MLADEN BOŠKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1987. godine. Živi u Negotinu.

Završio je u Negotinu Osnovnu školu Vuk Karadžić i Gimnaziju Predrag Kostić.
Diplomirao je u Beogradu i stekao zvanje ekonomiste.

Na Privrednoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad, uspešno je završio seminare i dobio sertifikate Ministarstva trgovinie, turizma i telekomunikacija.

Radno iskustvo stekao je radeći za francusku Societe Generale banku, kao i za nemačku kompaniju Wurth u Beogradu.

Od avgusta 2018. godine radi kao pomoćnik predsednika opštine za oblast privrede i infrastrukture.

Nakon izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 09.11.2020, 10:06

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 25.02.2021.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, poštovana ministarko sa saradnikom, javljam se po amandmanu na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Na Trećoj sednici vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu razmatramo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je razmotrio amandman koji je podnet na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 11. Predloga zakona i da postoje opravdani razlozi da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Moje kolege narodni poslanici iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu su sve rekle o tome koliko je bitan ovaj zakon i izmene i dopune ovog zakona.

Da bi građani Republike Srbije videli koliko je potreban ovaj zakon koji stupa na snagu 12. marta ove godine i izmene ovog zakona koje se nalaze u Skupštini, izneću argumentovane primere kako je pljačkan budžet Srbije i kako niz lica koja su to činila ne može da opravda vrednost svoje imovine i njeno poreklo. Takođe, ta lica su uglavnom na nezakonit način stekla prihode koji su izvor njihove imovine, a sva ta lica se bave politikom i u periodu nezakonitog bogaćenja obavljala su niz državnih funkcija. Kod nekih lica postoji pokriće za imovinu i njihovim prijavljenim prihodima, ali su sami prihodi stečeni na nezakonit način. Poreska stopa od 75% predviđena ovim zakonom za oporezivanje imovine kojoj se ne može utvrditi poreklo je odlična.

Podsetiću vas, građani Republike Srbije, da ovaj zakon predstavlja jedan od dokaza kako se sprovode prioriteti koje je odredio predsednik Aleksandar Vučić u šest osnovnih ciljeva nove Vlade Republike Srbije, a jedan od tih ciljeva je borba protiv korupcije i borba protiv mafije.

Govoriću o nezakonitom poreklu prihoda, a time i imovine nekadašnjih nazovimo lidera Demokratske stranke – Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Bojana Pajtića.

Dragan Đilas je u periodu od 2004. do 2014. godine obavljao tri državne funkcije, a njegove kompanije su u tom periodu stekle poslovni prihod od 619 miliona evra, po zbirnim podacima Agencije za privredne registre, a neto dobit njegovih kompanija je bila 106 miliona evra. Sumnja se da je taj ogroman novac stekao zloupotrebom službenog položaja. Postao je jedan od najbogatijih građana Srbije. Uz Đilasa, naravno, obogatio se i njegov rođeni brat Gojko, takođe suvlasnik kompanija svog brata.

Na kraju Đilasovog mandata kao gradonačelnika Beograda finansije Beograda su bile nikada lošije. Dug Beograda je bio 1,2 milijarde evra. Tadašnja predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać je 2011. godine u izveštaju Saveta iznela ključne dokaze o tome šta je radio Đilas i citiram, rekla je: „Mediji u Srbiji su zarobljeni, a vlast je kontrolu nad medijima uspostavila preko Dragana Đilasa, najbližeg saradnika tadašnjeg predsednika Borisa Tadića“. Verica Barać je dodala da Đilas, nekadašnji gradonačelnik Beograda i potpredsednik Demokratske stranke, ima dve firme za medije preko kojih idu kanali za novac i kupovinu reklama i drugih uticaja na medije.

Idemo zatim na Vuka Jeremića. Njegova supruga i članovi njegove porodice poseduju takođe veliki broj nekretnina u zemlji i u inostranstvu koje su, sumnja se, stečene na nezakonit način. Prema podacima o transakcijama, preko deviznih i dinarskih računa u periodu od 2013. do 2016. godine na račune preduzetničke pi-ar agencije i nevladine organizacije, tj. Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuku Jeremiću su plaćene donacije od 1,33 miliona dolara za agenciju i 5,95 miliona dolara za Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. To je, znači, 7,5 miliona dolara, poštovani građani Republike Srbije. Ali, postoje dokazi da je od tih 7,5 – 1,5 miliona dolara tog novca Jeremić koristio u kampanji za predsedničke izbore 2016. godine, iako je finansiranje predizborne kampanje novcem poreklom iz inostranstva najstrože zakonom zabranjeno.

O načinu postupanja i poštenju Jeremića svedoče činjenice da je tokom petogodišnjeg ministarskog mandata on na svoja luksuzna ministarska putovanja potrošio više od 3,6 miliona iz budžeta Republike Srbije. Takođe je sebi dodelio, kako je rekao i naš poslanik Mirković, 12 hiljada evra godišnje, tj. petogodišnje oko 60 hiljada evra dnevnica, čime je duplirao iznos svoje petogodišnje plate. Za to su državni revizori još 2011. godine utvrdili nezakonito poslovanje Ministarstva spoljnih poslova.

Osvrnuću se i na Bojana Pajtića i podsetiću građane Republike Srbije da je upravo on učestvovao u najvećoj pljački u istoriji Vojvodine otimanja narodnih para iz Razvojne banke Vojvodine i svih pokrajinskih fondova, a možete da zamislite, poštovani građani Republike Srbije da je sa svojim najbližim saradnicima opljačkao novac čak i od dece sa hendikepom, od invalida itd.

Da vas podsetim, poštovani građani Republike Srbije, da je nekadašnji lider Demokratske stranke Bojan Pajtić odbio i poligrafsko ispitivanje i da je ovde kristalno jasno ko govori istinu, a ko laže.

Ne želim da spominjem Sašu Radulovića, Mariniku Tepić, Boška Obradovića, Zelenovića. Oni su kao i ovi prethodni sami sve o sebi rekli ko su i kakvi su i koliko su opljačkali budžet Republike Srbije u vreme dok su bili na vlasti.

Da li će ruka zakona stići ove lopove videćemo, nadamo se da hoće, a i sve ostale koji su na nezakonit način došli do ogromne imovine. Neka se svi ispitaju. Proveravaće se imovina svih lica, pri čemu se postupak započinje prema licima za koja se učini verovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda tog fizičkog lica koja je veća od 150.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Imajući u vidu da prema ekonomskom stanju u Republici Srbiji ovaj iznos predstavlja donju granicu sticanja imovine na koju se plaća poseban porez, ako se utvrdi u postupku provere imovine da je stečena imovina manja od propisane donje granice Poreska uprava će takođe primeniti ovaj zakon i oporezivati nezakonito stečenu imovinu koja je manja od propisane donje granice primenom poreske stope od 75%.

Podržaću sve predloge zakona koji su razmatrani na Trećem vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu. Pozivam i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu da to isto učine. Živela Srbija!

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.12.2020.

Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, u prvom danu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije razmatrali smo predloge zakona tri ministarstva – Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i Ministarstva spoljnih poslova.

Pred nama su bili i deset predloga odluka, a ja ću pričati na temu Predloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska pitanja 17. decembra ove godine.

Kodeksom ponašanja narodnih poslanika uspostavljamo etičke standarde ponašanja koje ćemo mi, narodni poslanici, da poštujemo i primenjujemo u obavljanju poslaničke funkcije za koju smo izabrani od strane građana Republike Srbije 21. juna ove godine.

Osnovni cilj usvajanja i promovisanja kodeksa ponašanja narodnih poslanika jeste jačanje poverenja građana u Narodnu skupštinu kao najvišeg zakonodavnog organa jedne države.

Mi kao narodni poslanici obavljamo poslaničku funkciju u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Narodnoj skupštini, Poslovnikom i kodeksom koji ćemo da usvojimo, kao i drugim propisima i opštim aktima. Moramo da se ponašamo na način kojim ćemo jačati integritet ovog visokog doma, što i činimo, i da jačamo poverenje javnosti, tj. naših građana, svakodnevnim radom i trudom u Narodnoj skupštini.

Narodni poslanik učestvuje u radu Narodne skupštine i njenih radnih tela, radnih grupa za izradu predloga akata i drugim oblicima rada. Naš posao je da ostvarujemo stalni i neposredni kontakt sa građanima u poslaničkim kancelarijama, na tribinama i drugim javnim skupovima, kao i odgovaranje na pitanja građana koja su upućena poštom ili elektronskim putem.

Takođe, narodni poslanik održava sastanke sa predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja građana i drugih interesnih grupa i nastoji da inicijative i sugestije i predloge koje dobije od građana afirmiše pred nadležnim radnim telima Narodne skupštine.

Narodni poslanik takođe, kao slobodno izabrani predstavnik građana, deluje u javnom interesu građana, kojima je odgovoran za svoj rad i obavezan je da postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije.

Samo da naglasim, trebamo poštovati sledeće opšte etičke vrednosti u našem radu, kako dok smo u ovom visokom domu, tako i van njega, a to su: istina, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost. Za nepoštovanje kodeksa mogu se izreći mere opomene i javne opomene.

Moram da kažem da podržavam uvođenje novog krivičnog dela za vređanje političara, njihovih porodica i naravno da postoji posebno krivično delo ako se vređaju deca i roditelji političara, a svesni smo svakodnevne torture, kako nad porodicom predsednika Republike Aleksandra Vučića, tako i prema svim članovima SNS.

Dobro bi bilo da takav predlog zakona što pre dođe u Skupštinu na razmatranje. Zna se ko napada porodicu – samo ljudi koji su isfrustrirani, koji nemaju u sebi gram morala i ne znaju na koji način drugačije da se bore sa nama, osim lažima, pretnjama i uvredama. A napad na porodicu kao svetinju je ozbiljan napad na državu, pa i samo društvo.

