Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Alavanja glasao

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija

Nijedan akt nije pronađen.