ZAGORKA ALEKSIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođena je 1987. godine u Podgorici. Živi u Beogradu.

Po obrazovanju je diplomirani politikolog.

Bila je odbornica u Skupštini grada Beograda ispred koalicije Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".
Poslednji put ažurirano: 06.10.2020, 08:27

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, uvažene kolege, gospođo Janković, uvaženi građani, poslanička grupa JS glasaće za izbor predložene kandidatkinje, gospođe Janković, na mestu Poverenice za ravnopravnost.

Smatramo da je ovaj nezavisni organ obavljao intenzivnu delatnost na polju ukazivanja o diskriminaciji, prepoznavanja i sprečavanja diskriminacije.

Delokrug rada ovog organa nije bio vidljiv samo na polju zaštite građana od diskriminacije već i u brojnim aktivnostima koje se tiču prevencije diskriminacije. Naravno, ja se oslanjam na podatke koji su navedeni u poslednjem izveštaju koji ste vi kao Poverenica dostavili Narodnoj skupštini.

Kada je u pitanju oblast diskriminacije, na prvom mestu je oblast rada i zapošljavanja sa trećinom od ukupnih pritužbi koje su Povereniku podneli građani.

Kada je u pitanju osnov diskriminacije najviše pritužbi podneto je na osnovu invaliditeta.

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim problemima u svim aspektima svog života, ali Poverenici su se najčešće obraćali u vezi sa pristupom javnim površinama.

Smatramo da mi kao društvo moramo da jačamo stepen inkluzivnosti. Osobe sa invaliditetom moraju da imaju pristup svim površinama, objektima. Njima mora biti pristupačno ne samo tamo gde moraju, već gde i žele da idu.

Mi iz JS smo sigurni da će njihove probleme koje je institucija Poverenika prepoznala i artikulisala država uvrstiti u svoje prioritete.

Iskoristila bih priliku da kažem da na inicijativu JS sve javne institucije grada Jagodine imaju rampe za osobe sa invaliditetom. Skupština grada Jagodine takođe na inicijativu JS pomaže finansijski Udruženja osoba sa invaliditetom i uopšte brojni su primeri dobrih praksi u Srbiji na lokalnom nivou, raznih gradova i opština koje se veoma odgovorno odnose prema ovom problemu.

Treba pomenuti i veoma pozitivnu akciju beogradskog Gradskog stambenog preduzeća koje je u septembru pozvalo sve Beograđane čije su zgrade u njihovom sistemu da prijave svoje stambene jedinice i dobiju besplatnu rampu za osobe sa invaliditetom. Ne mogu a da ne pomenem i osobe sa totalnim ili delimičnim oštećenjem sluha, kao i slepe i slabovide. U izveštaju Poverenice Narodnoj skupštini za 2019. godinu navodi se, u vidu sugestije, da je TV program na javnim servisima prilagođen gluvima i nagluvima veoma limitiran, a da audio deskriptivnih sadržaja za slepe gotovo i nema.

Ono što je primetno i pohvalno u vašem radu je održavanje obuka i radionica za pojedine državne službenike, raznih seminara i obuka za žene na srednjem i višem upravljačkom nivou, a koji su organizovani od strane vas.

Izdvojila bih podatak koji nije ohrabrujući, koji se samo provukao u poslednjem izveštaju, a to je činjenica da se Poverenici za ravnopravnost u toku 2019. godine javilo više muškaraca nego žena. Šta nam ukazuje taj podatak? Da su muškarci i dalje smeliji, osvešćeniji kada su njihova prava u pitanju i da su češći korisnici socijalnih usluga. Muškarci ne ćute, a žene u velikom broju prikrivaju i opravdavaju nasilje.

Kao posledica nasilja u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji samo 2020. godine stradala je 21 žena. Za nas je veoma važno da stalno ukazujemo na ovaj problem i da ohrabrimo žene da nasilje ne trpe i da ga prijave.

Mi iz JS ćemo podržati izbor gospođe Janković za Poverenicu za ravnopravnost i želimo da ovaj organ deluje kao dobar primer.

Građani, a posebno pripadnici osetljivih grupa treba da budu dodatno osnaženi kako bi mogli da ostvare svoja prava, a da sa druge strane sistem omogući njihovu vidljivost, odnosno da ih prepozna u procesima kreiranja i implementiranja javnih politika. Zahvaljujem.