Podsetiću vas, što se tiče etičkih vrednosti i kodeksa ponašanja narodnih poslanika, šta je sve radio bivši poslanik Boško Obradović dok je boravio u ovom visokom domu, a to je da je u Narodnu skupštinu Republike Srbije ušao sa kamenom, vređao strašnim rečima i napadao bivšu predsednicu Narodne skupštine gospođu Maju Gojković, fizički napao narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića, fizički napao poslanika Marijana Rističevića, ulazio sa pištaljkom u veliku salu i zviždao, vukao i cepao zastavu Republike Srbije dok ga je skupštinsko obezbeđenje izbacivalo iz sale posle bezbroj opomena predsednice, a znamo da je zastava jedan od simbola svake države. Dalje, pokušaj nasilnog ulaska u Narodnu skupštinu pre samo par meseci.

Šta vi gospodo iz opozicije zapravo želite? Da nas vratite 20 godina unazad, u prošlost i nasilnim putem da uđete u parlament i uzmete vlast, pošto na izborima očigledno ne možete?

To više ne smemo da dozvolimo da se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Samo jednu Srbiju imamo i ni jednu drugu. Zato se moramo boriti za nju i sve građane naše prelepe Srbije.

Meni je čast i odgovornost što sam deo ovakvog sastava poslanika u Narodnoj skupštini, jer sam sasvim siguran i ubeđen da će ovaj sastav biti upamćen samo po radu i trudu kojim se zalažemo, svi mi narodni poslanici, da našim građanima bude bolje.

Podržaću sa zadovoljstvom kodeks ponašanja narodnih poslanika. Takođe, ću podržati sve ostale predloge zakona i odluka koje smo razmatrali na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja.

Živeo Negotin, živela Srbija. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 17.12.2020.

Hvala.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću, poštovani ministre Ružiću, poštovani ministri Siniša Mali, sa saradnicom Savičić, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javljam se po amandmanu Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U članu 3. kojim se menja član 40. i 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje dodaje se stav 2. koji glasi – u stavu 6. reči – 2020. godine, zamenjuje se rečima – 2021. godine. To bih obrazložio.

U cilju daljeg podsticanja zapošljavanja i smanjivanja broja zaposlenih u tzv. sivoj zoni i njihovog prevođenja u status formalno zaposlenih, predlaže se dodatno produženje mere koja se odnosi na olakšicu od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade novozaposlenih lica koji su istovremeno i osnivači privrednog društva sa kojim zasnivaju radni odnos, ako je društvo kao poslodavac je novoosnovano društvo koje obavlja inovacionu delatnost.

Kako oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje može da ostvari poslodavac koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, predlaže se produženje perioda primene olakšice za poslodavce koji su osnovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Što znači da se produžavaju olakšice za još jednu godinu.

Pored ovog predloga zakona i amandmana na isti, sve ostale predloge zakona koje smo razmatrali na 7. sednici Drugog redovnog zasedanja, a njih je ukupno 17, svi su odlični i sve treba usvojiti u danu za glasanje, kao i predloge kandidata za člana Fiskalnog saveta, liste kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije i Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Čestitam na odličnoj oceni kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB plus, koji je objavila Agencija „Standard i Purs“ 14. decembra ove godine i time smo zadržali stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

Sve je to zahvaljujući doslednosti u sprovođenju odgovorne ekonomske politike koju vode predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić sa svojim timom i naravno na čelu sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem. Agencija je navela da je Republika Srbija dobre osnove za održiv privredni rast i da je ušla u krizu sa pandemijom spremna i sa stabilnim javnim finansijama.

Takođe, moram da se osvrnem i na postavljanje kamena temeljca, nove investicije u našoj zemlji u Inđiji i to u sred trećeg talasa pandemije, kada nam je najteže i kada se borimo za svaki život naših građana. To je investicija od 382 miliona evra i to je najveća japanska investicija u našoj zemlji. To su ogromni podsticaji za razvoj srpske ekonomije, a što je još važnije stvaramo uslove za još investitora iz Japana. Ovde će raditi oko 560 radnika i ova investicija donosi sa sobom novu tehnologiju.

Ali, ne mogu, a da se ne osvrnem na tzv. opoziciju Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića zato što svi oni zajedno da imaju 3% podrške birača, a možda nemaju ni toliko. Zato se trude da budu opet na vlasti i da rade ono što najbolje znaju, a to je da pljačkaju Srbiju i njene građane. Malo je gospodinu Vuku Jeremiću dok je bio na vlasti i kobajagi obavljao funkciju ministra inostranih poslova, a zapravo je samo svojim činjenjem ili ne činjenjem toliku štetu naneo na spoljno političkom položaju Republike Srbije. Njemu to nije problem, jer on sa istinom i činjenicama nema problem, jer za njega, kao i ostale spomenute, nisu istina i činjenice napredak Srbije na svim poljima, već se upravo oni bave samo lažima, uvredama i pretnjama koje svakodnevno i uporno ponavljaju kako prema predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, tako i prema članovima SNS, pa i iz opštine iz koje ja dolazim.

Poštovani građani Republike Srbije oni neće uspeti u tome, pobediće Srbija. Na kraju, moram da kažem da ću podržati sve predloge zakona u danu za glasanje, što pozivam i svoje kolege da učine.

Živeo Negotin, živela Srbija. Zahvaljujem.