DIJANA RADOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1989. godine. Živi u Priboju.

Po obrazovanju je diplomirani politikolog.

Aktivna je u Socijalističkoj omladini Srbije i u Opštinskom odboru SPS-a u Priboju.

Obavlja funkciju potpredsednice Socijalističke omladine Srbije za Kolubarski, Zlatiborski i Mačvanski okrug.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".
Poslednji put ažurirano: 11.12.2020, 10:38

Osnovne informacije

Statistika

  • 24
  • 3
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Poštovana

čeka se odgovor 2 meseca i 9 dana i 1 sat

Uvaženi Ja sam Dejan, iz Beograda sam i imam 44 godine. Jedan sam od 50% građana koji nisu izašli na izbore jer ne veruje u institucije. Dajem Vam priliku da me uverite da grešim, da institucije rade svoj posao savesno i da živimo u demokratskoj i pravno uređenoj zemlji.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2021.

Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, gospođo Kovač, uvaženi gospodine Pantiću, koleginice i kolege narodni poslanici, iako se današnje tačke dnevnog reda, koje se odnose na donošenje odluka o izboru za određenu javnu funkciju, najčešće čine kao formalne, ovo jeste dobra prilika da danas govorimo o značaju i ulozi tih organa, institucija koje imaju za naš državni sistem.

Danas Narodna skupština, pored izbora sudija, odnosno pored Odluke o izboru sudija, a o čemu su govorile uvažene kolege iz poslaničke grupe SPS Toma Fila i Dubravka Kralj, treba da donese Odluku o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, ali i Odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Kada je u pitanju Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, dobro je podsetiti na nadležnosti ove Komisije. Nadležnosti ove Komisije jesu utvrđene u Zakonu o javnim nabavkama, čime je i preciziran sam postupak javnih nabavki a koji se odnosi na sve sektore društva i privrede. Ovde je posebno važno da se ceo postupak sprovodi u skladu sa opštim načelima i opštim standardima. Tu mislim na načelo ekonomičnosti i efikasnosti, obezbeđenja konkurencije i zabrane diskriminacije, ali i obezbeđenje transparentnosti celog postupka. Naravno, načelo jednakosti privrednih subjekata je i te kako važno, kao i samo načelo proporcionalnosti.

Ne treba posebno obrazlagati koliko je sektor javnih nabavki značajan za privredni razvoj. Privredni razvoj naše zemlje samim tim podstiče jačanje konkurentnosti, ali podsticanje tržišne utakmice, kao i osnaživanje proizvodnje. Ovo je posebno važno zato što proizvodnja doživljava svoju valorizaciju tek na tržištu.

Ono što je za svako tržište važno jeste da postoji dobra i zdrava konkurencija koja omogućava potrošaču pravo izbora, pre svega pravo izbora na najjeftiniji proizvod, zatim pravo izbora na najkvalitetniji proizvod ili možda čak za najbolji odnos cene i kvaliteta. Zdravo tržište je u tom smislu podsticajno za sve učesnike u tržišnom lancu.

Naravno, kada je u pitanju tačka dnevnog reda o kojoj danas govorimo, a to je trošenje javnih sredstava za nabavke potrebnih proizvoda, usluga ili dobara, odgovornost javnih vlasti je posebno velika. Zato su Zakonom o javnim nabavkama i precizno definisani svi uslovi, sve procedure, svi kriterijumi koji se odnose na sam postupak javnih nabavki i tu, pre svega, mislimo na prava ponuđača, kao i njegove obaveze, ali i na sve modele njihove zaštite. Dakle, prava i obaveze svih učesnika koji učestvuju u procesu javnih nabavki.

Ono što je posebno važno na našem putu ka EU jeste i to da je naše zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki usklađeno sa pravnim tekovinama i standardima EU. Podsetiću samo da je Poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke prvo poglavlje koje je otvoreno 2016. godine. Ovo govorim zato što ovo potvrđuje da smo obezbedili kvalitetan zakonski okvir, odnosno kvalitetnu pravnu zaštitu i sigurnost svih učesnika, a posebno ponuđača.

