Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Samira Ćosović glasala

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.