Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marija Todorović glasala

Nijedan akt nije pronađen.