Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rajka Matović glasala

Nijedan akt nije pronađen.