Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Bratimir Vasiljević

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovani potpredsedniče Skupštine, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja bih samo ukratko garantnu šemu da pomenem kao jedan od velikih doprinosa koje je Vlada Republike Srbije uradila na čelu sa ministrom finansija, gospodinom Malim, i sa našim predsednikom države gospodinom Aleksandrom Vučićem i da podsetim da je Srbija za vreme pandemije koja je zahvatila ceo svet pomogla da opstanu veliki sistemi i sva mala i srednja preduzeća.

To je rezultiralo time što je izdvojeno više od osam milijardi evra za jednu malu zemlju kao što je Srbija i kao što znamo u kakvim je finansijskim teškoćama bila. Mogla je zato što je vođena ispravna politika u zemlji i zato što je finansijski sistem funkcionisao besprekorno i time smo spasili privredu od načiste propasti, a svakako i građane Republike Srbije koji su kroz različite donacije dobijali i različite pomoći, dobijali sredstva da mogu da prežive najteže trenutke u vremenu koja su bila pred nama.

Podsetio bih da je garantna šema dala dobre rezultate i za mala i srednja preduzeća, gde je preko dve i po milijarde pored tih osam milijardi evra koja je data kao pomoć, dve i po milijarde evra garantnim fondom su mala i srednja preduzeća dobila mogućnost da mogu da poprave svoju finansijsku situaciju i da mogu da opstanu na tržištu. Dakle, produžava se garantna šema, tako da agencije, pre svega turističke organizacije, mogu da i dalje koriste tu šemu, obzirom na one koji su uspeli da na vreme vrate pozajmljena sredstva.

Osvrnuo bih se, pre nekoliko meseci sam ovde govorio da bi trebalo da se da podrška kada su u pitanju istraživanja kao što su geotermalne vode. Ono što mogu da pohvalim jeste upravo što je ministarstvo uslišilo takav jedan predlog i videlo se da je u tome dobra šansa za obnovljive izvore, obnovljive energije kao što su geotermalne vode i da je u Nišu da su se opredelila sredstva za otvaranje bušotine koja može da preporodi grad Niš.

Znamo da je situacija, kada je u pitanju zagađenost grada Niša, vrlo neprijatna, pa će ovom bušotinom možda da se ostvare i obistine predlozi stručnjaka da se grad Niš nalazi na jezeru geotermalne vode koja može da se iskoristi i za grejanje grada Niša. Time bi se potpuno životna sredina unapredila i jedan grad Niš bi po tom osnovu postao jedan od najčistijih gradova možda i u Evropi.

Ne mogu da se otrgnem, a da se ne osvrnem, na neljudski način i poziv uvaženog reditelja, gospodina Gorana Markovića na poziv na rumunski scenarijo, a ono što je još i tragičnije, građane Srbije, tj. narod Srbije ponižava i na taj način je ponizio i poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Kroz istoriju nam je poznato da je u srpskom rodu bilo takvih slučajeva i bilo takvih izdajnika koji su se služili time i da je Srbija plaćala vrlo visoku cenu.

Samo u poslednje vreme, da podsetim, da je ceo državni vrh i vojni vrh države Srbije izdat, ja bih rekao prodat. Ono što je još opasnije i ono što je još opasnije i ono što je još gore, drznuo se do te mere da ni manje ni više proziva predsednika države, da ga stavlja na rumunski scenarijo, ni manje ni više, za odstrel.

Zašto bi to trebao predsednik države, Aleksandar Vučić da bude streljan po rumunskom scenariju? Evo, ja ću da pokušam što kraće mogu, da to podvučem. Zato što je smanjena nezaposlenost od 2014. do 2021. godine sa 27% na ispod 10%, zato što je javni dug zemlje od 2014. godine do 2021. godine sa 78% smanjen na 58%, zato što je bruto proizvod zemlje od 2014. do 2021. godine sa 33 milijarde evra porastao na 52 milijarde evra, zato što je prosečna plata do 2014. godine bila 320 evra, a danas je preko 620, zato što je obezbedio sve potrebne aparate i lekove za lečenje od Kovida-19, zato što je rast BDP za 2021. godinu najveći kumulativno uzeto 2020. i 2021. godinu, najveći rast u Evropi.

Zatim, zato što se u Srbiji u 2021. godini gradi 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica, zato što se gradi na desetine magistralnih puteva diljem Srbije, zato što se u Srbiji grade brze pruge Beograd-Novi Sad, Subotica i u 2022. godini Beograd-Niš-Dimitrovgrad, zato što je počela izgradnja metroa u 2021. godini posle priče o njemu preko 50 zadnjih godina, zato što se u Srbiji grade pet kliničkih centara, Niš izgrađen, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, zato što je širom Srbije izgrađeno više bolnica, zato što se u Srbiji gradi i obnavlja sve više narodnih pozorišta, domova kulture, zato što se u Srbiji grade i obnavljaju škole.

Zatim, zato što je u Srbiji stranih investicija u 2021. godini bilo tri milijarde i 200, zato što je u Srbiji dovedeno preko 275 novih kompanija, zato što je zdravstvo podignuto na najviši mogući nivo, zato što je vojska Republike Srbije dobro naoružana i obučena, što danas predstavlja ozbiljnu i respektabilnu silu za očuvanje mira, bezbednosti i suvereniteta Srbije i što će se i dalje naoružavati, omasovljavati obavezno služenje vojnog roka.

Da li zbog svega ovoga i samo zato što je izgrađen gasovod u celoj Srbiji i zato što se i dalje nastavlja? Da li zbog svega ovoga i još mnogo ne nabrojenih izgrađenih uslova možemo da pozivamo narod na rumunski scenario, a to je nezabeleženo i ja mislim da ovaj narod odlično vidi ko šta i koliko radi i da od tog scenarija nikada neće biti ništa?

Samo na kraju, za Srbiju sve, Srbiju ni za šta. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić.
Poštovana potpredsednice Skupštine, poštovana ministarko, dame i gospodo kolege poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam se javio danas kada je u pitanju Zakon o zaštiti građana i jedinstvena je prilika da pozovemo Zaštitnika jer u ovom Predlogu zakona ima dosta prostora i dosta mogućnosti da može da delujem pa ga pozivamo da se uključi i da počne da radi svoj posao.

Često smo svedoci i čujemo kritike od strane sudske vlasti, njima sličnim da narodni poslanici ne treba da se mešaju u rad sudova jer to je mešanje, zaboga, u nezavisnost jer to bi trebalo da bude nedodirljivo po nekim tumačenjima i ovo što smatram apsolutno da narodni poslanici imaju apsolutno pravo da procenjuju i da zastupaju građane koji su ih birali i da traže zaštitu njihovih prava svejedno od koje vrste vlasti oni potiču i ko ih prouzrokuje.

Upravo takvim delovanjem narodnih poslanika ja sam imao prilike, građani dolaze svakih mesec dana na prijem kod narodnog poslanika u kancelariju koju držim u opštini Pantelej u gradu Nišu, i da vas podsetim na epilog obraćanja istog u postupku Višeg suda u Nišu i ovom prilikom se izvinjavam Osnovnom sudu u Nišu jer on nije bio učesnik u presudi porodici Savić. Samo da vas obavestim, vas i građane, kakav je epilog svega toga, a sudske presude su bile potpuno protiv porodice Savić i maltene ostali su bez celokupne imovine na osnovu lažne i falsifikovane priznanice za koju sud nije hteo da meritorno raspravlja o tome da li je to validno i da li je to falsifikat. Na sreću Tužilaštvo za krivični postupak je podiglo krivično gonjenje protiv izvršioca koji je uradio krivično delo i falsifikovao priznanicu kojom je ostvario materijalnu koristi i ostavio porodicu bez imovine.

Dakle, on se danas nalazi u zatvoru na izdržavanju i tužilac traži 13 godina kazne i to mu nije jedino krivično delo koje je sačinio. Na taj način je spasena jedna porodica koja nije imala nikakvog udela u svemu tome što je snašlo.

Nažalost, imamo sličan postupak porodice Mladenović iz Niša koja je skoro na identičan način ostala bez celokupne imovine, a iz onoga što može da se zaključi, iz papira kojeg poseduju jednostavno se radi o prevazi opet sumnjivog lica, lice koje je osuđivano za krivična dela falsifikate i sud kada je odlučivao o tome nije imao u vidu to i pre nekoliko dana su ostali bez celokupne imovine.

Radi se o sledećem – pokojni Predrag Mladenović je dogovorio kupoprodaju kuće za 93 hiljade evra. Deo toga je samo isplaćeno, o čemu posreduje priznanica za kupljeni deo. Obzirom da nije upisan kao vlasnik nego kao održalac i kuće i placa dogovor između njega i kupca je bio da se tužbom utvrdi, tužbom prema državi, on prizna da je vlasnik kuće i parcele kako bi to sud potvrdio.

U prvom ročištu Osnovni sud u Nišu nije to prihvatio. Takođe ni drugostepeni sud nije prihvatio to, a to je bio signal potencijalnom kupcu da pokrene postupak pred sudom da nasledi imovinu, da uzme imovinu koju je navodno platio.

Zato je predao dokumenta koja su potpuno falsifikovana, niti se slaže matični broj, niti je potpis prodavca na priznanicama. Simptomatično je da u ovakvim presudama učestvuje Viši sud u Nišu, a nikako da se zaobiđe izvršilac Miljan Trajković, jer se on uvek pojavljuje kada su takve presude u pitanju i kada je ostavljanje porodice bez krova nad glavom uvek je Miljan Trajković tu da presudi. Što je najsimptomatičnije, iako je Ministarstvo pravde dalo mišljenje da postupak izvršenja mora po zakonu da se prekine dok se ne završi ostavinski postupak, nije postupljeno po tome, nego je pod hitno, jer pogledajte samo datum 1. avgusta 2021. godine Predrag umire od stresa i od muke koja ga je snašla nepravedno da ostane bez celokupne imovine koju je godinama sticao.

Dakle, 25. avgusta se dodeljuje privremeni zastupnik, iako je to suprotno zakonu, jer je moralo da se zastane sa izvršenjem da bi se završio ostavinski postupak. Pre nekoliko dana je porodica, sin sa majkom, izbačen na ulicu, jednostavno nemaju od čega i gde da žive i ovo je poziv Zaštitniku građana da preispita ovakve presude i da se jednostavno vidi o čemu se tu radi. Mislim da, to je moje lično mišljenje, da narodni poslanici mora da stanu i mora da obelodane ovakve stvari, jer je čudno da je tužilaštvo našlo u prethodnom postupku, kada su u pitanju Savići, da ima elemenata krivične odgovornosti, isti način, isti metod, nisu se veštačili papiri, nisu se veštačili dokazi koji su prezentovani sudu, nažalost, ni ovaj put kod porodice Mladenovića i zato je moj poziv Zaštitniku građana da se upusti u ovakvu problematiku i da pokuša da zaštiti građane koji ostaju bez celokupne imovine koju su sticali celog radnog veka.

Takođe, prilika je da Zaštitnik građana zaštiti porodicu i pre svega decu predsednika Aleksandra Vučića koji svakodnevno trpe pretnje, pritiske, ucene i svašta ono što nije normalno i ono što nije za normalne ljude, ali se uporno ćuti i nema nikakvog pokušaja u tom pravcu.

Evo, kako donosimo ovaj zakon, ima prostora i ima mogućnosti da Zaštitnik građana u punom kapacitetu može da reaguje i na kraju krajeva i deca Aleksandra Vučića su građani ove zemlje i njima sleduje zaštita i oni treba da se uzmu svakako u zaštitu od takvih ponašanja.

Optužuju, žale se na postupke narodnih poslanika SNS, a kada ste čuli ovde u ovom visokom domu da je neko pomenuo bilo čiju decu i da li uopšte neko zna kako se zovu deca Đilasova, kako se zovu deca Vuka Jeremića, kako se zovu deca ostalih političara? Ni jednom, nikada nisam imao prilike da čujem da je bilo ko čiju decu spomenuo, ali zato decu Aleksandra Vučića pominju svakodnevno i po više puta u toku dana.

To je moj poziv da se stane tome na put i da se jednostavno deca koja su građani Srbije zaštite kako to zakon nalaže i kako to pravila kažu.