O samoj važnosti teme javnih nabavki, odnosno sektoru javnih nabavki jeste zato što je to jedna kompleksna i zahtevna oblast, prvenstveno zato što postoji i, nažalost, velika mogućnost korupcije ili nezakonitog pozicioniranja određenih ponuđača. Sve ovo može dovesti do neefikasnost, pa i nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava kada su u pitanju javne nabavke. Zbog toga je važno da ponovimo po ko zna koji put da su transparentnost i zakonitost čitavog postupka od presudnog značaja za svaku pravnu državu, odnosno za svaku državu koja odgovorno troši sredstva svih svojih poreskih obveznika.

U tom smislu, važna je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jer predstavlja nezavisan organ sa velikim ovlašćenjima, predstavlja nezavisan organ sa velikim mehanizmima i naravno pravnu zaštitu ponuđača, ali i svih ostalih učesnika u postupcima javnih nabavki.

Komisija pored odlučivanja po žalbama ima i mogućnost da izrekne kaznu i pokrene prekršajni postupak protiv učesnika kada oceni da je upravo prekršen Zakon o javnim nabavkama. Zbog toga je važno da svi članovi koje biramo u ovu Komisiju moraju biti kompetentni, ova Komisija mora biti nepristrasna, nekoruptivna, ali pre svega i odgovorna za svoj rad. O tome i u tome joj pomaže i Narodna skupština Republike Srbije kada razmatramo godišnji izveštaj Republičke komisije.

Naravno, mi smo u ovom visokom Domu imali priliku da na plenarnoj sednici razmatramo izveštaje ove Komisije za 2019. i 2020. godinu. Da Republička komisija radi u skladu sa zakonom i da radi u skladu sa svim propisima, usvojenim evropskim standardima, potvrđuje nam i Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima. Takođe i njih smo imali priliku da razmatramo u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Zato je važno da ova komisija radi u punom sastavu i da nakon donošenja odluke koju ćemo danas izglasati o prestanku funkcije dvema članicama komisije zbog isteka vremena na koje su izabrane, se što pre i pokrene postupak za novi izbor.

Kada je u pitanju druga odluka koja se tiče izbora člana Saveta guvernera Narodne banke Republike Srbije, takođe je važno istaći značaj ovog organa za funkcionisanje Narodne banke Srbije, kao Centralne banke. Uloga Narodne banke na polju stabilnosti cena i na polju makro-ekonomske stabilnosti posebno je došla do izražaja u vreme pandemije Kovida-19 kada je celokupna i ekonomska i socijalna i zdravstvena slika celog sveta izmenjena.

Naravno, ti uticaji nisu zaobišli ni našu državu, ali zahvaljujući dobroj makro-ekonomskoj fiskalnoj politici stranim investicijama, kao i merama sanacije posledice Kovida po privredu i stanovništvo koje Vlada Republike Srbije sprovodila, Srbija je uspela da obezbedi ne samo makro-ekonomsku stabilnost i monetarnu stabilnost, već i privredni rast.

Ono što je plod takve politike, u čemu značajnu ulogu ima Narodna banka Srbije, jeste i povećanje deviznih rezervi, a poslednji podatak kaže da su u novembru devizne rezerve porasle za 175,3 miliona evra što je mnogo više u odnosu na protekli mesec.

Takođe, monetarna stabilnost i devizne rezerve jesu značajan faktor celokupnog razvoja jedne države. značajan faktor ukupne stabilnosti i sigurnosti, što državi obezbeđuje dobre razvojne šanse, ali takođe državi obezbeđuje i kvalitetne investicije, kako domaće tako i strane.

U tom smislu, smatram da Narodna banka Srbije kao i svi organi unutar nje rade izuzetno dobro i u ime poslaničke grupe SPS želim da pohvalim njihov rad, a samim tim i da kažem da će naša poslanička grupa danas podržati sve predloge odluka koje su na redu i o kojima smo govorili. Zahvaljujem.

Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poslednjih dana javnost je opterećena društvenim problemom na koji ne možemo biti imuni, u pitanju su društvene mreže i njihov negativan uticaj na društvene pojave, naročito među mladim ljudima o čemu sve češće imamo priliku da govorimo.

Opasnosti posledice aktivnosti na društvenim mrežama i sadržaja kojima su pre svega izloženi mladi imali smo priliku da vidimo da su pogubne. Uticaj ovih medija je ogroman, a mladi koji pripadaju digitalnoj pismenoj generaciji izloženi su sadržajima koji njih žele da predstave u željenom svetlu. Taj virtuelni svet veoma često obmanjuje mlade ljude, podstiče ih na negativan načni na razmišljanja, za posledicu imaju iskrivljenu svest, ali takođe imaju i negativne posledice na njihovo razmišljanje o ljudima, procesima i pojavama. Tako mladi ljudi gube osećaj za realan život, za realan svet i mnogo teže podnose neuspeh.

