Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Stefan Srbljanović glasao

Stefan Srbljanović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.