Dakle, što se tiče brige opozicije kako će SNS da prođe na sledećim izborima, ja im poručujem da slobodno ne brinu o tome, građani su najbolje sudije i u vek su davali pravedan sud i tako se nadam da će biti i kod ovih izbora i neka se oko toga ne brinu, neka se brinu o sebi kako će da ubede građane za sve ono što su radili u prethodnom periodu do 2012. godine, a građani su to odlično zapamtili i siguran sam da im neće trebati takva vlast i neće ni glasati za takvom vlašću.

Živela Srbija!

Hvala na pažnji.
Poštovani potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su danas dva predloga izmena zakona, Zakona o korupciji, Zakon o etičkom kodeksu.

Kako su se stvorili uslovi na predlog grupe država Evropskog saveta, tzv. GREKOS, pa i na traženje Republike Srbije, obzirom da država Srbija spada u red zemalja koje poštuju pravila demokratskih principa, da se ova materija uredi na jedan sveobuhvatniji i celovitiji način i savet za ova pitanja Evrope je dao sugestije i dao predloge kako može da se uredi bolje i kvalitetnije, kao što je Zakon o etičkom kodeksu, iako smo ga doneli u decembru 2020. godine. Neke stvari su trebale da se definišu na jedan kvalitetniji i jedan bolji način i evo nam prilike da to danas uradimo, da se potrudimo da taj zakon bude potpuno celovit, jer znamo koliko je važan i koliko je potreban.

Pre svega je namenjen nama, narodnim poslanicima, jer znamo šta se dešavao u prethodnom periodu i kakvi su se sve ekscesi i izlaganja ovde pojavljivala. Na taj način smo urušavali ovaj visoki dom. Kako se to ne bi dalje nastavilo i kako bi se na jedan sveobuhvatan način uredilo, da u buduće ovaj dom Republike Srbije liči na ono na šta je namenjen, tako da ću podržati sve izmene koje su date u ovom predlogu izmene Zakona o kodeksu. Uspostaviće se komisija koja će voditi računa o tome, a čak su i predviđene kazne koje će definisati Odbor za mandatno-imunitetska pitanja, zatražiće pre svega komisiju koja će biti sastavljena od stručnih ljudi.

Ono što je važno, jeste da ti ljudi mogu u jedom mandatu koji traje pet godina da obavljaju tu dužnost, da se i tu ne bi stvarala neka vrsta uticaja na to. Komisija ne može biti izabrana u drugom mandatu, znači, sačinjavaće je novi ljudi, tako da je predviđeno za kršenje kodeksa, na prvoj opomeni deset posto kazne od ličnih primanja narodnih poslanika, a za javnu opomenu i do 50% od ličnih primanja poslanika. Nadamo se da će to uvesti red u ovom viskom domu i pomoći da narodni poslanici rade svoj posao za ono za šta su i izabrani.

Kada je u pitanju korupcija znamo da je to jedna rak rana svakog društva i svakako da je potrebno i da je važno da se ta materija do kraja uredi, a opet se odnosi pre svega na narodne poslanike, sudije i tužioce koji su u obavezi da prijavljuju i ono što do sada nije bilo, gotov novac i nekretnine koje su veće od pet hiljada evra. Predviđene su daleko rigoroznije kazne za nepoštovanje toga i čak krivično delo gde je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora ukoliko se namerno prećutkuje ili namerno ne prijavljuje imovina za koju su narodni poslanici, sudije i tužioci obavezni da prijave Agenciji za sukob interesa.

Ono što sam hteo da se osvrnem na stanje u Srbiji, jer ne mogu to nikako da preskočim, prateći i posmatrajući da se Srbija dnevno menja u svakom pogledu, moram malo da se osvrnem i na tu temu, kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju Vojska Srbije, kada je u pitanju politika Srbije kako to danas izgleda. Potpuno je razumljivo što oni koji ne vole zašto se Srbija ovako menja i zašto Srbija ovako brzo napreduje, a posebno u okruženju.

Videli ste da su mnoge zemlje oko nas potpuno nezadovoljne zašto Srbija velikim koracima grabi napred, i ako to sve sagledamo kako to danas izgleda, a bogami i oni koji su zainteresovani da na vlast dođu, ako je to ikako moguće bez volje naroda, što smatram da se to neće desiti nikada, jer jednostavno građani Srbije odlično vide ko vodi Srbiju i u kom pravcu i kako je vođena do 2012. godine i šta se desilo od 2012. na ovamo.

Ja bih u tom kontekstu i nabrojao neke stvari koje su evidentne i koje su svima vidljive, ako hoće da ih vide. Srbija danas gradi 10 autoputeva i ja pitam i građane, a pitam i nas poslanike koja to još zemlja u svetu toliki broj autoputeva i brzih saobraćajnica radi? Nema ih i ne može da se navedu sem Srbije ni jedna.

Pet kliničkih centara je od dolaska SNS, naš predsednik i naša Vlada, pet kliničkih centara u zemlji Srbiji se radi, i postavlja se pitanje – a, šta su to radili ovi pre 2012. godine, što kukaju nad sudbinom Srbije i svaki dan prolivaju suze, kako bi oni to bolje radili, a znamo kako su radili i dokle su doveli Srbiju.

Kada su u pitanju klinički centri, Klinički centar u Nišu znate da je završen, u Novom Sadu se intenzivno gradi, Beogradu, Kragujevcu, Novom Pazaru i sve pored ovolikih građevina i ulaganja u kapitalne investicije, Srbija umesto kako je bilo do 2012. godine javni dug je tada iznosio 78% od BDP-a. Danas Srbija ima manji javni dug ispod 58% i pored tolikih ulaganja koja su evidentna, a to je znak da je Srbija drastično povećala nacionalni dohodak.

Kada je to u pitanju, 2012. godine, mi smo imali nacionalni proizvod u vrednosti od 31 milijardu evra, danas i očekujemo 2021. godine da taj iznos bude 52 milijarde i time smo prestigli Republiku Hrvatsku, koja se s pravom ljuti zašto Srbija tako ide krupnim koracima i vidite da je to moguće, a da ne pričamo o zemljama koje nas okružuju, za koliko je Srbija odmakla kada je to u pitanju.

Znamo da je nezaposlenost 2012. godine bila preko 27%. Danas na sreću je to manje od 9% i to je jedan od pokazatelja kako se Srbija razvija i u kom pravcu ide.

Penzioni fond, prvi put se desilo za zadnjih 20 godina da je penzija isplaćena iz sopstvenih prihoda od doprinosa i poreza koji se ubiraju po tom osnovu, a znamo da je u prethodnom periodu čak i do 50% penzionog fonda, finansirano iz budžeta Republike Srbije i to je jedan od pokazatelja gde je Srbija danas i u kom pravcu ide.

Program koji je proklamovala Vlada Republike Srbije i naš predsednik i nema razloga da uopšte u to sumnjamo, 2020 – 2025. godina, jeste da će svako naseljeno mesto dobiti vodu i kanalizaciju i putnu infrastrukturu, i nema nijednog razloga da se posumnja u to hoće li biti ili neće.

Sve što su predsednik Aleksandar Vučić i naša Vlada obećali, to su i uradili, to je Srbija sprovela i to dalje nastavlja u tom pravcu. Prosek plate je predviđen za 2025. godinu da dostignemo preko 900 evra u Republici Srbiji.

Danas mali broj ljudi veruje da je to moguće, a svakodnevno se potvrđuje i svakog meseca se potvrđuje da je to moguće i ja verujem da delim i vaše mišljenje da je to moguće da Srbija dostigne i siguran sam i ubeđen da će to tako i biti.

Penzioneri, penzije treba da dostignu i iznos između 430 i 440 evra, prosečna penzija u Srbiji 2025. godine. Svakako da Srbija ide u dobrom pravcu i svakako da će Srbija taj deo dostići i zato to treba redovno isticati građanima.

Nisam rekao da građani Srbije žive u blagostanju, daleko smo mi od toga, ali sigurno svakim danom sve bolje i sve udobnije žive, i da će to nastaviti da se radi i da se napreduje na takav način i u budućnosti, jer nije logično i nije moguće da može nešto da se uradi za godinu, dve ili pet godina, da promenite potpuno krvotok jedne zemlje i da standard povećate takvom brzinom.

To prosto ne bi trajalo, ali ovako kako Srbija ide postupno korak po korak to je sasvim moguće i to će sigurno da traje i Srbiju više nikada nećete moći da vratite na grane gde je nekada bila.

Kada su u pitanju investicije, preko 60% svih investicija koje dolaze na Balkanu, pripada Srbiji i to je jedan pokazatelj, koliko je poverenja investitora u Srbiji, i koliko su željni i voljni da ulažu u Srbiju, jer tu je potpuna sigurnost i pokazalo se da je to tako.

Kada sam pomenuo vojsku Republike Srbije, danas je ona neuporedivo jača, snažnija i obučenija u odnosu na period 2012. godine, i znamo kako je to tada izgledalo.

Danas je to sasvim drugačije i danas je Vojska Republike Srbije sve bolje naoružanija, i sve bolje i najsavreemnije ima oružje u svojim redovima. Zašto ovo pričam?

Republika Srbija nije opredeljena da osvaja tuđe prostore i tuđe teritorije, ali svoju će svakako da brani i to je jedna sila respektabilna koja će da odvraća one koji imaju nameru da otimaju srpske teritorije.

Na kraju kakva je politička situacija u Srbiji, vrlo kratko.

Samo se setimo koliko je naših državnika, tj. predsednika države Srbije u prethodnom periodu imalo mogućnosti da sa najvećim državnicima sveta obavlja kontakt kao što je to naš predsednik Aleksandar Vučić, sa Putinom, sa Siom, sa Merkelovom, sa Erdoganom, sa Makronom, sa najvećim državnicima sveta i to svaki sa velikim poštovanjem i odnosom prema Srbiji, i prema našem predsedniku.

Pitam vas šta su drugi predsednici radili, išli samo da se izvinjavaju, i da kukaju i to je bilo sve u okviru Balkana, nigde dalje. Na kraju, živela Srbija i živela SNS. Samo ovim putem da se nastavi. Hvala lepo.
Poštovani potpredsedniče gospodine Orliću, dame i gospodo poštovani poslanici, poštovani građani Republike Srbije, poštovana ministarko sa saradnicima, danas na dnevnom redu imamo ugovor u zajmu za projekat za daljinsko grejanje u Kragujevcu, potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor je potpisan 2. jula 2021. godine u iznosu od 18 miliona evra i deli se na dve tranše. Prva tranša od 14 miliona evra će biti upotrebljena za demontažu postojećih starih kotlova i ugradnju novih kotlova za toplu vodu sa snagom od 110 megavata koji će se ugraditi u novoj kotlani. Drugi deo kredita u iznosu od četiri miliona evra treba da posluži da projekat da bi se uklonio postojeći pepeo korišćenja uglja za dosadašnje grejanje u gradu Kragujevcu.

Prva faza projekta treba da bude završena do 2023. godine, a drugi deo za odlaganje pepela treba da se završi do 2024. godine. projekat će omogućiti da se potpuno isključi korišćenje uglja u sistemu za grejanje i time ćemo dobiti dosta benefita, dosta prednosti. Pre svega dobićemo potpuno čisti vazduh u gradu Kragujevcu, jer znamo da korišćenje uglja i te kako loše deluje na sredinu, pa ćemo iz tog projekta dobiti sledeće poboljšanje energetske efikasnosti. Ima prednost i za životnu sredinu.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida za 66% ili u 60,364 tona godišnje. eliminacija emisije sumpor-dioksida od 556 tona godišnje. Eliminacija čvrstih čestica PM dva i po 10 tona godišnje ili ukupna emisija PM čestica 99,3 tone godišnje. Smanjenje emisije azot-oksida od 98 tona godišnje ili 89%. Ušteda vode od 39,200 tona godišnje, bezbedno odlaganje postojećeg inventara i letećeg pepela sprečavanjem buduće generacije pepela i šljake.

To su benefiti koje grad Kragujevac dobija i tako se gradi i tako se radi u Srbiji i tako se vodi računa o životnoj sredini i svemu onome što je boljitak i što Srbiju vodi u bolju budućnost.

