ANA BELOICA

Srpska napredna stranka

Rođena je 1992. godine. Živi u Raškoj.

Završila je master studije ekonomije.

Potpredsednica je Opštinskog odbora SNS Raška.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 06.10.2020, 08:40

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku da danas govorim o temi koja mi je naročito svojstvena i bliska, to je svakako tema ekonomije.

Pred nama je set izveštaja koji govore o tome kako nezavisne eminentne institucije u Republici Srbiji obavljaju svoj posao, odnosno kako su ga obavljali tokom 2019. godine i potpuno je nesporno da će poslanička grupa SNS da prihvati te izveštaje tako definisane.

Međutim, ono što je meni kao ekonomisti posebno zanimljivo, svakako je analiza izveštaja Komisije za hartije od vrednosti, koja potpuno jasno i nedvosmisleno pokazuje da dolazi do rasta uloge i značaja tržišta kapitala na teritoriji Republike Srbije.

O tome najbolje govori podatak da je tokom 2019. godine ukupna vrednost investicija na regulisanom tržištu bila za 46% veća nego tokom 2018. godine. Takođe, značajno je napomenuti da dolazi i do rasta broja stranih investitora koji žele da ulože svoja sredstva na tržištu kapitala Republike Srbije.

Naravno, do toga nije došlo preko noći, složićete se sa mnom. Potrebno je bilo da dođe do rasta ugleda Republike Srbije u međunarodnoj zajednici, a to je rezultat svakako politike SNS, jedne efikasne politike gospodina Aleksandra Vučića, politike ulaganja u putnu infrastrukturu, politike ulaganja u komunalnu infrastrukturu, u zdravstvo, u obrazovanje, u proces digitalizacije i sve ono što dovodi do rasta životnog standarda svih građana Republike Srbije.

Kada govorimo o stranim ulaganjima, ne smem da izostavim jednu činjenicu, a to je da smo i kada govorimo o stranim direktnim investicijama mi lideri ne samo u Evropi, već i u čitavom svetu.

Naime, gotovo da ne postoji ni jedan grad u kome nije izgrađena barem jedna fabrika i zaposleno barem stotina ljudi. Zato možemo danas da govorimo o činjenici da je na teritoriji Republike Srbije stopa nezaposlenosti neverovatnih 7,3%, dakle na rekordno niskom nivou bez obzira što je našu ekonomiju, zajedno sa nažalost svim ostalim ekonomijama sveta pokosila pandemija korona virusa.

Gospodin Aleksandar Vučić je svojevremeno istakao da će u Srbiji postojati ujednačen regionalni razvoj, odnosno da će se jug Srbije razvijati podjednako dobro kao i severni deo naše zemlje. Građani Raške iz koje dolazim i koje predstavljam u ovom parlamentu danas o tome mogu da svedoče.

Naime, u Raški je posle 30 godine, dakle posle pune tri decenije, u Raški je izgrađena jedna potpuno nova fabrika zahvaljujući donaciji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zaposleno je do sada 300 ljudi, iako se očekuje da će u narednom periodu da bude zaposleno do 700 ljudi. Dakle, to je 700 porodica na nivou jedne male lokalne samouprave kakva je Raška.

Mi smo pokušali da rešimo i problem sa kanalizacionom mrežom na teritoriji opštine Raška i izgradili kolektor za preradu otpadnih voda. Međutim, jedan je gorući problem na teritoriji naše male lokalne samouprave, a to je svakako odlazak mladih ljudi.

Mi smo želeli da taj problem predupredimo i da građanima ponudimo nešto novo time što smo želeli da iskoristimo taj neiskorišćeni turistički potencijal koji ima opština Raška, uložili smo 1,3 miliona evra u izgradnju bazena, izgradnju balneološkog kupatila i potpuno opremanje objekta za prijem turista, kako domaćih, tako i inostranih.

Na taj način smo želeli da ponudimo jednu kompletnu turističku ponudu. Dakle, imamo banjski turizam koji je u povoju, imamo Kopaonik kao najznačajniji turistički centar na teritoriji Republike Srbije, a verovatno i šire i ni malo nisam subjektivna kada kažem da je Kopaonik najznačajniji turistički centar na teritoriji Republike Srbije. Naravno, imamo ogroman broj kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji naše lokalne samouprave.

Time smo želeli da stvorimo jedan ambijent u kome mladi ljudi mogu da pronađu svoje zaposlenje, da pronađu svoje radno mesto i da upravo tu na svom vekovnom ognjištu grade svoje porodice.

