DIJANA RADOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1989. godine. Živi u Priboju.

Po obrazovanju je diplomirani politikolog.

Aktivna je u Socijalističkoj omladini Srbije i u Opštinskom odboru SPS-a u Priboju.

Obavlja funkciju potpredsednice Socijalističke omladine Srbije za Kolubarski, Zlatiborski i Mačvanski okrug.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".
Poslednji put ažurirano: 11.12.2020, 10:38

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 24.02.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, kao predstavniku generacije mladih narodnih poslanika uvek mi je posebno zadovoljstvo da u ovom visokom domu diskutujem o tačkama dnevnog reda koje se odnose na sporazume o saradnji, pre svega što to odražava volju i napore svih organa i institucija u našoj državi da unapređujemo saradnju sa drugim zemljama iz najrazličitijih oblasti.

S obzirom da su kolege iz moje poslaničke grupe SPS govorile nešto više o sporazumima koji su danas na dnevnom redu, a imajući u vidu da u ime SPS učestvujem u Odboru za odbranu i unutrašnje poslove, moja današnja diskusija biće usmerena na Sporazum sa Severnom Makedonijom u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Na samom početku, istakla bih ono što je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić ocenio prilikom nedavne posete ministra inostranih poslova Severne Makedonije, da su bilateralni odnosi između Srbije i Makedonije izuzetno dobri, o čemu svedoči pozitivan i intenzivan politički dijalog, kao i razmena poseta na najvišem nivou.

Takođe, mi kao narodni poslanici možemo da konstatujemo i da potvrdimo da su odnosi između ove dve zemlje dobri i da se razvijaju u dobrom pravcu, a da je prijateljstvo između dva naroda i dve zemlje posebno ojačano u ovim teškim vremenima, a u prilog tome govori i donacija vakcina koje je Srbija ustupila Severnoj Makedoniji u znak solidarnosti.

S tim u vezi je važno što se saradnja sa Severnom Makedonijom produbljuje i na neki druge oblasti kao što je sektor bezbednosti, a ovaj Sporazum koji je danas na dnevnom redu zaključen je krajem 2019. godine i odraz je postojanja obostrane volje dve države da urede saradnju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ono što od njega očekujemo jeste ne samo da doprinese boljoj saradnji, unapređenoj saradnji između dve države, dve susedne države, već i da poveća bezbednosti celog regiona.

Trgovina ljudima, kao što svi znamo, jeste najperfidnija i najprofitabilnija kriminalna aktivnost koja ne poznaje državne granice. Zbog toga i jeste globalni problem. Ono što je posebno važno da naglasimo jeste da je to najgrublji način kršenja ljudskih prava i sloboda i da je to jedan od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti.

Takođe, trgovinu ljudima najjednostavnije možemo definisati kao eksploataciju jednog čoveka zarad sticanja koristi neke druge osobe. Ta eksploatacija je u najvećem broju slučajeva seksualne prirode, ali takođe postoje i različite vrste eksploatacija koje jesu radne, kao što je, recimo, prinudan rad, prosjačenje, prinuda da se vrše teška krivična dela, kao i uspostavljanje ropskog odnosa ili odnosa koji je sličan ropstvu. Zbog toga često danas možemo čuti da se trgovina ljudima naziva i – moderno ropstvo.

Bez obzira koja eksploatacija je u pitanju i o kojoj eksploataciji je reč, posledice su uvek iste, žrtva gubi identitet, gubi dostojanstvo, trpi torturu, trpi mučenje, a sve ove posledice i svaka od ovih eksploatacija ima samo jedan jedini cilj, a to je sticanje koristi određenih osoba, a one to koriste na takav način što koriste prinudu, prisilu, otmice, prevare i tako dalje.

Ono što je posebno važno da naglasim jeste da je na ovakav način desetine i stotine hiljada ljudi u svetu porobljeno i da su žrtve globalne trgovine ljudima ili su na bilo koji drugi način uvučene u lanac trgovine ljudima.

Zbog toga je važno da borba protiv trgovine ljudima bude zapravo borba svih nas i da to bude zadatak svih nas, a ono što je i ministar Vulin danas pomenuo više puta, ono na šta smo posebno osetljivi jeste bezbednost i sigurnost dece, i to je nešto na šta niko od nas ne može ostati ravnodušan, isključivo zbog toga što ne postoji dete za čiji život nas nije briga.