Ja bih posle ove tačke posvetio malo pažnje ljudima koji su nekada vodili grad Niš, u gradu Nišu i danas liju krokodilske suze nad gradom Nišom kako su ljudi iz SNS koji su vodili od 2012. godine i danas vode grad Niš, nekompetentni i ne znaju da rade svoj posao, pa bih samo podsetio građane Niša koliko su ti ljudi za vreme njihove vladavine i vođenja grada Niša u trajanju od 16 godina, tačnije od 1996. do 2012. godine, usrećili grad Niš, tako da je dobio epitet i naziv – dolina gladi.

Jednostavno sve što je u Nišu trebalo da služi za prihod i stvaranje prihoda građanima je poništeno i upropašćeno i ugašeno i znamo odlično, znaju građani, jednostavno građane ne možete da prevarite koliko god da se služite bilo kojim podmetanjima, izmišljanjima ili neistinama, građani odlično znaju kako su živeli za vreme vladavine žutih i da ih ne nabrajam još koliko ih je bilo u tom orkestru od 1996. do 2012. godine.

Ono što građani treba da znaju najviše u gradu Nišu kada je u pitanju zaduženje grada Niša, jednostavno još ovoliki period će biti potreban da ljudi iz SNS i SNS iščupa Niš iz mulja i blata u koga su ga uvalile prethodne vlasti, jer podsetiću samo da sam član Odbora za budžet i za finansije, da smo raspravljali o tome i da je Državna revizorska institucija utvrdila da je samo od zauzeća privatne imovine grad Niš zadužen za preko pet milijardi i 100 miliona evra koji dospevaju gradu Nišu na naplatu. Ako imamo u vidu da je dug koji je ostavljen SNS i ljudima koji su vodili, gradonačelnicima koji su vodili od 2012. do 2021. godine, preko pet milijardi duga je ostalo po različitim osnovama da je grad Niš to već servisirao i doveo budžet grada Niša do jednog podnošljivog stanja. Kada sve to dodate, to je blizu 11 milijardi evra, a budžet grada Niša nikada preko devet milijardi evra.

E, toliko da građani Niša znaju, a ja sam siguran i ubeđen da oni znaju ko je kako se ponašao i ko je kako vodio grad Niš i najviše ono što manipulišu sa tim jeste navodno poklon aerodroma Republici Srbiji.

Ko bi drugi trebao da upravlja aerodromima i gde u svetu ima da neko drugi upravlja aerodromima sem države, i ko tolika sredstva ima da raspolaže tolikim sredstvima da bi mogao da podigne infrastrukturu, onu koja je potrebna za funkcionisanje aerodroma u Nišu, a to je novi toranj, to je nova zgrada? Zašto? Zato što sve više letova iz Niša imate i sve više turista.

Nažalost, te rezultate umanjila je epidemija koja je zahvatila ceo svet, ne samo nas, ali jednostavno građani Niša treba da znaju da je ovo čista manipulacija i čisto podmetanje ljudima koji vode grad Niš, a vode ga u pravom smeru i dosta vremena treba još da prođe da bi konsolidovali da bi sve pokrili i ono što su prethodnici napravili i neće i ne daj Bože da se brzo vrate na vlast, a to građani Niša sigurno neće dozvoliti, jer znaju kako su prošli pod njihovom vlašću.

Kratko bih se osvrnuo da vidim kako to izgleda i sa aspekta države Srbije i sa aspekta Vlade Srbije i našeg predsednika države, kako danas Srbija stoji.

Kada je u pitanju BDP samo da podsetim da 2020. godine smo imali najmanji pad u Evropi od minus jedan, a očekivalo se mnogo više. Ono što ohrabruje i ono što je dobro jeste prvih šest meseci, prvi kvartal, rast BDP za prva tri meseca je 1,7%, a ono što je najvažnije i ono što ohrabruje jeste da u drugom kvartalu je rast BDP preko 15% što nas hrabri da smo na dobrom putu i da Srbija ide pravim putem, a to znači da će prvih šest meseci preko osam zarez nešto biti rast BDP u Srbiji i ja sam ubeđen da će to biti jedan od najvećih rasta BDP u Evropi.

To je taj put kojim Srbija ide i svakim danom je sve jača u privrednom, političkom i vojnom pogledu. U privrednom pogledu se ove godine gradi osam autoputeva pored izgrađenih tri. Sad, moje pitanje, gde, u kom delu sveta i u kojoj zemlji se to u toku jedne godine gradi osam autoputeva? To je rezultat ove Vlade.

Pored toga samo da podsetim i da pomenem šta je, pored autoputeva, klinički centri u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

To je sve ušlo u plan izgradnje i to se već naveliko gradi. Koliko bolnica, domova zdravlja i ambulanti je urađeno u prethodnih nekoliko meseci. Koliko škola se gradi i renovira. Brza pruga Novi Sad – Subotica, Novi Sad – Beograd i Novi Sad – Subotica koja će biti veza sa Budimpeštom brzinom preko 200 kilometara. To je nešto što Srbija nije do sada imala i to je ono o čemu treba pričati i o čemu treba podsećati građane.

Takođe, u planu je izgradnja pruge Beograd – Niš, Niš – Preševo i to brzinom preko 160 km. Nikada to Srbija nije imala. Evo prilike da se u tom pravcu omogući da investitori mogu slobodno i što više da dolaze, a sami vidimo da ih je sve više i preko 60% svih investicija koje dolaze na Balkanu su uglavnom opredeljeni za ulaganje u Srbiji.

Ove godine počinje i izgradnja metroa. Svakim danom se vidi da je Srbija sve jača i da se svakim danom menja. Kada je Vojska Srbije u pitanju, podsetio bih samo građane da znaju, a veliki broj nas i zna, posebno ljudi odavde, gde je Vojska Srbije bila dovedena za vreme vladavine prethodnih, do 2012. godine praktično Vojska Srbije je bila dovedena do prosjačkog štapa.

Šta se danas događa sa vojskom Srbije? Svima je poznato koliko je danas vojska snažnija, koliko je danas vojska opremljenija i ono što hrabri je kada naš predsednik države kaže da će u ne manjem i ne kraćem roku od devet meseci Vojska Srbije biti za dvostruko jača. Onda je poruka sasvim jasna u kom to pravcu ide. Zato mnogima nije pravo i ne vole što je Srbija svakim danom sve jača i sve snažnija, a posebno vojno, jer znamo šta to znači i koliko to vredi za jednu državu.

Kada je u pitanju politička stabilnost, sve je veća uloga Srbije u svetu, sve je više prijatelja u svetu. Sve je ovo moguće samo zato što imamo načelu države čoveka koji sigurnom rukom vodi Srbiju stabilnim i sigurnim putem u bolju budućnost. Zato građani Srbije daju punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.

U danu za glasanje podržaću, zajedno sa mojom Poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, sve predloge i zakone i sporazume koji su bili na dnevnom redu. Živela Srbija!
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poštovani ministre, danas je na dnevnom redu zakon o izmeni Zakona o ličnoj karti i Zakon o akcizama.

Ja bih se osvrnuo na kratko, kada je u pitanju Zakon o ličnoj karti, kako je to definisano novim Predlogom zakona, moje viđenje jeste da će to olakšati i omogućiti građanima Republike Srbije da mnogo brže i mnogo lakše, na jednostavniji način dolaze do tako važnog dokumenta, kao što je lična karta i jednostavno će se izbeći birokratski odnos prema građanima Srbije, a tom ličnom kartom će se obuhvatiti još i podaci koji nisu bili do sada čipovani, kao što je mesto boravka. Lakše će se završavati mnogi poslovi iz mnogih oblasti, jer jednostavno u samoj ličnoj karti će biti sadržani svi potrebni podaci koji su potrebni za legitimisanje i utvrđivanje svih relevantnih podataka za jedno lice koje poseduje takav dokument.

Kada je u pitanju akciza koja treba da se menja, jednostavno radi se o sledećem, da je to prosto usaglašavanje sa Evropskom zajednicom, obzirom da se tamo akcizni proizvodi oporezuju prema snazi, tj. količini alkohola sadržanog u alkoholnim pićima.

Kada je reč o pićima koja u sebi sadrže manje od 15% alkohola, tu se neće menjati ništa, kao što je pivo i tome slični proizvodi, a za proizvode koji imaju više od 15% sadržaja alkohola u sebi biće obračunata akciza po hektolitru. To je jedan moderniji način i bolji način da se obuhvati. Proizvođači nisu zainteresovani da kriju taj porez, jer se vrlo lako utvrđuje količina koju su proizveli, tako da se lako može doći do podataka koliko je trebala država da ubere akcize po tom osnovu.

Na kraju krajeva, to je jedan od najlakših ubiranja poreza, prosto nevidljiv, ali kupci ga jednostavno ne vide, vide ga samo proizvođači koji se bave time.

Ja sam hteo malo da se osvrnem na druge stvari, da vidimo kako to izgleda kada se opozicija stavlja u jednu poziciju da kritikuje sve živo što postoji u ovoj zemlji, pa sam hteo malo i na te stvari da se osvrnem.

U zadnje vreme čujemo da su mnogo zabrinuti, kako funkcioniše SNS i da jednostavno naš predsednik SNS i predsednik države koristi Staljinove metode, kako bi se obračunao sa svojim neistomišljenicima, što je potpuna laž i neistina.

Ja sam svedok od osnivanja SNS i nikada nisam bio u prilici da se upoznam sa takvim metodama, a za razliku od onoga što su radili, što rade žuti, što su radili i što rade, podsetio bih samo građane i često treba podsećati građane, jer mi smo skloni da zaboravimo, često puta ono što je važno.

Podsetimo se samo kako je gospodin Vuksanović prošao, samo što je hteo i imao nameru da se kandiduje, da bude protiv kandidat tadašnjeg predsednika žutog preduzeća, maltene proteran je kroz odžak, kako ja to kažem. Setimo se gospodina Mićunovića, oteli su mu stranku i to nije nedemokratski čin, a to je bio jedan doajen na političkoj sceni Srbije. Kako je prošao Borko Stefanović, kako je prošao Vuk Jeremić, kako je prošao Šutanovac, da li je to nepoznato i da li su građani zaboravili, pa se otuda brinu i sekiraju kako to SNS radi.

Podsetio bi ko je i u čije vreme vršenja vlasti je izdao najbolje srpske sinove, koji su u tom vremenu postojali i ja ću nabrojati Miloševića, Šainovića, Karadžića, Krajišnika, Biljanu, Mladića, Pavkovića, Lazarevića. Ko je to uradio? Da li je i to za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili je to za vreme žutih i za vreme DOS-ove vlasti?

Nikada u istoriji se nije desilo da je bilo koja zemlja isporučila svoje rukovodstvo državno, a ovde je praktično i rukovodstvo i političko i vojno rukovodstvo izdato i ja bih rekao slobodno, prodato, jer informacije teško mogu da se sakriju od takvih stvari.

Ko je posle 2000. godine otpustio preko 2000 oficira od majora potpukovnika i pukovnika, da to nije možda urađeno za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili su to radili žuti? Ko je pretopio preko 1000 teškog naoružanja, tenkova, topova, haubica, a da ne kažem da je tu nekoliko hiljada lakog naoružanja otišlo. Za vreme čije vlasti je to rađeno i ko je doneo odluku da se navodno privremeno obustavi služenje vojnog roka? U koje svrhe je to doneto? Da li je to u svrhe da se bezbednost i vojska Srbije jača ili je to bio neki drugi cilj?

Stalno u zadnje vreme slušamo kako će Aleksandar Vučić da izda Kosovo, iako čovek svima poručuje da se to neće deseti nikada. Podsetio bih da je Kosovo svoju nezavisnost i samostalnost proglasilo 2008. godine, a ne 2014. godine i 2016. godine od kada je Aleksandar Vučić na čelu ove države.

Da li se Crna Gora izdvojila iz zajednice sa Srbijom za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili se to desilo 2006. godine, kada su žuti bili na čelu ove države? Ko je završio izgradnju tri autoputa, Koridor 10, Koridor 11 i autoput Miloš Veliki koji je završen do Čačka? Zar smo zaboravili da je to za vreme vršenja vlasti Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije?