Mi tu ne planiramo da stanemo. Planiramo dalje da gradimo, radimo i da se borimo da ostvarimo sve ciljeve koji su definisani Agendom „Srbija2025“. Obećanja koja smo dali našim građanima i rezultati koje smo ostvarili i koji su za nama su ti koji nas teraju da idemo napred, da se borimo, radimo, gradimo, trudimo se i stvaramo bolju i lepšu budućnost za našu decu, jer svi mi dobijamo samo onda kada Srbija ne gubi. Živela Srbija.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2020.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, čast mi je i zadovoljstvo što imam mogućnost da se danas po prvi put obratim u ovom visokom domu i naravno iskoristiću priliku da se zahvalim gospodinu Aleksandru Vučiću i SNS što su mi tu čast i ukazali.

Ne smem da izostavim jednu bitnu stvar, koju čini mi se da nije pomenuo niko od mojih mlađih kolega, a to je da sam ja zajedno sa dvadesetak mladih ljudi koji sede u ovim skupštinskim klupama bila polaznik prve generacije Akademije mladih lidera, a koja je nastala kao rezultat ideje gospodina Vučića da u politički život uvede mlade ljude. Tu smo da uvedemo novo znanje, novu energiju, duh i da se borimo za našu zemlju, za našu ekonomiju i za budućnost naše dece.

Apropo te borbe, smatram da je Vlada Republike Srbije ostvarila izuzetne rezultate u proteklom periodu. Uspeli smo da ostvarimo najveću stopu ekonomskog rasta u Evropi. To je jedan istorijski momenat za Srbiju, to moram da podvučem. To je istorijski momenat za Srbiju, jer se nikada nije desilo da Srbija po nečemu, barem pozitivnom, bude prva u Evropi. Takođe, bez obzira što je svuda širom sveta dolazilo do opadanja privredne aktivnosti, mi smo zahvaljujući merama države uspeli da sačuvamo našu ekonomiju, da sačuvamo radna mesta i da ostvarimo rekordno nisku stopu nezaposlenosti od neverovatnih 7,3%.

Ono što je možda najvažnije od svega jeste da smo tokom perioda korona krize uspeli da sačuvamo živote i zdravlje naših građana i naravno celokupan zdravstveni sistem naše zemlje. Za sve to bilo je potrebno dobro vođenje javnih finansija u proteklom periodu, kao i mere fiskalne konsolidacije koje su sprovedene 2014. godine, onda kada je Srbija bila na rubu bankrota, a kada u reforme nažalost niko nije verovao. Danas možemo da se pohvalimo stabilnim javnim finansijama koje mogu da zadovolje potrebe svih naših građana i naravno da obezbede adekvatne i kvalitetne uslove života.

Pred nama je rasprava o rebalansu budžeta Republike Srbije, koji ću podržati, naravno, sa ostatkom svoje poslaničke grupe, jer smatram da sadrži sve neophodne mere koje su potrebne da bi se pružila pomoć onima kojima je najpotrebnija, pogotovo kada govorimo o ovom periodu korona krize.

Povećani su, kao što smo mogli videti, izdaci za medicinsku opremu i lekove, kako bi smo pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim građanima, s jedne strane, a s druge strane povećana su i kapitalna ulaganja, da bismo mogli da damo dodatni impuls za rast BDP-a, kako bismo zadržali to prestižno mesto, prvo mesto po stopi ekonomskog rasta u Evropi.

Naravno, ovako definisan rebalans budžeta predstavlja i prvi neophodni početni korak, tako da se izrazim, za realizaciju šest osnovnih ciljeva koje smo nedavno postavili pred novu Vladu Republike Srbije, a to su svakako: borba za očuvanje života i zdravlja naših građana, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba za očuvanje nezavisnosti, za sprovođenje reformi, za zaštitu vitalnih srpskih interesa na teritoriji Kosova i Metohije i borba za ekonomski prosperitet i napredak.

Zato sa ovog mesta pozivam poslanike svih poslaničkih grupa da podrže rebalans budžeta Republike Srbije, kako bismo mogli da nastavimo borbu za našu ekonomiju, za naša radna mesta, za nove investicije, za zdravlje i živote naših građana i sve ono što je najbolje za nas, jer samo ono što je najbolje je za Srbiju dovoljno dobro. Živela Srbija! Zahvaljujem.