Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Sažetak

PRODUŽENA MOGUĆNOST FINANSIRANJA OSNOVNE DELATNOSTI JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA

Predloženim izmenama zakona omogućava se da osnovna delatnost javnih medijskih servisa bude delimično finansirana iz taksi, a delimično iz budžeta, do 31. decembra 2021. godine. Na ovaj način još jednom je odložen potpuni prelazak finansiranja javnih medijskih servisa na finansiranje iz taksi, koje je u vreme donošenja Zakona o javnim medijskim servisima bilo planirano za početak 2016.godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 85
90%
85%
0%

Ključne novine

TAKSA ZA JAVNE MEDIJSKE SERVISE POVEĆANA SA 255 NA 299 DINARA

Predlogom zakona predviđeno je da će, umesto dosadašnjih 255 dinara, mesečni iznos takse za javne medijske servise iznositi 299 dinara. Radi se o trećem povećanju iznosa takse u poslednje dve godine godine - taksa je najpre izmenama ovog zakona iz decembra 2018. godine povećana sa 150 na 220 dinara, a u decembru 2019. godine poskupela je sa 220 na 255 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 102
91%
102%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.04.2024, 15:41