu ima set zakona koji će olakšati sve ono što smo juče imali na dnevnom redu kao rebalans budžeta. Moja obaveza je da zbog građana Srbije kažem zašto ću ja i moje kolege podržati, a zašto pre svega podržavaju građani opštine iz koje ja dolazim i građani Mladenovca zašto su juče reagovali, rekao bih po prvi put onako pozitivno na dešavanja iz Narodne skupštine kada je na temi dnevnog reda budžet, usvajanje budžeta, jer uvek dolazi do raznih, i budžet i rebalans budžeta su uvek mogućnost da se donose razni zaključci, da se misli da li je nešto moglo da bude drugačije ili je nešto moglo da bude drugačije spakovano, prezentovano narodu.

Međutim, građani su juče ispratili kompletnu diskusiju i ono što ih je fasciniralo da je ovaj rebalans budžeta apsolutno urađen u skladu sa potrebama i interesima građana i Mladenovca i naše zemlje kompletno.

Ono što smo juče čuli u nekim komentarima od mojih kolega bilo je da je ministar promenio određene stvari i navike kada se tiče finansija i prezentovanja to građanima i to je potpuno tačno i u pravu i ostavili ste vrlo malo prostora nama poslanicima. Zato mi u razgovoru sa građanima prenosimo da građani upravo žele takav rebalans, upravo žele takav odnos i upravo žele ovo što se dešava trenutno u Narodnoj skupštini i nemaju nikakvu dilemu ko i kako i na koji način radi u njihovom interesu.

Juče smo čuli komentare da ste imali dijalog sa Fiskalnim savetom. Ja ne bih ništa drugo rekao, građani su razumeli kada na vaše pitanje – a šta je trebalo i zbog koga je trebalo donositi i budžet i rebalans i sve ovo što smo radili u prethodnih nekoliko meseci, radilo se isključivo i jedino u interesu građana Srbije. Zato tu jesmo danas u odnosu na sve druge, posebno u okruženju, a i u odnosu na mnoge zemlje u regionu i ovoj borbi sa kovidom koja je zaista, rekli smo to i ponovili nekoliko puta, zaista katastrofa biblijskih razmera.

Moram iskreno da kažem, imam veliki broj prijatelja i u regionu i rodbine i u inostranstvu i u dijaspori koji žive. Osećao sam se ponosno. Nema ko nije pozvao i pitao da li može da dođe kod nas da se vakciniše, da li i na koji način se borimo sa ovim problemima. Kako je moguće da jedna Srbija koja je prezentovano potpuno drugačijem svetlu i u Evropi i u svetu bude ovako uspešna u ovoj borbi? To je zato što je naša zemlja na čelu sa našim predsednikom i na čelu sa ovom Vladom i mogu da kažem slobodno i sa ovim parlamentom u kome smo se dogovorili da ćemo raditi zajedno na rešavanju svih problem, uradila mnogo kvalitetnih stvari i mnogo pre drugih.

To jeste da možda malo smeta drugima, ali nema Srbina ili nema čoveka u našoj zemlji koji u odnosu na sve druge ne može da kaže da smo daleko bolji i daleko uspešniji.

Da kažem onako iskreno, po prvi put sam, kada su komentarisali ove subvencije i mere građanima, u odnosu na 6.200.000, ja sam siguran da je veliki broj ljudi koji radi u inostranstvu iskoristio to pravo, a prijavljen je bio kod nas da podigne tih 100 evra. Da ne pričam o ljudima koji rade u tim nezavisnim regulatornim telima i Fiskalnom savetu, siguran sam da su i oni. Zar nije malo cinično.

Ja ne bih Fiskalni savet više komentarisao, to bi prepustio svom kolegi Veroljubu Arsiću. On to sjajno radi, odlično prati rad i komentare Fiskalnog saveta. I to je jedna od stvari koju su primetili građani Srbije, da ono što oni žele zbune javnost i da predstave potpuno drugačiju politiku Vlade i Ministarstva finansija i ovog parlamenta, je da objasni na pravi način da to nije poruka stručnjaka, da je to više politička poruka nego bilo šta drugo.

Ono što moram da kažem i ono što je posebno ostavilo utisak. Ove mere u iznosu od 257 milijardi nema koga nisu dotakle i ko nije obuhvaćen njima. Ne postoji građanin Mladenovca koji nije osetio na posredan ili neposredan način. Reći ću samo da imamo 6.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Mladenovac. Subvencije u iznosu od preko 5 milijardi su upravo iskorišćene za te stvari.

Kada smo došli u priliku i situaciju da ti poljoprivrednici u nekom trenutku pomisle da neće moći da ostvare svoje pravo ili subvencije na koje ozbiljno računaju, koje su presudne u njihovom bavljenju, životu i radu, jer to su velike porodice u pitanju, ne samo pojedinci, država je pronašla načina, pronašla mogućnost i izašla u susret.