Ko je i za čije vreme vršenja vlasti je izgradio dve kovid bolnice i treća je u postupku izgradnje? Ko je i za čije vreme je izgrađen Klinički centar u Nišu, a gradi se u Beogradu, Novom Sadu, gradiće se u Kragujevcu i u Novom Pazaru?

Ko je i za čije vreme vlasti se grade dva postrojenja koja će koštati preko 100 miliona evra da se proizvode vakcine, kao što je Sputnjik i Sinofarm kineski? Pored toga, proizvodićemo još vakcinu za grip, četvorovalentnu vakcinu koju samo dve zemlje u svetu proizvode i Srbija se svrstava u red takvih proizvođača.

Ko je i za vreme čije vlasti renovirao ogroman broj škola u državi Srbiji?

Kome se predsednik Češke Zeman izvinio za neosnovano i neopravdano bombardovanje, tj. zločin koji je učinjen srpskom narodu? Znamo odlično šta je žuta vlast radila u tom periodu, išla po svetu i svima živima se izvinjavala zbog toga što smo mi bombardovani, pa je li to isti status ili je ovo što radi naš predsednik Srbije vidljivo svima?

Na samom kraju, poručujemo opoziciji da ne brinu što naš predsednik države, navodno, koristi staljinističke metode u obračunu sa svojim neistomišljenicima u svojoj stranci, a takvih postupaka i ponašanja nema, i mi ćemo uvek biti uz predsednika države, mi ga volimo, poštujemo i podržavamo sve dok Srbija napreduje ovako kako to danas izgleda. I na samom kraju, živela Srbija!
Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas rebalans budžeta i dušebrižnici se polako pitaju – što ovako Srbija ulazi u aprilu mesecu u rebalans, kao da je rebalans budžeta crveneo slovo i da može da se predvidi kako će život da izgleda do kraja godine. Obzirom da znamo koja je pošast i koja je epidemija zavladala celim svetom niko živi nije mogao da predvidi u kojim razmerama i dokle će ovo da traje i otuda je sasvim normalno i prirodno da se budžet usaglašava sa potrebama života.

Između ostalog i sama država Nemačka je pristupila rebalansu budžeta još pre Republike Srbije i tu ništa nije nikakva novost.

Kada pogledamo koliko je samo sredstava uloženo u prvom i drugom paketu, koji je to iznos, lako ćemo da se složimo da je rebalans budžeta više nego neophodan i potreban, a kad još vidimo u koje namene i u koje svrhe će se koristiti ova sredstva onda je time potpuno opravdano donošenje ovako jednog rebalansa.

Dakle, u prvom i drugom paketu koji je bio namenjen privredi Republike Srbije i građanima Republike Srbije koji su samo zahvaljujući ovim merama koje su date preživeli sve nevolje i sve muke koje su nas zadesile u 2020. godini, a taj iznos je bio 704 milijarde dinara ili šest milijardi evra.

Treći paket koji se planira i predviđa iz ovog rebalansa budžeta je težak 257 milijardi dinara ili preko 2,5 milijarde evra i ta sredstva će biti upotrebljena, ja ću navesti u koje namene će biti trošena i zašta su namenjena, a ono što je najbitnije u svemu ovome jeste da se javni dug neće promeniti i neće preći iznos od 60% prema BDP-u državi Srbiji.

Planirani deficit u prvom tromesečju je bio 80 milijardi. Ostvaren je sa 23 milijarde, što znači da smo skoro 60 milijardi imali više prihoda u odnosu na planirana sredstva i to je dobar pokazatelj i dobar rezultat.

Kada govorimo o učešću javnog duga u društvenom proizvodu podsetićemo se samo kako to izgleda u razvijenim zemljama Evrope koje barem slove, a i jesu takve. Jedna Nemačka ima preko 80% javnog duga u BDP-u, da ne pominjemo Grčku koja prelazi preko 200%, Italija 170%, Španija 150%, Crna Gora preko 100%. To su sve pokazatelji koji govore gde se Srbija nalazi danas.

Ulaganje u kapitalne investicije za ovu godinu je namenjeno preko 430 milijardi ili 7,2% od BDP što se nikad u istoriji u Srbiji nije desilo, a to je jedan dobar pravac i dobar pokazatelj kako se naše rukovodstvo ponaša i kako vodi zemlju Srbiju i u kom pravcu je vodi.

Ukupna pomoć privredi i građanima iznosi 17,6% od BDP u zemlji Srbiji i sada zašta su opredeljena ova sredstva i kako se ona koriste. Trenutno u Srbiji se radi četiri autoputa, a u planu je da ove godine se krene sa izgradnjom još četiri autoputa. U toku ove godine će biti i nekoliko brzih saobraćajnica, brza pruga Beograd-Novi Sad izgradnja fabrike za proizvodnju kovid vakcina, izgradnja fabrike za proizvodnju četvorovalentne vakcine za grip i svrstaće zemlju Srbiju među tri države u svetu koje se bave tom proizvodnjom, a obim ulaganja će biti preko 100, 150 miliona evra, početak izgradnje metroa u Beogradu, program izgradnje 2020-2025. godina, gde je planirano preko 14 milijardi evra, a radi se o infrastrukturnim projektima kao što je voda, kanalizacija i fabrike za prečišćavanje vode u lokalnoj samoupravi. Izgradnja kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru. Završen je Klinički centar u Nišu.

Izgradnja kovid bolnice u Novom Sadu, pored dve izrađene u Kruševcu i Batajnici. Izgradnja nekoliko bolnica u Vranju, Pirotu, Prokuplju, Leskovcu i kada dodamo malopre obaveštenje od poštovanog ministra koliko Kancelarija za javna ulaganja ulaže sredstava u nove domove zdravlja, nove bolnice i opremanje i izgradnja škole, onda je jasno rečeno kakva slika danas u Srbiji živi i kako se i u kom pravcu Srbija gradi i razvija.

Novim paketom mera je predviđena pomoć za autoprevoznike, gde će za šest narednih meseci po svakom vozilu biti opredeljeno po 600 evra. Gradski hotelima, ugostiteljima i turizmu je takođe predviđena pomoć iz ovog trećeg paketa pomoći.

Pomoć malim privrednicima u vidu tri puta po jedna polovina od minimalne zarade, pomoć građanima Srbije dva puta po 30 evra, plus 50 evra po penzioneru, pomoć svim nezaposlenim u visini od 60 evra, pomoć Srpskoj zajednici na KiM za svakog člana zajednice po 100 evra, računajući i decu, plus 100 evra za nezaposlene.

Dakle, jasna je slika da se Srbija razvija i raste u onim razmerama kako odgovara građanima Srbije. Onima koji nisu zadovoljni i želeli bi da Srbija drugačije izgleda, tu mi ne možemo pomoći, jednostavno pomažemo građanima Srbije da se tako osećaju.

Povećanje budžeta za ekologiju je preko 100%. Za sve ove kapitalne investicije ima izdvojena sredstva i za pomoć privredi i građanima, sredstva su potpuno obezbeđena i ono što je najvažnije, još jednom moram da napomenem, da učešće javnog duga u BDP ovim neće preći 60%, što je odlična stvar. Ne smem ni da pomislim, ne daj Bože, da nas je ova neman zadesila za vreme žute vlasti, šta bi se desilo sa privredom, šta bi se desilo sa građanima Srbije, pola nas bi pocrkali od muke i nevolje.

Ovo je pravi primer kako se vodi država Srbija pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića i naše Vlade Republike Srbije. Živela Srbija i hvala.
Poštovani gospodine predsedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas odluka o prestanku sudijskih funkcija na mestu Prekršajnog suda u Negotinu, po članu 74. stav 1. Zakona o sudijama. Zbog ispunjenja godina života se odlazi u penziju. Osnovni sud u Kruševcu, predsednika istog zbog izbora na višu dužnost, tj. Apelacionog suda u Kragujevcu i osnovnog suda u Novom pazaru zbog izbora na veću dužnost.

Dobro je što se ovako stvari odvijaju i što se ovako dešava da pojedine sudije napreduju u vršenju svoje odgovorne i složene i teške funkcije, što znači da dobro obavljaju svoj posao i zato je otuda i Visoki savet sudstva dao predlog da oni odlaze na više funkcije.

Ja ću uvek ovakav predlog podržati normalno, zajedno sa našom poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu. U Danu za glasanje svakako ću glasati za ovu odluku, ali to ne znači da će sled događaja uvek biti takav tamo prema sudijama, gde očigledno ne obavljaju svoju dužnost i svoju obavezu u skladu sa zakonom i u skladu sa pravom i pravdom.

Prošli put u svom izlaganju sam rekao da ima pritužbi i žalbe građana na pojedine, ja se nadam da je to mali broj sudija, kod kojih možete i da naručujete presude. Potvrda toga je stigla pre neki dan. Verujem da su mnogi od vas imali prilike da vide na televiziji „Hepi“ kako radi, neću imena koristiti ovde, ali kako radi Osnovni sud u Nišu i kakve nakaradne, ja bi se čak usudio da kažem skaradne presude donosi za lice koje je koristilo nečiju kuću kao stambeni prostor šest meseci, sedam nije plaćalo nikakve obaveze od toga. Da bi bilo iseljeno odatle vlasnici su bili prinuđeni da ga isele na jedan način koji nije uobičajen, ali jednostavno ljudi su bili dovedeni do te pozicije kako bi spasili gomilanje troškova i svega onoga što uz to ide. Uz svedoke su popisali sve stvari koje se nalaze tada u njihovoj kući da bi isti koji nije izvršavao nikakve obaveze prema stanodavcu pokrenuo postupak pred sudom i tvrdio da mu je ukradeno 55 hiljada evra.

Na sreću, postupajući sudija nije prihvatio… nije se moglo dokazati da se takva radnja dogodila, ali da bi se doskočilo tome falsifikovana je priznanica, po istom osnovu su vlasnici kuće tuženi da su primili na pozajmicu 55 hiljada evra, ni manje ni više. Na samoj priznanici, umesto matičnog broja koji sadrži 13 cifara, na ovoj ima 18 cifara. To je nažalost za sudiju postupajućeg, a nije prvi put, ima još jedan građanin koji je učestvovao u toj emisiji i tvrdio da je skoro na isti način prošao.

Pitam sve vas i sve nas pitam – šta raditi sa takvim postupanjem ako se stalno pozivamo na samostalnost i nezavisnost sudija u svom radu što ja podržavam i što je u redu, ali ne možete biti samostalni od Narodne skupštine gde Skupština nema nikakvu mogućnost za vršenje nadzora nad očiglednim kršenjem zakona i kršenjem prava i pravde?

Dakle, tu mora da ostane neka mogućnost da najviši organ zakonodavne vlasti ima mogućnost da može da interveniše u takvim slučajevima koji su očigledno i svakom laiku koji se ne bavi tim poslom vidljivi da tu nešto nije u redu. Često puta iz današnje diskusije smo bili u prilici da čujemo da mnoge sudije žele da se bave politikom i sve je to u redu i treba ljudima omogućiti, ali pre svega mora da se odreknu posla sudijskog, jer to je nespojivo sa tim poslom. Nažalost, malo toga i ima.

Iskoristio bih ovu priliku da postavim VSS, malopre je moj kolega iz Niša, gospodin Banđur podsetio je da bi trebalo za funkcije sudija birati ljude sa završenim Pravnim fakultetom koji su bili sa boljim rezultatima i dobrim ocenama u tome. Evo jedne situacije u Nišu. Od 14 predloženih sudija koji prvi put treba da se bave sudijskim poslom za mesta u Nišu, Leskovcu i Aleksincu, 14 kandidata je predloženo i imam saznanja i to uverljiva, da je jedan od predloga koji je najbolji sa ocenama i na fakultetu i u svom radu kao sudijski pomoćnik, dobio najviše ocene ali nažalost je nema na tom spisku. Sada pitam VSS – koji su kriterijumi za određivanje takvog jednog složenog i odgovornog posla?

Dalje ono što želim da podsetim građane kako je vlast od 2000. do 2012. godine vršila svoju funkciju i svoju ulogu, svakako i da podsetim kako vlast od 2012. godine vrši svoju funkciju do današnjeg dana.

