MISALA PRAMENKOVIĆ

Stranka pravde i pomirenja

Rođena je 1980. godine. Živi u Novom Pazaru

Po zanimanju je profesor islamskih nauka.

Zaposlena je u Medresi „Gazi Isa-beg“.

Bila je odbornica Stranke pravde i pomirenja u Novopazarskoj skupštini od maja 2016. godine.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Izabrana je sa izborne liste "Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)".
Poslednji put ažurirano: 16.10.2020, 14:43

Osnovne informacije

Statistika

  • 19
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.05.2021.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.

Poštovani prisutni, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas rasprava o predlogu odluka o izboru sudija koji se po prvi put biraju na sudijsku funkciju. Ovo smo imali priliku kao poslanici nekoliko puta da raspravljamo i razmatramo u ovom sazivu, što znači da je učestali izbor sudija zapravo nešto što je potreba celokupnog pravosudnog sistema i što svakako kao narodni poslanici trebamo podržati.

Sa druge strane, nadam se da smo dovoljno svesni odgovornosti koju upravo Narodna skupština ima u procesu izbora sudija i to onih koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, gde uz Visoki savet sudstva zajedno učestvujemo u samom procesu izbora i predlogu i izboru kandidata.

Istina, čini mi se da malo veću odgovornost ipak snosi Visoki savet sudstva, budući da imaju ingerencije da ocene stručne kompetencije kandidata i ono što smo imali prilike čuti u izlaganju samog izvestioca, predstavnika Visokog saveta sudstva i na šta bih se želela osvrnuti, to su tri parametra koje ste spomenuli kod ocene kandidata, a to su – stručnost, osposobljenost i dostojnost. Dakle, tri jako važna parametra koji zapravo definišu ili bi barem trebali definirati buduće sudije, a koji svakako imaju obavezu raditi u skladu sa ova tri kvaliteta koja ističemo.

Dakle, stručnost i osposobljenost je nešto što svakako vi kao struka procenjujete i gde su ocene koje dobiju kandidati jako značajne, ali dostojnost je nešto što uključuje i same moralne kvalitete sudije. Zapravo, kada kažemo sudija, sama funkcija je jako, jako odgovorna i važna i ona ima direktne implikacije na život samih građana. To je jako važno i to bih volela da kandidati koji se izaberu na ove odgovorne funkcije imaju na umu pred sobom. Jer, zapravo, najvažnije u svemu jeste da sve zakone, sve odluke koje ovde donesemo, najvažniji je taj odnos ili implikacija prema običnom građaninu, a sudstvo je jedan od važnih segmenata svake osobe koja na bilo koji način dođe u priliku da bude ili neko ko traži pravdu ili neko ko je zapravo tužen po određenom osnovu.

Prema tome, građani će pravi efekat pravednih, stručnih, osposobljenih i, nadam se, moralnih sudija upravo videti ukoliko u njihovim suđenjima i kod donošenja odluke budu pravedni, ukoliko budu poštovali zakonsku regulativu.

Sa druge strane, sama vladavina prava, borba protiv korupcije, kriminala i svega ostalog zavisi umnogome od efikasnog i nezavisnog sudstva. Korupcija, mito, su zapravo prekršaji prava i zlodela koja se ne bi smela nikako povezati sa sudijama i sa sudstvom, a nisam sigurna da baš tako stojimo po svim osnovama i u svim sudovima, jer vrlo često se može videti i čuti nekada izraženo nezadovoljstvo od strane građana po pitanju samog rada sudstva.

Nezavisno sudstvo jeste nešto što je ideal kome treba težiti, ali ni razvijenija društva i možda mnogo naprednija društva od našeg nisu uspela u potpunosti dovesti do kraja, ali od tog ideala ne treba odustati. Upravo od nezavisnosti sudstva će zavisiti i sam kvalitet presuda i samih konačnih rezultata koji imaju, kako sam već rekla, implikacije na život običnih građana.

Sa druge strane, pitanje efikasnosti sudstva je nešto što je jako značajno za same građane, jer upravo zastarelost određenog predmeta je problem sa kojim se građani vrlo često susretnu, pa nekada znamo reći „pravda, iako je spora, dostižna je“. Ali, činjenica je da kada veliki vremenski period prođe u odnosu na određeno da li krivično delo, da li presudu koja se čeka, to nekada zna biti jako otežavajuća okolnost i nekada čak i narušiti tuđe pravo.