Ovakav odnos mladih ljudi posledica je i nekih iskrivljenih vrednosti koji se mladim ljudima nude, pre svega na društvenim mrežama, ali takođe i preko pojedinih medija. Vrednost ne treba da predstavljaju rijaliti programi, vrednost ne treba da predstavljaju programi u kojima učesnici zarađuju ogroman novac, bez rada, već prvenstveno vrednost treba da predstavljaju rad, stvaralaštvo i društveno poželjno ponašanje.

Konkretno, u pitanju su sve prisutniji pritisci i pretnje preko društvenih mreža, preko Tvitera, Instagrama, Jutjuba, Tik-Toka i drugih platformi za deljenje elektronskog materijala. Putem komentara upućuju se brutalne pretnje i uvrede koje izazivaju veliku uznemirenost i strah onih kojima su te pretnje i upućene.

Ta brutalnost u pretnjama ide tako daleko da se jutjuberima i influenserima, ali generalno i svim korisnicima društvenih mreža i te kako preti, pa čak i smrću. Svedoci smo u poslednjih nekoliko meseci nekoliko samoubistava mladih ljudi koji su posledica pretnji i ogromnog pritiska na mlade ljude.

Moje pitanje je upućeno Vladi Republike Srbije i glasi – na koji način i kojim merama Vlad Republike Srbije bi mogla adekvatnije da odgovori na ovu negativnu društvenu pojavu i sankcioniše digitalno nasilje, čije posledice po mlade generacije mogu biti pogubne?

Pre svega, smatram da je veoma važno da jedna ovakva inicijativa za rešenje ovako ozbiljnog problema i potekne od nas, mladih narodnih poslanika, koji smo u proteklom periodu bili i te kako izloženi brutalnom nasilju na digitalnim mrežama, odnosno na svim društvenim mrežama i da naš angažman i treba da bude upućen da pružimo podršku svim onim mladim ljudima koji su izloženi ovakvom problemu. Ukoliko ne možemo da ga iskorenimo, onda na najbolji način da im pomognemo da prevaziđu i da te posledice koje na njih ostavljaju da budu što manje. Zahvaljujem.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.11.2021.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su danas važne tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da sam član skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, svakako da ću krenuti od Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na samom početku, podsetila bih ono što je veoma važno za sve građanke i građane Republike Srbije, a to je da smo juče usvojili budžet za 2022. godinu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u 2022. godini imati na raspolaganju 62 milijarde dinara. Ovo je značajan iznos za sve naše poljoprivrednike, a svi dobro znamo da je poljoprivreda i ruralni razvoj u lokalnim, regionalnim, kao i u nacionalnim strategijama prepoznata kao strateški prioritet, odnosno kao jedan od prioriteta strateškog pravca naše države. Ovaj budžet upravo to i potvrđuje, tako što je najveći deo sredstava usmeren ka ovom ministarstvu zapravo i predviđen za subvencije, više od 80% ukupnog iznosa.

Pored dobre cene, znamo i da je veoma bitan za sve poljoprivredne proizvođače i siguran plasman poljoprivrednih proizvoda, ali državne subvencije i državni podsticaji jesu nešto što znatno određuje da li će naši poljoprivredni proizvođači nastaviti da se bave poljoprivredom, ali takođe i da li će tu poljoprivrednu proizvodnju povećati ili ući u sektor prerađivačke industrije, odnosno proizvodnje hrane.

Država kroz ulaganje u poljoprivredu, kroz izdvajanje više sredstava podstiče našeg poljoprivrednika da ulaže više i da proizvodi više. Zato je važno da nastavimo ovakvu podsticajnu politiku koju imamo prema poljoprivredi, da imamo afirmativnu participaciju naše države u resoru poljoprivrede i važne su adekvatne mere koje sprovodimo u sektoru našeg agrara da bismo što više naših poljoprivrednih proizvođača podstakli da uđu u poljoprivrednu oblast, prosto da imamo više prerađivačkih kapaciteta.