Zbog toga je vrlo važno da sve institucije i organi u Srbiji imaju dobru volju, osim, naravno, obaveze koju imaju, da vrlo aktivno učestvuju u pogledu prevencije i suzbijanja ove kriminalne aktivnosti, ali moram da kažem da je tu MUP posebno aktivno i ono je jedan od nadležnih organa za sprovođenje ovog Sporazuma pored Ministarstva pravde i Ministarstva za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pored Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i naravno, Republičkog javnog tužilaštva.

Važno je da se aktivno bave ovim pitanjem naši organi i institucije zbog toga što na taj način unapređuju saradnju sa drugim državama, a u ovom slučaju sa zemljama u okruženju, što je od posebne važnosti.

Još jednom napominjem da je posebno zabrinjavajuće što su meta broj 1. trgovaca ljudima žene i deca. Eksploatacija i pokušaj regrutovanja maloletnika se najčešće vrši i putem interneta. Ovo je važno jer su trgovci ljudima veliki deo svojih aktivnosti preselili upravo na društvene mreže i na internet, znajući da naši mladi i deca provode najviše vremena na internetu.

Ovo govorim iz razloga što smatram da je posebno važan obrazovani sistem. Posebno važna karika u suzbijanju trgovine ljudima jeste i može biti i obrazovni sistem, a pre svega zbog toga što je ovo takvo krivično delo i takvo kompleksno krivično delo gde su najviše izloženi i mladi i deca i na taj put možemo stati samo tako što ćemo našu decu edukovati, gde će moći da prepoznaju nasilje, da budu oprezna, a samim tim i da im pružimo neke mogućnosti i načine na koji način oni mogu pre svega da se zaštite.

Zbog toga verujem da je ovo veliki izazov, ali koji se može sprovesti tako što će MUP posebno tesno sarađivati sa obrazovnim sistemom, i to prvenstveno sa osnovnim i srednjim školama, što je posebno važno da bismo decu edukovali, informisali o ovom opasnom problemu koji im preti, ali i pružaju im neke savete, kako da se zaštite, kako da izbegavaju te neke situacije koje ih mogu dovesti u problem koji su to prosto načini prevencije i mogućnosti zaštite.

Takođe, stub uspešne borbe protiv trgovine ljudima jeste kontinuirana regionalna i međunarodna saradnja sa drugim državama, njihovim institucijama, njihovim službama i svim onim organizacijama koje rade na suzbijanju ovog problema. Zbog toga saradnja je bitna kako bismo imali efikasnu borbu u razmeni podataka koje su vezane za identifikaciju žrtava, za gonjenje počinilaca krivičnog dela trgovine ljudima, ali i za ona krivična dela koja imaju neke druge elemente eksploatacije.

Važno nam je da saradnja sa drugim zemljama bude uspešna i efikasna, pre svega, zbog razmene iskustva koje druge zemlje imaju u prevenciju, ali i svih onih aktivnosti koje jesu usmerene ka tome, ka jačanju kapaciteta da te aktivnosti budu mnogo dobre za jačanje borbe protiv trgovine ljudima.

Zbog toga smatram da je važno da nastavimo da unapređujemo i zakonodavni i institucionalni okvir iz ove oblasti. Važno je što danas govorimo u parlamentu o ovoj temi. Na taj način podižemo i razvijamo društvenu svest o ovoj kompleksnoj pojavi, ali pre svega je važno da na taj način svi zajedno doprinesemo efikasnoj borbi protiv trgovine ljudima i na taj način pomognemo institucijama koje se time bave i koje te borbe sprovode.

Na kraju bih samo napomenula da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati ovaj sporazum, kao i sve ostale sporazume koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, prethodnih dana usled snežnih padavina u Zlatiborskom okrugu suočavamo se sa problemima učestalog nestanka električne energije. Kao što smo imali priliku da čujemo i od prethodnih govornika, to se dešava i u drugim delovima Srbije. Međutim, građani dela teritorije opštine Priboj, posebno oni u pograničnim delovima gde gravitira veliki broj stanovnika ove opštine, suočeni su ne samo prethodnih dana, suočeni su ne samo prethodnih meseci, već čitav niz prethodnih godina sa problemom neurednog i neredovnog snabdevanja električne energije.