U svakom slučaju, već smo spomenuli da pitanje izbora sudija ćemo svakako podržati iako, kažem, nismo u prilici da poznajemo sve kandidate lično i da znamo informacije o njima, ali ostaje nam da na osnovu biografija koje ste nam dostavili zapravo formiramo neko svoje mišljenje. Sa druge strane, da imamo nade u to da će zaista svoj poziv i ovu nadasve odgovornu funkciju shvatiti na jedan, da kažem, najozbiljniji način. Hvala.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2021.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo već imali prilike čuti, danas imamo u objedinjenoj raspravi set od tri zakona koji se tiču sporazuma sa tri jako važna partnera Republici Srbiji i sva tri sporazuma se tiču određenih projekata na ekonomskom planu.

Inače, potvrđivanje bilo kakvih sporazuma sa različitim zemljama dokaz je diplomatskog prestiža određene zemlje i to je jako važan korak u otvaranju zemlje prema svim partnerima, ali kada su sporazumi sa konkretnim projektima, odnosno planovima, onda to dodatno ima još jaču snagu i težinu.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Narodne Republike Kine i Republike Srbije, ovde se zapravo radi o unapređivanju carinskih administracija dveju zemalja koje će dovesti do još bolje trgovinske razmene između dve zemlje, iako je ona i za sada jako dobra, budući da samo u protekloj godini razmena roba između ove dve zemlje je bila preko tri milijarde dolara.

Kina je osvedočen partner Republici Srbiji i dva su sektora u koja zapravo Kina aktivno ulaže, a to je pitanje kapitalnih projekata iz oblasti putne, odnosno saobraćajne infrastrukture i druga oblast je pitanje, odnosno sektor energetike.

Nekoliko hiljada firmi Narodne Republike Kine iz oblasti energetike zapravo deluje na prostoru same Republike. Prema tome, jako je značajno da se ovaj Sporazum podrži, da se ova dobra i trgovinska i svaka druga saradnja nastavi.

Drugi sporazum se tiče potvrđivanja Sporazuma između Vlade Republike Francuske i Republike Srbije u pogledu prioritetnih projekata i to se odnosi na dva jako važna projekta. Prvi projekat jeste izgradnja metroa, projekat od kapitalnog značaja, dakle nacionalnog značaja za celu zemlju, a ne samo za glavni grad. Drugi projekat je iz oblasti energetske efikasnosti. Budući da je zakonska osnova stečena za dalju promociju i aktivno delovanje u ovoj oblasti, jako je važno imati pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora u pogledu same dinamike razvoja na području cele zemlje, a videli smo da Vlada predviđa da jednako zastupi kako urbane, tako i ruralne delove, odnosno delove zemlje koji su znatno više zapostavljeni.

Pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora je jako važno sa aspekta ekologije, očuvanja životne sredine i svega onoga o čemu smo imali prilike govoriti u prethodnim raspravama, što se tiče samih zakona iz oblasti energetike.

Treći sporazum se odnosi na Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD, takođe, u pogledu prioritetnih investicija ili podsticanja investicija u Republici Srbije. Sjedinjene Američke države su jako važan partner svakoj zemlji, samim tim i Republici Srbiji u pogledu realizacije ekonomskih projekata, ali i u pogledu spoljnopolitičke saradnje, tako da sveukupno možemo reći da se radi o tri jako značajna sporazuma.

Što se tiče sporazuma koji se odnosi na saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, dakle, on samo potvrđuje dobru saradnju koja je do sada ostvarena i upravo smo govorili u kojim sektorima je to najviše vidljivo.

Značajna je i pomoć koja je bila upućena od strane Narodne Republike Kine Republici Srbiji u toku aktuelne pandemije, ali se u toku pandemije videlo da Srbija ima i mnogo drugih prijatelja i da narod koji ima prijatelja sa svih strana zapravo u određenim nedaćama ili nezavidnim situacijama vidi ko su osvedočeni prijatelji. To smo posebno mogli videti po aktivnostima koje je preduzela, recimo, naša dijaspora sa svih strana sveta koji su priskočili u pomoć kako novčano, tako i medicinskim sredstvima, itd.

Dalja implementacija ovog sporazuma će zapravo u pogledu kapitalnih investicija i saobraćajne infrastrukture značiti i ravnomeran regionalan razvoj u pogledu razvijanja svih delova naše zemlje, posebno delova koji su bili zapostavljeni godinama, pa i decenijama možemo reći. Trasa auto-puta koja će jednim delom proći i kroz Sandžak će značiti jako puno za ekonomski i svaki drugi oporavak ove zemlje.

Tako da, kao što je već najavljeno, poslanici Stranke pravde i pomirenja će u danu za glasanje, tj. danas podržati ovaj set zakona jako važnih u pogledu saradnje sa ove tri jako važne zemlje kao partnera. Toliko. Hvala.

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.04.2021.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je jako važno pitanje, zapravo, Zakon o rebalansu ili promeni budžeta koji je zahtevao sam život, odnosno trendovi kretanja i potrebe stanovništva i građana države, posebno u vremenu pandemije, i to je sasvim očekivano.

Ono što bih istakla jeste da je za svaku pohvalu činjenicu da i u ovim teškim vremenima krize možemo čuti da je budžet razvojni, i to se ovim rebalansom takođe potvrdilo. Šta to znači? Ukoliko se rebalans budžeta donosi iz tri glavna razloga, kako smo čuli, između ostalog i zbog kapitalnih ulaganja, onda svakako možemo reći da je jako značajno sa pozicije države, građana da u vremenu pandemije, u vremenu velike ekonomske krize mogu izdvojiti značajna sredstva za kapitalne projekte.

Apropo onoga o čemu je ministar upravo govorio, o znatno većim sredstvima koja se izdvajaju za Ministarstvo za zaštitu životne sredine, odnosno pitanja ekologije, to bih u svakom slučaju pohvalila. Dakle, oko 50% uvećana sredstva za ovo ministarstvo je jako značajno i želela bih istaći i pohvaliti angažman ministarstva koje je na teritoriji opštine Prijepolje radilo na uklanjanju i sanaciji deponije, ali ću takođe istaći da nadomak Novog Pazara je deponija Golo brdo koja predstavlja pravu ekološku bombu, odnosno slobodno možemo reći – katastrofu za taj deo zemlje, tako da u budućim nekim planovima bi jako značajno i veoma potrebno bilo imati u vidu i rešavanje i ove deponije.

Sa druge strane, kako sam već spomenula, 7,2% BDP uložiti u kapitalne projekte, autoputeve, umrežavanje, kako na nivou države, tako i sa državama oko nas, prevashodno sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom itd. je jako važan i značajan projekat.

Sa druge strane, infrastruktura u zdravstvu je važan segment koji se predviđa ovim rebalansom budžeta i poslanici Stranke pravde i pomirenja su svakako isticali podršku svim ovim projektima uz napomenu da se mora rešiti pitanje kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru, a gde postoji velika potreba građana tog dela zemlje za rešavanjem ovog problema.

Nadam se da ostali poslanici neće zameriti što poslanici Stranke pravde i pomirenja u svojim izlaganjima prevashodno spominju gradove Sandžaka i taj deo zemlje, a razlog je prost. Dakle, ukoliko imate totalnu marginalizaciju i zapostavljanje dugi niz godina, možemo reći i decenijama, onda se problemi nagomilaju i onda je potrebno iznositi sve probleme sa kojima se građani na terenu susreću. Infrastruktura u zdravstvu, uz izgradnju, rekonstrukciju postojećih zdravstvenih objekata, svakako je jako značajan projekat.

Treći razlog, kako smo čuli, za donošenje rebalansa budžeta jeste svakako pomoć građanima i privredi usled kovid pandemije, i to je treći po redu paket pomoći građanima, a koji je jako, jako značajan. Sa tog aspekta, takođe, sve pohvale za uključivanje jedne veće lepeze privrednih grana u sam proces pomoći. Videli smo da će iz oblasti turizma, ugostiteljstva, čak i samostalni umetnici dobiti neku određenu pomoć, što je jako značajno.