Posebno je značajno i da subvencije i povraćaj sredstava u poljoprivredi budu blagovremeni i budu na vreme. To je važno pre svega da bi naši poljoprivredni proizvođači mogli da znaju koliko će da ulažu, da bi mogli da znaju koliko će i da planiraju, ali i da realizuju planirane aktivnosti za narednu godinu.

Upravo dolazimo do onog značajnog aspekta ovog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, a to je da se ove izmene i odnose na to da subvencije poljoprivrednim proizvođačima budu brže isplaćivane, ali da sami zahtevi ka poljoprivrednim proizvođačima budu brže obrađivani.

Ovim novinama omogućiće se efikasnije vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, brža obrada podataka, ali takođe i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Putem ovog elektronskog portala naši poljoprivrednici moći će da pristupe podacima o svom poljoprivrednom gazdinstvu u svakom trenutku, što će ovaj sistem činiti i transparentnijim i u svakom trenutku njima dostupnijim kako bi mogli da apliciraju i da znaju kakav je status njihovih zahteva.

Digitalizacijom registra jeste značajna novina što ćemo imati bolji sistem za obradu primljenih zahteva, što će se povezati sistem sa svim relevantnim javnim evidencijama, ali takođe i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će olakšati, kao što sam rekla, obradu zahteva i za krajnji ishod imaće ažurniji registar poljoprivrednih gazdinstava i bržu isplatu podsticaja. To je ono što je veoma važno, a predviđa se ovim izmenama i dopunama.

Naravno, cela digitalizacija u našem javnom sektoru sprovodi se i upravo zbog toga da bi građanima bili dostupniji podaci, da bi građani mogli brže i efikasnije i jednostavnije da ostvaruju svoja prava, ali pre svega i da bi im se omogućila ušteda i vremena i novca.

Kada dolazimo do ovog elektronskog portala, upravo to i postižemo tako što ćemo imati oslobađanje od naplati taksi, što je važno za naše poljoprivredne proizvođače, ali ćemo uštedeti i novac tako što naši poljoprivredni proizvođači neće morati da prekidaju svoje radne obaveze, radne aktivnosti, već će moći od kuće putem računara ili telefona da vrše bilo kakve izmene vezane za njihov status poljoprivrednih gazdinstava.

Jedna od značajnih novina je što će se korisnicima IPARD podsticaja omogućiti avansno plaćanje od 50% od odobrene vrednosti podsticaja, čime će se obezbediti značajan deo finansijskih sredstava. Omogućićemo da ove IPARD mere budu afirmativnije, odnosno da budu što više zastupljene, da ih naši poljoprivredni proizvođači što više koriste, ali da što manje sredstava ostaje neiskorišćeno.

Važno je pomenuti IPARD meru LEADER koja je predviđena za sprovođenje politike ruralnog razvoja, kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja od strane lokalnih akcionih grupa.

Izmene i dopune Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave jesu još jedan korak ka našoj težnji da naša javna uprava bude i modernija i efikasnija i ima funkciju da izgradimo modernu, efikasnu i stručnu javnu upravu. Mi poslanici Socijalističke partije Srbije apsolutno se slažemo da je uspostavljanje efikasnog i modernog službeničkog sistema potreba svake lokalne samouprave i da su ove izmene i dopune neophodne i potrebne da bismo kvalitetno upravljali kako ljudskim resursima, ali tako i javnim resursima koji su u stvari resursi naših građana.

Javna uprava jeste najbliža građanima, jer kroz širok spektar svih usluga koje pruža našim građanima ostvaruje najneposredniju komunikaciju sa njima. Naš zadatak je zbog toga i da je stalno unapređujemo, modernizujemo da bi je građani zaista i doživljavali kao svoj servis.

Za uspešnu i efikasnu državnu upravu kojoj težimo preduslov je ulaganje u ljudske resurse, jačanje službeničkih sistema kroz specijalizaciju postojećeg kadra, omogućavanje njihove kontinuirane edukacije, konstantnog učenja, ali i podmlađivanje strukture zaposlenih.

Naravno, ovde je posebno važno zapošljavanje IT stručnjaka, jer nam je neophodna informatička pismenost službenika. Imajući to u vidu, savremeni državni službenik mora biti i nagrađen za svoj doprinos reformama kojima težimo i koje sprovodimo, srazmerno složenosti njegovog posla, produktivnosti, ali pre svega i zalaganju za efikasnije ostvarivanje prava i zahteva naših građana.