Ako pogledamo grad Niš, odakle dolazim, podsetiću građane, a mi često umemo brzo da zaboravimo stvari koje se događaju, ali smo zato mi ovde i da podsetimo šta se desilo sa kompanijama ili društvenim preduzećima od 2000. do 2012. godine. Podsetio bih koje su to kompanije i firme u pitanju: „Elektronska industrija Niš“, „Mašinska industrija Niš“, „Agropromet Niš“, jedan od najvećih snabdevača i trgovinskih lanaca koji je postojao na jugoistoku Srbije i imao preko 4.000 zaposlenih ljudi, „Niteks“ Niš, „Poljopromet“ Niš, „Đuka Dinić“ Niš, „Omladinka“ Niš, „Jastrebac“ Niš, „PIK“ Niš, „Duvanska industrija“, nažalost prodata je u privatizaciji za svega 450 miliona, a ista takva kompanija koja je bila na području Rovinja, koja je tri puta po kapacitetu manja, prodata je za 1,5 milijardu evra. Sad postavljam pitanje – kako je moguće da je „Duvanska industrija“ vredela samo 450 miliona, a neki su dobro prošli u toj prodaji, da ne navodim imena, znaju građani Srbije o kome se ovde radi? Ono što je specifično, tadašnja „Duvanska industrija“ je imala skoro 4.000 zaposlenih u svojoj kompaniji i imalo je novca za sve radnike, za dobre plate, imalo je i za finansiranje sportskih klubova i donacija koliko hoćete. Danas izgleda ima samo za vlasnike te kompanije i za svega 300 radnika, 300, 350 radnika koji rade u toj kompaniji. Podsetio bih – „Žitopromet“, „Mlekara“ Niš, „Žitopek“ Niš, to su sve kompanije koje su nestale u periodu od 2000. godine do 2012. godine i to je najveći uspeh i rezultat prethodne vlasti.

Zato građani odlično znaju koliko su oni dobro vodili državu i šta novo nude, pa se lako građani ne pecaju na tako lako data obećanja, kad vidimo koliko su se pojedinci obogatili, dok je ogroman deo građana Srbije ostajao praktično bez hleba. Pomenuo bih samo da je u tom periodu bez posla ostalo između 400 i 500 hiljada radnika. Time je sve rečeno šta ima da se kaže.

Podsetio bih šta je u međuvremenu uradila aktuelna vlast od 2012. godine, govorim za teritoriju grada Niša, pošto najbolje poznajem taj deo, s obzirom da tamo živim, da tamo radim i da sam bio na poslovima sa kojih se to lako vidi i prati.

Dakle, kompanija „Džonson elektrik“, „Aster tekstil“, „Leoni“, „Cumtobel“, „IMI“, „Jura“, „Singju“, Klinički centar, Naučno-tehnološki park, laboratorijska lamela Elektronskog fakulteta, koliko auto-puteva se izgradilo i koliko je još u fazi izgradnje, koliko brzih saobraćajnica, Klinički centar, domova zdravlja, bolnica, brzih pruga, spomenik obeležje Nemanji.

Dakle, to je samo deo onoga što je aktuelna vlast od 2012. godine, pa do današnjeg dana radila. Kad pogledamo sve kako danas Srbija stoji i kako je stajala 2012. godine to se potpuno ne može porediti, jer znamo odlično da smo 2012. godine bili na ivici bankrotstva, samo je pitanje dana bilo, ali mudrom politikom, pre svega predsednika države i Vlade Republike Srbije, država je spašena i danas je ona 1.000 milja daleko od bankrotstva, danas Republika Srbija i kada je imala na raspolaganju preko 8,5 milijardi evra da pomogne stanovništvu, da pomogne privredi, da pomogne građanima da prebrodimo ovu tešku neman koja je spopala ceo svet.

Siguran sam u to, onako kako radi naš predsednik države, kako radi Vlada Republike Srbije, da ćemo u tome uspeti i da ćemo uspeti da vakcinišemo veliki, a jedini izlaz upravo i jeste da se veliki broj građana vakciniše kako bismo predupredili ovu neman koja nas je spopala i tako spasimo i državu i građane Srbije, a svakako i privredu da nastavi svojim tokom.

Na kraju, želeo bih samo da podsetim kako je prethodna vlast do 2012. godine nazivala NATO akcije koje su sprovedene u Srbiji. Nikada nisam čuo ime zločin ili slično nešto. To je nazivano jednim sasvim drugim imenima, kako se ne bi zamerili onima koji su načinili pravi zločin Srbiji i srpskom narodu i svim narodima koji žive u Srbiji.

Šta su uradili sa Vojskom Republike Srbije? Doveli su je maltene do propasti, a ako danas pogledamo kako izgleda Vojska Republike Srbije, to je neuporedivo. Ona je danas veoma snažna, dobro obučena, dobro naoružana i faktor je odvraćanja od zlih namera onih koji ih imaju, a očigledno da ih imaju prema Srbiji.

Na kraju, živela Srbija! Hvala lepo.
Poštovani potpredsedniče Orliću sa saradnicima, poštovani ministre, gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, program statističkih podataka za period od 2021/25 godine, možemo da vidimo da statistički podaci daju potpunu sliku o važnim događajima iz oblasti privrede, kompletnog života jednog društva. Ovi podaci nam služe da bismo na vreme uočili greške u planiranju na svim nivoima. U ovom izveštaju nesporno vidimo gde su ozbiljne greške pravljene u prethodnim vladama do 2012. godine, gde se jasno vidi iz statističkih podataka da je ostalo između 400 i 500 hiljada ljudi bez posla, a to su greške koje su prethodne vlade pravile.

Poslužio bih se sa još nekoliko statističkih podataka koji su neumoljivi kada je u pitanju nezaposlenost. Tu se vidi kako je ko radio. Do 2012. godine imali smo skoro 26,7% nezaposlenih u ovoj državi, danas je taj podatak između 7-7,5%. To je ono za šta su ti podaci statistički važni, a važni su da građani mogu da vide kretanje, obzirom da opozicija non-stop napada i kritikuje današnju Vladu i predsednika države, da ne rade kako i koliko treba za ovu državu, a iz tih podataka vidimo potpunu razliku u onome što je bilo onda i šta je danas.

Kada je u pitanju javni dug, tu se apsolutno vide podaci, gde je statistički procenat da je javni dug bio 78% od BDP, dok je danas ispod 60% i to je statistika koja pokazuje gde se država danas nalazi a gde je bila do 2012. godine.

Još jedan podatak iz oblasti statistike jeste vezan za učešće budžeta Republike Srbije u punjenju PIO fonda koji se kretao skoro do 60% u vremenu do 2012. godine, dok je danas ispod 30%. I to građani Srbije treba da znaju, kolika je promena u odnosu na vreme do 2012. godine i u odnosu na današnje vreme.

Zadržao bih se malo na jučerašnji Predlog zakona o klimatskim promenama i pozdravio bih hrabrost i ono što je predložila gospođa Irena Vujović, naša ministarka. Ako je po onoj narodnoj – po jutru se dan poznaje, onda je ovo dobar put i dobar pravac u kome je Ministarstvo za životnu sredinu krenulo.

Postavio bih pitanje – a šta su radila ta ministarstva do 2012. godine u toj oblasti? Tu nema nikakvih rezultata. Jedini rezultati su pražnjenje budžeta namenjenih za rešavanje zaštite životne sredine i punjenje svojih džepova.

Mnogo faktora utiče na klimatske promene i na životnu sredinu. Ja bih se osvrnuo na ono što je iz iskustva i života vidljivo. Na teritoriji grada Niša, svake godine grad Niš izdvaja desetak i više miliona za čišćenje divljih deponija i to se redovno ponavlja svake godine, kao po pravilu, da je to praksa i obaveza i, ono što je najgore, to čine isti pojedinci, svake godine se ponavlja ponovo stvaranje tih deponija, a ja bih rekao da je jedan od razloga loša kaznena politika. Jednostavno, ako vi nekoga kaznite 5.000 dinara u vršenju takvih radnji, prosto ga pozivate da to i ubuduće radi. Mislim da tu treba da se razmisli da se rigoroznije i strožije kažnjavaju ti koji redovno prave divlje deponije koje ugrožavaju životnu sredinu, a znamo kako se to manifestuje.

Pozvao bih resorno ministarstvo i Vladu Republike Srbije, obzirom da se decenijama priča o regionalnoj deponiji u gradu Nišu koju treba da pokrije i da upravljanje otpadom bude na jedan efikasniji i sasvim drugačiji način nikako da se krene, iz prostog razloga što u budžetu grada Niša nikad dovoljno sredstava za tako nešto i zato molim da se iz sredstava iz budžeta ministarstva pomogne gradu Nišu kako bi što pre to sredio. Ipak je to jedan veliki grad. Pratio sam posetu predsednice Vlade i resornih ministara Kosjeriću, tamo je dosta sredstava obećano upravo za rešavanje problema deponija i individualnog grejanja, pa bih zamolio da se određeni deo sredstava opredeli za grad Niš.

Nažalost, grad Niš, posebno u zimskoj sezoni, spada u red najzagađenijih gradova na teritoriji Srbije, ako ne i šire od toga, a razlog su upravo tih sedam-osam deponija koje se i dan-danas snabdevaju i greju na mazut. Kada je reč o individualnom grejanju, tu je slika sasvim drugačija. I tu bi trebalo da se porazmisli, obzirom da je Niš pokriven gasnim prstenom, ali je priključivanje vrlo malo, ispod 10%, pa da se stimulišu na neki način individualni korisnici grejanja, kako bi prešli na gas, jer je danas gas, obzirom da ga dobijamo iz drugih izvora snabdevanja, potpuno prihvatljiv, ali da se omogući da se na jedan duži period da rok plaćanja kako bi individualni korisnici grejanja mogli da koriste prirodni gas.

Žao mi je što nije ministarka ovde, ali verovatno će ovo doći do nje, podsetio bih da smo u prethodnom periodu vodili bitku kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, kao što su termalne vode. Gradska opština Pantelija, na čijem sam čelu bio do izbora na mesto narodnog poslanika, ima istražno pravo da možemo da otvorimo bušotinu, gde struka kaže da grad Niš leži na vreloj vodi i to na dubini između 600 i 700 metara. Zamislite sad koja bi se revolucionarna stvar dogodila da se do toga i dođe. Nažalost, grad Niš nema ta sredstva. Radi se otprilike oko stotinak miliona. Mislim da država može u tom pravcu da pomogne, jer bi to bilo od revolucionarnog značaja za grad Niš, da postane jedan od najčistijih gradova ne samo u Srbiji nego i šire od toga, iz prostog razloga što bi i veliki broj individualnih korisnika toplotne energije moglo da se priključi na tako nešto. Dakle, moja molba je upućena u tom pravcu, da se razmotri mogućnost da li je to izvodljivo i da li to može da bude.

Na kraju, živela Srbija i hvala vam na pažnji.
Poštovani predsedniče sa saradnicima, članovi Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama izbor sudija koji po prvi put zauzimaju te vrlo važne funkcije u državi.

Ja bih se pridružio svim mojim kolegama koji su danas govorili u tom pravcu, ali bih hteo da iznesem i nekoliko kritičkih stvari kako se suđenje odvija u zemlji Srbiji u sadašnjem vremenu, pa bih preneo i raspoloženje građana.

Nadam se da su to pojedinačni slučajevi i da velika većina ljudi koji se bave tom složenom i odgovornom funkcijom u zemlji radi svoj posao kvalitetno i profesionalno. Nažalost, ima pojedinaca koji tu funkciju zloupotrebljavaju i koriste za lične svrhe, tj. sve više građana iznosi primedbe da presude mogu da se naručuju kod pojedinih sudija, što je vrlo opasno i vrlo lošu poruku šaljemo.

Iz tog razloga bih mladim sudijama koji preuzimaju, koji će, svakako se nadamo da će naša poslanička grupa podržati Predlog članova Visokog saveta sudstva da bi ti ljudi preuzeli odgovornost i vršenje te vrlo odgovorne funkcije u društvu, da poručim da rukovode svojim poslom, onom, kako reče prethodni narodni poslanik, da sude ne po babu i po stričevima, već po pravdi Boga istinitoga, i da se samo time rukovode i tako zadobiju veliku podršku i opravdaju svoju odgovornost i svoju funkciju koju vrše u ovoj zemlji.