Sa druge strane, mi smo kroz svoje diskusije isticali pitanje potrebe i dodatne pomoći poljoprivrednicima, dakle, poljoprivrednim proizvođačima i stočarima koji su u ovom momentu zaista ugroženi. Ovo je već druga godina pandemije u kojoj se nalazimo i prosto usled različitih problema sa kojima se susreću, usled male potražnje poljoprivrednih proizvoda iz oblasti stočarstva, oni su u prilici, zapravo bolje reći u neprilici, da održe svoja domaćinstva na jednom zavidnom nivou.

Prevashodno tu treba povesti računa o rokovima. Kada je u pitanju isplata subvencija koje su garantovane samim poljoprivrednim proizvođačima, ne kasniti sa tim, jer te subvencije su jako značajne u pogledu održavanja samog života na selu.

Sa druge strane, potrebno bi bilo povesti računa o mladim poljoprivrednicima. Mladi ljudi koji žive na selu su zapravo perspektiva, jer održivost života na selu neće biti moguća ukoliko se mladi bračnim parovima ne izađe u susret kroz neke subvencije koje se dodeljuju tim mladim ljudima.

Na selu nekada nailaze i na različite administrativne, birokratske probleme, tako da u tom smislu treba uprostiti proceduru i omogućiti što aktivnije dobijanje tih sredstava.

Sa druge strane, raditi na podsticanju mladih da ostaju na selu kroz rešavanje i stambenog pitanja. Sa druge strane, još jedan resurs koji možda nismo dovoljno iskoristili, a za koji bi verovatno i građani imali osećaja, ukoliko bi se ozbiljnije na tome radilo, da veliki broj mladih zapravo živi u gradu, a ostavili su svoja domaćinstva na selu i potrebno bi ih bilo obnoviti, jer je veća perspektiva da mladi bračni par na selu ima svoju kuću, svoje domaćinstvo nego da u gradu bude podstanar, možda ostane bez posla i tako dalje. Tako da, u tom smislu jako bi značajno bilo delovati.

Ja ću iskoristiti priliku da prenesem i reči jednog uglednog domaćina sa Peštera sa kojim sam nedavno bila u komunikaciji, koji su zaista na mene ostavile dubok dojam. U toku razgovora u jednom momentu on kaže: „Ja sam mislio da moj sin koji je već zasnovao porodicu na selu nikada neće napustiti selo, međutim sada više u to nisam siguran, usled svih poteškoća sa kojima se susreću“.

Tako da još jednom bih želela pozvati nadležne organe da se prema poljoprivrednicima, konkretno ima više sluha u pogledu direktne pomoći njima, a vidim da su uvećana sredstva za Ministarstvo poljoprivrede, ali je potrebno da direktno ta sredstva i vid pomoći dođe do samih poljoprivrednika.

U tom smislu, pozdravljamo svakako nedavna hapšenja, vezano za zloupotrebe subvencija iz oblasti poljoprivrede. Svakako da ima mnogo zloupotreba i na tom polju i činjenica je da kriminal i neke protivzakonite radnje se ne dešavaju samo u nekim drugim sferama, već su nažalost pored sporta zahvatile i druge grane privrede kao što je poljoprivreda. Hvala vam.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.03.2021.

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, danas imam dva pitanja koja upućujem Ministarstvu poljoprivrede.

Prvo pitanje odnosi se na Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti Kovid 19, koju je u aprilu 2020. godine donela Vlada, a kojom se precizira nekoliko mera za pomoć poljoprivrednicima i stočarima.

Predviđeno je 25 dinara po metru kvadratnom upisane površine kod gajenja povrća u zaštićenom prostoru, a najviše do 90.000 dinara, pod dva - 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000, tri - 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše do 20.000 dinara i pod četiri - 800 dinara po košnici pčela, a najviše do 20.000 dinara.

Moje pitanje jeste da li su sredstva isplaćena spomenutim kategorijama?

Drugo pitanje se odnosi na subvencije koje država daje svake godine poljoprivrednim proizvođačima i stočarima. Da li su ove subvencije isplaćene za prošlu 2020. godinu i da li možda ima duga za 2019. godinu, budući da su ovo jako značajna sredstva kojima zapravo poljoprivrednici i stočari mogu planirati svoj rad na selu, svoje izdatke, kupovinu hrane za stoku itd?

O značaju sela, o pomoći poljoprivrednim proizvođačima i stočarima je izlišno govoriti. Dakle, od kvaliteta sela će zavisiti i život nas u gradu, bukvalno. Tako da, ovoj kategoriji i ovim granama privrede zaista trebamo posvetiti pažnju.

Ljudi na selu koji se bave ovim granama privrede se susreću sa brojnim poteškoćama. One su znatno izraženije sada u aktuelnoj pandemiji, tako da bi Vlada trebala izaći pored svih mera podrške koje smo do sada imali različitim sferama privrede sa pomoći i samim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima.

Nije dovoljno samo urediti zakonsku regulativu. Potrebno je propratiti da li se na terenu propisi implementiraju, jer se stočari, kao i poljoprivrednici susreću sa brojnim poteškoćama.

Konkretno u ovom periodu broj stada se, recimo, udvostručio usled slabe potrošnje. Otkupna cena je mala, izvoz je takođe jako slab, sve su to problemi koji tište seljake i neko će možda biti i primoran da u bescenje da svoje stado, da ga proda. Ukoliko seljak proda svoje stado, teško će se verovatno odlučiti da ga ponovo nabavi.

Ono što se konkretno, sa čim se na terenu stočari susreću jeste i samo pitanje subvencija. Pitanje je da li zaista subvencije dođu do svakog stočara, do onog ko najveću muku vidi u samom tom procesu proizvodnje, jer konkretno kada su u pitanju uzgajivači ovaca oni imaju subvencije predviđene od 7.000 po grlu ovce i 2.000 po tovnom jagnjetu.

Međutim, subvencije po tovnom jagnjetu se ne uplaćuju direktno na račune samih stočara, već najčešće nakupci trgovci i drugi šverceri zloupotrebe svoju poziciju i prosto otkupe jagnjad od domaćina, a onda ih matiče kao svoja. Sve to rade uz pomoć, da kažemo, veterinarskih stanica.

Još jedna otežavajuća okolnost na terenu jesu i sami administrativni problemi. Recimo, matične službe, čak nekoliko procenata ukupne zarade ili subvencija koje se daju stočarima uzmu u toku jedne godine.

Zato bi jako važno bilo, budući da sada imamo i još jedno Ministarstvo za brigu o selu, da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, prosto što više se bude na terenu, da se ti ljudi saslušaju jer su ovo neke novonastale okolnosti i problemi se iz dana u dan javljaju, povećavaju, ali ne samo saslušati, već pokušati na najbolji mogući način rešiti određene probleme i dati im određene podsticaje.

Ono što bi za nas kao građane trebalo da bude značajno i jako važno jeste činjenica da možemo pospešiti domaću proizvodnju time što ćemo kupovati domaće proizvode. To je najmanje što mi možemo učiniti.

To je nešto što će jačati domaću ekonomiju a što će na neki način pomoći i samim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima da njihov rad prosto bude isplativ i da imaju određene rezultate. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.03.2021.

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje je upućeno Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na potrebu rekonstrukcije Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu žena pri Domu zdravlja Novi Pazar.

Naime, u ovom dispanzeru za žene godišnje se obavi po nekoliko desetina hiljada pregleda. Tako je u 2019. godini taj broj je bio 44.910 usluga, a u 2020. godini broj usluga je usled pandemije bio nešto manji, prezicnije 39.527 usluga.

Međutim, uslovi u kojima se obavljaju pregledi u kojima radi medicinsko osobe ovog dela doma zdravlja su jako loši. Prostorni kapacitet je jako mali, tako da se usluge pružaju u dva odvojena dela zgrade doma zdravlja.

Dispanzer za žene se nalazi na trećem spratu, ali se ultrazvuk i CTG aparat nalaze u drugom delu zgradu. Tako će npr. trudnica u devetom mesecu trudnoće popeti se do trećeg sprata radi pregleda, i to stepenicama, zato što ne postoji lift, pa će onda ponovo sići da bi obavila ili uradila CTG pregled, pa se ponovo vratiti do trećeg sprata da dostavi lekaru svoj nalaz.

Moje pitanje je – kada će se rekonstruisati ovaj deo doma zdravlja i tako obezbediti bolji uslovi za osoblje, ali i za pacijentkinje? Zapravo, pre nekoliko godina sredstva su i bila obezbeđena posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj. Međutim, dispanzer za žene je tada dobio nešto opreme, ali planirana rekonstrukcija je izostavljena. Hvala vam.