To su stvari koje vraćaju poverenje i u poljoprivrednu proizvodnju, to su stvari koje vraćaju poverenje u Vladu Republike Srbije i na tome treba da se nastavi da se radi.

Naravno, da li je to dovoljno i da li treba još, to uopšte nije nikakva dilema, ali je poruka važna da Vlada Republike Srbije, shodno mogućnostima i finansijskog stabilnosti zemlje, pomaže i izlazi u susret građanima Srbije.

Da tako nije bilo i da prvi nabavimo i respiratore, da nismo uspeli da prvi nabavimo i vakcine i da sve ovo uradimo, pitanje je šta i kako bi se dešavalo sa našom zemljom. Na našu sreću i na sreću svih građana Srbije, imam utisak da polako u ovoj borbi sa kovidom, izlazimo na najbolji mogući način i čini mi se da ćemo uspeti među prvima da se konsolidujemo i da zauzmemo startnu poziciju u dešavanjima, i finansijskim i ekonomskim, u regionu i u Evropi, i da budemo u prednosti.

Ja molim i upućujem apel svim građanima koji nisu iskoristili mogućnost da bilo koju vakcinu prime, da to urade u što kraćem roku. Tako ćemo omogućiti našoj zemlji da bude u prednosti u odnosu na druge.

Ono što mi je takođe jako važno i dobar znak i vesnik proleća, to je da je u ovom rebalansu bilo prostora i mogućnosti za pomoć sportistima i sportu. Zašto je to važno?

O tome nismo puno govorili ovde, ili je bilo pomenuto nekoliko stvari, a meni je izuzetno važno, zato što je to signal i znak da se polako vraćamo u normalan život.

Sport je najbolja i najvažnija prevencija, a da ne kažem i nešto iz čega možemo još kvalitetnije i bolje da se izdvojimo.

Pogledajte koliko međunarodnih takmičenja smo predvideli ovim rebalansom budžeta, imali smo organizaciju i to moram da istaknem, posebno da smo i u kovidu imali organizaciju svetskog prvenstva u rvanju, koje je besprekorno organizovalo i dalo priliku našim sportskim radnicima, pozvani su sa mnogih evropskih i svetskih institucija da učestvuju u organizaciji.

To je sve zahvaljujući ovim stvarima i merama koje radimo. Velika sredstva su opredeljena za olimpijski i parolimpijski savez, za Sportski savez Srbije, za međunarodna takmičenja, svetsko prvenstvo u boksu, atletici i da ne nabrajam sva takmičenja koja nas očekuju u narednom periodu.

Ostalo je da samo svojom odgovornošću i samo svojim predanim radom pokažemo da u narednom periodu želimo da svi zajedno postignemo još bolje rezultate.

To pokazujemo svakoga dana i građani to svakoga dana osećaju.

Ja se nadam iskreno da ćemo, ako ne, među najboljima uspeti da iz ove velike krize izađemo i da ja na kraju svog govora kažem i istaknem posebno jednu stvar, da zamolim i uputim apel svim građanima i svim sportistima, koji to još nisu uradili, da se vakcinišemo i da polako vratimo i publiku na terene, da možemo da organizujemo takmičenja onakva kakva su i nekad bila i da možemo svi zajedno da se vratimo najboljem životu i radu.

Zbog ovakvog stava i mišljenja građana i Mladenovca i naše kompletne zemlje, ja ću svakako u danu za glasanje podržati sve ovo, u želji da ćemo na najbolji mogući način naći put iz ove krize.

Zahvaljujem se.

Drugo vanredno zasedanje , 10.02.2021.

Hvala, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre nego što kažem bilo šta novo ili nešto što nisu govorili moji prethodnici vezano za današnja dva sporazuma, moram da čestitam i izrazim zahvalnost svim bezbednosnim službama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Savetu za nacionalnu bezbednost i svima koji su učestvovali u ovoj akciji i svima koji su radili na ovako teškom i zahtevnom zadatku, a znamo koliko je zahtevno i teško napraviti ovakav jedan rezultat i to je ono što vraća veru građanima Srbije i u državu i u našu zemlju i u Vladu Republike Srbije. Setimo se kada smo govorili prilikom formiranja Vlade i prilikom postavljanja ciljeva politike za naredni period, jedan od šest stubova i principa najvažnijih je bila borba protiv kriminala i korupcije i organizovane mafije.

Ovo ste, ministre, pokazali da smo spremni da se suočimo sa najtežim izazovima, a svakako je borba protiv kriminala i korupcije jedan od najtežih. Pored svih ovih stvari koje su zadesile i neko od kolega reče da ne pamtimo u istoriji da smo imali teže izazove i trenutke i da na ovakav način se nosimo sa njima.

Ono što je jako bitno i važno, građani Srbije i građani Mladenovca komentarišu da ne stanemo na ovome, da potpuno do kraja idemo svi zajedno i da vi znate da imate apsolutnu podršku svakog poslanika i ovog parlamenta i javnosti da do kraja demontiramo sve ono što je bilo velika pošast naše zemlje i našeg društva.

Sada bih se kratko vratio samo da kažem za prvi sporazum vezan za saradnju za Kraljevinom Lesoto, pominjući kao malu zemlju, veliku zemlju, veliki broj stanovnika, mali broj stanovnika. To uopšte nije merilo. To je međunarodno priznata zemlja, članica Ujedinjenih nacija, koja je pokazala i hrabrost i pokazala koliko joj je stalo do međunarodnog prava, bez obzira, kaže, da li će imati određene pritiske, ne da li će imati, imaće sigurno, već ih je imala, ali za nju je bilo najvažnije da poštuje međunarodno pravo i rezolucije Ujedinjenih nacija.

Zato što se tiče tog sporazuma velika zahvalnost, velika zahvalnost što su povukli priznanje nezavisnosti tzv. republike Kosovo. Što se tiče Srbije, ovo je samo, rekao bih, mali znak i zahvalnosti i svega onoga što treba da uradimo za ono što je Lesoto uradio za nas.

Što se tiče ovog drugog sporazuma vezano za migrante, kada se pomenu migranti, to kod nas da kažem posebno izaziva jednu emociju i ljudi prate i parlament i prate dešavanja i naše diskusije i govore i zvali su me već nekoliko njih sa molbom da vidimo i da porazgovaramo na tu temu, jer migrantska kriza jeste eskalirala 2015. godine, ali ona traje mnogo duže, tu je kolega potpuno u pravu. Od samog početka migrantske krize Mladenovac je nekako bio u fokusu, jer od prvog trenutka je postojala mogućnost da jedan od sabirnih centara za migrante bude u Mladenovcu, Maloj Vrbici, u gradu za koji mi volimo da kažemo – kapija Šumadije, kapija Beograda, jedina banja na teritoriji grada Beograda, sa Kosmajem, sa svim tim istorijskim i kulturnim znamenitostima. Ceo region kompletno, ne samo Mladenovac, već i Topola, Aranđelovac, nekako smo se borili da se ta stvar ne desi, a da budemo dobri domaćini i da budemo ono što je Srbija bila u ovoj migrantskoj krizi, humana i prema svim tim nesrećnim ljudima, ne zloupotrebljavajući njihovu nesreću.

Zašto sada ovo govorim i zašto sam hteo to da kažem? To je zato što su neke političke stranke i poslanici iz prošlog saziva opozicioni pokušali da iskoriste i vodili kampanju upravo na migrantskoj krizi, sa temom da će u Mladenovac doći migranti, a da će se kompletan Mladenovac i taj region iseliti zbog svega toga što se dešava kod nas.

Naravno da u tome nema nikakve istine, naravno da je to zloupotreba, kao što je bila zloupotreba i ove velike kovid pandemije u kojoj je Srbija pokazala kako se nosi sa velikim problemima i velikim nedaćama i mogu da kažem da smo, da ne ponavljam svoje kolege, ali da kažem da smo ubedljivo najbolje i u Evropi i u svetu izneli te dve velike, rekao bih, i nesreće i tragedije.

Nadam se da će što se tiče migranata ovaj sporazum sa Saveznom Republikom Makedonijom definisati jasno mnoge stvari i da ćemo tim sporazumom onemogućiti veliki dotok migranata u našu zemlju, jer da ne zaboravimo taj paradoks da nama migranti dolaze iz Evropske unije i odlaze, žele da odu u Evropsku uniju, a da sav teret i sve probleme, ne postavljajući ni žice ni barijere ni zidove, nosi Republika Srbija.

Iskreno se nadam da ćemo ovim sporazumom samo još više poboljšati bezbednost naših građana, da ćemo omogućiti službama, i našim bezbednosnim službama i svim ljudima koji se bave ovim problemom, da potpuno drugačije i lakše rešavaju te probleme, a da ćemo jednom zauvek u ovom parlamentu, evo sada i javno, staviti tačku na to da jedan od tih centara bude u Maloj Vrbici, gde se nadamo da će nakon uvođenja služenja redovnog vojnog roka, za šta sam i ja, a vidim i većina građana i Mladenovca i Srbije, i da će Vrbica ponovo biti mesto za obuku i odbranu grada Beograda, kao što je to nekada bila, na ponos građana Mladenovca i građana Srbije.

Naravno da nema dilema da li ću podržati u danu za glasanje sve ove sporazume, oni su apsolutno u interesu svih nas, pre svega u bezbednosti i životu naših građana. Zahvaljujem se.