Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Tomić glasao

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.