Uz visok nivo digitalizacije koji smo postigli u gotovo svim resorima i reformama koje smo do sada sproveli, usklađivanje javnoslužbeničkog sistema sa upravljanjem ljudskih resursa zaokružićemo i ove višeslojne sistematske reforme i na taj način rezultati koje ćemo postići biće kvalitetni državni službenici, ali i ono što je nama svima cilj, a to je zadovoljni građani.

Svakako, svaku jedinicu lokalne samouprave karakterišu neke specifičnosti sa kojima se susreću kako donosioci odluka u tim lokalnim samoupravama, tako i građani i građanke koji u njima žive, i zbog toga nije potrebno posebno obrazlagati zašto su lokalne samouprave izuzetno važan segment funkcionisanja svake države. Građani od lokalnih samouprava, nivoa vlasti koji je njima najbliži, prirodni najbliži, očekuju da lokalne samouprave sve svoje kapacitete i sve svoje resurse usmere ka njihovim potrebama. Tu pre svega mislimo na zapošljavanje, mislimo na podizanje životnog standarda stanovništva, ali i unapređenje sveukupnog kvaliteta života.

Zato je važno da sve reforme i sav razvoj i celokupan razvoj koji podstičemo na nivou cele države, podstičemo tako da on odgovori potrebama na lokalnom nivou, naravno, uzimajući u obzir i različitosti koje su tu prisutne.

Jedan od ključnih aspekata daljeg razvoja naše države svakako jeste i uloga lokalnih samouprava na polju očuvanja mira i stabilnosti unutar svake lokalne samouprave, ali značaj lokalne samouprave kada je u pitanju saradnja između nacionalnih zajednica, kada je u pitanju unapređenje multikulturalnog i multietničkog suživota većinskih i manjinskih naroda.

S obzirom na to da dolazim iz jedne multikulturalne sredine u kojoj žive i Srbi i Bošnjaci, posebno bih naglasila značaj gde je potrebno da mi mladi predstavnici naroda, mladi poslanici u ovom visokom domu imamo svest o tome koliko je važno mir i stabilnost koju zagovaramo na republičkom nivou i posebno je važno da svi u lokalnim samoupravama imamo svest o tome da samo saradnja, mir i stabilnost kako unutar naše zemlje, tako i u regionu može dovesti do ekonomskog prosperiteta, kom i danas svedočimo.

Poslanička grupa SPS će svakako u danu za glasanje podržati izmene i dopune ovih predloga zakona. Zahvaljujem.

Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2021.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poslednjih dana javnost je opterećena društvenim problemom na koji ne možemo biti imuni, u pitanju su društvene mreže i njihov negativan uticaj na društvene pojave, naročito među mladim ljudima o čemu sve češće imamo priliku da govorimo.

Opasnosti posledice aktivnosti na društvenim mrežama i sadržaja kojima su pre svega izloženi mladi imali smo priliku da vidimo da su pogubne. Uticaj ovih medija je ogroman, a mladi koji pripadaju digitalnoj pismenoj generaciji izloženi su sadržajima koji njih žele da predstave u željenom svetlu. Taj virtuelni svet veoma često obmanjuje mlade ljude, podstiče ih na negativan načni na razmišljanja, za posledicu imaju iskrivljenu svest, ali takođe imaju i negativne posledice na njihovo razmišljanje o ljudima, procesima i pojavama. Tako mladi ljudi gube osećaj za realan život, za realan svet i mnogo teže podnose neuspeh.

Ovakav odnos mladih ljudi posledica je i nekih iskrivljenih vrednosti koji se mladim ljudima nude, pre svega na društvenim mrežama, ali takođe i preko pojedinih medija. Vrednost ne treba da predstavljaju rijaliti programi, vrednost ne treba da predstavljaju programi u kojima učesnici zarađuju ogroman novac, bez rada, već prvenstveno vrednost treba da predstavljaju rad, stvaralaštvo i društveno poželjno ponašanje.

Konkretno, u pitanju su sve prisutniji pritisci i pretnje preko društvenih mreža, preko Tvitera, Instagrama, Jutjuba, Tik-Toka i drugih platformi za deljenje elektronskog materijala. Putem komentara upućuju se brutalne pretnje i uvrede koje izazivaju veliku uznemirenost i strah onih kojima su te pretnje i upućene.

Ta brutalnost u pretnjama ide tako daleko da se jutjuberima i influenserima, ali generalno i svim korisnicima društvenih mreža i te kako preti, pa čak i smrću. Svedoci smo u poslednjih nekoliko meseci nekoliko samoubistava mladih ljudi koji su posledica pretnji i ogromnog pritiska na mlade ljude.

Moje pitanje je upućeno Vladi Republike Srbije i glasi – na koji način i kojim merama Vlad Republike Srbije bi mogla adekvatnije da odgovori na ovu negativnu društvenu pojavu i sankcioniše digitalno nasilje, čije posledice po mlade generacije mogu biti pogubne?

Pre svega, smatram da je veoma važno da jedna ovakva inicijativa za rešenje ovako ozbiljnog problema i potekne od nas, mladih narodnih poslanika, koji smo u proteklom periodu bili i te kako izloženi brutalnom nasilju na digitalnim mrežama, odnosno na svim društvenim mrežama i da naš angažman i treba da bude upućen da pružimo podršku svim onim mladim ljudima koji su izloženi ovakvom problemu. Ukoliko ne možemo da ga iskorenimo, onda na najbolji način da im pomognemo da prevaziđu i da te posledice koje na njih ostavljaju da budu što manje. Zahvaljujem.

Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, prethodnih dana usled snežnih padavina u Zlatiborskom okrugu suočavamo se sa problemima učestalog nestanka električne energije. Kao što smo imali priliku da čujemo i od prethodnih govornika, to se dešava i u drugim delovima Srbije. Međutim, građani dela teritorije opštine Priboj, posebno oni u pograničnim delovima gde gravitira veliki broj stanovnika ove opštine, suočeni su ne samo prethodnih dana, suočeni su ne samo prethodnih meseci, već čitav niz prethodnih godina sa problemom neurednog i neredovnog snabdevanja električne energije.

U ovoj teritoriji, odnosno na ovim delovima teritorije opštine Priboj dolazi do čestih kvarova na elektro mrežama, čestih havarija, ali i različitih vrsta problema u elektro snabdevanju. Posebno naglašavam da su ovo područja gde živi veliki broj građana i da ovo područje pokriva više od dve trećine teritorije opštine Priboj, a posebno u nekoliko mesnih zajednica i to mesnoj zajednici Krajčinovići, mesnoj zajednici Zabrnjica, Sastavci, Bučje i Strmac. Na taj način život ovim građanima je izuzetno otežan, zbog čestog, posebno sada u ovim mesecima učestalih nestanaka električne energije.

Problemi snabdevanja električnom energijom u uslovima savremenog života, u uslovima 21. veka onemogućavaju svakodnevan, normalan život, posebno imajući u vidu da smo prilikom pandemije korona virusa bili onemogućeni, odnosno učenici u ovim seoskim školama da prate nastavu, a radno aktivno stanovništvo da se uključi u mogućnost rada od kuće. Da ne govorim posebno o korišćenju bilo kakvih telekomunikacionih usluga koje su onemogućene usled nedostatka električne energije, a koje se dešava izuzetno često.

Takođe, ukazujem na to da je ovo izrazito poljoprivredni kraj, da na ovom području postoji veliki broj zasada različitih poljoprivrednih kultura, gde preovlađuju zasadi maline, da se na ovom području nalazi znatan broj hladnjača u pribojskom kraju i da usled svakog prekida električne energije dolazi do ogromnog gubitka koji je nenadoknadiv, ali govorim i o tome da se ovo dešava i u letnjim mesecima kada nema apsolutno nikakvih vremenskih neprilika i nepogoda, što ćete priznati jeste zaista otežavajuće za funkcionisanje ovog poljoprivrednog kraja.

S obzirom da se poslaničkom klubu SPS obratio veliki broj građana sa ovog područja, ukazujući nam na teškoće sa kojima se gotovo svakodnevno suočava sa nestankom električne energije koji traju po nekoliko minuta, a zatim nekoliko sati, a u ovim trenucima i nekoliko dana.

Postavljam pitanje Ministarstvu rudarstva i energetike – na koji način ćemo pokušati da rešimo i rešiti ovaj problem da bismo olakšali život građanima ovih mesnih zajednica i na taj način omogućili opstanak ovih pribojskih sela da bi pod ovakvim okolnostima koje su sada zaista njihov opstanak bio izuzetno ugrožen? Zahvaljujem.