Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milenko Jovanov glasao

Milenko Jovanov

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije glasao