Često puta ovde čujemo da tri grane vlasti koje postoje u državi Srbiji, a i u svim državama sveta, između ostalog i sudijska grana koja je takođe nezavisna u radu i u funkcionisanju, i tu nema potrebe da podsećamo da li treba neko da se meša u donošenje odluka i u rad samih sudija, to se podrazumeva, samostalnost u vršenju te funkcije.

Nikako mi nije jasno da se Narodna skupština kao jedan najveći organ, zakonodavni organ vlasti koji ima i kontrolnu funkciju, da se od tog dela protive oni koji su radili sasvim drugačije, koji su sudije birali po jednom sasvim drugačijem principu i načinu. Znamo da su određeni opštinski odbori davali liste sa prioritetima za izbor sudija, a ovde bi da se ospori pravo Narodnoj skupštini da može da odlučuje i da može da kontroliše rad, jer prepustiti samo sudijama da sami odlučuju o svemu i o svom radu mislim da to nije dobro. Na kraju krajeva, ne znam koliko zemalja u Evropi ima takav sistem gde Narodna skupština nema prava uvida i nema prava kontrole nad radom.

Uostalom, ova Skupština bira i izvršnu vlast, pa zašto bi se razlikovala sudska vlast od izvršne vlasti, ako Narodna skupština bira izvršnu vlast, a bira je, i ima mogućnost same kontrole rada izvršne vlasti ne razumem otkud toliko zalaganje i tolika bojaznost da bi Skupština se mešala u rad sudova.

Očekujem da će nove mlade sudije opravdati poverenje koje im je Savet dao i opravdati svakako i u svakom smislu tu vrlo važnu i odgovornu funkciju.

Ovde bih se zadržao, ne mogu da preskočim, da ne pomenem vakcinaciju u zemlji Srbiji, kako tu stvari stoje, iako imamo često kritike sa strane onih koji ne žele i ne vole što Srbija napreduje i što Srbija svakim danom beleži sve bolje i bolje rezultate.

Moram da podsetim da se Srbija u ovom trenutku nalazi na petom mestu u svetu, a na drugom mestu u Evropi i od danas je na prvom mestu po revakcinaciji u Evropi. To je samo zahvaljujući mudroj politici naše države na čelu sa predsednikom države, gospodinom Aleksandrom Vučićem i našom Vladom.

Podsetio bih još da i pored toliko napora koliko se čini za naše stanovništvo i naše građane Republike Srbije predsednik države čini i za susedne narode nama susednim i najbližim u okruženju, kao što je Makedonija, kao što je Crna Gora i kao što je juče Bosna i Hercegovina. I za to se nađu sredstva i nađe snage, a to samo mogu veliki ljudi poput Aleksandra Vučića da pomažu i susednim narodima, jer, jednostavno, od te velike evropske demokratije ostalo je prazno, narodi te države nisu dobili ništa od tolikih obećanja.

Podsetio bi i na epohalnu stvar, barem za mene, onako kako ja gledam na stvari kada su u pitanju štampanje udžbenika, koliko Vlada i koliko državnika je prošlo u ovoj zemlji, pa se niko nikada nije dosetio da trebamo, barem ono što je najvažnije, a to je srpski jezik, književnost, geografija, istorija, da pišu sami narodi kome to pripada. Niko se do sada nije setio i niko nije imao hrabrosti da uđe u tu priču. Nadam se da će vrlo brzo zaživeti da te najvažnije predmete štampa naša država.

Otuda nije čudo što nema pomena o stradanju našeg stanovništva i srpskog naroda u Jasenovcu, čudim se i ovoliko malo, a proteklo je više od 75 godina kako se to toliko malo u našim udžbenicima, i kako naša mlada pokolenja imaju mogućnosti da saznaju koliko Srba je i kako su stradali, eto, od tih naših nekada bratskih naroda.

Kada je reč o spomeniku Nemanji, 800 godina je trebalo da prođe da se neki državnik doseti i da neki državnik skupi hrabrosti da napravimo jedan takav pomen čoveku koji je stvorio, koji je napravio državu Srbiju i od koga nam koreni potiču. Zato, koristim priliku da se zahvalim javno predsedniku države i da čestitam na takvoj hrabrosti.

Šta reći o filmu „Dara iz Jasenovca“, koji je trebalo da prođe 75 godina? Zar niko nije imao smelosti i hrabrosti? Očigledno da nije. Da se snimi ovakvo jedno stradanje i da pokolenja koja su iza nas, a svakako i mi koji smo u poznim godinama nismo imali baš predstavu i nismo imali vidike sve kako su se stvari odvijale.

Nadamo se da će ovo da se nastavi i da će to i u buduće da ide i sve ono što se dešavalo srpskom rodu, počevši od Kosova, preko Kosova i Metohije, preko BiH. Tu mnoge stvari treba da se razjasne i da građani imaju potpuna saznanja o tome.

Kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, moj poziv je predsedniku države da, pre svega, krenemo u borbu u svojim redovima. Odgovorno mogu da kažem, imam i dosta godina i dosta dugo sam u političkoj organizaciji SNS, to jest od osnivanja i tražim da se prvo krene u našim redovima, jer mnogo mešetara i mnogo ljudi koji su se infiltrirali u ovoj stranci su se toliko osilili i toliko se bahato ponašaju da, jednostavno, mora pod hitno da se reši pitanje, pre svega, ličnog.

Mnogi su ušli u ovu stranku iz ličnog interesa i gledaju samo lični interes ispred svega. Pogledajte, neki su se čak osmelili da čak razmišljaju, ne daj Bože, i o ubistvu predsednika države, da dođu i na političku vlast. Tome mora da se stane na put. Jednostavno, cela država i celo društvo očekuje, pre svega u našim redovima, da krenemo u borbu sa tim, da se tačno zna ko se za šta bori i da lični interes bude potisnut u ime opšteg interesa i borbe za bolje sutra.

Ovde bih podsetio na stečaj koji traje u Nišu skoro preko 20 godina. Radi se o Poljoprivrednom industrijskom kombinatu PIK Niš i čudna je stvar da je do sada iz budžeta grada Niša skinuto preko 320 miliona dinara, jer, po zakonu, su te stvari sagledane da, jednostavno, budžet grada Niša pokriva stečajne troškove i ono što sleduje u stečaju. Međutim, nepotrebno dugo traje ova akcija stečaja i, ono što je najvažnije, objekti koji postoje u stečajnoj masi propadaju rapidno, raznose se na svaki mogući način i tu bih, jednostavno, podsetio da u opštini Pantelej, gde sam do sada bio predsednik gradske opštine, postoji osam objekata, tj. zadružnih domova ili domova kulture, kako god hoćete, to je Gornji Matejevac, Gornja Vrežina, Knez Selo, Kamenica, Brenica, Cerje, Jasenovik i Pasjača i svi redom propadjau samo zbog toga što toliko traje proces stečaja i niko ne preuzima nikakvu zaštitu tih objekata koji sutra mogu i te kako da budu od koristi.

Ako se zalažemo da seosko stanovništvo ostaje tamo gde je rođeno i gde živi, pa moramo nešto i da im uradimo u tom pravcu, te zadružne ili domove kultura da osposobimo kako bi imali gde da se okupljaju, počevši i od penzionera i od građana, a da ne kažemo od mladih ljudi.

Zato je moj poziv Ministarstvu za razvoj sela i Ministarstvu za nerazvijena područja, obzirom da opština Pantelej spada u nerazvijene opštine, da uzmu učešće u ovome i da vide kako ovo pitanje može da se reši, kako bi se spasili ovi objekti od potpunog propadanja i od potpune devastacije. Zahvaljujem se na pažnji.
Gospodine predsedniče, poštovani ministre Vanja, poštovana ministarka Majo sa članovima ministarstva, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, izgradnjom autoputa Niš-Pločnik počinje nova era za Toplicu.

Dakle, put koji u dužini od Niša do Pločnika od 33 kilometra koštaće oko 250 miliona evra i zato, koliko vidimo, da su sredstva preko Svetske banke i donatora obezbeđena za prvu fazu izgradnje autoputa.

Slobodarska Toplica je zaslužila da jedan ovakav projekat, kapitalni projekat, kao što je autoput, odavno prođe kroz Toplicu, jer koliko znamo moramo da se podsetimo, a ono što kaže naš predsednik države, junačka Toplica je uvek u prvim redovima bila kada su u pitanju ustanci, ratovi i sve one nevolje koje su pratile Srbiju. Toplica je bila u prvim redovima i dala sve za oslobođenje i za čuvanje slobode Republike Srbije.

Znamo danas da Toplica ima oko 85 hiljada stanovnika, nažalost velika migracija stanovništva sa tog prostora, a znamo da je u nedavnim vremenima imala preko 150 hiljada stanovnika. Izgradnjom ovog autoputa stvoriće se mogućnosti i veliki preduslovi za razvoj Toplice, jer moramo da priznamo da prethodne vlasti nisu se potrudile da Toplici vrate ono što je dana za svoju državu i ono što je redovno ulagala kroz ljudske resurse. Samo Vlada, na čelu sa predsednikom države, koja danas vodi brigu i vodi računa o ravnomernom razvoju Republike Srbije, pa evo i jedan od najlepših krajeva u Srbiji, retko gde imate da na prostoru od dvadesetak kilometara ima tri banje kao što je Prolom banja, Lukovska banja i na sreću Kuršumlijska banja je jedna od najstarijih banja u Evropi i ponovo će doživeti procvat, jer je bila potpuno zapostavljena.

Zahvaljujući predsedniku države, zahvaljujući Vladi Republike Srbije stvaraju se novi uslovi za razvoj Toplice i mogućnost za razvoj privrede, jer jedan objekat kakav je autoput će omogućiti da investitori mnogo više ulažu u Toplicu, a samim tim će proizvodnja koja se odvija u Toplici brže dolaziti do svojih tržišta i do svojih kupaca. Na administrativnoj liniji opština Kuršumlija se graniči sa KiM 105 kilometara.

Potrebno je dosta ulaganja, jer sa tih prostora se odselilo stanovništvo. Ako bi se pristupilo izgradnji puteva, verujem da bi se jedan dobar deo stanovništva ponovo vratio u svoja mesta gde su rođeni, gde su im preci rođeni, da bi mogli da nastave sa određenom proizvodnjom i da mogu od toga da žive.

Program razvoja Srbije od 2020. do 2025, ono što me posebno raduje za moju gradsku opštinu Pantelej, što će od 12 seoskih naselja 10 dobiti ono što im je najpotrebnije, a to je voda i kanalizacija, koja danas nedostaje i nadamo se da će tim programom to u potpunosti biti ostvareno.

Ono što bih želeo, pored kanalizacije i vode, i tu će biti postrojenja za preradu i prečišćavanje vode, jer grad Niš, grad od 300 hiljada stanovnika, ne prerađuje ni jedan litar otpadne vode i to će se drastično promeniti i naše reke će biti u sasvim drugačijem statusu.

Ono što želim da podsetim, vidim gospodina iz Ministarstva, u tom programu koji postoji i koji je određen, od 2020. do 2025, mislim da bi trebalo smoći snage i naći prostora da, žao mi je što nije ministar Mali tu ali svejedno, nadam se da će mu biti preneto, jedan objekat koji mnogo znači za dva okruga, kao što je brana Selova, koja decenijama stoji a završena je preko 80%. Bilo bi od velike koristi za Toplički i Nišavski okrug, jer jednostavno vodosnabdevanje bi bilo time obezbeđeno za narednih 300 godina i ne bi o tome stanovništvo trebalo da razmišlja. Pored vodosnabdevanja, regulisala bi se reka Toplica, koja nanosi ogromne štete od Kuršumlije do Niša, gde se uliva u Južnu Moravu i to bi bilo od velike koristi za to stanovništvo.

Mislim da je moguće naći sredstva da se ta brana dovede i da se završi do kraja, kako bi mogla da služi svojoj nameni, jer ipak 80% uloženih sredstava su velika sredstva i trebalo bi da se dovede do kraja.

Još jednu molbu imam za ministra privrede. Jedna od najstarijih mineralnih voda na Balkanu „Milan Toplica“ decenijama stoji i nije jasno zbog čega se to ne pokrene, jer znamo da bi od toga moglo da živi barem 50 ako ne i 100 porodica, a to je jedna mineralna voda koja je bila poznata van granica stare Jugoslavije. I dan danas voda otiče u Toplicu, nema ko da je prerađuje. Ne znam zašto to toliko stoji? Vlada Republike Srbije, pre svega ministar za privredu, bi mogao da nešto poradi na tom planu, kako bi se ta proizvodnja stavila u pogon i stavila u funkciju, da bi građani mogli da žive od toga.

Posebno mi je zadovoljstvo što je ministar omladine i sporta ovde, gde mogu da iznesem jednu potrebu gradske opštine Pantelej, a to ministar sigurno zna. Naime, imamo jednu od najboljih poletnih staza na svetu. Spada u red tri najbolje staze za paraglajding u svetu. Znamo da smo 2017. godine uspeli da organizujemo Svetski kup sa te staze, a dobili smo i organizaciju evropskog prvenstva, trebalo je da se održi 2020. godine. Nažalost, zbog pandemije i zbog ovog zla koje nas je snašlo, odloženo je za 2022. godinu. Ja sam siguran da će to biti održano, a pored toga na putu je i održavanje Svetskog prvenstva. Nama fali put do te poletne staze i molim ministra da zajedno sa gradom Nišom, zajedno sa opštinom Pantelej, pokušamo da to uradimo, uz pomoć i drugih ministarstava, kao što je Ministarstvo privrede ili Ministarstvo turizma. Projekti postoje, sve postoji, svi da pomognu da se napravi taj put, jer to bi preokrenulo sliku opštine Panteleja i grada Niša.

Ovo bi bili neki moji zahtevi. Ja znam da ministar zna o čemu ja ovde govorim, jer je uzimao učešće u svemu ovome.

Ono čemu kao čovek ne mogu da se otrgnem negativnom utisku koji se u ovoj zemlji događa, to je vulgarno i neljudsko ponašanje određenih ljudi, ja nemam drugi izraz, prema porodici predsednika Aleksandra Vučića, prema njegovoj deci, Danilu, Milici i Vukanu, a posebno i prema majci Angelini, koja nikome ništa u ovoj državi nije uradila nažao, jednostavno je rodila dva sina koja su za ponos ovoj državi, ali se koriste tako vulgarna, primitivna i prosta izražavanja, da prosto ne mogu da verujem. Nigde na svetu nema da vi predsedniku države, jednoj instituciji možete da pretite i da to može da radi kome kad padne napamet. Mislim da državni organi Republike Srbije treba da počnu da deluju i da zaštite instituciju predsednika države, jer ovo ne vodi nikuda.

U danu za glasanje svakako ćemo podržati današnji dnevni red i naša poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ će sigurno glasati za ove predloge. Zahvaljujem se na pažnji i živela Srbija.
Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Srbije, za trenutak bi se osvrnuo na regulatorne agencije koje se bave regulacijom i odnosima u oblasti informisanja, u oblasti elektroprivrede, tj. energetike.

Moj prvi zahtev bi bio u tom pravcu da nadležni odbori daleko više posvete pažnju kada usvajaju određene predloge i određene izveštaje upravo ovih agencija da se ne bi dogodilo ono što se događa danas, da sredstva informisanja mogu da pišu šta im padne na pamet, da nema odgovornosti za izgovorenu reč i nema odgovornosti za ono što nigde u nijednim sredstvima informisanja ne bi smelo da se dešava, što se dešava u zemlji Srbiji, gde predsednik države služi kao meta za odstrel. Nije reč samo o Aleksandru Vučiću, već je reč o predsedniku države koji ima svoj integritet. Dakle, bez ikakvih posledica sredstva informisanja mogu da se takmiče koja će pogrdnije i koja će više pozivati na linč, na ubistvo, na vešanje i tome slično. Moj zahtev u ovom pravcu jeste da se tu nadležni odbori mnogo više pozabave time.

Da ne pominjem emisije koje se daju i koliko su one štetne za populaciju, pre svega za mladu populaciju na teritoriji Srbije, ali sami odbori treba da traže rešenje i izlaz iz ovoga i da daju predloge da se menjaju određeni zakoni kako bi se uvelo u red informisanje kao što je danas.

Kada je u pitanju Agencija za energetiku, više bi trebalo da se osvrnu, ne samo na davanje cena, nego i davanju saglasnosti i predloga cena za električnu energiju, treba dosta pažnje usmeriti prema građanima kako i na koji način im pomoći jer veliki broj stanovništva nije u situaciji da plaća električnu energiju. Tu verovatno ima nekih propusta i u određivanju cena. Kada su u pitanju tarife i kada je u pitanju tarifiranje toga. Posebno je izraženo u Nišu. Preko 5.000 porodica u 21. veku nema struju. To je vrlo ozbiljan problem i time bi trebala i Agencija da se bavi i te kako, da se traži izlaz kako tim ljudima da se omogući da imaju tekovinu 21. veka.

Osvrnuo bih se malo i na borbu protiv korupcije i kriminala, pošto je to jedno od šest proklamovanih ciljeva koju su predsednik države i Vlada Republike Srbije promovisali, pa da vidimo šta je to šta rade oni, a šta je to što radimo mi. Interesantno je da u periodu do 2012. godine kada je Srbija posrtala i kada je privreda Srbije totalno razorena, praktično zgarište od privrede Srbije je ostalo u Srbiji, da su u tom intervalu i u tom vremenu mnogi ljudi postali enormno bogati. Nikako ne mogu da se složim, nikako ne mogu da razumem da takvi ljudi postoje, na žalost postoje i oni su najglasniji i oni se najviše čuju i oni se najviše busaju u prsa i oni traže kako prečicom da dođu do vlasti u Srbiji, bez obzira da li ih narod prihvata ili ih glasa ili ne glasa. To njih ne zanima. Zanima ih kako da se dokopaju kase i kako ponovo da se bogate na način kako su to radili i u prethodnom periodu.

Simptomatično je da neko može u periodu kada je država Srbija potpuno u privrednom smislu potpuno propada, a mnogi su postali prebogati da ni u kapitalističkim zemljama skoro da nema takvih primera i takvog brzog, posebno tako brzog bogaćenja. Dakle, ima jedna maksima, kaže – kada država zaćuti o bogati se satra pa i fukara. Pa se to i ovde često puta događa.

Šta je to što mi radimo? Dakle, od 2012. godine vidljivi su tragovi na svakom koraku da Srbija ide ispravnim putem i da Srbija svakog dana beleži rezultate što priznaju i svetske organizacije koje se bave tim poslovima. Ja ću da se osvrnem samo kako je to izgledalo u gradu Nišu. Do 2012. godine je važio za dolinu gladi, jer prosto, skoro 40.000 ljudi je bilo bez posla, ništa od privrede nije funkcionisalo u Nišu. Kako to danas izgleda? To su ipak neki ljudi koji se busaju u grudi i veliki žal imaju prema građanima Niša, kako su u neprilici danas u odnosu na ono što je bilo do 2012. godine.

Situacija je sasvim obrnuta i sasvim drugačija. Sedam privrednih subjekata, sedam kompanija je otvoreno novih u Nišu. Niš danas sasvim drugačije izgleda. Na putu je i osma kompanija, koja će biti, ja se nadam do nove godine stavljena u funkciju. Ako tome dodamo da je u Nišu izgrađen jedan velelepni objekat kao što je Klinički centar, koji je možda najbolji na Balkanu, kako je urađen Tehnološki park i mnogo sadržaja. Da ne govorimo o prugama, putevima, bolnicama i ono što radi zemlja Srbija. Danas je Niš potpuno drugačiji i danas Niš liči, polako poprima obrise jednog velegrada. Ja se nadam da će to i tako i da bude i da će biti centar jugoistoka Srbije.

To je ta suštinska i bitna razlika između nas i između njih. Dakle, to je ono što je vidljivo golom okom, onaj ko hoće da vidi može da vidi promene na svakom koraku, onaj ko neće on ih neće videti nikada.

Na kraju. Živela Srbija. Toliko od mene.
Gospodine predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, poštovani građani, čitajući sporazume koji su danas na dnevnom redu, nose otprilike preko 700 miliona evra i duboko sam ubeđen da će biti upotrebljeni u ono što je građanima Republike Srbije najvažnije, a to je kada je u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju infrastruktura kao što je kanalizacija, vodovod i postrojenja za prečišćavanje vode, energetska efikasnost i daljinsko grejanje. To je sve ono što će građanima Srbije biti od velike pomoći i poboljšanja uslova života u zemlji Srbiji.

Ako imamo u vidu kako se vodi država Srbija od 2014. godine do današnjeg dana, potpuno sam siguran da će ova sredstva biti upotrebljena na pravi način kako bi opravdala svoju potrebu. I kada je u pitanju zdravstvo, znamo kakva nas je pošast snašla, koliko je Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsednikom države, uložila napora da što manje bude žrtava, da što više ljudi bude izlečeno, a ne znamo dokle će to trajati.

Kada se pominje deficit države Srbije za 2019/2020 godinu, sasvim je normalno i logično jer niko nije mogao da očekuje ovoliku nesreću i nevolju koja je snašla ne samo Srbiju, nego ceo svet, koliko je trebalo obezbediti i lekova i bolnica i svega onoga što je potrebno da bi se građani zbrinuli, da bi što manje žrtava bilo.

Kada je u pitanju infrastruktura i kada je u pitanju vodosnabdevanje, ja moram da se osvrnem, grad Niš ima preko 300 hiljada stanovnika i dan danas nema postrojenje za prečišćavanje vode. Na sreću, EU je odobrila 53 miliona evra za izgradnju postrojenja i nadamo se da će to ubrzano krenuti sa izgradnjom toga, a potrebno je mnogo kilometara kanalizacije, mnogo kilometara vodovodne mreže uraditi, pa će ova sredstva koja su ovim sporazumom namenjena za te namene, a ako imamo u vidu i ako znamo, a znamo dobro da je programom Vlade Republike Srbije i predsednika države od 2020. godine do 2025. godine predviđeno da svako naseljeno mesto, tj. svaka kuća dobije kanalizaciju i vodu. Ja u to duboko verujem da će se to i ostvariti.

Ja ne bih mogao da se ne osvrnem na ove, kako čujemo, svakodnevne kritike i neopravdane od strane tzv. „opozicije“, tj. od „žutog preduzeća“, koja ne bira sredstva i način kako da se obraća građanima i kako da njihovu politiku koja se sastoji samo u tome da mrze gospodina Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, ja bih rekao i da mrze i zemlju Srbiju, jer jednostavno ne vole ovo što Srbija napreduje i što Srbija svakim danom pokazuje rezultate koji su pravi, koji donose boljitak građanima Srbije.

Obzirom da dolazim iz opštine Pantelej, ja ne mogu da preskočim neke stvari, pa ću dati sebi slobodu da pozovem određene ministre, a posle ću i reći iz kojih razloga. Dakle, ministra za poljoprivredu, ministra za razvoj sela, ministra za razvoj nerazvijenih područja, ministra za sport, ministra za turizam i ministra za državnu i lokalnu samoupravu.

Kada sam nabrojao ove ministre, imam u vidu sledeće, da gradska opština vidi, spada u red ne razvijenih opština iako je u sastavu grada Niša. Grad Niš je po razvijenosti u drugoj kategoriji, a GO Pantelej je daleko iza toga. Dakle, da bi se GO Pantelej razvijala, potrebno je, pre svega, šansu vidimo u razvoju poljoprivrede i razvoju turizma. Kada je u pitanju razvoj poljoprivrede nekada je na tom području vinogorje imalo površinu od preko 5.400 hektara na teritoriji sela Malča, Donjeg i Gornjeg Matejevca, Kamenice i Sićeva. Danas, nažalost, ta površina je ispod 500 hektara. Ima ohrabrenja da sve više mladih ljudi se počinje da bavi tom proizvodnjom i niču novi zasadi, što je ohrabrujuće. Iz tog razloga bi bilo dobro da se ministar poljoprivrede na neki način uključi u pomogne GO Pantelej kako bi što pre stala u red razvijenih opština.

