Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Slobodan Alavanja

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen