Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Šaip Kamberi

Partija za demokratsko delovanje
...

Selma Kučević

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Mirsad Hodžić

Stranka demokratske akcije Sandžaka