Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Bogdanović glasao

Marko Bogdanović

Pokret snaga Srbije - BK

Nijedan akt nije pronađen.