Kada govorimo o turizmu, imamo u vidu nekoliko mogućnosti koje ne postoje na drugom prostoru, kao što je Poletna staza za paraglajding. Mi smo 2017. godine organizovali Svetski kup u paraglajdingu i prelepa slika je u svet otišla od te organizacije. Dobili smo i organizaciju Evropskog prvenstva, trebalo je da se održi 2020. godine, nažalost, zbog pandemije je odložena, ali svakako će ono biti održano u Srbiji. Posle toga očekujemo da dobijemo i Evropsko prvenstvo.

Zašto kažem paraglajding staza? Zato što ona slovi za jednu od tri najbolje staze na svetu. To su podaci od stručnjaka koji se time bave, jer ruža vetrova koja se pojavljuje na Oreovačkoj steni je retkost, retko bilo gde da je na teritoriji ne samo Srbije nego na teritoriji Evrope.

Cerjanska pećina je jedan od bisera pećina. Napravljen je put do same Cerjanske pećine, podignut je i Vizitorski centar, ali je potrebno još malo ulaganja kako bi se ona prilagodila za široke mase, jer prosto nije osposobljena, a neispitana je i važi za jedan od bisera u Evropi.

Geotermalne vode. Opština Pantelej ima istražno pravo, gde stručnjaci koji se bave ovom oblašću jednostavno tvrde da grad Niš leži na vreloj vodi. Sad zamislite kada bi na dubini od 600 do 700 metara stvarno i pronašli tu vodu, to bi bila revolucija za grad Niš, jer bi maltene ceo Niš i okolina mogli da se greju na tu vodu, jer kažu da je ta voda preko 75 stepeni celzijusovih, a da ne pričamo u koje još druge svrhe bi mogla da se koristi pored grejanja.

Put Kamenički vis – Kalafat za Svrljig povezao bi tri pećine koje postoje u Svrljigu i Cerjansku pećinu. Sve više turista nam dolazi pa moramo da im ponudimo neki sadržaj, jer će oni doći dva, tri puta, ali ako im ne ponudimo sadržaj, džaba, neće se pojavljivati sledeći put.

Verski turizam. Gradska opština Pantelej obiluje sa velikim brojem verskih objekata, crkava, manastira i mislim da spada u red bogatijih u državi, tako da i za to ima potrebe.

Na kraju, seoski turizam. Zašto sam ovde nabrojao da je potrebno da i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu? Iz prostog razloga što sam se ja još od ranije, dok sam bio predsednik gradske opštine, borio da se status gradskih opština uredi sistemski, kako je to urađeno u gradu Beogradu. Za to sam dobio podršku tadašnjeg ministra, gospođe Ane Brnabić, koja me je ohrabrila i tražila da ne odustanem, pa, evo, i ovom prilikom molim novog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se uključi, da bismo na jedan sistemski način rešili funkcionisanje gradskih opština, jer one postoje preko 16 godina i pokazale su da su opravdale svoje postojanje. To tvrde građani Niša. Zato bi bilo dobro da se to sistemski uredi, da se tačno znaju nadležnosti, da se tačno znaju ovlašćenja i kada to imamo, onda smo izbegli subjektivizam ili volju pojedinca, da bi to moglo dalje da nastavi da funkcioniše.

Na kraju, živela Srbija i hvala na pažnji.
Gospodine predsedniče, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Srbije, javio sam se za reč povodom Zakona o rebalansu budžeta, a ponukan time što sam čuo dosta disonantnih tonova od ljudi koji bi trebalo na jedan drugačiji način da predstavljaju državu Srbiju.

Pored egzaktnih podataka koji su dovoljni parametri koji određuju kako se jedna ekonomija i u kom pravcu ona ide nađu za shodno da jednostavno negiraju sami sebe nekim svojim kvazi-podacima, a sve ono što je viđeno i što se dešavalo u funkcionisanju države Srbije i funkcionisanju Ministarstva za finansije su jasni pokazatelji ne samo od strane naših institucija, nego i od strane svetskih, kao što je MMF i kao što je Evropska komisija.

Dakle, iz tog razloga sam se javio. Jednostavno, ne može da se prenebregne i da se kaže da neće bruto proizvod države Srbije biti na kraju godine između 0,6% i 0,7%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi, ako ne i šire od toga.

Kada pominjemo suficit u budžetu Srbije koji ovde cirkuliše, imamo u vidu da mnogo razvijenije zemlje sveta imaju duplo veći suficit u svom budžetu, a to je proizvod onoga što niko nije mogao da očekuje kako će pandemija, u kom pravcu će da se razvija i ne samo danas što ne znamo, ne znamo ni ova dokle će da traje i kako će to u daljem postupku da se manifestuje.

Kada je u pitanju rebalans budžeta, jasno nam je za šta su sredstva namenjena i za šta su ona opredeljena, jednostavno za izgradnju i nastavak izgradnje kapitalnih objekata i kapitalnih investicija, ono što je Srbiji potrebno i ono što čini bruto proizvod Srbije većim, da bi rezultat bio bolji.

Kada je u pitanju rebalans budžeta, jasno znamo da se trenutno grade dve kovid bolnice, a da ne pominjemo koliko je planirano do kraja godine da se revitalizuje ili izgradi ili izradi ili opremi domova zdravlja, bolnica i svega onoga što je potrebno za zdravlje stanovništva, a nikad se ne zna koliko će nam tih objekata biti i u budućnosti potrebno.

Ono što sam hteo da istaknem da je Srbija i ove godine ima u budžetu stranih investicija preko milijardu i 900 stotina miliona evra, što je jedan dobar pravac i jedan dobar put kojim Srbija ide.

Ne mogu da se otrgnem, a da ne podsetim i da se ne vratimo malo unazad, pa kad pomenemo 2014. godinu, znamo tačno gde se Srbija tada nalazila. Hteo bih da podsetim one neverne Tome, one koji žele da minimiziraju na svaki način ono što je Republika Srbija, što je naš predsednik države i naša Vlada radili u prethodnom periodu i samo bih vas podsetio da je država Srbija bila na samoj ivici bankrotstva. Samo hrabrom i mudrom politikom koju je tada predvodio gospodin Aleksandar Vučić, jednostavno je potezima koji su povučeni, Srbija danas hiljadama milja daleko od bankrotstva. E, to su veličine i to su mudrosti.

Samo bih još podsetio da je naš javni dug prema inostranstvu bio blizu 80%, danas smo ispod 60% i nadamo se da će tako i u budućem periodu da se nastavi. Nezaposlenost 2014. godine je bila 26,7%, pa danas je to 7,3%. Zar to nije vidljivo svima, zar to nije pokazatelj u kom pravcu se država Srbija razvija.

Kada se radi o BDP-u koji se planira, odnosno očekuje za 2021. godinu, svedoci smo da ćemo biti opet među prvima, ako ne i prvi u Evropi kako je projektovan rast BDP za 2021. godinu.

Na kraju, da ne zaboravim, prošli put nisam bio u prilici da govorim o ministarstvu koje je novoformirano, Ministarstvu za selo. Usudio bih se da kažem da je to ministarstvo revolucionarno, nešto što je predsednik države i naša Vlada uradila jer je krajnji momenat da se posveti pažnja selu u Srbiji. Znamo za maksimu, nema bogate Srbije bez bogatog sela, a znamo i kako nam stvari stoje.

Samo ću na kratko, obzirom da sam rođen u okolini Kuršumlije, to je jedina opština koja sa graničnom linijom sa Kosovom ima preko 105 kilometara zajedničku liniju. Od postojećih sela na tom prostoru danas sigurno ne postoje preko 20, nema nijednog žitelja, nema nijednog stanovnika. Krajnji je momenat da Ministarstvo za razvoj sela posveti pažnju upravo takvim pograničnim prostorima gde je nekada bilo življa u izobilju. Ja bih slobodno mogao da iskoristim taj rečnik, a obzirom da sam bio predsednik gradske opštine Pantelej i tu situaciju odlično poznajem, od 12 sela na teritoriji opštine Pantelej svega u tri se stanovništvo ne seli, odnosno mladi ljudi ostaju na selu. Treba se posvetiti mnogo više kako bi i ovih devet sela, devet ili deset sela ostali mladi ljudi jer im treba dosta pratećih sadržaja koji bi ih zadržali na selu.

Samo bih napomenuo jedan problem koji je akutan i koji traje godinama, kada su u pitanju zadružni domovi ili domovi kulture, kako god hoćete, jednostavno su nekom volšebnom politikom u to vreme postali sadržaj stečajnih upravnika koji godinama, rekao bih 15 godina nikakvu brigu o tome ne vode, a jednostavno ti objekti koji su velelepni propadaju, a građani, odnosno mladi ljudi, na kraju krajeva i penzioneri nemaju gde da se okupe, nemaju gde da se sastaju. Tu bih zamolio ministra da prvi potez vuče u tom pravcu.

Na kraju dugujemo veliku zahvalnost našem predsedniku, našoj Vladi na hrabroj i odgovornoj politici u vođenju naše države. Ujedno veliku zahvalnost dugujemo našim zdravstvenim radnicima koji se danonoćno bore za živote naših građana. Hvala vam.
Poštovani predsedniče, poštovani potpredsednici, želim da iskoristim ovu priliku da vam čestitam na izboru.

Moja želja što sam se danas javio jeste upravo da uzmem učešće u Zakonu o ministarstvima. Jednostavno, ono što ja vidim kroz ove zakone jeste velika uloga predsednika države, a tu se vidi ne prvi put, nego po ko zna koji put do danas, kolika je uloga jednog vizionara i jednog čoveka koji daje sve za državu Srbiju i za građane Republike Srbije.

Ono što sam hteo da se osvrnem to je, pored proklamovanih šest ciljeva koje je predložio predsednik države i naša Vlada, danas sam čuo i neke određene kritike ljudi, ali sud o tome su dali građani nedavno i ne razumem dokle će da traje i dokle će ljudi da misle da mogu da prevare građane Srbije da zaborave ono što je Vlada Republike Srbije i što je predsednik države Srbije uradio za građane Srbije.

Danas je moja pažnja trebalo da se zadrži na Ministarstvo za selo i od ovog zakona bih izdvojio ta tri nova ministarstva, koja imaju veliku ulogu i nadam se da će dati veliki doprinos razvoju sela. Ja bih se osvrnuo samo na ono gde sam do skoro bio predsednik gradske opštine Pantelej, a dolazim iz grada Niša i gradske opštine Pantelej.

Ako hoćemo i ako želimo da zadržimo mlade ljude na selu, moraćemo da činimo dosta više napora, a ovo se odnosi na novog ministra koji će preuzeti ovu veoma ozbiljnu i veoma tešku odgovornost da menja stanje na selu, jer znamo i svedoci smo da veliki broj sela odumire, nestaje, a da je sve više starih ljudi, a da nam mladi ljudi ne ostaju na seoskom području.

Pored toga što je proizvodnja, opstanak na selu dosta komplikovan, težak i složen posao, moramo da obezbedimo i neke preduslove, barem da izjednačimo približno onako kako to imaju građani na teritoriji grada.

Zadržao bih vašu pažnju, posebno specifično u gradskoj opštini Pantelej gde su domovi kulture, ili zadružni domovi, kako se još zovu, godinama u statusu stečaja i nikako da se pokrene sa mrtve tačke, jer to traje više od 15 godina, a mladi ljudi nemaju mesta gde da se okupe, da se druže i da se kulturno-umetnički život odvija u tim seoskim prostorima.

Znam da će predsednik da s pravom zatraži da se diskusija svede pri kraju i ja to hoću, ali bih iskoristio ovu priliku da mom prijatelju i saborcu čestitam rođendan, ovde pored mene, Miliji Miletiću, da ne zaboravim.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo poštovane kolege poslanici, predlažem da se ovaj predlog amandmana ne prihvati, iz prostog razloga što je definisano Predlogom zakona baš onako kako i treba, a to jeste primereno snazi i primerno težini prekršaja koji bi eventualno mogli da proisteknu. Nije cilj i nije intencija zakona da samo propisuje drakonske kazne, treba malo i dati prostora privrednim subjektima da dođu do mogućnosti da počnu da stvaraju i da počnu da rade, a ne da se bavimo pre svega kažnjavanjem. Iz tog razloga predlažem da se ovaj predlog amandmana ne prihvati. Hvala lepo.