Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Sažetak

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom se primenjuje od jula 2018. godine i od tada je ovo prva intervencija u vidu izmena i dopuna zakona. Razlozi za donošenje ovog zakona proizašli su iz analize efekata dosadašnjih rešenja koja su se našla u zakonu kao i potrebe da se njegova praksa unapredi. Pored toga, udruženje “Mame su zakon” je podnelo predlog za ocenu ustavnosti u pogledu odredaba koje se odnose na majke koje su rodile decu sa invaliditetom kao i prava porodilja. Tim povodom je Ustavni sud doneo tri odluke 2021. godine kojim se unapređuju prava roditelja kao i dece kojoj je potrebna posebna nega. Prilikom procesa unapređenja zakona razmatrani su komentari i predlozi građana koji se bave porodicom i decom kako bi se sveobuhvatno pristupilo materijalnom unapređenju porodice sa decom. Najznačajnije izmene i dopune ovog zakona odnose se na unapređenje položaja porodilja i njihovog prava na ostvarivanje naknade za vreme porodiljskog odsustva, unapređenje položaja majki koje su poljoprivredne osiguranice kao i porodica sa decom sa smetnjama u razvoju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 73
84%
73%
0%

Ključne novine

MESEČNI IZNOS NAKNADE ZARADE PORODILJA NE MOŽE BITI MANJI OD MINIMALNE ZARADE

Izmenama postojećeg zakonskog rešenja omogućava se porodiljama da ostvare pun mesečni iznos zarade, odnosno plate, za vreme porodiljskog odsustva. Ovim rešenjem se propisuje da iznos naknade ne može biti manji od minimalne zarade koja je utvrđena na dan početka ostvarivanja tog prava.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 67
80%
67%
0%

OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE I POSEBNE NEGE DETETA

Dosadašnja odredba kojom nije bilo moguće da majka koja je bila poljoprivredni osiguranik ostvaruje naknadu po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta se menja. Sada se omogućava majkama koje su bile poljoprivredni osiguranici u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta da ovo pravo i ostvare.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 73
73%
73%
0%

UNAPREĐUJE SE POLOŽAJ RODITELJA DECE SA INVALIDITETOM

Odredba koja je izazvala najviše polemike u javnosti i zbog koje je i podnet predlog za ocenu ustavnosti, a koje se odnosi na posebnu negu dece sa invaliditetom, menja se. Stara odredba se briše, jer nije omogućavala roditeljima da istovremeno ostvare pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu dece po osnovu invaliditeta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 68
Protiv: 72
68%
72%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.04.2024, 18:07