TOMISLAV JANKOVIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Tomislav Janković do sada je dva puta bio narodni poslanik, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine, i u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 12. sazivu bio je član Odbora zaštite životne sredine, kao i zamenik člana Odbora za prava deteta i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Tokom 12. saziva proveo je 716 sati na redovnim zasedanjima u Skupštini, i učestvovao u glasanju o 410 akta, od čega je za 409 glasao “za”. U plenumu se obratio 18 puta, nije učestvovao u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 84. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine. U 13. sazivu bio je deo poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE, zamenik predsednika Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 97. na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine. U 14. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane.

BIOGRAFIJA

Rođen je 11.maja 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio u Mladenovcu. Višu tehničku PTT školu, smer PTT sabraćaj završio je 1996. godine. Fakultet za menadžment, smer finansijsko, bankarsko, berzanski menadžment završio je 2005. godine. Master studije završio je 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu i stekao zvanje master inženjer menadžmenta.

U Pejdžing sistemu Srbije radio je kao spoljni saradnik od 1997. do 1998. godine, a zatim u Mobtelu Srbija, takođe kao spoljni saradnik od 1998. do 2000. godine.

U JP PTT „Srbija“ radio je na različitim pozicijama od 2001.do 2012. godine (glavni blagajnik, upravnik pošte ). U martu 2004. godine izabran za najboljeg radnika u JP PTT „Srbija“.

Bio je član Glavnog odbora Sindikata PTT Srbije, predsednik Upravnog odbora Fonda solidarnosti Sindikata PTT Srbije, predsednik Nadzornog odbora Konfederacije slobodnih sindikata.

Bio je takođe član Skupštine Regionalne razvojne agencije Srem i član stejkholder grupe zainteresovanih strana u prekograničnom regionu „Drina-Sava“.

Od 2012. do 2016. bio je zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice, od 2016. do 2017. odbornik u Skupštini grada Sremska Mitrovica, a od 2017. do 2020. Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Član je Glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Poslednji put ažurirano: 20.03.2024, 09:20

Osnovne informacije

Statistika

  • 18
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala predsedniče, gospodine Orliću.

Poštovani građani Republike Srbije, dva dana imamo ovde u plenumu raspravu o zakonu. Opozicija koristi ovo vreme da iznese laži, da napadne vlast i govoreći neke stvari koje zaista ne stoje. Ono što je hit ovoga dana jeste da je jedan čovek pomogao Aleksandru Vučiću da dođe na vlast.

Upornost, rad, energija koju Aleksandar Vučić predstavlja već dugi niz godina, decenija su ti koji su doveli Aleksandra Vučića na vlast i odgovornost prema građanima i svemu onome što on radi za Republiku Srbiju i za građane u pojedinostima. To je politika SNS i novog predsednika Miloša Vučevića koji se trudi, i svih poslanika ovde u plenumu, koji su svakog dana, bukvalno, na terenu i ovde u Skupštini Srbije primaju građane i sa njima razgovaraju.

Pokušavamo da rešimo velike probleme. Da rešavamo probleme građana u pojedinostima. I na tragu takve politike ja sam i podneo amandman, da se upravo izbegnu one neprijatnosti koje mogu da budu u situacijama kada su određeni pravno-imovinski odnosi rešeni na način da ne znamo ko je titular, odnosno vlasnik određenog zemljišta.

U članu 30. Predloga zakona dodaju se reči koje se odnose na zemljište koje se nalaze u Registru nepokretnosti, a za koje je zabeležena tužba, odnosno gde postoji određeni spor, kao i na zemljište koje se nalazi u otvorenom stambenom bloku, a u predmetu je javnog korišćenja.

Neophodno je da se napravi izuzetak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine za one parcele na kojima postoji neki pokrenuti sudski spor, a država ima interes da to zemljište zadrži ili da se ne prejudicira konačan parnični postupak.

Takođe, vrlo značajno je da se i zemljište koje je u otvorenom stambenom bloku zaštiti. To su uglavnom zelene površine, parkovi, igrališta. Veliki gradovi kao što su Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i ostali imaju veliki broj tog zemljišta. Cilj je da se spreči konverzija da oni koji su upisani nosioci prava ne postanu vlasnici tog zemljišta iz razloga što želimo da zaštitimo upravo te stambene blokove i ljude koji tamo žive.