U ovoj teritoriji, odnosno na ovim delovima teritorije opštine Priboj dolazi do čestih kvarova na elektro mrežama, čestih havarija, ali i različitih vrsta problema u elektro snabdevanju. Posebno naglašavam da su ovo područja gde živi veliki broj građana i da ovo područje pokriva više od dve trećine teritorije opštine Priboj, a posebno u nekoliko mesnih zajednica i to mesnoj zajednici Krajčinovići, mesnoj zajednici Zabrnjica, Sastavci, Bučje i Strmac. Na taj način život ovim građanima je izuzetno otežan, zbog čestog, posebno sada u ovim mesecima učestalih nestanaka električne energije.

Problemi snabdevanja električnom energijom u uslovima savremenog života, u uslovima 21. veka onemogućavaju svakodnevan, normalan život, posebno imajući u vidu da smo prilikom pandemije korona virusa bili onemogućeni, odnosno učenici u ovim seoskim školama da prate nastavu, a radno aktivno stanovništvo da se uključi u mogućnost rada od kuće. Da ne govorim posebno o korišćenju bilo kakvih telekomunikacionih usluga koje su onemogućene usled nedostatka električne energije, a koje se dešava izuzetno često.

Takođe, ukazujem na to da je ovo izrazito poljoprivredni kraj, da na ovom području postoji veliki broj zasada različitih poljoprivrednih kultura, gde preovlađuju zasadi maline, da se na ovom području nalazi znatan broj hladnjača u pribojskom kraju i da usled svakog prekida električne energije dolazi do ogromnog gubitka koji je nenadoknadiv, ali govorim i o tome da se ovo dešava i u letnjim mesecima kada nema apsolutno nikakvih vremenskih neprilika i nepogoda, što ćete priznati jeste zaista otežavajuće za funkcionisanje ovog poljoprivrednog kraja.

S obzirom da se poslaničkom klubu SPS obratio veliki broj građana sa ovog područja, ukazujući nam na teškoće sa kojima se gotovo svakodnevno suočava sa nestankom električne energije koji traju po nekoliko minuta, a zatim nekoliko sati, a u ovim trenucima i nekoliko dana.

Postavljam pitanje Ministarstvu rudarstva i energetike – na koji način ćemo pokušati da rešimo i rešiti ovaj problem da bismo olakšali život građanima ovih mesnih zajednica i na taj način omogućili opstanak ovih pribojskih sela da bi pod ovakvim okolnostima koje su sada zaista njihov opstanak bio izuzetno ugrožen? Zahvaljujem.

Druga posebna sednica , 26.12.2020.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi predstavnici državnih institucija, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su danas izveštaji za 2019. godinu, četiri važne i u svom radu nezavisne institucije.

Ne želim da umanjujem značaj drugih nezavisnih institucija, ali ono što možemo da zaključimo iz ovih izveštaja jeste da su naši građani prilikom zaštite svojih ljudskih prava bili najviše upućeni na Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ono što je svojstveno svim državnim porecima jeste da u radu i prilikom rada dolazi do određenih nepravilnosti, a samim Zaštitnik građana je upravo na institucija koja nastupa kada sve druge institucije zakažu i koja štiti naše građane kada neke druge institucije nisu u mogućnosti da im pruže efikasno rešenje.

Uvođenje institucija Zaštitnika građana u politički i pravni sistem naše države jeste odraz težnje da se naši građani fokusiraju, odnosno pozicioniraju u sam centar zaštite države. Na taj način postiže se pravedan i odgovoran odnos države prema građanima, ali takođe unapređuje se i razvija socijalna dimenzija države.

Ovim pravnim institutom svaki građanin ima zaštitu i sigurnost od vlasti, ali takođe ima zaštitu i od lošeg i nepravilnog postupanja organa javne uprave.

Složiću se sa konstatacijom gospodine Pašaliću, da Zaštitnik građanina jeste ta institucija koja zna šta je to što smeta građanima Srbije i da je to institucija koja se bavi pre svega kontrolom odnosa organa javne uprave prema građanima, ali generalno prema zaštiti svih ljudskih prava i sloboda.

