MILIJANA SAKIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 1988. godine. Živi u Loznici.

Diplomirala je srpski jezik i književnost na Odseku za srpski jezik i lingvistiku u Novom Sadu.

Bavi se dobrovoljnim radom u Crvenom krstu i Udruženju osoba sa invaliditetom.

Radi u Tehničkoj školi kao profesorka srpskog jezika i književnosti.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 30.10.2020, 16:52

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.03.2021.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, građani i građanke Srbije, naša zemlja pretenduje da sa svim svojim potencijalima krene u korak sa svetom, a to neće biti moguće ukoliko ne budemo prepoznati na kulturnoj mapi Evrope i sveta.

Zato je meni danas posebno zadovoljstvo da govorim o projektu modernizacije infrastrukture u kulturi vrednom 30 miliona evra, od kojih se 20 miliona evra obezbeđuje preko zajma banke, a 10 miliona evra finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kao profesoricu srpskog jezika i književnosti, posebno me raduje izrada strategije razvoja kulture Republike Srbije za period od 2020-2025. godine i akcionog plana kao sastavnog dela te strategije, koji definišu prioritete, upućuju na negovanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, ali i veću prisutnost kulture kroz sve svoje ustanove i medije. Ova strategija istovremeno pokazuje i smer u kome Srbija teži da se razvija u narednom periodu, dokazi odgovornosti i rukovodstva države pri određivanju prioriteta, ali i pokazatelj dugoročnog i smislenog ulaganja u budućnost Srbije, naše dece i svih nas.

Pravo na kulturu imaju svi, te će se ovim projektom sprovesti brojne aktivnosti na izgradnji i renoviranju, obnavljanju i proširenju ustanova kulture. Projekat teži i poboljšanju pristupa zgradama, što kulturu čini dostupnom za osobe sa invaliditetom, poboljšanju energetske efikasnosti, ali pre svega očuvanju arhitektonskih i istorijskih vrednosti ovih zdanja. Sve zajedno rezultiraće povećanjem kapaciteta ustanova kulture i obezbeđivanjem zadovoljavajućih tehničkih i bezbednosnih uslova za organizovanje kulturnih događaja.

Šire gledano, projekat će doprineti većem broju kulturnih inicijativa, povećanju privredne aktivnosti, novom zapošljavanju i boljem razvoju turizma, kako regionalnog tako i lokalnog.

Imam tu privilegiju da dolazim iz grada velikana poput Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, Miće Popović, a pod obroncima planine Gučevo i Cer odigrale su se slavne bitke, što upotpunjeno lepoticom Drinom, kraljevskom banjom, Banjom Koviljačom, manastirom Tronoša nedaleko od znamenitog mesta Tršić, čini ozbiljan, kako kulturni, tako i turistički kapital i potencijal grada Loznice, njene okoline i celokupne zapadne Srbije.

Da se ne bih udaljila od teme, vratiću se na ustanove kulture koje su obuhvaćene ovim projektom, s tim što ću posebno istaći one ustanove koje se nalaze mimo Beograda, jer kao što sam rekla – pravo na kulturu imaju svi. Mene posebno raduje ulaganje u Narodno pozorište u Nišu, obnova zgrade i izgradnja male scene, digitalizacija 11 centara kulture širom Srbije, potom višefunkcionalni kulturni centar u Pirotu.

Moram da naglasim da je moj grad preteča ovakvog jednog projekta, jer smo mi u Loznici, tačnije u Tršiću 2017. godine već dobili jedan naučno-kulturno-obrazovni centar koji nosi ime reformatora srpskog jezika i pisma.

Važno je napomenuti da je obezbeđeno bespovratnih 400 hiljada evra u vidu tehničke pomoći za finansiranje prethodne studije opravdanosti i za podprojekte, a datum realizacije svih ovih projekata obuhvata period od septembra 2020. do decembra 2024. godine.

Uverena sam da je ovo, uz nedavno obnovljeni Narodni muzej i novosagrađenu muzičko-baletsku školu sa koncertnom dvoranom u Novom Sadu, tek početak pri vraćanju sebe sebi i renesansa u našoj kulturi i da će rukovodstvo naše države, najpre predsednik države, sva ministarstva, svi kulturni radnici, ali i drugi entuzijasti nastaviti sa ovakvom praksom i u godinama koje slede, i da će zapušteni i napušteni objekti i ustanove kulture ostati deo našeg ružne prošlosti. Zato ću, kao poslanica sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati predlog ovog zakona i pozvati i ostale kolege da učine to isto, jer budućnost pripada onima koji u nju veruju, a seme koje posejemo danas biće plod naše budućnosti. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2020.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Uvaženi ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, imali smo priliku da u više navrata kroz izjave najodgovornijih ljudi koji vode našu državu dobijemo potvrdu o značajno uvećanim sredstvima koja se iz godine u godinu izdvajaju u oblasti socijalne politike i zdravstva, kao i o politici koju država kontinuirano vodi već osam godina u ovom oblastima. Možda smo tek sada u ovim okolnostima postali svesni koliko je to zapravo važno.

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. U ovom trenutku želim da govorim o sredstvima iz budžeta, koja su opredeljena za podršku koja su opredeljena za podršku osobama sa invaliditetom, za podizanje kvaliteta njihovog svakodnevnog života, za ostvarivanje njihovih prava, sagledavanje mogućnosti, kao i veću uključenost u sve sfere društvenog života.

Populaciju osoba sa invaliditetom su uočene sa različitim problemima, i kada neko kaže da je ono što se izdvaja malo ili nedovoljno, mora se imati u vidu da su ova ulaganja iz godine u godinu ipak znatno uvećana.

Svako ko je želeo da se podrobnije bavi ovom temom i da u nominalnim iznosima prati ova davanja zna o čemu ja tačno govorim i ja vas sada ciframa ne bih zamarala.

Ovim budžetom tako je planirano povećanje edukativnih i promotivnih aktivnosti u vezi sa unapređenjem položaja i prava osoba sa invaliditetom. Kontinuirano se uvećava i broj učešća jedinica lokalne samouprave na konkursu za nagradu o pristupačnosti, što će takođe doprineti boljoj integraciji osoba sa invaliditetom, a u budžetu ima mesta i za subvencije za prevoz osoba sa invaliditetom.

Ja dolazim iz sredine, iz lokalne samouprave koja, prateći intencije i odnos države prema osobama sa invaliditetom, i sama čini mnogo u ovoj oblasti i mogu sa ponosom reći da je saradnja nadležnih državnih organa sa lokalnom samoupravom, konkretno sa gradom Loznica, izuzetna. Grad Loznica bi u to smislu mogao da bude primer dobre prakse.

Kako i sama pripadam populaciji osoba sa invaliditetom, bila mi je namera da izrazim zadovoljstvo naporima koje država čini i ohrabrim i podstaknem nadležne držane organe i lokalne samouprave da osobe sa invaliditetom učine što vidljivijim kako bi se stvorili svakoliki uslovi za zadovoljenje njihovih potreba. Složićete se sa mnom, nisu to nikakve posebne potrebe, kako se to nekada ranije govorilo, to su potrebe koje ima svaki član našeg društva. Na kraju, na nama je da stvorimo društvo jednakih šansi za sve.

Zahvaljujem.