Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Grahovac

Vladimir Grahovac

Srpska napredna stranka

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen