ZAGORKA ALEKSIĆ

Jedinstvena Srbija

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Zagorka Aleksić je do sada jednom bila narodna poslanica, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine

U 12. sazivu bila je članica Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za prava deteta, kao i zamenica člana Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za evropske integracije.

Tokom 12. saziva na redovnim zasedanjima u Skupštini je provela 331 sat, i učestvovala u glasanju o 215 akata, od čega je za 211 glasala “Za”. U plenumu se obratila 22 puta, nije učestvovala u postavljanju poslaničkih pitanja, a dva puta je tražila objašnjenja i obaveštenja.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao 30. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, i mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma. Članica je Odbora za evropske integracije i Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za zdravlje i porodicu. Takođe, zamenica je člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1987. godine u Podgorici. Živi u Beogradu.

Po obrazovanju je diplomirana politikološkinja.

Od 2018. godine je odbornica u Skupštini grada Beograda.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 15:47

Osnovne informacije

Statistika

  • 22
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.12.2022.

Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege.

Ja bih se osvrnula na Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola, uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu, o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza. Ovaj protokol je dopuna Konvencije o visokotehnološkom kriminalu koja je doneta 2001. godine i Prvom dodatnom protokolu koji je donet 2003. godine. Novi protokol je prilagođen izazovima sadašnjeg vremena i smatramo da je značajan za našu državu, zato što postoji povećana potreba za saradnjom između država koje su potpisnice ove konvencije.

Poslanička grupa JS će podržati ovaj zakon, zato što smatramo da će on unaprediti borbu protiv visoko tehnološkog kriminala koji je u porastu, ne samo kod nas, nego i u celom svetu.

Kada govorimo o visokotehnološkom kriminalu, naravno da on podrazumeva prostor ogromnih prevara i zloupotreba, međutim iz našeg posebnog tužilaštva, za visokotehnološki kriminal, navode da se najviše istražuju krivična dela, ugrožavanja sigurnosti, proganjanja i uznemiravanja.

U koliko se samo osvrnemo na godinu koja je iza nas, imamo više vrlo ilustrativnih primera visokotehnološkog kriminala. Možemo da se setimo samo lažnih dojava o bombama i one su se ticale i našeg aerodroma i letova i objekata, kao što su tržni centri i institucija, i ono što je najgore škola i fakulteta. Sve te lažne dojave bile su posledica vrlo organizovanog visokotehnološkog kriminala, međutim videli smo da je pre dva dana i uhapšeno jedno osumnjičeno lice.

Nažalost podaci pokazuju da su i deca žrtve visokotehnološkog kriminala i to je ogroman problem sa kojim se ovo društvo suočava i JS podržava napore, ozbiljne napore ove države da ovom problemu stane na put i pre samo, čini mi se par meseci smo imali uspešan nastavak akcije „Armagedon“, u kojoj je uhapšeno šest lica pod sumnjom da su izvršili krivično delo pedofilije.

Takođe, mislimo da ne smemo ignorisati da je sajber nasilje u uskoj vezi sa vršnjačkim nasiljem, koje je zastupljeno među maloletnim licima školskog uzrasta. Mnogo toga se sada prepoznaje, kao sajber nasilje i ovo je zaista jedna velika tema i toliko je novih termina, izraza koji su u vezi sa ovom temom, na primer „onlajn buling“, „fejmovanje“ i to su samo neki novi termini.

Videli smo da je radna grupa Ministarstva prosvete za sprečavanje nasilja dala preporuke i da će te preporuke definisati, kako su rekli do kraja meseca. Mere, što se tiče ovog pitanja su zaista nužne. Međutim, mi iz JS smatramo da je ključ rešavanja ovog problema u prevenciji, a ne u nekim strogim kaznama. Dakle, u prijavljivanju nasilja, u prevencije i u pomoći. Pomoć, kako deci koja su žrtve vršnjačkog nasilja, a tako i onoj deci koja ga vrše.

Ja bih pomenula i platformu „Čuvam te“, vrlo inkluzivna platforma i primer dobre prakse koja uključuje i rad sa decom. Naša država ima vrlo dobre okvire, međutim složićemo se da dodatnog rada na ovom polju nikada nije dovoljno.

Za ovaj, kao i za ostale zakone koji su na dnevnom redu, Vlada će imati podršku JS. Hvala vam.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Vlade, poštovane koleginice i kolege, mi iz poslaničke grupe Jedinstvena Srbija slažemo se sa predlagačem da je ovaj budžet razvojni, da je ovaj budžet štedljiv i smatramo da su svi budžetski programi doneti vrlo promišljeno i u najboljem javnom interesu.

Ja bih pomenula i zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i šta je važno. Njegovo donošenje donosi novi niz fiskalnih pravila koja će biti novi mehanizam zaštite i kontrole javnih finansija. Mi imamo fiskalnu stabilnost i to je situacija koja traje već izvesno vreme i koju treba održavati.

Što se tiče budžeta za narednu godinu, napravljen je jedan vrlo da kažem održiv sistem, ravnomernih ulaganja i to prema svim društvenim sektorima. Juče ste imali prilike da čujete konkretne predloge koje je naš predsednik, gospodin Marković izneo, a u vezi su sa poljoprivredom i mislimo da je delegirao jednu veoma važnu temu. Ta tema se tiče većih ulaganja i većih podsticaja u proizvodnji domaćeg mesa, čime ćemo u budućnosti, nadamo se, i ograničiti i smanjiti uvoz mesa.

Vi znate da će Jedinstvena Srbija uvek podržati veća ulaganja u poljoprivredu i mi to ovim budžetom imamo. Smatramo da država treba i da nastavi da pomaže i da podstiče razvoj malih i mikro poljoprivrednih gazdinstava. Osim nikada većih ulaganja u kapitalne investicije, evidentno je da se ovim budžetom stavlja i akcenat na socijalna davanja, a tu su i brojna ulaganja u zdravstveni sistem i to smatramo vrlo važnim.

Budžet takođe, predviđa i ulaganja u domaću privredu, podsticaje i za mala i srednja preduzeća, čiju važnost mi iz Jedinstvene Srbije stalno ističemo. Mi u ovoj Vladi imamo i ministra, prvi put, gospodina Bastu koji ima ideje i spremnost za reformisanje privrednog sektora. Takođe, prepoznao je žensko preduzetništvo kao jednu razvojnu šansu i na samom početku svoga rada je istakao da će se zalagati da se izjednače uslovi za domaće i strane investitore.

Kao jedno od najvažnijih rešenja, naravno, izdvajamo i povećanje plata, kao i povećanje minimalne zarade. U danu za glasanje naša poslanička grupa će podržati i Predlog Zakona o budžetu i sve ostale zakonske predloge. Hvala vam.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege, mi ne možemo da damo podršku amandmanu koji podrazumeva brisanje celog jednog člana izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije i ruši smisao kompletnog predloga.

Na osnovu svega iznetog u prethodnim danima ove rasprave i na osnovu budžetskog materijala, poslanička grupa JS predložene korekcije u budžetu smatra opravdanim.

Vi ste, gospodine ministre, izneli precizne finansijske konstrukcije na osnovu kojih vidimo da u Srbiji postoji finansijska i ekonomska stabilnost i da naša država može da izdrži predložene promene.

Mi ćemo se složiti da su vremena teška i izazovna, ali to je razlog više da se radi odgovorno. Zato smo i dali podršku ovoj Vladi.

U svom uvodnom obraćanju naveli ste da ovaj rebalans proizilazi iz stabilnosti državne kase i iz dobrih naplata prihoda.

Zašto ćemo glasati za ovaj rebalans? Zbog sredstava koja su namenjena mladima, zbog povećanja penzija, zbog mera koje su nastavak borbe za povećanje nataliteta u Srbiji, zbog ulaganja u poljoprivredu i turizam. Smatramo da su ove mere vrlo važne, zato što predstavljaju dokaz trajnog opredeljenja Vlade da ulaže i reformiše određene sektore, a jedan od tih sektora je i zdravstveni sektor.

U prethodnim godinama se pokazalo koliko je važno što država nije zapostavila ulaganja u ovaj sektor i ovim rebalansom su opredeljena sredstva, mislim da je važno da kažem zbog građana, i za lečenje retkih bolesti, za prevenciju i lečenje bolesti izazvanih posledicama korona virusa, za razvoj inovativnih lekova i ono što je posebno bitno, za zapošljavanje najboljih diplomaca iz oblasti medicine.

Mi smo suočeni sa ekonomskim migracijama mladih i nadamo se da je ovo jedna od mera koje će se u budućnosti donositi da bismo se suočili i odgovorili sa ovim negativnim trendom.

Briga o zdravstvenim radnicima je jedan od prioriteta naše stranke. Ja ću podsetiti da je predsednik JS šest puta vodio delegaciju u prijateljski Egipat, od toga četiri puta većinski deo delegacije su činili upravo lekari koji su imali priliku da se upoznaju sa zdravstvenim sistemom ove zemlje.

U obrazloženju ovog rebalansa ste jasno pokazali da postoji i privredni rast. Međutim, tu takođe stoji da je naš ekonomski rast bio vođen uslužnim sektorom. Mi želimo da vrlo uskoro dođe dan i nadamo se da se tome teži da proizvodni sektor bude nosilac ukupnog ekonomskog rasta i zato nam je važno da ova Vlada nastavi da podržava domaća mala i srednja preduzeća.

Uskoro ćemo donositi i budžet za narednu godinu i očekujemo da se opredele podsticaji za domaću privredu, da će se pomagati i dalje poljoprivrednim proizvođačima, jer samo jak poljoprivredni proizvođač je stožer održivog razvoja ove privredne grane.

Takođe, želimo da sugerišemo da Srbija nastavi da jača socijalnu zaštitu svog stanovništva, a posebno socijalno ugroženih kategorija i da te i slične koncepcije primenite pri izradi budžeta o kojem ćemo raspravljati za par nedelja. Hvala vam.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.03.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvažene kolege.

Upućujem pitanje Vladi Srbije.

Pre toga bih se u kontekstu pitanja koje ću postaviti, osvrnula na posetu predsednika naše poslaničke grupe Egiptu. Predsednik JS, gospodine Dragan Marković nalazi se u zvaničnoj poseti Egiptu. Iz Hurgade, a iz razgovora predsednika JS i guvernera regiona Crvenog mora, gospodina Amr Hanafija, javnost je mogla da čuje veoma jasnu poruku ovog egipatskog zvaničnika da nigde u zvaničnim dokumentima ne stoji da je Egipat priznao lažnu državu Kosovo.

S obzirom da institucije ove lažne države ubrajaju Egipat u zemlje koje su priznale njihovu nezavisnost, predsednik JS je pozvao Egipat da zvanično objavi saopštenje u kojem će demantovati priznanje.

Posete raznih delegacije koje su u organizaciji predsednika JS posetile Egipat datiraju od 2018. godine. Takođe, visoke privredno političke delegacije iz Egipta su u više navrate posetile Srbiju na inicijativu gospodina Dragana Markovića. Predsednik naše poslaničke grupe je u poslednje tri godine u prijateljskoj državi Egipat imao sastanke na najvišem nivou. Podsticao je i pozivao na izradu akata kojima će se urediti izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda, pre svega voća i mesa u ovu zemlju. Predsednik je i poslovnog Saveta Egipta iz Srbije.

Diplomatski odnosi Srbije i Egipta su na vrlo visokom nivou. Postoje objektivni potencijali za podsticanje investicija naše dve zemlje.

Privredna komora Srbije je 2018. godine podnela inicijativu Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za donošenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Egiptom koji će omogućiti da vrlo visoke carinske stope ne budu više prepreka u unapređenju ekonomske saradnje naše dve zemlje.

Moje pitanje Vladi Srbije je – da li se u nekom skorijem periodu planira izrada i zaključenje ovakvog sporazuma?

Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja na svetu i površina na kojoj se prostire čini Egipat 30. zemljom na svetu po veličini teritorije. Mi iz Jedinstvene Srbije prepoznajemo Egipat kao budućeg strateškog partnera našoj zemlji u pogledu trgovine i turizma. Hvala.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Hvala.

Poštovana potpredsednice Skupštine, uvažene koleginice i kolege, ja upućujem pitanje Vladi Republike Srbije.

Najpre bih se osvrnula na inicijativu ministra prosvete gospodina Branka Ružića, koji je predložio da se privatnim preduzećima koja organizuju veliki broj vannastavnih aktivnosti za decu, sportskog, zabavnog, pa i edukativnog karaktera, oduzme mogućnost da se nazivaju školama.

To je potrebno napraviti jasnu razliku, jer su škole, pre svega, institucije. To su ustanove u kojima se stvara visokoformalizovana, a opet osobena školska kultura i one su jedan od ključnih faktora za socijalizaciju pojedinca.

Sa velikom opreznošću bi trebalo koristiti termin škola. S druge strane, ne želimo da nas aktuelni slučaj škole glume obeshrabri, jer ima mnogo preduzeća koja pružaju deci kvalitetne sadržaje u okviru vannastavnih aktivnosti i u kojima radi visokokvalifikovani kadar.

Ministar je takođe govorio i o edukacijama za prepoznavanje neprikladnih i nedozvoljenih oblika ponašanja. Poslanici Jedinstvene Srbije će podržati svaku platformu koja ima za cilj prevenciju, edukaciju maloletnika o pitanjima koja podrazumevaju njihovu punu zaštitu, zaštitu tela i ličnog dostojanstva.

Moja pitanja su sledeća - da li će se u budućnosti više proveravati način osnivanja, utvrđivanja delatnosti preduzeća koja organizuju dečije vannastavne aktivnosti i profitiraju od toga, naravno i ključno pitanje je pitanje kontrole? Kako će se u budućnosti rad tih preduzeća kontrolisati, koji će se mehanizmi koristiti i da li će se o tome uopšte razgovarati u skorije vreme? Ministar je rekao da je to interresorno pitanje. Takođe, ne možemo da ignorišemo i nasilje koje postoji u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama, pa želim da pitam da li će se i tu pojačati kontrola.

Pitanje bezbednosti dece jedno je od prioriteta delovanja Jedinstvene Srbije. Kada kažem bezbednost, ne mislim samo na fizičku bezbednost, već na sam osećaj sigurnosti i zato je možda prikladnije da koristimo i tu reč.

Zadatak svih nas je da nastojimo da ovo društvo učinimo što sigurnijim za svakog pojedinca, a pre svega za naše najmlađe sugrađane. Hvala.