Peta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

12.11.2020.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na sednici od 12. novembra 2020. godine, razmotrio, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Na Predlog zakona podnet je jedan amandman koji Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nikola Jolović, prof. dr Vladimir Marinković, Ana Čarapić, Olivera Pešić, Sonja Vlahović, Adrijana Pupovac, Milenka Subić, Bratimir Vasiljević, Uglješa Marković, Zoran Tomić, Marina Raguš, dr Milorad Mijatović i Zoltan Pek.

Prisutni članovi

...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 12.11.2020, 09:09