U danu za glasanje vas pozivam da podržite amandman.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala, predsedniče, gospodine Orliću.

Dolazimo do člana 41. Predloga zakona. Upravo, kao što ste rekli, vrlo značajan član.

Želim da se ovim predlogom bliže odredi pojam investitora. Predlog je da se doda novi stav koji glasi: „Stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole iz stava 1. ovog člana je investitor, kao i lice koje ima na zakonu zasnovan interes za učešće u postupku“.

Znači, proširuje se delokrug onih koji se mogu smatrati investitorima.

Kada govorimo o investicijama, zaista sa puno ponosa možemo da kažemo da je danas Srbija jedno veliko gradilište, da se na sve strane bukvalno radi, gradi se. Danas je procena da imamo preko 120.000 gradilišta na prostoru Republike Srbije, a u vreme onih koji danas najviše kritikuju Vladu Republike Srbije, predsednika Republike Srbije bilo je samo par stotina gradilišta. To dovoljno govori o našoj zemlji, njenom ekonomskom potencijalu, kao i o stepenu pravne sigurnosti za ulaganje u Republiku Srbiju.

Danas uvozimo i radnu snagu i to je još jedan dobar dokaz koliko je projekat „Otvoreni Balkan“ koji je pokrenuo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jedan dobar projekat, jer ljudi dolaze u Srbiju, menja se kvalitet života, ulažemo u različite vrste projekata, u putnu infrastrukturu, gradimo škole i bolnice, naučno-istraživačke centre, razvija se komunalna infrastruktura na prostoru Republike Srbije, i to je vrlo značajno, rade se sportski objekti, objekti iz oblasti kulture. Ono što je posebno značajno, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije i resorni ministar gospodin Vesić vode računa, to je da imamo jedan ravnomerni razvoj Republike Srbije po svim regionima i on je od velikog značaja zbog opstanka naših ljudi koji žive u rubnim delovima naše zemlje.

Predlog ovog amandmana je da se sam pojam investitora preciznije odredi, da se investitori podrže kako bi nastavili ulaganje u Republiku Srbiju, a samim tim punili budžet, ali kad je budžet Republike Srbije veći, kada ima više sredstava, više se i usmerava ka građanima Republike Srbije, tako da vas pozivam da u danu za glasanje podržite ovaj amandman. Zahvaljujem se.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala, predsedniče.

Gospodine Orliću, Zakon o planiranju i izgradnji je jedan od ključnih zakona važnih za razvoj svake zemlje, pa i naše. On ima više pozitivnog efekta na privredu, na broj zaposlenih, međutim da bi se privreda razvijala, moramo pomoći investicijama, olakšati samu primenu propisa koji regulišu investicije i u tom smislu sam podneo nov amandman da se upravo olakša investitorima.

U članu 44. Predloga zakona menja se član 142. osnovnog Zakona o planiranoj izgradnji. U stavu 3. reč: „i/ili instalisanoj snazi“ zamenjuju se rečima: „i/ili se povećava instalisana snaga“. Šta to znači? To znači da se daje mogućnost investitorima da ne pribavljaju novu energetsku dozvolu u slučaju da se smanji instalisana snaga određenog objekta. Polazi se od načela ko može više, može i manje.

Po važećem zakonu ako u toku izgradnje dođe do promene parametara samog projekta, investitor je dužan da zaustavi gradnju i da traži novu dozvolu.

Za to je potrebno neko dodatno vreme, neki dodatni troškovi.

Ovaj amandman to neutrališe. Nema potrebe da se zaustavlja gradnja, da se traži nova dozvola. Ne gubi se dodatno vreme. Investicije se brže i efikasnije realizuju.

Cilj ovog zakona, pa i amandmana jeste da se pospeši novogradnja kako bi se dodatno uticalo na brži ekonomski razvoj naše zemlje.

Znači, kroz ovaj predlog se smanjuju određene procedure. Ukidaju se nepotrebne procedure i to će pozitivno uticati na samu realizaciju investicija i smanjenje rokova, tako da vas u danu za glasanje pozivam da podržite ovaj predlog.

Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Сремска Митровица, 21.08.2020.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Skupštine Grad Sremska Mitrovica Grad Mesečno 111662.00 RSD 14.06.2016 - 21.08.2020.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 40000.00 RSD 03.08.2020 -