Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Ribać glasao

Ivan Ribać

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao