Druga sednica Odbora za prava deteta

19.04.2021.

Sednica broj: 2

Predsedavajuci: Ivica Dačić

Odbor: Odbor za prava deteta

Na sednici Odbora za prava deteta, održanoj 19. aprila 2021. godine, obrazovana je Radna grupa za inicijative, peticije, predstavke i predloge.

Predsednik Odbora Ivica Dačić rekao je da je, imajući u vidu predstavničku funkciju Skupštine i Odbora, veoma važno da obrazujemo Radnu grupu s obzirom da se veliki broj građana obraća Odboru, kako u pisanoj formi tako i putem elektronske pošte, telefona i prijemom u Narodnu skupštinu. On je takođe preporučio Radnoj grupi da inicira sazivanje sednice Odbora, ukoliko proceni da određena predstavka ima veliku važnost ili ako se veći broj predstavki odnosi na isto pitanje.

Odbor je jednoglasno usvojio predlog predsednika Dačića da za predsedavajućeg Radne grupe bude izabrana Jelena Mijatović, a za članove Milanka Jeftović Vukojičić, Mesala Pramenković, dr Vesna Ivković, Ilija Životić, dr Emeše Uri i Zagorka Aleksić.

U okviru tačke razno, predsednik je informisao članove Odbora da s obzirom da je formirano Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, te da je ono prepoznalo prirodnu vezu sa Odborom za prava deteta i najavilo da će u narednom periodu informisati Odbor o svom radu, kroz obavezu resornog ministra da podnesi kvartalnu informaciju o radu Ministarstva. Takođe, iz pomenutog ministarstva je najavljeno da se radi na izmenama i dopunama porodičnog Zakona, kao i na zakonu o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, koji je u fazi nacrta.

Predsednik Dačić je takođe rekao da je ispred Odbora za člana Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova u Srbiji određena Jelena Mijatović, čime je dat doprinos formiranju i delovanju tog tela.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Ivica Dačić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Radovan Tvrdišić, Elvira Kovač, Jelena Mijatović, Jelena Obradović, Nikola Lazić, Nataša Ivanović, Dubravka Filipovski, Milija Miletić, Milanka Jevtović Vukojičić, Milijana Sakić, Rajka Matović, dr Vesna Ivković i Hadži Milord Stošić.

Prisutni članovi

...

Radovan Tvrdišić

Srpski pokret Dveri Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Nikola Lazić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Ivanović

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Milijana Sakić

Srpska napredna stranka
...

Rajka Matović

Srpska napredna stranka
...

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije
...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 19.04.2021, 12:43