Ono što je posebno važno jeste što danas u ovom visokom domu, domu svih građana Republike Srbije upravo razmatramo i analiziramo šta je to što je naše građane mučilo u prethodnom periodu, a za koji podnosite ove izveštaje.

Ono što možemo da vidimo iz izveštaja koji ste nam podneli, jeste da su pritužbe koje su vam podnosili građani, ali i kroz postupke koje ste pokretali po svojoj inicijativi, odnosno iz ovog izveštaja možemo da vidimo da ste posebnu pažnju posvetili najranjivijim grupama, a to je pre svega zaštita prava žena i dece, zatim zaštita prava žrtava nasilja u porodici ili u bilo kakvim drugim partnerskim odnosima, osobama sa invaliditetom, starijim osobama, Romkinjama i Romima, zatim drugim manjinskim grupama.

Kada su u pitanju posebne oblasti prava vidimo da su građani najviše poteškoća imali da ostvare svoja prava iz ekonomsko-imovinskih odnosa, ali takođe imali su najveće poteškoće i da ostvare svoja socijalna i kulturna prava.

Kroz širok delokrug vaših nadležnosti u 2019. godini, iako verujem da ste imali brojne izazove i probleme, uspeli ste da napravite bitan pomak u zaštiti ljudskih prava, ali takođe da napravite i pomak u unapređenju rada organa javne uprave.

Zaštita prava građana je posebno bitna, pre svega, od nepravilnog ili lošeg postupanja, a to je ono upravo što ste radili sve u prethodnom periodu.

Javna uprava je kroz širok spektar pružanja javnih usluga najneposrednija sa građanima, odnosno ostvaruje najneposredniju komunikaciju sa građanima i zbog toga je posebno važno da se svi usredsredimo da zaštitimo građane upravo od nekih loših postupanja i nepravilnog rada organa javne uprave, da bi je građani zaista doživljavali kao svoj servis, a to i jeste cilj procesa Reforme javne uprave koju sprovodimo, a o kojoj smo nešto više pričali na nekoj od prethodnih sednica.

Pored velikog institucionalnog značaja koji Srbija daje ovoj nezavisnoj instituciji bitna nam je i društvena afirmacija Zaštitnika građana i zato bih posebno naglasila da je bitno da nastavite ono što ste radili do sada, a to je da povećavate vidljivost i dostupnost Zaštitnika građana, pogotovo onim građanima koji žive u unutrašnjosti Srbije.

Smatram da je to važno iz više razloga. Kroz ovakve posete opštinama i gradovima u razgovoru sa građanima, ali i sa predstavnicima gradskih i lokalnih vlasti, u razgovoru sa predstavnicima javnih ustanova, ali i organizacijama civilnih udruženja imaćete priliku da čujete ne samo ključne probleme sa kojima se susreću naši građani prilikom ostvarivanja svojih prava, ali takođe ćete imati priliku da vidite, da približite svoj rad našim građanima koji nisu u prilici možda da budu informisani ili upućeni na način kako bi to zaštitili svoja prava.

Naši građani bi na ovaj način bili više informisani, ali i upućeni, naročito onda kada se dešava da se zbog kršenja republičkih propisa u lokalnim sredinama, a to nije delokrug Zaštitnika građana, odnosno lokalnih Ombudsmana, i zato bih posebno pohvalila projekat koji ste naveli u ovom Izveštaju, a koji ste sproveli 2019. godine u saradnji sa Vladom Republike Bugarske, gde ste povećali vidljivost i dostupnost Zaštitnika građana građanima koji žive u nekim manjim gradovima, ali i u drugim opštinama u Srbiji.

Takođe, Zaštitnik građana smatram da treba da nastavi da usmerava sve svoje kapacitete i ka preventivnom delovanju, odnosno delovanju pre nastanka određenih problema, a kroz sprovođenje različitih istraživanja, studija, obaveštavanja i na taj način skrene pažnju i javnosti, ali i organa javne uprave da može doći do postojanja određenih problema.

Zaštitnik građana na ovaj način ne samo da štiti ljudska prava i slobode, već i doprinosi unapređenju određenih organa javne uprave, a pre svega kroz vid preventivnog delovanja kroz pružanje dobrih usluga, posredovanje, davanje saveta i mišljenja iz nekih pitanja koja se tiču njegove nadležnosti.

Važno je i napomenuti, i to treba naši građani da znaju, da je postupak kod Zaštitnika građana vrlo jednostavan i da je, pre svega, besplatan, da svaki građanin ukazujući na individualni slučaj kršenja nekih prava ili traženje zaštite svojih prava doprinosi i mogućem sistemskom ispravljanju u odnosu organa javne uprave prema svim našim građanima.

Ljudska i manjinska prava jesu indikator slobodnog i demokratskog društva, a zaštita tih prava najbolji je pokazatelj odnosa države prema građanima. Srbija se uvođenjem ove institucije opredelila za ostvarivanje prava i ostvarivanje ideja naših građana, principa jednakosti, ali i očuvanja dostojanstva svih građana.

Zato, težnja svih institucija u državi treba da bude da se prava i slobode koje su zagarantovane Ustavom, ali i zakonima ne krše, već poštuju, a to je cilj delovanja Zaštitnika građana prilikom zaštite svakog od nas, ali i svih naših građana.

Napomenula bih još na kraju da će poslanička grupa SPS u Danu za glasanju podržati usvajanje ovog Izveštaja, ali i svih ostalih izveštaja koji su danas na dnevnom redu. Hvala.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, prethodnih dana usled snežnih padavina u Zlatiborskom okrugu suočavamo se sa problemima učestalog nestanka električne energije. Kao što smo imali priliku da čujemo i od prethodnih govornika, to se dešava i u drugim delovima Srbije. Međutim, građani dela teritorije opštine Priboj, posebno oni u pograničnim delovima gde gravitira veliki broj stanovnika ove opštine, suočeni su ne samo prethodnih dana, suočeni su ne samo prethodnih meseci, već čitav niz prethodnih godina sa problemom neurednog i neredovnog snabdevanja električne energije.

U ovoj teritoriji, odnosno na ovim delovima teritorije opštine Priboj dolazi do čestih kvarova na elektro mrežama, čestih havarija, ali i različitih vrsta problema u elektro snabdevanju. Posebno naglašavam da su ovo područja gde živi veliki broj građana i da ovo područje pokriva više od dve trećine teritorije opštine Priboj, a posebno u nekoliko mesnih zajednica i to mesnoj zajednici Krajčinovići, mesnoj zajednici Zabrnjica, Sastavci, Bučje i Strmac. Na taj način život ovim građanima je izuzetno otežan, zbog čestog, posebno sada u ovim mesecima učestalih nestanaka električne energije.

Problemi snabdevanja električnom energijom u uslovima savremenog života, u uslovima 21. veka onemogućavaju svakodnevan, normalan život, posebno imajući u vidu da smo prilikom pandemije korona virusa bili onemogućeni, odnosno učenici u ovim seoskim školama da prate nastavu, a radno aktivno stanovništvo da se uključi u mogućnost rada od kuće. Da ne govorim posebno o korišćenju bilo kakvih telekomunikacionih usluga koje su onemogućene usled nedostatka električne energije, a koje se dešava izuzetno često.

Takođe, ukazujem na to da je ovo izrazito poljoprivredni kraj, da na ovom području postoji veliki broj zasada različitih poljoprivrednih kultura, gde preovlađuju zasadi maline, da se na ovom području nalazi znatan broj hladnjača u pribojskom kraju i da usled svakog prekida električne energije dolazi do ogromnog gubitka koji je nenadoknadiv, ali govorim i o tome da se ovo dešava i u letnjim mesecima kada nema apsolutno nikakvih vremenskih neprilika i nepogoda, što ćete priznati jeste zaista otežavajuće za funkcionisanje ovog poljoprivrednog kraja.

S obzirom da se poslaničkom klubu SPS obratio veliki broj građana sa ovog područja, ukazujući nam na teškoće sa kojima se gotovo svakodnevno suočava sa nestankom električne energije koji traju po nekoliko minuta, a zatim nekoliko sati, a u ovim trenucima i nekoliko dana.

Postavljam pitanje Ministarstvu rudarstva i energetike – na koji način ćemo pokušati da rešimo i rešiti ovaj problem da bismo olakšali život građanima ovih mesnih zajednica i na taj način omogućili opstanak ovih pribojskih sela da bi pod ovakvim okolnostima koje su sada zaista njihov opstanak bio izuzetno ugrožen? Zahvaljujem.